Wentylacja z rekuperacją ciepła - praktyczne doświadczenia użytkownika

2,861 views

Published on

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła przynosi szereg korzyści. Rekuperacja ciepła polega na odzyskiwaniu ciepła z powietrza usuwanego i przekazywaniu go do powietrza nawiewanego do pomieszczeń domu. Jakie są opinie użytkowników wentylacji mechanicznej? Jeden z użytkowników przedstawia swoją opinię i w niej 10 korzyści jakie są najbardziej zauważalne...

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,861
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,488
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wentylacja z rekuperacją ciepła - praktyczne doświadczenia użytkownika

 1. 1. Wentylacja mechaniczna z rekuperacją ciepła- praktyczne doświadczenia użytkownika Rola wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją) Korzyści wynikające z zastosowania wentylacji z rekuperacją ciepła Wentylacja mechaniczna – opinie użytkownikaWydanie 1/201312.04.2013www.eko-blog.pl www.vaillant.pl
 2. 2. 2Budynek jednorodzinny z wentylacjąmechaniczną i rekuperacją ciepła Budynek ogrzewany przy pomocy pompy ciepła typu solanka/woda, w oparciuo system ogrzewania podłogowego. Standard niskoenergetyczny domu, napodstawie danych z eksploatacji zapotrzebowanie na energię końcową Ek,wynosi 25 kWh/m2rok.Charakterystyka budynku  Rok budowy: 2011 Powierzchnia ogrzewana: 210 m2 Kubatura ok. 540 m3 Strefa klimatyczna: III (-20oC) Liczba mieszkańców: 4 os. Przeszklenie: okna 3-szybowe Izolacja cieplna ścian: styropian 20 cm Izolacja cieplna stropodachu: wełna 30 cm
 3. 3. 3Układ wentylacji mechanicznej z rekuperacjąciepła – ogólny opis rozwiązania Centrala wentylacyjna została zabudowana na poddaszu domu. Czerpniaumieszczona na zachodniej ścianie szczytowej, wyrzutnia powietrza usuwanegona ścianie wschodniej. Rozprowadzenie powietrza przewodami sztywnymi. Dodatkową zastosowaną opcją jest chłodnica powietrza nawiewanego.Wykorzystuje ona naturalny chłód gruntu, glikol oddaje ciepło z chłodnicydo sond gruntowych, schładzając się do około 8÷12oC.
 4. 4. 4Opinie użytkownika wentylacji mechanicznejz odzyskiem (rekuperacją) ciepłaZastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, w budynkujednorodzinnym, przynosi szereg korzyści. Wiele z nich jest podkreślanychw materiałach informacyjnych producentów, jednak zalety tego typu systemówzauważalne są na co dzień i często wykraczają one poza standardowe opisykorzyści dla użytkownika. Opinie o wentylacji mechanicznej z rekuperacją ciepławarto więc pozyskać bezpośrednio od ich użytkowników.10 korzyściz zastosowania wentylacjimechanicznej z odzyskiem ciepła– według opinii użytkownika
 5. 5. 5Skrócenie sezonu grzewczego1. Skrócenie sezonu grzewczego Okresowe otwieranie okien konieczne przywentylacji grawitacyjnej, dla napływu świeżegopowietrza, wychładza pomieszczenia i tymsamym zwiększa potrzeby cieplne budynku. Przy zastosowaniu wentylacji mechanicznejz rekuperacją ciepła, powietrze nawiewane jestprzez cały czas z temperaturą nieznacznie tylkoniższą od temperatury powietrza wewnętrznego. Sezon grzewczy w budynku trwa przynajmniej1 miesiąc krócej niż budynkach „tradycyjnych”(widać to po okolicznych budynkach). Wynika topo części ze standardu izolacji cieplnej nowegobudynku, ale z pewnością w dużej mierze jestto zasługą zastosowania rekuperatora i nieotwierania okien, które powodowało byschładzanie pomieszczeń.
 6. 6. 6Wysoka jakość powietrza= wysoki komfort2. Wysoka jakość powietrza = wysoki komfort Odczucie komfortu dzięki stałemu napływowiświeżego powietrza szczególnie odczuwalnejest przez gości, którzy na co dzień mieszkająw tradycyjnych budynkach. Ciągła wentylacja eliminuje wszelkie zapachyz pomieszczeń – w praktyce nie dotyczy to tylkozapachów kuchennych, ale rolę wentylacjiz pewnością zauważą chociażby właścicielezwierząt domowych. Równie ważne będziezmniejszenie uciążliwości przy np. malowaniupomieszczeń lub z zapachów nowych mebli,wykładzin, itp. Zasadnicza różnica w odczuciu komfortubędzie miała miejsce także po nocy, gdywstając nie odczuwa się bólu głowy, sennościitp. powodowanych przez zużyte powietrze(mała ilość tlenu, podwyższone CO2).
 7. 7. 7Usuwanie wilgociz pomieszczeń3. Usuwanie wilgoci z pomieszczeń Usuwanie wilgoci w praktyce objawia się tym,że przy wentylacji mechanicznej, zachodziszybkie suszenie prania czy też ręczników. Z tego też powodu w opisywanym budynkuzrezygnowano ostatecznie z montażudodatkowych grzejników łazienkowych, jakozbytecznych dla suszenia ręczników. Ranoręczniki kąpielowe są całkowicie suche. Usuwanie wilgoci widoczne jest także poprzezbrak dłuższego zaparowania okien w łazience. W budynku tradycyjnym, suszenie np. praniaprzy deszczowej pogodzie jest utrudnione,czego nie obserwuje się w budynkuz wentylacją mechaniczną. Suszarnia możebyć pozbawiona dodatkowego ogrzewaniagrzejnikowego.
 8. 8. 8Możliwość chłodzeniapomieszczeń4. Możliwość chłodzenia pomieszczeń Wysoki komfort zapewnia także układchłodzenia naturalnego, który funkcjonujew oparciu o chłodnicę powietrza nawiewanego. Wykorzystywane jest dolne źródło pompyciepła – glikol z sond gruntowych zostajeschładzany do około 8÷12oC, obniżająctemperaturę nawiewanego powietrza. Naturalne chłodzenie zapewnia odczuciekomfortu w upalne dni, temperatura wewnętrznajest o kilka oC niższa od zewnętrznej, a koszteksploatacji nie przekracza 100 zł rocznie(kilka razy mniej od tradycyjnej klimatyzacji). Chłodzenie można także prowadzić w nocyz użyciem obejścia (bypass), które znajdujesię standardowo w rekuperatorze. W ten sposóbpowietrze nawiewane nie odbiera ciepła odpowietrza usuwanego z pomieszczeń.
 9. 9. 9Mniejsze zanieczyszczeniewewnątrz domu5. Mniejsze zanieczyszczenie wewnątrz domu Możliwość zamknięcia okien zmniejsza dostępzanieczyszczeń do wnętrza domy, co maznaczenie w kilku co najmniej sytuacjach:o w sezonie grzewczym, gdy okoliczne domyogrzewane są kotłami na paliwo stałeo gdy dom zlokalizowany jest blisko ulicyo gdy dom zlokalizowany jest w sąsiedztwiepól uprawnych (prace polowe i pylenie zbóż) Wentylacja mechaniczna dodatkowo zapewniafiltrację nawiewanego powietrza, usuwającz niego zanieczyszczenia. Przekłada się to namniejszą ilość kurzu w domu i dzięki temu nałatwiejsze utrzymanie czystości.
 10. 10. 10Filtracja powietrzaz alergenów6. Filtracja powietrza z alergenów Centrala wentylacyjna z rekuperatoremwyposażona może być w filtr bardzo dokładny,np. klasy F6. Filtr tej klasy instalowany jest na powietrzuzewnętrznym usuwając z niego wszystkierodzaje pyłu (w tym pyłki kwiatowe), sadze,czy też zarodniki grzybów. Nawiewane do pomieszczeń, oczyszczonepowietrze przynosi ulgę osobom wrażliwym nadziałanie tzw. alergenów.
 11. 11. 11Zwiększony poziombezpieczeństwa7. Zwiększony poziom bezpieczeństwa Brak konieczności otwierania okien przekładasię na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. W tradycyjnym budynku, mieszkańcy mają dowyboru pod swoją nieobecność zamknąć okna,co ogranicza do minimum wentylację, bądź teżpozostawić je otwarte lub uchylone co z koleizwiększa ryzyko włamania do domu. Dzięki zastosowaniu wentylacji mechanicznej,można z oknach zastosować kontaktrony(czujniki otwarcia) w oknach. Pozwala to nakonfigurację systemy alarmowego tak aby byłoon aktywny także przy obecności mieszkańcóww domu (np. w nocy). Wówczas impulsalarmowy może być wyzwalany nie z czujnikówruchu, ale właśnie z czujników otwarcia okienlub drzwi.
 12. 12. 12Ograniczenie hałasuwewnątrz domu8. Ograniczenie hałasu wewnątrz domu Zastosowanie wentylacji mechaniczneji możliwość zamykania okien, to także istotnezwiększenie komfortu mieszkańców, dziękiograniczeniu przenikania hałasu do wnętrzabudynku. Dotyczy to szczególnie domów położonychw sąsiedztwie dróg. Hałas może być dokuczliwytakże w budynkach położonych „na uboczu”,szczególnie w porze nocnej, czy też podczas …koszenia trawy przez sąsiada, itp.. Możliwośćzamknięcia okien daje więc zdecydowaniewiększy komfort ciszy wewnątrz budynku.
 13. 13. 13Brak … komarówi innych owadów9. Brak … komarów i innych owadów Niezaprzeczalną i docenianą przezużytkowników dodatkową zaletą zastosowaniawentylacji mechanicznej, jest brak owadóww domu, z uwagi na możliwość zamykaniaokien, szczególnie w porze nocnej. Ta korzyść jest rzadko opisywana przezproducentów i rzadko zauważana na etapiewyboru rozwiązań technicznych dla nowobudowanego domu. Jednak późniejw praktycznym użytkowaniu, stanowi onaznaczące zwiększenie poziomu komfortui wygody mieszkańców.
 14. 14. 14Dom bez … komina10. Dom bez … komina Stosując w domu jednorodzinnym wentylacjęmechaniczną można wyeliminować kominywentylacyjne. Zwykle w domach z wentylacjągrawitacyjną, spotyka się 2 lub 3 kominyspalinowe i wentylacyjne. Budynek z wentylacją mechaniczną, gdziezastosowano pompę ciepła lub kociołz zamkniętą komorą spalania i wyprowadzeniemspalin przez ścianę, może być całkowiciepozbawiony kominów. W opisywanym budynku komin był potrzebnyjedynie ze względu na zastosowanie kominka Mniejsza ilość kominów to także niższy kosztbudowy domu i mniej możliwości nieszczelnościdachu.
 15. 15. 15Ekonomia zastosowania wentylacjiz odzyskiem ciepła Szczegółowa ocena opłacalności zastosowania wentylacji mechanicznejz odzyskiem ciepła, wymaga obserwacji jej funkcjonowania w dłuższym czasie,a także przyjęcia pewnych założeń. Z pewnością komfort jaki uzyskuje się przy zastosowaniu takiego rozwiązania,jest nie do osiągnięcia przy tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej (naturalnej). Podstawowym założeniem jakie należało by przyjąć, jest ilość powietrzanawiewanego do pomieszczeń. Przy takiej samej ilości, wentylacja grawitacyjnapowodowałaby znaczne zwiększenie potrzeb ciepła budynku, ze względu nawietrzenie pomieszczeń.
 16. 16. 16Czynności obsługowe centrali wentylacyjnejz odzyskiem ciepła Zakres czynność sprowadza się do minimum. Należy podkreślić, że nie jest toukład klimatyzacji z niskimi temperaturami pracy i możliwością wykraplania wilgociwewnątrz rekuperatora czy też przewodów wentylacyjnych. W związku z tym niewystępują tu warunki do rozwoju pleśni czy też bakterii. Producenci rekuperatorów dopuszczają najczęściej możliwość samodzielnegomycia rekuperatora wodą, co powinno się wykonać każdego roku. Demontażwymiennika jest szybki i łatwy do przeprowadzenia. Jedyną cykliczną czynnością obsługowąjest wymiana filtrów, której w zależnościod warunków pracy (zanieczyszczeniepowietrza), dokonuje się zwykle nie częściejniż 3÷5 miesięcy.
 17. 17. 17Czynniki wpływające na koszty inwestycjioraz eksploatacji wentylacji mechanicznej Jakie koszty mogą podwyższać koszty inwestycji eksploatacji dwóch rodzajówwentylacji budynku? Według użytkownika systemu można je zgrupować:Wentylacja naturalna(grawitacyjna)Wentylacja mechanicznaz odzyskiem ciepłaCzynnikizwiększającekoszty inwestycji Kominy wentylacyjne domu Grzejniki w pomieszczeniachwilgotnych (łazienka, suszarnia) W razie chęci chłodzeniapomieszczeń – tradycyjnaklimatyzacja Kupno elementów całegosystemu (rekuperator, przewody,nawiewniki, itd.) Prace instalacyjne – montażprzewodów, nawiewników, itp..Czynnikizwiększającekoszty eksploatacji Wzrost potrzeb cieplnychbudynku wskutek wietrzeniapomieszczeń w celu dopływuświeżego powietrza W razie chęci chłodzeniapomieszczeń – eksploatacjatradycyjnej klimatyzacji Energia elektryczna dla pracycentrali wentylacyjnej Okresowa wymiana filtrów Ewentualne przeglądy serwisowe
 18. 18. 18Centrala wentylacyjna recoVAIRPrzykładem centrali wentylacyjnej – rekuperatora, do zastosowania w budynkachjednorodzinnych jest urządzenie recoVAIR, które posiada takie cechy jak: sprawność wymiany ciepła do 95% przez wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy filtr w klasie oczyszczania G3 lub jako bardzo dokładny F6 automatyczna praca bypassu (obejścia), gdy temperatura powietrza na zewnątrzbędzie niższa niż wewnątrz w okresie letnim (aby nie podnosić zbędnietemperatury powietrza nawiewanego). automatyczna praca w 3 trybach wydajności nawiewanego powietrza
 19. 19. 19PodsumowanieUżytkując system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, trudno jest sobiewyobrazić funkcjonowanie domu bez niej. Planując odpowiednio wcześniejzastosowanie wentylacji mechanicznej, można uwzględnić w pełni wymaganiadla montażu centrali wentylacyjnej, prowadzenia przewodów oraz usytuowanianawiewników i wywiewników.Koszty inwestycji nie muszą znacząco odbiegać od kosztów tradycyjnej wentylacjinaturalnej, która zwykle wymaga wykonania 2÷3 murowanych kominów w domujednorodzinnym.Praca układu wentylacji nie jest odczuwalna w postaci szumów pracy, czy teżprzeciagów, itp.. W normalnej eksploatacji praca wentylacji słyszalna jestnieznacznie jedynie podczas ciszy. Zwiększenie wydajności stosowane jestgłównie dla większej liczby osób w domu, gdy z kolei większy hałas od samychgości zagłusza pracę wentylacji ze zwiększoną wydajnością.
 20. 20. Chłodzeniewww.eko-blog.pl www.vaillant.plOgrzewanieEnergia odnawialnaKotły gazoweKotły olejowePompy ciepłaKolektory słoneczneSystemy wentylacji

×