Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

F inc 34_bugaboo

224 views

Published on

Groeiproblemen in een familie onderneming. Aanpak Oplossingen

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

F inc 34_bugaboo

  1. 1. STRATEGIE BUGABOO OEI IK GROEI Iedere jonge ouder kent ze, de kinderwagens van Bugaboo. Het bedrijf begon in 1999 met drie medewerkers in een garage in Amsterdam-Oost; tien jaar later is het bedrijf uitgegroeid tot wereldwijd actieve producent van innovatieve kinderwagens met 800 medewerkers, en is actief in meer dan 100 landen. Beheersing van groei krijgt Bugaboo er als uitdaging gratis bij. TEKST: ERICVAN NIEUWENHUIZEN F.INC 7
  2. 2. O Om de groeistuipen het hoofd te bieden en financiële stabiliteit te realiseren besluit interim CFO Erik-Jan van Emmerik een waardescan op basis van Economic Value Added (EVA) beginsel uit te voeren. De uitkomsten laten in één oogopslag zien of het management de afgelopen jaren in staat is geweest waarde te genereren. De uitkomsten van deze scan leggen eventuele zwakke punten in de bedrijfsvoering bloot en bieden aanknopingspunten voor het uitwerken van operationele verbeteringen. De visie van de betrokken interim CFO Erik-Jan van Emmerik op de transformatie: “We hebben als team in deze marketing- en innovatiegedreven organisatie de focus verlegd naar vijf belangrijke zaken: Innovatie, Kasstroom optimalisatie, Verkoopconcentratie, Supply Chain optimalisatie en versnelling van de Time to Market. Verkregen meetwaarden van relevante KPI’s en mutaties in de samenstelling van de operationele kasstroom versnellen het proces om tot de kern van het probleem door te dringen. Belangrijkste doel:het elimineren van operationele ‘cash bleeders’ en de herwonnen kasstroom investeren in versterking van waarde genererende kernactiviteiten. F.O.C.U.S: FINANCIEEL, OVERLEG, COMMUNICATIE, UITHOUDINGSVERMOGEN EN SCHERPTE Van Emmerik: “F.O.C.U.S. is de manier waarop de transformatie is vormgegeven. Focus staat bij ons voor: Financieel, Overleg, Communicatie, Uithoudingsvermogen en Scherpte. Het heeft uiteindelijk geleid tot een enorme kasstroom generatie, winst en tijdige lanceringen van nieuwe producten op de markt. Daarmee is de transformatie goed ingezet, het is de eerste stap. Bovendien geven de uitkomsten van de waardescan ammunitie om het strategisch plan uit te werken. De focus moet op bepaalde gebieden weer worden teruggebracht. Bugaboo is een merk met corporate responsibility. Sinds 1 oktober 2009 bundelen Bugaboo en (RED) hun krachten in de strijd tegen HIV/AIDS. Vanaf deze datum draagt Bugaboo 1% van de totale omzet af aan het Global Fund voor de bestrijding van AIDS in Afrika. 8 F.INC Van Emmerik: “Het risico schuilt in verzwakking van aandacht op de vijf elementen van focus. Dit risico vermindert het team door het continu volgen van de ontwikkelingen vanuit financieel perspectief. Dit gebeurt dagelijks met het volgen van de verkopen en de kasstroom. Daarnaast houden we de organisatie scherp met maandelijkse financiële rapportages en forecasts tot en met het einde van het jaar. Deze liggen binnen vijf werkdagen bij de directie. Het scherp toezien op de afwijkingen ten opzichte van het budget en het businessplan 2010-2013 komen direct aan de orde en bijsturing volgt. Als er sprake is van bijsturing heeft dat direct impact op de organisatie”. Op klantniveau wordt besloten tot meer concentratie bij grotere klanten in een beperkt aantal landen. Als kernafzetmarkten worden naast Nederland, VS, VK en Duitsland benoemd. Daarnaast wil het bedrijf sneller groeien in China, waar het ook haar eigen productiefaciliteit heeft. Kwaliteits- en after sales serviceproblemen zullen sneller worden aangepakt. Daarnaast wordt productinnovatie weer als speerpunt en succesbepalende factor benoemd. Het management stelt zichzelf ten doel tenminste twee nieuwe producten per jaar te introduceren. Deze moeten uiterlijk in het derde jaar na introductie tenminste 30% aan de totale omzet en brutomarge bijdragen. Als voorbeeld hiervan is recentelijk de Bugaboo Bee op de markt gebracht. FINANCIËLE DOELWAARDEN Ook aan de kostenkant worden verbeteringen doorgevoerd. Met name in de supply chain, de beheersing van materiaal-, transport- en overheadkosten worden de touwtjes aangetrokken. Alle initiatieven worden op systematische wijze vertaald in relevante financiële doelwaarden, zoals meer of minder omzet en brutomarge, het uitgavenniveau, de hoeveelheid werkkapitaal en (des)investeringen. Vervolgens worden de effecten op kasstroom en ondernemingswaarde van elk verbeterscenario individueel doorgerekend en vergeleken met vooraf gestelde strategische doelen. Gevoeligheidsanalyses complementeren het beeld. Dashboards zullen worden uitgewerkt om realisatie van goedgekeurde verbeterinitiatieven te monitoren en bij te sturen aan de hand van specifiek geselecteerde KPIs’. Dit vraagt om een vernieuwing van de manage-
  3. 3. STRATEGIE KERNDOELEN VAN DE TRANSFORMATIE: 1. Positieve Cash Flow 2. Winst 3. Reduceer werkkapitaal 4. Grotere product portfolio door innovatie ACTIES: 1. Verkorting Order to Cash cycle: a. Credit management b. Verkoop overtollige voorraad 2. Kostenreductie 3. Lean Manufacturing invoeren 4. Sterke voorraadverlaging 5. Versnelling omloopsnelheid voorraad 6. Strak management van idee tot lancering RESULTAAT: 1. De stroppenpot in debiteurenbeheer groeit niet meer 2. Sterke daling kosten en kostprijsverlaging 3. Halvering waarde voorraad & cycle-time order to delivery van 180 dagen naar 90 dagen 4. Lancering upgrade van het model Bee per 1 april 2010 mentinformatiesystemen. Het resultaat: traditionele boekhoudkundige informatie wijkt voor informatie die snel inzicht biedt in de bestuurlijke doelmatigheid. Alleen op deze wijze wordt de vertaling van strategische doelen naar operationele besturing van en controle op de doelmatigheid van de bedrijfsactiviteiten geborgd. Van Emmerik: “Na het eerste anderhalf jaar kan worden gesteld dat het effect van de transformatie naar operational excellence succesvol is geweest, Het is nog steeds kasstroom- en winstgenererend. De macro-economische ontwikkelingen in de VS en Europa zijn echter een nadeel. Dit verscherpt de concentratie op kasstroommanagement. Maar de macro-economische groei in het Aziatische werelddeel en Zuid-Amerika biedt grote uitdagingen voor Bugaboo. De geboortecijfers daar bieden grote kansen. Voor Bugaboo is dit een enorme mogelijkheid om op een beheerste manier toekomstige verdere groei te realiseren”. E.H. van Nieuwenhuizen is partner bij ConQuaestor F.INC 9

×