Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cred ca m-am indragostit - 2

1,187 views

Published on

Cateheza Tinerilor din Parohia Romano-Catolica "Inima Neprihanita a Mariei" Roman

Published in: Education
 • Be the first to comment

Cred ca m-am indragostit - 2

 1. 1. Afirmaţ ia 1: Cred că dragostea la prima vedere apare între anumiţ i oameni.
 2. 2. Afirmaţ ia 2: Cred că este foarte uş or să faci deosebire între dragostea autentică ş i pasiune.
 3. 3. Afirmaţ ia 3: Cred că oamenii care se iubesc cu adev ă rat nu se vor certa ş i nu vor avea conflicte.
 4. 4. E total fals ste ! ! ! ! ! ! ! !
 5. 5. Oamenii care se iubesc sincer au şi opinii diferite. Şi încearcă să respecte opinia celuilalt, chiar de nu sunt mereu întru totul de acord. Uneori chiar se supără şi se ceartă. Mereu au existat discuţii în familie despre cine cântă în casă: cucoşul sau găina?!
 6. 6. Există foarte puţine căsătorii care sunt atât de armonioase şi stabile, încât soţul şi soţia nu ajung niciodată la divergenţe. Conflicte pot apărea şi în căsnicia ce pare a fi clădită pe dragostea cea mai veritabilă.
 7. 7. Ba chiar mulţi spun că primele douăsprezece luni ale căsătoriei reprezintă anul cel mai dificil din prima decadă a convieţuirii împreună. E perioada adaptării: se iau deciziile care vor deveni obiceiuri şi viaţa de familie se va desfăşura conform lor. Aceste potenţiale situaţii conflictuale afectează inevitabil căminul familial.
 8. 8. Soluţia?! Adaptează-te diferenţelor!
 9. 9. Niciodată să nu crezi că mariajul tău este sortit eşecului sau că ai comis o greşeală ireparabilă. Conflictele trebuie să îi orienteze pe cei doi spre căutarea soluţiilor şi a „ compromisurilor” .
 10. 10. Care ar fi în definitiv diferenţ a între o că să torie bună ş i una ratată ? Amândouă au parte de conflicte ş i probleme, dar într-o relaţ ie să nă toasă , soţ ul ş i soţ ia caută soluţ ii ş i aspecte în care sunt de acord, deoarece se iubesc profund.
 11. 11. Ce este o „ căsătorie ratată” ? Cea în care fiecare dintre cei doi se iubeşte pe sine însuşi mai mult decât pe partenerul său de viaţă şi în mintea lor încolţesc gânduri ca acestea: „ M-am căsătorit cu tine pentru că am crezut că îmi va fi bine” sau „ M-am căsătorit cu tine pentru că mi-am dorit pe cineva care să se îngrijească de căminul meu” sau „ M-am căsătorit cu tine pentru că am crezut că vei câştiga mult” .
 12. 12. Când căsătoria se întemeiază pe motive egoiste, conflictele obişnuite devin grave. Nu mai reprezintă divergenţe de opinii, ci luptă pe viaţă şi pe moarte. Fiecare caută să-l rănească pe celălalt, care i-a devenit între timp un duşman înverşunat.
 13. 13. Afirmaţ ia 4: Cred că Dumnezeu alege un partener special pentru fiecare dintre noi ş i apoi ne că lă uzeş te unul spre celă lalt .
 14. 14. Premise. Avem o mare credinţă în Dumnezeu şi credem că fiecare decizie importantă din viaţă trebuie precedată de rugăciune şi cererea călăuzirii divine. Pe de altă parte, Tatăl nostru ceresc ne iubeşte deplin şi răspunde celor care îi caută ajutorul; el îşi descoperă şi dorinţele, planurile sale cu noi şi ne ajută în luarea deciziilor importante.
 15. 15. Cu toate acestea, ră spunsul la problema „visului frumos al că să toriei” din prisma acestei afirmaţ ii este… F S AL !!!!!!
 16. 16. De fapt, cei care sunt convinşi că Dumnezeu îi duce automat în pragul căsătoriei pe cei potriviţi se află în pericolul de a comite o tragică eroare de judecată. Vor crede că prima persoană de care se vor simţi legaţi emoţional este şi cel trimis de Dumnezeu şi se vor îndrepta poate spre 40 de ani de conflicte, care îi vor măcina.
 17. 17. Este extrem de important să îţi alegi partenerul de viaţă, de căsătorie, cu foarte mare atenţie. Dumnezeu te-a înzestrat cu o capacitate de a judeca şi El aşteaptă să o foloseşti atunci când te confrunţi cu astfel de decizii importante de viaţă. Dumnezeu nu stă singur în ceruri cu o listă de nume în mână spunându-şi „Să vedem. Cred că pe N…. îl căsătoresc cu N….” Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu conduce o agenţie matrimonială în folosul celor care se numesc creştini.
 18. 18. Este însă indicat să îi cerem lui Dumnezeu ajutorul în rugăciune, mai ales înaintea unor astfel de decizii. Îţi va răspunde. Dar această rugăciune se aseamănă cu cea pentru vindecarea unei boli. Dacă eşti creştin, nu înseamnă că nu te vei îmbolnăvi niciodată. Dumnezeu poate vindeca o boală, dacă i-o ceri şi dacă e şi dorinţa lui să o facă, dar nu este obligat să te ajute dacă nu-i ceri sprijinul.
 19. 19. Afirmaţ ia 5: Cred că dacă un bă rbat ş i o femeie se iubesc intens, necazurile ş i greutăţ ile nu vor avea niciun efect asupra relaţ iei dintre ei.
 20. 20. Din nou FALS. Dragostea este ca viaţa, delicată şi fragilă. Poate fi zdrobită şi distrusă. Moartea unui membru al familiei, boala sau sărăcia pot afecta chiar şi o relaţie bazată pe o dragoste veritabilă.
 21. 21. Exemplu: sentimentele de vinovăţiei provocate mai ales părinţilor de un copil handicapat sunt atât de mari, încât pot distruge căminul. E una din situaţiile concrete care pot distruge o familie.
 22. 22. Unii afirmă că „ dragostea biruie totul” . Să fie oare întotdeauna adevărat? Este totuşi important să ştii că trebuie să depui eforturi foarte mari pentru a ţine dragostea vie; trebuie să o protejezi şi să o menţii, la fel ca pe o floare delicată.
 23. 23. Afirmaţ ia 6: Cred că este mai bine să te că să toreş ti cu cine nu trebuie decât să ră mâi singur toată viaţ a.
 24. 24. FALS. Altfel spus „ Aşteaptă, dacă trebuie…”
 25. 25. Este o adevărată binecuvântare ca un bărbat şi o femeie să aibă parte de o căsătorie fericită, bucurânduse unul de celălalt şi să să-şi crească copiii. Totuşi nu este intenţia lui Dumnezeu ca absolut toţi să se conformeze acestui tipar. Este greşit să cauţi căsătoria cu orice preţ.
 26. 26. Oamenii care cred că nu se vor putea căsători niciodată sunt dispuşi să accepte orice propunere, chiar dacă vine din partea cuiva pe care nu-l iubesc. Aceasta poate fi tragic. Este cu mult mai bine să rămâi toată viaţa singur, decât să te cerţi şi să lupţi cu un soţ cu care nu trebuia să te căsătoreşti.
 27. 27. Afirmaţ ia 7: Cred că nu este dă ună tor sau pă că tos să întreţ ii raporturi sexuale premaritale, dacă relaţ ia dintre cei doi este autentică .
 28. 28. Mulţi oameni din societatea de astăzi au decis că vechile reguli nu se mai aplică. „ Totul s-a schimbat. Acum este o moralitate nouă. Nu este nimic rău în a avea relaţii sexuale, explorând trupul unei persoane de sex opus, dacă vă iubiţi” . Este cea mai periculoasă dintre toate ideile/opiniile false despre dragoste, pentru că are consecinţele cele mai grave.
 29. 29. Ce spune Sfânta Scriptură ?! „C ăsăt ia să f cinst ă în t e pr ţel pat or ie it oat ivin e, ul conj ugalsă f neînt ie inatpent u că pe cei desf ânaţi r r şi aduler îi va j t i udeca Dum nezeu” (Evr13,4). Dumnezeu nu ne-a impus restricţii pentru a ne împiedica să ne distrăm şi să fim fericiţi, ci ne-a avertizat că anumite comportamente sunt dăunătoare atât nouă, cât şi celor din jurul nostru
 30. 30. „ Legea Dom ui est desăvâr it , dă înţel nul e ş ă epciune cel neşt or Or ui iut . ânduir e Dom ui vesel inim il nul esc a şi l inează ochii. Pent u cine l păzeşt r spl a um r e e, ă at est m e” e ar (Ps 19,7.8.11). Nu-i crede pe oamenii fără Dumnezeu, care îţi spun că „ regulile vechi” sunt demodate. Poruncile lui Dumnezeu nu vor fi niciodată demodate şi ar fi foarte înţelept din partea noastră dacă am lua aminte la ele, în fiecare aspect al vieţii noastre.
 31. 31. E ă xist cel puţ in 3 consecinţ e negative ale relaţ iilor sexuale premaritale: • bolile transmise pe cale sexuală, • sarcinile nedorite şi • ataşamentul emoţional puternic.
 32. 32. B olile transmise pe cale sexuală • Statisticile arată că în 24 ore 27.000 de americani • • contractează o boală transmisă pe cale sexuală, ceea ce înseamnă că numărul celor contaminaţi este de nouă milioane şi jumătate pe an. Înainte existau doar 5 boli ce puteau fi transmise pe cale sexuală; acum numărul lor a ajuns la 34. Două din bolile recent apărute sunt incurabile: herpesul şi SIDA, ultima fiind 100% mortală. Tinerii şi uneori chiar adulţii cred că dacă eşti sănătos iar partenerul tău de asemenea sănătos, nu trebuie să se teamă de nimic. Total greşit. A fi curat şi sănătos, a te îngriji bine, nu reprezintă o protecţie suficientă şi nu înseamnă că nu vei contracta niciodată o boală transmisă sexual.
 33. 33. • SIDA este un exemplu concludent. Unii specialişti sunt de părere că boala poate prezenta simptome externe de abia după 14 ani de la contaminare. Numai un test al sângelui poate detecta boala. • Alte boli, deşi nu sunt fatale, pot avea consecinţe grave: sterilitate, orbire, tulburări mintale, afecţiuni ale inimii etc. • Nu trebuie să se teamă de bolile transmise pe cale sexuală, dacă soţii se rezervă în mod exclusiv doar unul pentru celălalt.
 34. 34. Sarcini nedorite • În anul 1987, în SUA, un milion de adolescente au fost • însărcinate, ceea ce înseamnă 10%. Revista TIME a afirmat că numărul adolescentelor gravide a crescut cu 800% din 1940 până în 1982. Din cele 1 milion de sarcini din 1987, 60 % au fost duse la termen, 10 % au fost avortate spontan sau copilul s-a născut mort, iar 30 % au fost avorturi la cerere. Sarcina nu este singura problemă. 10 % din sarcinile menţionate nu au putut fi duse la termen sau copilul a murit la naştere, pentru că organismul adolescentelor, deşi capabil să primească o sarcină, nu poate încă, în multe cazuri, s-o ducă la bun sfârşit. Iar dacă se naşte, copilul suferă de diverse boli sau este sub greutate normală.
 35. 35. C e se înt pl âm ă cu acest m e t e şi copiii l ? e am iner or Doar puţine dintre ele primesc sprijin financiar de la tatăl copilului. Au mai multe şanse să trăiască în sărăcie şi mizerie. Nu îşi pot continua studiile începute, pentru că trebuie să se îngrijească de copil, deci un viitor nesigur. În plus, adolescentele gravide, necăsătorite îşi pierd respectul de sine, prietenii, libertatea şi posibilităţile/perspectivele de viitor. Relaţiile de familie suferă transformări drastice. Sentimentul de pierdere şi dezorientare este aproape general în astfel de cazuri.
 36. 36. Ataş amentul emoţ ional puternic • Cel care a fost cel puţin o dată în viaţă îndrăgostit, înţelege perfect de ce unii au comparat dragostea cu un uragan emoţional. Aidoma vânturilor din timpul uraganului, emoţiile scapă de sub control şi transformă totul în calea lor. Trupurile noastre, create să reacţioneze fizic, o vor face și în fața acestor situații, dar vor reacționa într-un mod extrem, extraordinar. • Când ne păstrăm pentru persoana deosebită care a intrat în viaţa noastră şi când ea a făcut acelaşi lucru, satisfacţia şi frumuseţea relaţiilor, inclusiv sexuale, este realizată în cadrul căsătoriei, aşa cum a gândit-o Dumnezeu.
 37. 37. Care este impactul emoţional la care suntem supuşi atunci când nu aşteptăm? Care sunt consecinţele emoţionale ale relaţiilor sexuale? De ce tinerii nu sunt dispuş i să aş tepte?!
 38. 38. – unul din motive este acela că actul sexual este plăcut, iar curiozitatea pentru plăcerea fizică este mare; – structura noastră emoţională este un alt factor. Tinerii, ca şi adulţii, caută dragostea şi afecţiunea. Sentimentele de nesiguranţă, împreună cu o părere proastă despre sine, atrag după ele abandonarea fizică şi emoţională în uraganul dragostei. – Natura fizică şi emoţională a fetelor diferă de cea a băieţilor. Reacţia băieţilor este predominant fizică. Fetele caută mai mult să răspundă nevoilor emoţionale de siguranţă şi apropiere.
 39. 39. De şt : iut • Bărbaţii nu respectă femeile pe care le cuceresc foarte uşor • • • • şi se plictisesc repede de ele. Femeile nu respectă bărbaţii care nu se gândesc decât la satisfacţia sexuală. Băieţii vor exercita uneori presiuni asupra fetelor, pentru a obţine satisfacţia dorită. Fetele răspund vorbelor de dragoste şi contactului fizic pentru a-şi satisface nevoia de intimitate. Relaţiile sexuale din timpul adolescenţei sunt rareori durabile. Rămân în urmă doar inimi zdrobite, remuşcări în suflet şi tristeţe generată de pierderea suferită.
 40. 40. • Uraganul emoţional al dragostei are aşadar consecinţe • • • grave. Relaţiile sexuale îi leagă fizic şi emoţional pe cei doi. Despărţirea de cel cu care ţi-ai împărtăşit trupul şi sufletul lasă urme foarte adânci. Tristeţea, panica, anxietatea şi ruşinea conduc foarte repede la depresii nervoase şi, în final, la descurajare profundă. Relaţiile sexuale ulterioare vor fi puternic afectate, întrucât oamenii au tendinţa de a compara o relaţie cu alta. Uneori tinerii devin suspicioşi faţă de ceilalţi şi cu greu îşi vor redobândi încrederea în alţi oameni.
 41. 41. Nu t ebuie uit : r at • nu relaţiile sexuale transformă un adolescent/tânăr în • • • adult astfel de relaţii pot aduce boala, copii nedoriţi şi pot marca emoţional pentru toată viaţa. dragostea adevărată nu este egoistă, ci răbdătoare şi bună. dragostea autentică înseamnă că sentimentele celuilalt sunt la fel de importante ca propriile sentimente.
 42. 42. A spune „nu” relaiilor sexuale când eşti ţ prea tânăr şi nepregătit pentru toate consecinţele ce decurg din ele poate fi un m de a spune „te iubesc”. Fii tare în acest od dom eniu al vieţii tale, atât de dragul tău, cât şi al prietenilor tăi.
 43. 43. Afirmaţ ia 8: Cred că dacă un cuplu iubeş te cu adev ă rat, dragostea lui va dura întreaga viaţă .
 44. 44. Problema ridicată, „ dragostea veşnică” , e strâns legată de afirmaţia 5 (Cred că dacă un bărbat şi o femeie se iubesc intens, necazurile şi greutăţile nu vor avea nici un efect asupra relaţiei dintre ei), iar răspunsul este tot FALS.
 45. 45. Dragostea trebuie menţ inută , altfel se va stinge. Cuvântul „împreună ” ş i realitatea exprimată de el ar trebui să fie la ordinea zilei în orice familie. Dragostea trebuie îngrijită , hră nită ş i protejată ca un copil mic.
 46. 46. Afirmaţ ia 9: Cred că perioadele scurte ( ş ase luni sau mai puţ in) de prietenie dinaintea că să toriei („curtea”) sunt cele mai potrivite.
 47. 47. Problema ridicată cât priveşte „ prietenia scurtă” e strâns legată de afirmaţia 2 (Cred că este foarte uşor să faci deosebire între dragostea autentică şi pasiune), iar răspunsul este tot FALS.
 48. 48. E nevoie de timp pentru a-ţ i cunoaş te propriile sentimente, pentru a le lă sa să se dezvolte natural, sau să dispară înainte să le poţ i interpreta corect.
 49. 49. Este foarte periculos să intri într-o relaie perm ţ anentă înainte să fii convins că este bine ceea ce faci şi aceasta este ceea ce-ţi doreşti în viaţă.
 50. 50. Afirmaţ ia 10: Cred că adolescenţ ii sunt mai capabili de un sentiment profund ş i autentic decât oamenii mai învârstă .
 51. 51. Ră spuns: F S. AL
 52. 52. – Dragostea autentică are nevoie şi de o anumită maturitate pentru a fi capabilă să se dăruiască pe sine însăşi. Nu este egoistă, se gândeşte la sine şi la ce poate câştiga de pe urma relaţiei respective. – Dragostea autentică este cea care contribuie la fericirea celuilalt, fără să aştepte nimic în schimb. – Lipsa de egoism cere multă maturitate, lucru ce se întâmplă rar în anii furtunoşi ai adolescenţei sau tinereţii.
 53. 53. Din lac în puţ!!! Evită cu orice preţ greşeala de a te căsători numai pentru a scăpa de părinţi sau de condiţiile în care trăieşti. Asta înseamnă să sari din lac în puţ. Din toate motivele care ne-ar determina să ne căsătorim, dorinţa de a ne părăsi părinţii se numără printre cele mai neinspirate.
 54. 54. •!!! * INTELIGENTI P AUCA * !!! *

×