Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Drive 128 kosten besparingen voor 2012

553 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to like this

Drive 128 kosten besparingen voor 2012

  1. 1. Kosten reductie potentieel Afkondigen Structureel Aanpassen Dichtdraaien Kaasschaven van verlagen Business geldkraan van het budget nood van de kosten Model maatregelen 1.Integrale beoorde- 1. Tax efficient 1. Investeringsstop ling cash supply chain 2. Stilleggen management / management 1. Out of pocket productie processen 1. Targets opleggen werkkapitaal 2. Outsourcing kosten (reizen, 3. Werktijd verkorting 2. Bottom up 2. Verkopen vastgoed 3. Shared Services trainingen, social 4. Verplichte initiatieven 3. Versobering 4. Desinvestering van events) vakantiedagen/ 3. Centraal reduceren arbeidsvoorwaarden activiteiten 2. Inhuur externen onbetaald verlof inkoopkosten (salaris, lease, 5. Herontwerp 3. Jaarcontracten 5. Verlengen 4. Verlagen pensioen etc.) organisatie model / 4. Marketing / betalingstermijnen van investerings- 4. Lean optimalisatie verminderen Sponsoring 6. Ontslagen budgetten 5. Procurement management lagen 5. Recruiting 7. Ingreep in 6. Benchmarking Innovaties / non-performing 7. Pricing nieuwe activiteiten onderdelen (verhogen omzet) 0-3% 3-6% 5-10% 10-20% >20% Kosten reductiepotentieelkorte termijn Snelheid van implementatie lange termijn © 2009 Drive 128

×