Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thomas 360

464 views

Published on

360 asteen esimiesarviointi auttaa tiedostamaan, millaisena toimintasi ja panoksesi koetaan työpaikalla. Saat tietoa vahvuuksistasi, joita voit hyödyntää työssäsi, tietoa mahdollisista kehittymisalueistasi sekä mahdollisuuden tarkastella arviointiisi vaikuttaneita syitä.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Thomas 360

  1. 1. Toteutus 360-arviointi toteutetaan sähköisellä kyselyllä, jossa arvioidaan esimiehen johtamistyön osa- alueita. Kysely sisältää myös vapaan palautteen- annon ja kuvauksen henkilön johtamis- ja esi- miestyön vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Arvioijat valitaan esimiehen omasta työyhtei- söstä. Kyselyyn vastaavat esimies itse, hänen esimiehensä (1), kollegat (5 - 8) ja alaiset (5 - 15 hlöä). Tulokset Arvioitava esimies saa henkilökohtaisen, graafi- sen raportin osaamisalueittain. Raportti sisältää myös avoimiin kysymyksiin perustuvat koosteet arvioitavan esimiehen vahvuuksista ja kehittä- miskohteista. 360-arviointiin sisältyy henkilö- kohtainen palautekeskustelu. Hyödyt Raportti osoittaa mahdolliset eriävät näkemyk- set esimiehen eri työtehtävien painoarvoista ja toimii keskustelunavauksena työyhteisössä. 360 asteen johtamisprofiili auttaa esimiestä alkuun hänen laatiessaan oman johtajuuden kehittämissuunnitelmaansa. Lisätietoja sertifioiduilta Thomas- käyttäjiltä Suvi Anttila, 0400 209 961, suvi.anttila@ekami.fi ja Liisa Avelin, 040 704 4454, liisa.avelin@ekami.fi Pyydä yrityskohtainen tarjous Liisa Avelin, 040 704 4454, liisa.avelin@ekami.fi Thomas 360 360 asteen esimiesarviointi auttaa tiedostamaan, millaisena toimintasi ja panoksesi koetaan työpaikalla. Saat tietoa vahvuuksistasi, joita voit hyödyntää työssäsi, tietoa mahdollisista kehittymisalueistasi sekä mahdollisuuden tarkastella arviointiisi vaikutta- neita syitä. Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy Lehmustie 4 (C501) 48130 Kotka 010 395 9000 (vaihde) www.ekaoy.fi

×