Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ujian pertengahan tahun/kertas 2/matematik tahun 4

ujian pertengahan tahun/kertas 2/matematik tahun 4

  • Login to see the comments

ujian pertengahan tahun/kertas 2/matematik tahun 4

  1. 1. SULIT Nama Pelajar : ______________________________________________ Kelas : __________________________________________ SK KUALA MATU MATEMATIK TAHUN 4 Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan subjektif 2. Jawab semua soalan 3. Tunjukkan langkah – langkah penyelesaian untuk membantu mendapatkan markah. 4. Jika hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian, Tuliskan jawapan yang baharu. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014 MT / 2 MEI / 2014 1 JAM
  2. 2. Kertas 2 ( 20 Soalan ) Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. Jawab semua soalan. Tunjukkan langkah-langkah penting untuk membantu mendapatkan markah. 1) Tulis ‘empat puluh lima ribu enam puluh’ dalam angka (1 markah) Jawapan : ___________________________________________________________________ 2) Tuliskan 94 505 dalam perkataan (1 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ 3) Antara nombor yang berikut, yang manakah mempunyai nilai yang terkecil? ( 1 markah ) Jawapan : __________________________________________________________________ 56 438 65 384 64 348 35 684 4) Nyatakan nilai digit bagi 8 dalam nombor 86 020 ( 1 markah) Jawapan : ___________________________________________________________________ 5) Nyatakan nilai tempat bagi digit 3 dalam nombor 36 788 ( 1 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ 6) Cerakinkan nombor 73 069 mengikut nilai digitnya ( 1 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ 7) Bundarkan 92 783 kepada puluh ribu yang terdekat ( 1 markah) Jawapan : ___________________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 1
  3. 3. 8) Susunkan nombor yang berikut mengikut tertib menaik ( 1 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ 13 895 31 978 14 889 741 634 13 429 9) Susunkan nombor yang berikut mengikut tertib menurun ( 1 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ 75 624 75 462 75 426 76 025 10) 789 342 + 12 899 = ____________ ( 2 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ 11) 75 000 + 43 566 + 12 = ___________________ ( 3 markah) Jawapan : ___________________________________________________________________ 12) 702 069 – 45 877 = __________________ ( 2 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ 1 1 2 3 2
  4. 4. 13) 45 038 – 845 – 3 876 = _________________ ( 3 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ 14) Tolakkan 566 daripada 133 455 ( 2 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ 15 ) 1 293 x 3 = __________________ ( 2 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ 16) 1 635 X 74 = ________________ ( 3 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ 17 ) 45 000 x 100 = _______________________ ( 2 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ 3 2 2 3 2
  5. 5. 18) Jadual 1 Jadual 1 menunjukkan bilangan pelanggan di sebuah pusat membeli – belah. Kira jumlah bilangan pelanggan dalam ketiga-tiga hari tersebut? ( 4 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ Hari Bilangan pelanggan Jumaat 3 732 Sabtu 12 546 Ahad 6 873 19) Sebuah kilang kasut menghasilkan 99 876 pasang kasut. Pada bulan Januari, sebanyak 1 345 pasang kasut telah berjaya di jual. Manakala pada bulan Februari 3 100 pasang kasut telah dijual. Kira bilangan kasut yang belum dijual. ( 4 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ 20 ) Terdapat 18 kotak di dalam sebuah lori. Setiap kotak mengandungi 2 540 pemadam. Berapakah jumlah pemadam yang ada di dalam lori itu? ( 4 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ 4 4 4

×