Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Koszty ogrzewania domu - porównanie kosztów

31,437 views

Published on

Koszty ogrzewania domu znacznie mogą obciążać budżet domowy. Dla nowych budynków możliwe jest stosowanie nowoczesnych rozwiązań kompleksowych - źródła ciepła i niskotemperaturowego systemu ogrzewania. Dla budynków starych należy zaplanować odpowiednią modernizację, w szczególności wymianę np. starego kotła grzewczego na nowy wysokosprawny kocioł kondensacyjny...

Published in: Education
 • Be the first to comment

Koszty ogrzewania domu - porównanie kosztów

 1. 1. Jakie są koszty ogrzewania domu jednorodzinnego? Jakie są koszty ogrzewania domu i podgrzewania ciepłej wody użytkowej? Porównanie kosztów wytworzenia ciepła dla różnych źródeł ciepła Od czego zależą koszty ogrzewania domu i jak je zmniejszyć? Wydanie 1/2012 25-06.2012 www.eko-blog.pl www.vaillant.pl
 2. 2. Koszty ogrzewania domu, czyliobciążenie budżetu domowego… Koszty ogrzewania domu stanowią coraz bardziej zauważalne obciążeniedomowych budżetów. O ile w przypadku nowych budynków, narzucanestandardy technologiczne pozwalają uzyskiwać niskie wskaźniki potrzeb ciepła,a przez to niskie relatywnie koszty ogrzewania, to w przypadku istniejącychbudynków, praktycznie z roku na rok, obciążenie budżetu domowego wynikającez tych potrzeb, wzrasta w wyniku systematycznego wzrostu cen paliw i energii.  Jakie są obecnie koszty ogrzewania domu? Ile kosztuje wytworzenie jednostki ciepła w oparciu o różne paliwa?  Ceny których rodzajów paliw i energii zmieniały się najmocniej w ostatnich latach? 2
 3. 3. Koszty ogrzewania domu – nagłośnionymedialnie temat… Wysokie dla wielu lokatorów domów i mieszkań koszty ogrzewania, od kilku latnagłaśniane są szeroko w mediach. To zagadnienie stało się tematem dla prasycodziennej, co świadczy o jego wysokim znaczeniu społecznym. 3
 4. 4. Koszty ogrzewania domu na tle innychpotrzeb energii Pozornie istotne dla wielu mieszkańców domów, zapotrzebowanie energii naoświetlenie, czy też sprzęt AGD/RTV, okazuje się „znikome” w całkowitymrocznym bilansie zużycia energii w domu jednorodzinnym. Największy udziałw kosztach eksploatacji domu, wynika z pracy systemu ogrzewania. Łącznie zużycie paliwa czy energii dla celów grzewczych (CO) oraz dlapodgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU), może sięgać 80÷90% rocznychpotrzeb standardowego domu Rys. Orientacyjny bilans zużycia energii w budynku jednorodzinnym (wg. asue.de). 4
 5. 5. Jakich kosztów ogrzewania domumożna się spodziewać? W zależności od standardu izolacji cieplnej oraz rodzaju zastosowanegorozwiązania grzewczego, a także wentylacyjnego, koszty ogrzewania domujednorodzinnego będą mogły się znacznie różnić od siebie. Obliczeń kosztów ogrzewania dokonano na podstawie aktualnych cen paliwi nośników energii (2012), dla budynku o powierzchni użytkowej 140 m2 5
 6. 6. Porównanie kosztów ogrzewania domuwedług cen paliw i energii – lipiec 2012 Koszty ogrzewania brutto domu 140 m2 + woda użytkowa 300 l/d Koszty ogrzewania centralnego domu (CO) Współpraca z bojlerem elektrycznym Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU) Współpraca z kolektorami słonecznymi 6
 7. 7. Założenia dla obliczeń kosztówogrzewania domu  Dla obliczeń przyjęto budynek jednorodzinny o powierzchni użytkowej 140 m2 wykonany ze standardową izolacją cieplną (grubość 12-15 cm)  Wskaźnik rocznego zapotrzebowania ciepła dla celów ogrzewania = 70 kWh/m2rok  Dzienne zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej 300 litrów, temperatura podgrzewu do 45oC (340 dni) Straty ciepła w układzie cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (CWU): 10% rocznie Dla wariantu kotła węglowego i bojlera elektrycznego założono pracę bojleraprzez 5 m-cy roku, poza sezonem grzewczym (wyłączenie kotła z pracy) Dla instalacji solarnych założono pokrycie 60% rocznych potrzeb ciepładla podgrzewania ciepłej wody użytkowej Rozdzielono sprawność pracy źródła ciepła w sezonie grzewczym i poza nim,co odgrywa wpływ dla kalkulacji kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej 7
 8. 8. Założenia dla sprawnościśredniorocznych źródeł ciepła Sprawność źródła ciepła w zależności od trybu pracy (CO lub CWU) możnaszacować według następujących wartości: Sprawność średnioroczna Źródło ciepła W trybie pracy W trybie podgrzewania na ogrzewanie CO wody użytkowej CWUKocioł gazowy - „starego typu” atmosferyczny 70% 60%Kocioł gazowy – niskotemperaturowy 85% 80%Kocioł gazowy - kondensacyjny 109% 100%Kocioł olejowy - niskotemperaturowy 88% 70%Kocioł olejowy - kondensacyjny 105% 95%Kocioł na gaz płynny - kondensacyjny 107% 98%Kocioł na drewno - szczapy 80% 50%Kocioł na drewno - pelety 88% 70%Kocioł węglowy – miał 60% 50%Kocioł węglowy – z podajnikiem (ekogroszek) 75% 50%Ogrzewanie elektryczne wody CWU (np. grzałka) 100%Pompa ciepła solanka/woda 4,9 (SCOP, JAZ)* 4,4 (SCOP, JAZ)**Uwaga: roczny współczynnik efektywności pompy ciepła (ang. SCOP, niem. JAZ) typoszeregugeoTHERM określono wg normy VDI 4650 (2009) – kalkulator: waermepumpe.de (40/33oC) 8
 9. 9. Sprawność źródła ciepła w zależnościod trybu pracy Sprawność pracy kotła jest uzależniona ściśle od jego konstrukcji, gdyżnowoczesne kotły cechują się wysoką elastycznością pracy – przede wszystkimdzięki pogodowej regulacji temperatury wody grzewczej. Kotły starego typu, szczególnie stojące o dużej pojemności wody, pracującez podwyższoną temperaturą wody w kotle, odznaczają się z kolei niskąelastycznością pracy.  Szczególnie poza okresem grzewczym, sprawność kotła może ulegać zmniejszeniu, gdy duża objętość wody grzewczej musi zostać podgrzana w trakcie rozruchu kotła, gdy zajdzie potrzeba podgrzania ciepłej wody użytkowej. Następnie ciepło wody grzewczej będzie tracone przy postoju kotła, który jest wyłączony z pracy na ogrzewanie domu.  Tradycyjne kotły na paliwo stałe, mogą więc uzyskiwać bardzo niskie sprawności pracy w trybie podgrzewania wody użytkowej 9
 10. 10. Założenia dla cen paliw i nośnikówenergii – lipiec 2012 Ceny paliw i nośników energii określono na poziomie: Rodzaj paliwa / nośnika energii Cena brutto dla odbiorcy Gaz ziemny wg taryfy W-3 W zależności od zużycia rocznego paliwa, cena 1 m3 gazu ziemnego będzie różna dla kotłów gazowych. Dla przykładu obliczeń domu 140 m2, cena 1 m3 będzie wynosiła: • 2,458 PLN/m3 (kocioł starego typu, 2.086 m3/rok) • 2,551 PLN/m3 (kocioł niskotemperaturowy, 1.665 m3/rok) • 2,675 PLN/m3 (kocioł kondensacyjny, 1.309 m3/rok) Gaz płynny 10 PLN/m3 (średnie ceny rynkowe) Olej opałowy 3,80 PLN/dm3 (olejopalowy.pl) Węgiel kamienny - miał 500 PLN/t (średnie ceny rynkowe) Węgiel kamienny - ekogroszek 800 PLN/t (średnie ceny rynkowe) Energia elektryczna 0,56 PLN/kWh (taryfa G11, kalkulator enea.pl) Drewno opałowe 170 PLN/m.p. (średnie ceny rynkowe) Drewno – pelety (granulat) 820 PLN/t (średnie ceny rynkowe) 10
 11. 11. Od czego zależą koszty ogrzewaniadomu i jak je zmniejszyć?Całkowite koszty ogrzewania domu (CO + CWU) o takiej samej powierzchnimogą znacznie różnić się od siebie, gdyż zależą (pomijając kwestieizolacyjności cieplnej) m.in. od: sezonu grzewczego  w nowych budynkach większa wilgotność przegródzwiększa straty ciepła do otoczenia (szacunkowo więcej o 10÷30%) temperatury wewnętrznej pomieszczeń  przykładowo utrzymywanietemperatury 22oC zamiast 21oC, zwiększa zapotrzebowanie ciepła o ok. +6% wentylacji pomieszczeń  w przypadku tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej,sposób wietrzenia pomieszczeń ma znaczny wpływ na potrzeby ciepła trybu pracy  ilości godzin i zmniejszenia żądanej temperatury wewnętrznej,w trybie tzw. zredukowanym (noc lub nieobecność mieszkańców w ciągu dnia) rzeczywistej sprawności źródła ciepła w skali całego okresu jego pracy strat ciepła w układzie podgrzewania wody użytkowej CWU (cyrkulacja)Dokładne określenie przewidywanych kosztów ogrzewania domu jest więcutrudnione, a obliczenia mają charakter szacunkowy - porównawczy 11
 12. 12. Ogrzewanie Kotły gazowe Chłodzenie Kotły olejowe Pompy ciepła Energia odnawialna Kolektory słoneczne Systemy wentylacjiwww.eko-blog.pl www.vaillant.pl

×