Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ekoälykylän liikkumisratkaisut robottibusseineen – kuinka käy palvelutason ja saavutettavuuden?

51 views

Published on

Kirkkonummen Masalan Ekoälykylän järjestämän "Ekologisen asumisen ja liikkumisen" -seminaarin esitys.
Ekoälykylän liikkumisratkaisut robottibusseineen – kuinka käy palvelutason ja saavutettavuuden?
Petri Saarelainen, liikennesuunnittelija, Ramboll

Published in: Environment
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ekoälykylän liikkumisratkaisut robottibusseineen – kuinka käy palvelutason ja saavutettavuuden?

 1. 1. EKOLOGISEN ASUMISEN SEMINAARI EKOÄLYKYLÄN LIIKENNE Hotelli Majvik 20.8.2018 Petri Saarelainen Atte Riihelä
 2. 2. • Matka Helsingin keskustaan vastaa tyypillistä asiointimatkaa pk-seudulla • Muut kaupalliset keskittymät ja työpaikka-alueet voidaan ajatella olevan tätä lähempänä • Ekoälykylä nojaa vahvasti Rantaradan junaliikenteeseen, jonne järjestetään korkean palvelutason vaihtoyhteys • Tulevaisuudessa metroasema n. 10km päässä • Vain yksi julkisen liikenteen vaihto Helsingin keskustaan! • Ei se matka, vaan saavutettavuus SIJAINTI
 3. 3. • Tehokkaan joukkoliikenteen ongelmana ollut lähes aina ”viimeinen kilometri” • Tehokkaita runkoliikenteen muotoja on, mutta ovelta-ovelle joukkoliikenne perinteisillä liikennemuodoilla on kasvattanut matka-aikaa kohtuuttomasti, vähentäen kokonaishoukuttelevuutta. Vaihtoehtoisesti matka pysäkiltä kotiin kasvaa liian pitkäksi, joka ei myöskään kannusta joukkoliikenteen käyttäjäksi • Ongelmaa on kierretty • Yksityisautoilulla, joka on johtanut hajaantuneeseen yhdyskuntarakenteeseen ja pitkiin asiointimatkoihin • Asumalla tiiviisti, jolloin luonto on kaukana • Yksityisautoilu on taas energiatehoton, saastuttava, ja paljon tilaa vievä liikkumismuoto LAST MILE -ONGELMA
 4. 4. • Uusista teknologioista ja palveluista on povattu last mile –ongelman ratkaisijaa • Palveluajattelu, liikennemuotojen rajapintojen hämärtyminen, yhteisöllinen liikenne ja uudet tietopalvelut yleistyvät nopeasti • Kaupunkirakenteeseen saadaan vaihtelua uusien liikennemuotojen ansiosta • Kylämäisissä asutuksissa voi nauttia liikkumisen vapaudesta ilman omaa autoa! • Ei isoa investointia autoon • Tarkoituksenmukainen kulkuväline • Liikenne palveluna LAST MILE -ONGELMA
 5. 5. • Lyhyt vuoroväli, 5-10 min • Kutsujärjestelmä ruuhka-aikojen ulkopuolella • Talviolosuhteissa bussi voi saada reittinsä induktiolangasta • Kysyntähuipun kapasiteetti kolmella bussilla n. 90hlö/tunnissa ITSEOHJAUTUVAT SÄHKÖBUSSIT Kuva: Wikimedia Commons
 6. 6. • Miksi? • Autojen käyttöaste suomessa 4-5 % ja keskikuorma 1,3 hlö • Kotitalouksien liikenteeseen käyttämästä rahasta 80 % kuluu auton ostoon ja käyttöön • Yhteiskäyttöautoilla ja carpooling-menetelmällä autojen käyttö resurssiviisaaksi • YK-autot yleistyvät nopeasti taloyhtiöissä ja monissa kaupungeissa Suomessa • Useita palveluntarjoajia YHTEISKÄYTTÖSÄHKÖAUTOT Kuva: Evo Car Sharing
 7. 7. • Tutkimuksista löydettyä: • ”Toi takaisin pyöräilyn ilon” • Helsingissä pyöräilyyn sijoitettu euro tuo yhteiskunnalle 8 euron hyödyt – samansuuntaisia tutkimuksia muualla maailmassa. Pyörien sähköistys ei poista terveysvaikutuksia! • Mäkien estevaikutus pienenee • On arvioitu, että kolmannes sähköpyörämatkoista on automatkan korvaavia suomessa – sähköpyörä todellinen vaihtoehto autolle • Sähköpyörät houkuttelevat autoilijoita merkittävästi enemmän kuin tavalliset pyörät • 100km / 1-1,5kWh, vastaa 10 minuutin saunomista • Elinkaaren päästövaikutukset 4-14g, kun moottoriajoneuvolla samalla matkalla 180g SÄHKÖPYÖRÄT Kuva: Clément Bucco-Lechat Kuva: HLT 2010-2011
 8. 8. • Markkinaehtoisesti jo nyt useita toimivia päivittäistavaroiden kuljetusjärjestelmiä Kirkkonummella • Vähentää kauppamatkojen tarvetta & määriä • Erityisesti vähentää perustetta omistaa oma auto kaupassakäyntiä varten! • Pieni, mutta tärkeä osa kokonaisuutena ajateltavaa liikennejärjestelmää! HENKILÖ- JA TAVARAKULJETUSPALVELUT Kuva: Kauppakassi
 9. 9. LIIKKUMISEN KANSALLISET MAHDOLLISTAJAT • Liikennepalvelulaki loi edellytykset uusille palveluille • Matkojen yhdistely sujuvaksi ketjuksi • Uusien yritysten tulo markkinoille helpottui • Alan sääntelyä kevennettiin • Edistetään digitalisaatiota • Kaksi ensimmäistä vaihetta voimaan 2018 • Liikennealan kansallinen kasvuohjelma • Yritysvetoiset ekosysteemit • Korkeatasoisen tutkimuksen osaaja ja hyödyntäjä • Ennakkoluuloton edelläkävijä • Uusien teknologioiden aktiivinen ja ennakoiva sovellusala Kuva: LVM
 10. 10. • Liikkumisen mahdollisuudet määrittää elintilan • Sijainti, sijainti, sijainti -> Saavutettavuus, saavutettavuus, saavutettavuus • Vasta viimeaikoina uudet liikkumisjärjestelmät ovat mahdollistaneet Ekoälykylän kaltaiset hankkeet • Keskustojen ulkopuolelle hakeutuvien ei ole enää edellytetty hankkivan autoa • Keskusta-asuminen yksille, kyläyhteisö toisille • Nyt kotitalouksien liikkumiseen käytetystä rahasta 80 % menee auton ostoon ja sen käyttöön – ei jos liikkumista ajatellaan palveluna UUDET LIIKKUMISJÄRJESTELMÄT MAHDOLLISTAA UUDEN KAUPUNKIRAKENTEEN
 11. 11. • Liikenne palveluna –ajattelun ensimmäisiä sovelluskohteita • Hinnoittelumallit • Itseohjautuvien autojen jatkotutkimusalusta • Ihmisten käyttäytyminen, sovitus muuhun liikenteeseen • Sovelluskehittäjille useita kohteita • Kulkumuodon varaus/tilaus • Matkaketjun ja informaationketjun yhteensovitukset • Jne. LIIKENTEELLISESTI MERKITTÄVÄ TUTKIMUSHANKE

×