Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RANCANGAN TAHUNAN PANITIA MATEMATIK SKKM 2014

  • Be the first to comment

RANCANGAN TAHUNAN PANITIA MATEMATIK SKKM 2014

  1. 1. PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA MATEMATIK TAHUN 2014 SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA MATU BIL 1 AKTIVITI Mesyuarat Panitia Matematik Kali Pertama OBJEKTIF Menyelaras format rancangan BULAN mengajar harian. Membincangkan aktiviti yang JAN akan dijalankan sepanjang SASARAN Semua guru Matematik TINDAKAN Ketua Panitia tahun 2014 Mendapatkan maklumat guru2 Mengumpul data peribadi dan guru tentang pengalaman jadual waktu guru mengajar sepanjang JAN-FEB perkhidmatan Memberi pendedahan kepada 3 Jadual Spesifikasi Item (JSI) guru-guru tentang JSI untuk FEB menghasilkan item. Memberi pendedahan kepada 4 Bengkel Penandaan Kertas guru-guru tentang format Matematik penandaan Matematik Kertas FEB Semua guru Matematik Semua guru Matematik Semua guru Matematik Setiausaha Ketua Panitia Ketua Panitia 2 yang betul. Program Bijak Sifir Masa: 5 minit sebelum atau selepas proses pengajaran. menguasai sifir dengan teknik Cth Bahan: Kuiz sifir, 5 Membiasakan murid-murid hafalan FEB-OKT Semua Murid Semua guru Tahun 2-6 Matematik Penuhkan kotak sifir dsb. Memberikan info Matematik Pertandingan sudut 6 Matematik yang berinformasi setiap kelas terkini kepada guru-guru dan murid-murid. Menampal atau Semua guru FEB-OKT mempamerkan hasil karya Kelas Semua Murid Semua guru Matematik Tahun 1 - 6 murid yang terpilih Semua murid Memberi bimbingan 7 Program kecemerlangan LINUS tambahan kepada murid – murid LINUS Numerasi yang belum menguasai konstruk tahun 1 – 3 FEB - yang belum Semua guru OKT menguasai Matematik konstruk LINUS 8 Pertandingan Kuiz Matematik Memahirkan penguasaan antara kelas murid terhadap subjek MAC LINUS Semua Murid Semua guru terutama Matematik
  2. 2. Matematik Menambah keperluan Bahan Membuat pesanan Bahan- Bantu Mengajar untuk bahan Bantu Mengajar untuk digunakan secara optimum Tahun 1-6 9 Tahap 2 dalam pengajaran dan MAC pembelajaran Memberi input kepada guru10 Bengkel LINUS guru LINUS berkenaan pengajaran dan pembelajaran Guru LINUS MAC-OKT 11 Soalan Matematik Tahun 4 dan 5 Ketua Panitia Tahun 1 J/U LINUS dan 2 untuk kelas LINUS Memperkenalkan kepada Bengkel Teknik Menjawab Ketua Panitia murid-murid Tahun 4 dan 5 kepada bentuk soalan Matematik UPSR. APR Murid Tahun 4 dan 5 Membimbing murid dalam Guru Matematik Tahun 4 dan 5 menjawab soalan. Menyusun semula 12 Mengemaskini fail Panitia kandungan maklumat Panitia Matematik Matematik dalam tahun Ketua Panitia APR-OKT Setiausaha semasa Membuka minda murid 13 14 15 Bulan Matematik Bengkel Teknik Menjawab Soalan Matematik Tahun 6 Latih tubi menjawab soalansoalan peperiksaan UPSR bahawa Matematik merupakan salah satu disiplin MEI Murid Tahun 1 Semua guru Hingga 6 Matematik ilmu yang menyeronokkan Membimbing murid-murid Tahun 6 dalam menjawab Guru MEI Murid Tahun 6 soalan Matematik UPSR Menyediakan dan membiasakan murid-murid dengan contoh-contoh soalan UPSR. Matematik Tahun 6 JULSEPT Guru Murid tahun 6 Matematik Tahun 6 Membincangkan masalah16 17 Mesyuarat Panitia Matematik Kali Kedua masalah yang timbul dan berbangkit. OGOS Membuat analisa Mesyuarat Panitia Matematik peperiksaan PKSR 1 Membincangkan masalah- Kali Ketiga masalah yang timbul dan OKT Semua guru Ketua Panitia Matematik Setiausaha Semua guru Ketua Panitia Matematik Setiausaha
  3. 3. berbangkit. Membuat analisa 18 Menyiapkan Laporan Tahunan peperiksaan Formatif 2 Merekod segala aktiviti sepanjang tahun 2014 dan membuat penilaian. NOV Ketua Panitia Setiausaha
  4. 4. CARTA GANTT PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA MATEMATIK TAHUN 2013 BIL 1 2 3 4 5 AKTIVITI Mesyuarat Panitia Matematik Kali Pertama Mengumpul data peribadi dan jadual waktu guru Bengkel Jadual Spesifikasi Item (JSI) Bengkel penandaan Kertas Matematik Program Bijak Sifir Masa: 5 minit sebelum atau selepas proses pengajaran. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Cth Bahan: Kuiz sifir, Penuhkan kotak sifir dsb. Pertandingan sudut Matematik yang berinformasi setiap kelas Program kecemerlangan LINUS Pertandingan Kuiz Matematik antara kelas Membuat pesanan Bahan-bahan Bantu Mengajar untuk Tahun 1-6 Bengkel LINUS Bengkel Teknik Menjawab Soalan Matematik Tahun 4 dan 5 Mengemaskini fail Panitia Matematik Bulan Matematik Bengkel Teknik Menjawab Soalan Matematik Tahun 6 Latih tubi menjawab soalan-soalan peperiksaan UPSR Mesyuarat Panitia Matematik Kali Kedua Mesyuarat Panitia Matematik Kali Ketiga Menyiapkan Laporan Tahunan JAN X X FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X NOV X X X X X X

×