Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategier for sociale medier

1,032 views

Published on

Slides fra kursus på IVA d. 11/4-2011

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Strategier for sociale medier

 1. 1. Strategier for sociale medier - hvorfor er din organisation på Facebook?<br />Kursus på IVA d. 11/4-2011<br />Matthias Engberg Eiriksson og Marie Tielbo<br />
 2. 2. Hvem er vi?<br />Matthias Engberg Eiriksson<br />Forskningsassistent v. IVA<br />linkedin.com/in/eirixonflickr.com/photos/eirixon/facebook.com/eirixoneirixon.wordpress.com/<br />Og mange andre steder…<br />
 3. 3. Hvem er vi?<br />Marie Tielbo<br />Online Community Manager hos JobZonen.dk<br />marietielbo.dklinkedin.com/in/mtielbofacebook.com/marie.tielbotwitter.com/mtielboOg mange andre steder…<br />
 4. 4. Hvorfor dette kursus?<br />Social Media, Libraries, and Web 2.0: How American Libraries are Using New Tools for Public Relations and to Attract New Users – Third Survey November 2010<br />
 5. 5. Velkommen<br />Hvad er sociale medier?<br />Sociale medier i praksis<br />Frokost<br />Skab den rigtige fortælling<br />At arbejde strategisk<br />Hvad står på spring?<br />
 6. 6. Hvad er sociale medier?<br />
 7. 7. Definition<br />Foto: Stewart<br />
 8. 8. Tim Berners-Lee’s vision:<br />At bringe mennesker tættere sammen <br />og facilitere netværk mellem mennesker <br />(ikke maskiner!) <br />
 9. 9. Clay Shirky<br />“Social software is software that supports <br />group communication”<br />og<br />“Internettet har gjort det absurd let at <br />danne grupper”<br />
 10. 10. En række værktøjer<br />Foto: L. Marie<br />
 11. 11. Kommunikation<br />og interaktion<br />Foto: Bo47<br />
 12. 12. Fra wisdom of the few<br />Foto: Orange County Archives<br />
 13. 13. Til wisdom of the crowd<br />Foto: ausnahmezustand<br />
 14. 14. Hvorfor bør sociale medier vedkomme<br />bibliotekarer og biblioteker?<br /><ul><li>Deterblevettilgængeligt for alle</li></ul>- kræver bare en computer ellertlf. med netadgang<br /><ul><li>Vi erallesammenpå</li></ul>– min farfarpå 80 brugerYoutubedagligt<br /><ul><li>Tilbyderosnyemuligheder for udvikling, </li></ul>idégenerering, at lytte, at gåi dialog, at læreosv..<br />
 15. 15. Eksempler<br />
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18.
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23. Sociale medier i praksis<br />Hvad stiller man op?<br />
 24. 24. Gør målet klart<br />Foto: PV KS<br />
 25. 25. Hvordan håndterer vi feedback – negativ og positiv?<br />Stil jer selv 5 spørgsmål<br />Hvorfor starter vi denne aktivitet?<br />Hvad bruger vi brugernes kommentarer til?<br />Hvad er vores mål (kvalitative/kvantitative)?<br />Hvem skal stå for aktiviteten, og hvor meget tid må vedkommende bruge på det? <br />
 26. 26. Målene er ikke nødvendigvis kvantificérbare<br />1000 likes på Facebook er ikke altid bedre <br />end 100 likes<br />
 27. 27. Sociale medier passer ikke sig selv<br />Jeg bruger 37 timer hver uge<br />
 28. 28. Politik for sociale medier<br />Offentlig vs. privat<br />
 29. 29. Deltage vs. skabe<br />
 30. 30.
 31. 31. Lyt til strømmen<br />
 32. 32. “Library of congress”<br />i SocialMention<br />
 33. 33.
 34. 34.
 35. 35.
 36. 36.
 37. 37. Scooter TV<br />
 38. 38. Idégenerering<br />
 39. 39.
 40. 40. Twitter:<br />#fredagsbogafGyldendal<br /><ul><li>Forstårmediet
 41. 41. Knytterbånd
 42. 42. Belønningselement (boggaver)
 43. 43. Gørdet let for brugerne (140 tegn)
 44. 44. Forventningererlette at indfri
 45. 45. Møderbrugernederhvor de er
 46. 46. Brugerneelskerselviscensættelse
 47. 47. Erikke den dybetallerken</li></ul>(#fridayread)<br />
 48. 48.
 49. 49. Skab den rigtige fortælling – online reputation management<br />Sådan ændres nummeret for det samlede antal dias i præsentationen:<br />Gå til fanen Vis<br />Vælg Diasmaster<br />I den overordnede diasmaster (nr. 1) overskrives nummertegnet # nederst til højre med et tal.<br />Luk mastervisning<br />Sådan indsættes/vises tekst i sidefod og sidenummerering på ét eller alle dias:<br />Gå til fanen Indsæt<br />Vælg Sidehoved og fod<br />Vælg chekboksene Diasnummer og Sidefod og efter ønske og tilret sidefodsteksten.<br />Vælg Anvend for at indsætte kun på det aktuelle dias – eller Anvend på alle for at indsætte på samtlige dias. Bemærk muligheden for at undlade titeldias.<br />
 50. 50. Fullblog siden starten i april 2006<br />Forum for kunder med 25000 indlæg<br />TrustPilot (sociale anmeldelser)<br />Twitter<br />Fullrate<br />
 51. 51. Routeren virker ikke…<br />
 52. 52. Næste dag…<br />
 53. 53. http://www.globalnerdy.com/2008/12/30/the-air-forces-rules-of-engagement-for-blogging/ <br />
 54. 54. Online reputation management<br />Definér<br />Hvordan ønsker I at jeres omverden skal iagttage jer?<br />Hvordan skal fortællingen om jer se ud?<br />Undersøg<br />Hvad sker der når man googler jer?<br />Fortæller jeres hjemmeside den rigtige historie?<br />Hvad bliver der sagt om jer i sociale medier og andre steder?<br />Reagér<br />Skal I lave om på hjemmesiden?<br />Er der historier, der skal svares på?<br />Engagér jer på de platforme, der er relevante<br />
 55. 55. Øvelse<br />Hvad er historien om jeres organisation?<br />Hvad er vores formål? Hvorfor er vi her?<br />Hvad er vores eksistensberettigelse? Hvad går pengene egentlig til?<br />Hvad kan man hos os? Hvilke tjenesteydelser kan vi levere?<br />(Tak til Morten Brunbjerg Bech)<br />
 56. 56. Men det kan også handle om personer<br />Vær opmærksom på dit digitale fodspor<br />Søg på dig selv fra tid til anden<br />Tag hånd om din identitet online<br />Og opfør dig ordentligt <br />
 57. 57. God adfærd på nettet<br />Ærlighed<br />Gennemsigtighed<br />Saglighed<br />Respekt<br />Pas på med ironi – det er svært at overføre til skrift, især overfor folk man ikke kender.<br />Commonsense?<br />
 58. 58. Fra formål over strategi til praksis<br />Matthias Engberg Eiriksson<br />Sådan ændres nummeret for det samlede antal dias i præsentationen:<br />Gå til fanen Vis<br />Vælg Diasmaster<br />I den overordnede diasmaster (nr. 1) overskrives nummertegnet # nederst til højre med et tal.<br />Luk mastervisning<br />Sådan indsættes/vises tekst i sidefod og sidenummerering på ét eller alle dias:<br />Gå til fanen Indsæt<br />Vælg Sidehoved og fod<br />Vælg chekboksene Diasnummer og Sidefod og efter ønske og tilret sidefodsteksten.<br />Vælg Anvend for at indsætte kun på det aktuelle dias – eller Anvend på alle for at indsætte på samtlige dias. Bemærk muligheden for at undlade titeldias.<br />
 59. 59. Hvorfor arbejde strategisk med sociale medier?<br />
 60. 60. Hvad vil det sige at arbejde strategisk?<br />“A business strategy is creating operational alignment between all functions and activities of a business”<br />“there is strategic consistency when the actions of an organization are consistent with the expectations of management, and these in turn are with the market and the context.“ (Arieu 2007)<br />Sammenhæng og overensstemmelse mellem organisationens mål (formål), handlinger (praksis) og omverden (kontekst)<br />
 61. 61. Formål?<br />Vision, mission og værdier?<br />Hvad er jeres fortælling?<br />Hvad er jeres forretningsmodel?<br />
 62. 62.
 63. 63. Strategi i praksis<br />Præmisser<br />Hvem er interessenterne – Og hvad kan de?<br />Hvorfor vil I bruge sociale medier?<br />Lytte, samtale, styrke, inddrage<br />Research!<br />Opstil klare målsætninger<br />Implementering – hvem gør hvad – og hvor?<br />Mål jeres resultater<br />Evaluér jeres praksis<br />
 64. 64. Præmisser<br />Dialog<br /> Long term commitment<br /> Ærlighed<br /> Gennemsigtighed<br /> Oprigtig interesse<br />
 65. 65. Interessenter<br />Hvem er det I vil nå?<br />Kompetencer?<br />Hvor er de i det digitale univers?<br />
 66. 66. Hvorfor?<br />Vil I lytte til jeres brugere?<br />Vil I være en del af samtalen?<br />Vil I styrke jeres brugere?<br />Vil I inddrage jeres brugere?<br />
 67. 67. Research!<br />Hvilke platforme?<br />Netværk (fx facebook, linkedin mv.)<br />Deling (fx flickr, youtube mv.)<br />Fora og diskussionssider (fx litteratursiden)<br />Blogs og microblogging (fx twitter)<br />Bookmarking (fx delicious (rip), diigo, mendeley)<br />Hvad gør andre?<br />Lad jer inspirere af andres succeser<br />Hvordan fungerer den enkelte platform i praksis?<br />Teknisk – hvordan gør man?<br />Juridisk – hvem ejer det I laver?<br />Socialt – hvordan opfører man sig?<br />
 68. 68. Implementering<br />Ressourcer<br />Hvor meget tid og energi skal der afsættes?<br />Produktion af indhold<br />Hvem gør hvad?<br />Tovholder <br />Levering af indhold<br />Overvågning<br />reaktion<br />I hvilken rækkefølge?<br />Lavthængende frugter først<br />
 69. 69. “If you don't measure it, it's a hobby.”<br /> (Jack Welch, tidl. Direktør for General Electric)<br />
 70. 70. Mål<br />Sidevisninger<br />På hjemmeside, blog, flickr, facebook mv.<br />Forbindelser/Relationer<br />Hvor mange kontakter mv.<br />Engagement hos interessenter<br />Fx positive/negative kommentarer<br />Referencer fra sociale medier<br />Hvor mange af dine brugere kommer herfra?<br />Konvertering via sociale medier<br />Gør brugeren noget på din side, når hun kommer ind?<br />Jeres engagement!<br />http://re-aktion.dk/blog/2010/09/handtering-og-maling-af-aktivitet-og-tilstedev%C3%A6relse-i-sociale-medier/<br />
 71. 71. Men pas på!<br />Formål > mål<br />
 72. 72. Evaluér jeres indsats<br />Blev målene indfriet?<br />Hvorfor ikke?<br />Hvad skal justeres?<br />Er det indsatsen værd?<br />
 73. 73. Quora – en strategisk udfordring<br />
 74. 74. Øvelse<br />Ligger Quora indenfor bibliotekernes formål og interesseramme?<br />Hvilke brugergrupper vil man kunne ramme?<br />Hvorfor skal Biblioteket være tilstede på Quora<br />Lytte, samtale, styrke, inddrage?<br />Hvad kunne udbyttet være?<br />Hvilke mål kunne man sætte op for at være på Quora?<br />www.hvemved.dk? <br />
 75. 75. Hvaderdetnæste hit pånettet?<br />
 76. 76. Tendenser<br /><ul><li>Givoplevelsenpånettet et mere menneskeligt</li></ul>ansigt<br /><ul><li>Geolocation services
 77. 77. Geocaching
 78. 78. Fra Facebook mod mindre (mere betydningsfulde) </li></ul>netværk<br />
 79. 79.
 80. 80. Hvordankanbibliotekerneudnyttedennetendens?<br />
 81. 81. Geolocation services<br />
 82. 82.
 83. 83. Hvordankanbibliotekerneudnyttedennetendens?<br />
 84. 84. Geocaching<br />
 85. 85.
 86. 86. Hvordankanbibliotekerneudnyttedennetendens?<br />
 87. 87. Vækfra Facebook og mod mindre (mere betydningsfulde) netværk<br />
 88. 88.
 89. 89.
 90. 90.
 91. 91. Tak for i dag!<br />

×