Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modul tasmik khatam quran_jqaf 2

 • Login to see the comments

Modul tasmik khatam quran_jqaf 2

 1. 1. PELAKSANAAN MODUL RINTIS TASMIK KHATAM AL-QURAN DI KAFAj-QAF PANDUAN PELAKSANAANT PENGAJARAN DANAN PEMBELAJARAN TASMIKPAGAGAL j-QAF/JAPIM
 2. 2. PELAKSANAAN MODUL RINTIS TASMIK KHATAM AL-QURAN DI KAFA SASARANj-QAF MURID TAHUN 2TA SUKATANNP SURAH AL-BAQARAH:127A HINGGAGA SURAH AL-NISAK:23GAL j-QAF/JAPIM
 3. 3. PELAKSANAAN MODUL RINTIS TASMIK KHATAM AL-QURAN DI KAFAj- KAEDAH PELAKSANAANQA 1. MURID MENYAMBUNG BACAAN AL-QURANF DARI KELAS P&P SEKOLAH KEBANGSAAN ANTARA 3 HINGGA 5 AYATT 2. GURU KAFA MENYEMAK DAN MEMBETULKANA BACAAN MURIDN 3. BAGI MURID YANG LEMAH, GURU KAFAP MEMBACAKAN AYAT DAN MURID HANYAA MENGIKUT BACAAN GURU SERTA MEMBERIKAN PENEKANAN DALAM ASPEKG PEMULIHAN.A 3. MENCATAT BACAAN MURID DALAM BUKUG REKOD BACAAN AL-QURANAL j-QAF/JAPIM
 4. 4. PELAKSANAAN MODUL RINTIS TASMIK KHATAM AL-QURAN DI KAFAj- KAEDAH PELAKSANAANQAF 1. MURID DIBAHAGIKAN MENGIKUT KUMPULANT 1) CEMERLANG - Lancar membaca Al-Quran (5 ayat)AN 2) SEDERHANA - Menguasai Iqra’ 4 ke atas. (4 ayat)P 3) POSITIF PENGUASAAN AL-QURAN – (3 ayat)A Masih berada (belum menguasai) buku Iqra’ 3G dan kebawah.AGAL j-QAF/JAPIM
 5. 5. PELAKSANAAN MODUL RINTIS TASMIK KHATAM AL-QURAN DI KAFAj 1. GURU MENYEDIAKAN BBM YANG SESUAI- DENGAN POTENSI MURIDQ - penekanan kepada warna bacaan selariAF dengan pengenalan tajwid berwarna dalam naskah al-Quran yang disediakan oleh KPMTAN 2. GURU MENGGUNAKAN KAEDAH BERIKUT:P 1. Talaqqi MusyafahahA 2. Tikrar ( latih tubi)G 3. Halaqah / TadarusAG 3. RAKAN PEMBIMBING ( murid turus)AL j-QAF/JAPIM
 6. 6. PELAKSANAAN MODUL RINTIS TASMIK KHATAM AL-QURAN DI KAFAj- SUKATANQAF TAHUN 1TAN • JAN-JUN (IQRAK 1-6)P • JUL-OKT (SURAH AL-BAQARAHA AYAT 1-126)GAGAL j-QAF/JAPIM
 7. 7. PELAKSANAAN MODUL RINTIS TASMIK KHATAM AL-QURAN DI KAFAj- SUKATANQAF TAHUN 2TAN • JAN-OKTP (AL-BAQARAH AYAT 127-AL-NISAKA AYAT 23)GAGAL j-QAF/JAPIM
 8. 8. PELAKSANAAN MODUL RINTIS TASMIK KHATAM AL-QURAN DI KAFAj- SUKATANQAF TAHUN 3TAN • JAN-OKTP (AL-NISAK AYAT 24-AL-TAUBAH AYATA 93)GAGAL j-QAF/JAPIM
 9. 9. PELAKSANAAN MODUL RINTIS TASMIK KHATAM AL-QURAN DI KAFAj- SUKATANQAF TAHUN 4TAN • JAN-OKTP (AL-TAUBAH AYAT 94-AL-HAJ AYATA 78)GAGAL j-QAF/JAPIM
 10. 10. PELAKSANAAN MODUL RINTIS TASMIK KHATAM AL-QURAN DI KAFAj- SUKATANQAF TAHUN 5TAN • JAN-OKTP (AL-MUKMINUN AYAT 1-AL-ZARIATA AYAT 60)GAGAL j-QAF/JAPIM
 11. 11. PELAKSANAAN MODUL RINTIS TASMIK KHATAM AL-QURAN DI KAFAj- SUKATANQAF TAHUN 6TAN • JAN-OKTPA (AL-THUR AYAT 1-AL-NAS AYAT 6)GAGAL j-QAF/JAPIM
 12. 12. PELAKSANAAN MODUL RINTIS TASMIK KHATAM AL-QURAN DI KAFAj- BUKU REKOD BACAANQA Bulan : Mei Tahun: 2007F NO. AYAT JUMLAHT TARIKH DIBACA JUZUK SURAH YANG AYAT T.TANGAN GURU CATATAN DIBACA TERKUMPULANPAGAGAL j-QAF/JAPIM
 13. 13. PELAKSANAAN MODUL RINTIS TASMIK KHATAM AL-QURAN DI KAFAj ADAB MEMBACA AL-QURAN-QA A. Sebelum Membaca al-QuranF 1. Bersih pakaian, badan dan tempat dari segala najis.T 2. Bersih dari hadas kecil ( berwudhuk)AN - cadangan: setiap murid hendaklah berwudhukP gunakan air dalam botol yang dibawaA 3. Berpakaian sopan dan menutup aurat. 4. Membaca al-Quran kerana mencari keredhaanG Allah.AG 5. Berdoa sebelum memulakan P & P.A 6. Ikhlas mempelajari al-Quran.L j-QAF/JAPIM
 14. 14. PELAKSANAAN MODUL RINTIS TASMIK KHATAM AL-QURAN DI KAFAj 7. Memulakan bacaan dengan ta’awuz- dan basmalah.QA 8. Duduk dalam keadaan sopan.F 9. Membaca dengan suara sederhana,T fasih dan betul.AN 10. Membaca al-Quran dengan LahjahP Arab dan bertajwid.A 11. Menghormati bacaan al-Quran.GA 12. Menggunakan penunjuk yangG sesuai.AL j-QAF/JAPIM
 15. 15. PELAKSANAAN MODUL RINTIS TASMIK KHATAM AL-QURAN DI KAFAj B. Selepas Membaca al-Quran-QA 1. Membawa, menyimpan dan meletakkan al-F Quran di tempat tinggi.TA 2. Semasa membaca, al-Quran diletakkanN lebih tinggi dari paras lutut (gunakanP rehal).A 3. Berdoa sesudah selesai belajar al-Quran.G 4. Mencium mushaf al-Quran.AG 5. Bersalaman dengan guru.AL j-QAF/JAPIM
 16. 16. PELAKSANAAN MODUL RINTIS TASMIK KHATAM AL-QURAN DI KAFAj- ‫ د‬‫ ممن‬‫ قول‬‫ احسن‬‫ ومن‬QA ‫ ا‬‫ الى‬‫عى‬FT ‫ اننى‬‫ وقال‬‫ صالحا‬‫ وعمل‬ Maksudnya: ‫ المسلمين‬‫ من‬ Siapakah yang lebih baik perkataannya melainkanA mereka yang menyeru ke jalan Allah dan melakukanN amal soleh, dan berkata aku tergolong dari golonganP orang Islam.AG ‫والســـــــــــــــل م‬AGA TERIMA KASIHL j-QAF/JAPIM

×