Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FLL 2007 Trondheim - Program

1,873 views

Published on

Program for FLL Trondheim 2007

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FLL 2007 Trondheim - Program

 1. 1. FIRST LEGO League 2007 Trondheim
 2. 2. FIRST LEGO League – Trondheim Tidsplan for dagen Praktisk informasjon Tid Hendelse • Informasjonsstand finnes like innenfor 08.00 Innsjekking hovedinngangen. 08.15 Veiledermøte i kantina • I kantina er det mulig for besøkende å 08.30 Dommerpresentasjonene starter kjøpe mat og drikke. 09.00 Kalibrering av roboter 10.00 Oppstilling for åpningsseremoni • Deltakerne får servert egen lunsj i 10.15 Åpningsseremoni kantina mellom 11.30 og 12.30. 10.45 Robotkonkurranse, 1. runde • De teoretiske presentasjonene holdes i 11.30 Lunsj (Varer til kl. 12.30) auditorium R8 og R9, i tilknytning til 12.45 Robotkonkurranse, 2. runde pitområdet. Her er publikum hjertelig 14.00 Robotkonkurranse, 3. runde velkommen. 14.30 Dommermøte 15.00 Show • De tekniske presentasjonene holdes i 15.30 Robotkonkurranse, sluttspill auditorium R5 og R7, i tilknytning til pitområdet. 16.30 Robotkonkurranse, finale 16.45 Dommermøte • Publikum oppfordres til å besøke 16.45 Premieutdeling teamene i pitområdet. 18.00 Slutt • Toaletter finnes ved både pitområdet og robotbanen. • En eventuell brannalarm varsles ved at brannklokkene ringer. Ved brann må alle FLL Trondheim forlate bygget umiddelbart, enten gjennom hovedinngangen eller via Navn Oppgave merkede nødutganger. Eirik Refsdal Prosjektleder Erlend Refsdal Komitémedlem • Det er forbudt å røyke i Realfagbygget. Eva Lise Belboe Rekrutteringsansvarlig Vi ber om at det ikke røykes like utenfor Jon Walstad Kontaktperson ved NTNU hovedinngangen. Lise Lyngsnes Randeberg Komitémedlem Trude Sundset Komitémedlem • Kart over turneringsområdet finner du Turi Østerlie Økonomiansvarlig på baksiden av dette programmet. Åse Vellene Tveit Komitémedlem 2
 3. 3. Deltakende team Navn Navn 1 Girl Power <3 23 Ranheim 2 2 LegoLade 24 Lysslokkerne 3 TeknoLade 25 Powerfriends 4 Lade skole 3 26 Energizers 5 REODOR-2007 27 Amberlike 6 Høyeggen skole 28 5. trinn 7 Nardolynet 29 Team Nidarvoll 8 Nardo Energywinners 30 Åsus 1 9 Nardo New Energy 31 Åsus 2 10 Elektro Bite 32 Brundalen Windmills 11 De Energiske Nardoelevene 33 Team Flygende gullfisk 12 Forny 34 Team Nordskag 13 CHA-BOT 35 Ila Pinguins 14 Dalgård 36 Ila Tigers 15 Team Huseby 37 De energiske 16 Kvenværsgjengen 38 Team Trafikk 17 Rosten Rangers 39 Spirit of Lade 18 Rostens Gladlakser 40 Lade Ladies 19 Mystery Machine Makers 41 SizeSix 20 Singsaker skole 42 NACHI 21 Sverresborg skole 43 La de’ rul(l)e 22 Ranheim 1 44 Rosenborg FLL Team
 4. 4. FIRST LEGO League – Trondheim Dommere Navn Bedrift/Organisasjon Aud Melby Trondheim kommune Bjørn Sortland NTNU Einar Kobru NTNU og Tekna Frank Jenssen Trondheim kommune Frode Roness Reinertsen Halvor Kjørholt StatoilHydro Hanne Mari Sæther Sør-Trøndelag fylkeskommune Harald Oftedal StatoilHydro Helge Nørstrud Tekna Ingrid Schjølberg SINTEF Jann H. Langseth SINTEF Jon Walstad NTNU Jørund Leknes Fornyings- og administrasjonsdepartementet Kjell Bratbergsengen NTNU og Tekna Kristin Lauritsen SINTEF Lisa Lorentzen NTNU Lise Lyngsnes Randeberg NTNU og Tekna May Johnsen Trondheim kommune Sissel Ravnsborg HiST Svein Halvor Halvorsen NTNU Tonje Strømmen Steigedal NTNU og Tekna Øyvind Møll Yahoo! Hoveddommer: Trude Sundset, StatoilHydro
 5. 5. Kalibrering av robot Tid Bane 1A Bane 1B Bane 2A Bane 2B 09.00 9 Nardo New Energy 22 Ranheim 1 8 Nardo Energywinners 31 Åsus 2 09.10 27 Amberlike 1 Girl Power 3 7 Nardolynet 17 Rosten Rangers 09.20 10 Elektro Bite 21 Sverresborg skole 28 5. trinn 41 SizeSix 09.30 44 Rosenborg FLL Team 26 Energizers 12 Forny 2 LegoLade 09.40 40 Lade Ladies 3 TeknoLade 29 Team Nidarvoll 36 Ila Tigers 09.50 5 REODOR-2007 6 Høyeggen skole 34 Team Nordskag 16 Kvenværsgjengen Tid Bane A Bane B Bane A Bane B 09.00 33 Team Flygende gullfisk 37 De energiske 35 Ila Pinguins 24 Lysslokkerne 09.10 25 Powerfriends 11 De Energiske Nardoelevene 23 Ranheim 2 38 Team Trafikk 09.20 30 Åsus 1 14 Dalgård 32 Brundalen Windmills 15 Team Huseby 09.30 20 Singsaker skole 42 NACHI 39 Spirit of Lade 13 CHA-BOT 09.40 43 La de’ rul(l)e 18 Rostens Gladlakser 4 Lade skole 3 19 Mystery Machine Makers 09.50 Alle team som benytter lyssensorer på robotene sine bør bruke den avsatte tiden til å kalibrere sensorene mot lysnivået i turneringsområdet.
 6. 6. FIRST LEGO League – Trondheim Teoretisk presentasjon, R8 Teoretisk presentasjon, R9 Tid Lag Tid Lag 08.30 29 Team Nidarvoll 08.30 23 Ranheim 2 08.40 13 CHA-BOT 08.40 20 Singsaker skole 08.50 2 LegoLade 08.50 12 Forny 09.05 3 TeknoLade 09.05 40 Lade Ladies 09.15 4 Lade skole 3 09.15 18 Rostens Gladlakser 09.25 22 Ranheim 1 09.25 31 Åsus 2 09.40 24 Lysslokkerne 09.40 35 Ila Pinguins 09.50 25 Powerfriends 09.50 38 Team Trafikk 10.45 34 Team Nordskag 10.45 33 Team Flygende gullfisk 10.55 7 Nardolynet 10.55 15 Team Huseby 11.05 8 Nardo Energywinners 11.05 17 Rosten Rangers 11.20 9 Nardo New Energy 11.20 26 Energizers 11.30 11 De Energiske Nardoelevene 11.30 32 Brundalen Windmills 12.45 1 Girl Power 3 12.45 16 Kvenværsgjengen 12.55 19 Mystery Machine Makers 12.55 43 La de’ rul(l)e 13.05 44 Rosenborg FLL Team 13.05 30 Åsus 1 13.20 27 Amberlike 13.20 36 Ila Tigers 13.30 37 De energiske 13.30 41 SizeSix 13.40 42 NACHI 13.40 28 5. trinn 13.55 10 Elektro Bite 13.55 14 Dalgård 14.05 5 REODOR-2007 14.05 39 Spirit of Lade 14.15 6 Høyeggen skole 14.15 21 Sverresborg skole
 7. 7. Teknisk presentasjon, R Teknisk presentasjon, R7 Tid Lag Tid Lag 08.30 32 Brundalen Windmills 08.30 42 NACHI 08.40 39 Spirit of Lade 08.40 11 De Energiske Nardoelevene 08.50 26 Energizers 08.50 44 Rosenborg FLL Team 09.05 36 Ila Tigers 09.05 43 La de’ rul(l)e 09.15 29 Team Nidarvoll 09.15 19 Mystery Machine Makers 09.25 33 Team Flygende gullfisk 09.25 37 De energiske 09.40 1 Girl Power 3 09.40 27 Amberlike 09.50 7 Nardolynet 09.50 17 Rosten Rangers 10.45 2 LegoLade 10.45 30 Åsus 1 10.55 12 Forny 10.55 41 SizeSix 11.05 3 TeknoLade 11.05 18 Rostens Gladlakser 11.20 13 CHA-BOT 11.20 10 Elektro Bite 11.30 21 Sverresborg skole 11.30 14 Dalgård 12.45 5 REODOR-2007 12.45 34 Team Nordskag 12.55 8 Nardo Energywinners 12.55 15 Team Huseby 13.05 9 Nardo New Energy 13.05 20 Singsaker skole 13.20 6 Høyeggen skole 13.20 23 Ranheim 2 13.30 4 Lade skole 3 13.30 25 Powerfriends 13.40 22 Ranheim 1 13.40 31 Åsus 2 13.55 24 Lysslokkerne 13.55 35 Ila Pinguins 14.05 28 5. trinn 14.05 40 Lade Ladies 14.15 16 Kvenværsgjengen 14.15 38 Team Trafikk 7
 8. 8. FIRST LEGO League – Trondheim Robotkonkurranse, innledende runder Tid Bane 1A Bane 1B Bane 2A Bane 2B 1 10.45 29 Team Nidarvoll 11 De Energiske Nardoelevene 14 Dalgård 21 Sverresborg skole 2 10.50 3 10.55 32 Brundalen Windmills 5 REODOR-2007 42 NACHI 16 Kvenværsgjengen 4 11.00 5 11.05 1 Girl Power 3 44 Rosenborg FLL Team 43 La de’ rul(l)e 40 Lade Ladies 6 11.10 7 11.15 4 Lade skole 3 6 Høyeggen skole 31 Åsus 2 35 Ila Pinguins 8 11.20 9 11.25 33 Team Flygende gullfisk 2 LegoLade 34 Team Nordskag 30 Åsus 1 10 11.30 11 11.35 3 TeknoLade 8 Nardo Energywinners 17 Rosten Rangers 18 Rostens Gladlakser Tid Bane 1A Bane 1B Bane 2A Bane 2B 1 12.45 27 Amberlike 36 Ila Tigers 6 Høyeggen skole 23 Ranheim 2 2 12.50 3 12.55 42 NACHI 28 5. trinn 22 Ranheim 1 31 Åsus 2 4 13.00 5 13.05 2 LegoLade 7 Nardolynet 11 De Energiske Nardoelevene 14 Dalgård 6 13.10 7 13.15 3 TeknoLade 10 Elektro Bite 13 CHA-BOT 12 Forny 8 13.20 9 13.25 1 Girl Power 3 16 Kvenværsgjengen 5 REODOR-2007 34 Team Nordskag 10 13.30 11 13.35 44 Rosenborg FLL Team 30 Åsus 1 9 Nardo New Energy 20 Singsaker skole Tid Bane 1A Bane 1B Bane 2A Bane 2B 1 14.00 1 Girl Power 3 7 Nardolynet 11 De Energiske Nardoelevene 25 Powerfriends 2 14.05 3 14.10 34 Team Nordskag 2 LegoLade 8 Nardo Energywinners 12 Forny 4 14.15 5 14.20 13 CHA-BOT 43 La de’ rul(l)e 3 TeknoLade 9 Nardo New Energy 6 14.25 7 14.30 44 Rosenborg FLL Team 15 Team Huseby 41 SizeSix 4 Lade skole 3 8 14.35 9 14.40 10 Elektro Bite 14 Dalgård 24 Lysslokkerne 35 Ila Pinguins 10 14.45 11 14.50 6 Høyeggen skole 21 Sverresborg skole 16 Kvenværsgjengen 38 Team Trafikk 8
 9. 9. Runde 1 Runde 2 Runde Bane A Bane B Bane A Bane B 9 Nardo New Energy 13 CHA-BOT 10 Elektro Bite 26 Energizers 19 Mystery Machine Makers 28 5. trinn 23 Ranheim 2 25 Powerfriends 20 Singsaker skole 37 De energiske 38 Team Trafikk 27 Amberlike 22 Ranheim 1 39 Spirit of Lade 36 Ila Tigers 24 Lysslokkerne 7 Nardolynet 12 Forny 15 Team Huseby 41 SizeSix Bane A Bane B Bane A Bane B 37 De energiske 41 SizeSix 4 Lade skole 3 25 Powerfriends 40 Lade Ladies 24 Lysslokkerne 17 Rosten Rangers 33 Team Flygende gullfisk 29 Team Nidarvoll 21 Sverresborg skole 26 Energizers 35 Ila Pinguins 39 Spirit of Lade 38 Team Trafikk 18 Rostens Gladlakser 32 Brundalen Windmills 19 Mystery Machine Makers 43 La de’ rul(l)e 8 Nardo Energywinners 15 Team Huseby Bane A Bane B Bane A Bane B 17 Rosten Rangers 37 De energiske 23 Ranheim 2 20 Singsaker skole 33 Team Flygende gullfisk 18 Rostens Gladlakser 26 Energizers 36 Ila Tigers 30 Åsus 1 27 Amberlike 19 Mystery Machine Makers 32 Brundalen Windmills 42 NACHI 29 Team Nidarvoll 22 Ranheim 1 31 Åsus 2 5 REODOR-2007 39 Spirit of Lade 28 5. trinn 40 Lade Ladies 9
 10. 10. FIRST LEGO League – Trondheim Robotkonkurranse, finalerunde Åttendelsfinale Tid Bane 1A Bane 1B Bane 2A Bane 2B Bane A Bane B Bane A Bane B 1 15.30 Team 1 Team 16 Team 2 Team 15 2 15.35 Team 3 Team 14 Team 4 Team 13 3 15.40 Team 5 Team 12 Team 6 Team 11 4 15.45 Team 7 Team 10 Team 8 Team 9 Kvartfinale Tid Bane 1A Bane 1B Bane 2A Bane 2B Bane A Bane B Bane A Bane B 1 15.55 Team 1 Team 8 Team 2 Team 7 2 16.00 Team 3 Team 6 Team 4 Team 5 Semifinale Finale Tid Bane 1A Bane 1B Tid Bane 1A Bane 1B 1 16.15 Team 1 Team 4 1 16.30 Team 1 Team 2 2 16.20 Team 2 Team 3 2 16.35 Team 2 Team 1 Regler: • De 16 lagene med høyest enkeltpoengsum fra 1., 2. eller 3. innledende runde går videre til åttendelsfinale. • De åtte lagene med høyest poengsum fra åttendelsfinalene går videre til kvartfinale. • De fire lagene med høyest poengsum fra kvartfinalene går videre til semifinale. • De to lagene med høyest poengsum fra semifinalene går videre til finalen. • I finalen spilles det to kamper. Vinneren er det laget som får høyest poengsum sammenlagt. 10
 11. 11. Samarbeidspartnere Kreative Trøndelag NTNU Powel www.kreativetrondelag.no www.ntnu.no www.powel.no TIGRIS Trondheim kommune SINTEF www.ntnu.no/tigris www.trondheim.kommune.no www.sintef.no StatoilHydro Sør-Trøndelag fylkeskommune Tekna www.statoilhydro.com www.stfk.no www.tekna.no Yahoo! Trondheim Energi www.yahoo.com www.trondheimenergi.no 11
 12. 12. FIRST LEGO League – Trondheim Realfagbygget, 1. etasje Realfagbygget, U1 Produsert av FIRST LEGO League – Trondheim

×