Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blogg i undervisningen

353 views

Published on

Et opplegg om hvordan man kan bruke blogg i fremmedspråkundervisningen. Opplegget ble presentert på avslutningskonferansen til "forsøk med tidligstart av fremmedspråk på barnetrinnet"

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Blogg i undervisningen

 1. 1. Blogg i undervisningenEleven som aktør
 2. 2. Disposisjon
 3. 3. Hvordan få elevene til å ta ansvar for egenlæringsutvikling i fremmedspråk?• I L97 og R94 var dette sentrale punkter – AFEL – Prosess like viktig som læringen – Arbeid med arbeidsformer som prosjektarbeid og temaarbeid
 4. 4. Hvordan få elevene til å ta ansvar for egenlæringsutvikling i fremmedspråk?• LK06 – Eleven som entreprenør/aktør i egen læring – Entreprenørielle ferdigheter – Mer avhengig av at eleven får ansvar for sitt læringsarbeid
 5. 5. Hva er blogging• Blogg = weblog• Det er et nettsted i web 2.0• Siste innlegg presenteres øverst på bloggens forside
 6. 6. Hva er lærerens/elevens utbytte med å bruke blogg?• Leseren kan følge skriverens faglige utvikling.• Forfatteren kan forholde seg til andre forfattere om samme tema ved at de legger pekere til blogger som omhandler samme tema.• Blogging i skolen brukes til å vise hva eleven har forstått av et tema
 7. 7. Blogg brukes til• Selvrefleksjon• kommunikasjon• Informasjon• Presentere• Dokumentere• Tverrfaglighet• Digital og teknisk kompetanse• Netikette
 8. 8. Hvorfor bruke blogg i undervisningen?• Verktøy for å produsere sammensatte tekster – Lenker – Bilder – Videoer• God skrivetrening for et ekte publikum og ikke bare for læreren.• Samarbeide på tvers av skoler
 9. 9. Hvorfor bruke blogg i undervisningen?• Utfordre seg selv på sitt nivå i sitt tempo.• Mulighet til å evaluere seg selv• Evaluere andre elever• Redigere på sitt innlegg slik at det blir enda bedre.
 10. 10. Nasjonal forankring-Kompetansemål i forsøkslæreplanen• Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet.• Skriving som grunnleggende ferdighet• Lesing som grunnleggende ferdighet
 11. 11. Nasjonal forankring-Kompetansemål i forsøkslæreplanen• Språklæring: Elevene skal kunne fortelle om sin språklæring• Kommunikasjon: Lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde (manuelt og) ved hjelp av digitale verktøy. Lese og forstå hovedinnholdet i tekster om kjente emner.• Språkmøter: Bruke digitale verktøy til samarbeid og møte med autentisk språk.
 12. 12. Læringsmål1. Lage sin egen blogg2. Lese og forstå elevproduserte autentiske tekster om kjente emner3. Kunne gi god og positiv respons på andre elevers tekster.4. Ha en etisk bevissthet rundt bruk av sosiale media5. Kunne lage sammensatte tekster med bruk av bilder, film, lyd på enhensiktsmessig måte og publisere dette for omverden.6. Eleven skal bli mer aktiv i sin egen læringsprosess og ta Ansvar ForEgen læring.
 13. 13. Ressurser• Læreren – Tilgang til bloggene – PC – Tålmodighet• Eleven – Stabil tilgang til Internett – Grunnleggende digitale ferdigheter – Netikette
 14. 14. Forberedelser• Sette seg inn i bloggens oppbygging• Hjelpe elevene i gang med e-postadresser• Grundig instruksjon for hvordan publisere blogg og innlegg• Informasjon til foresatte• Netikette
 15. 15. Planlegging, gjennomføring og vurdering.• Innlegg legges inn ved avslutning av tema• Digitale tekster – Skriftlige – Powerpoint – Photostory – Bilder med tekst – Lydfiler – Film• Kommentere andres blogg• Se etter tips for eget arbeid
 16. 16. Læreren• sjekker bloggaktiviteten regelmessig• kommenterer innlegg – kommenterer det positive med teksten – stille spørsmål som kan få eleven til å videreutvikle sine innlegg/språk – tydelig på forventninger om bruk av nettvett
 17. 17. Refleksjon• Lærerne må tenke gjennom undervisningsmåte og arbeidsmetode med tanke på sluttprodukt• Elevene ikke selvdrevne i bloggskriving• Elevene som aktører i eget læringsarbeid er en uvant situasjon• Elevene ser at de kan arbeide med fremmedspråket uten læreren som bestemmer hva, hvordan og når
 18. 18. Refleksjon• Prioritere hva han skal og kan bruke tiden på• Tok lenger å skrive innlegg i starten• Elevene veileder og stjeler ideer fra hverandre• Må ta hensyn til personvernet• Wordpress har en god personvernsfunksjon
 19. 19. Refleksjon• Elevene vil slippe alle inn siden det er mest interessant• Tanken om at om at ingen andre enn jeg og læreren skal lese mitt skolearbeid er borte• Elevene lager egne innlegg på blogg uten innvirkning fra lærer• Elevene bruker interaktive oppgavesider til å lage egne oppgaver og konkurranser for hverandre.
 20. 20. Spørreundersøkelse Er det mer eller mindre motiverende å skrive blogginnlegg enn å levere en vanlig innlevering Mer motiverende Likemotiverende Mindre motiverende
 21. 21. Jeg lærer mer med å skrive blogginnlegg Jeg lærer mer med å skrive blogg innlegg Jeg lærer like mye som jeg ville gjort i en vanlig undervisningstime Jeg lærer mindre
 22. 22. Har du blitt mer bevisst på å bruke digitalt nettvett i arbeidet med bloggen din Jeg er mer beviss Jeg er like bevisst Jeg er mindre bevisst Jeg vet ikke hva digitalt nettvett er
 23. 23. Leser du det de andre skriver på bloggen sin Jeg leser ofte det de andre har skrevet på bloggen sin Jeg leser de andres blogger av og til Jeg leser sjelden de andres blogger Jeg leser aldri de andres blogge
 24. 24. Synes du det er greit at andre leser det du har skrevet på bloggen din Ja, det er artig at andre kan lese det jeg har lagt ut Av og til er det greit at de leserq Nei, jeg vil at det jeg skriver på bloggen mion skal være mellom meg og læreren min
 25. 25. Har du opplevd at andre har skrevet stygge kommentarer på bloggen din? Ja, det skjer hele tiden Ja, det har skjedd noen ganger Ja, det har skjedd en eller to ganger Nei, det har aldri skjedd
 26. 26. Hvis du har lest andres blogger (på samme språk somdu), har du forstått hva de har skrevet når de har skrevet på sitt språk Ja, jeg forstår stort sett alt de andre skriver Ja, jeg forstår det meste av det de har skrevet Ja, jeg forstår noe av det de har skrevet Nei, jeg forstår nesten ingenting av det de har skrevet Leser ikke de andres blogger
 27. 27. Avslutning• Alle må ikke ha blogg, men kan levere opplegg som tilsvarer blogginnlegg på LMS (fronter)• Ulik digital kompetanse og interesse• Det er tillatt å skrive flere innlegg enn det lærer sier• Blogg har vært en pådriver i tekstarbeidet. Elevene rapporterer at det er artigere å skrive blogg enn i boka• I begynnelsen tar skrivearbeidet lengre tid, men elevene rapporterer at de sitter igjen med mer kunnskap• Når det har vært fravær har alltid elevene kunnet arbeide med sin blogg på ett eller annet nivå• Elever og lærere vil anbefale å bruke dette verktøyet i undervisningen• Bør brukes i alle fag

×