Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Online Performance Management Webanalyse For Ledere 9 Oktober 2009

725 views

Published on

Presentasjon om muligheter og utfordringer innen webanalyse på Creuna sitt Online Performance Management seminar.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Online Performance Management Webanalyse For Ledere 9 Oktober 2009

 1. 1. Online performance management<br />9. oktober 2009<br />
 2. 2. Performance optimering<br />
 3. 3. 3<br />
 4. 4.
 5. 5. en analyse- <br />Ogtestkultur<br />Måforankresiorganisasjonen<br />
 6. 6. Verktøy<br />
 7. 7. Slide 7<br />vi haranalyseverktøyene<br />MEN VI BRUKER DE IKKE<br />”Vi kikkerpårapporterne men...”<br />”Vi harikketid”<br />”Vi manglerressurser”<br />”Vi harikkebudsjettenetildet”<br />“Vi vet ikkehvor vi skalbegynne”<br />”Våre data fraforskjelligekildererikkesammenligbare – deterforvirrende”<br />”Deterviktigere ting å tafatti…”<br />”Jegkanikke se noenresultaterpåbunnlinjen”<br />
 8. 8. Fokuspåteknologi<br />
 9. 9. ”Yes, it computed the answer in a billionth of a second and printed it instantly, but until I find myglasses…”<br />
 10. 10. Mennesker<br />
 11. 11. “The future success of Web analytics is dependent upon expertswho translate raw data into insight”<br />Forrester Research, 2009<br />
 12. 12. Ressurser er avgjørende!<br />
 13. 13. Endring av tankesett<br />
 14. 14. Rapportering <br />er ikke nok!<br />
 15. 15. Det må<br />analyseres…<br />
 16. 16. …og<br />handles!<br />
 17. 17. Optimalisering<br />er det viktigste målet!<br />
 18. 18. Optimalisering<br />
 19. 19.
 20. 20. Høy Kunnskap<br />Dypere Innsikt<br />
 21. 21.
 22. 22. The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not ‘Eureka! (I found it!)’ but rather, <br />‘Hmmm... that&apos;sfunny...’&quot;<br />Isaac Asimov<br />
 23. 23.
 24. 24. A/B splitt testing - nyhedsbreve<br />
 25. 25. MultivariateTesting<br />
 26. 26. MARKETING PERFORMANCE<br />
 27. 27. Channel Performance<br />Figures are modified due to confidentiality<br />
 28. 28. Muligheter<br />
 29. 29. Webanalyse = Business optimization<br />ØkeInntekter<br />RedusereKostnader<br />Effektivisering<br />
 30. 30. Slide 30<br />Forretningsoptimering<br />

×