PROYEKTO SAARALING PANLIPUNAN<br />Ana Katrina M. Mondido<br />Unang-Taon Marvelous<br />
PananaliksikngmgapangunahingSuliraninngPamayanan/Barangay<br />
MapangBarangayMasagana<br />
Kasaysayanngbarangaymasagana<br />
Barangay Hall ngMasagana<br />
LOGO NG BARANGAY MASAGANA<br />
Kgd. Josefina B. Del Bario<br />Committee on Education | GAD| Senior Citizen Affairs | Family Affairs<br />Kgd. Nicanor...
Noon ay Enero 1973, masiglangpinulongniKonsehal Eduardo Paredes, Estanislao G. Alinea Jr. Jose J. Paculdo at Mario Monten...
Pagkaraanngisangtaon, bilangpag-alinsunodsaderektibang Quezon City Secretariat, Department of Local Govenrment and Communi...
Datapwatdi- gaanongnagtagal ay angpasongorganisasyongitongBarangay. Sa bias ngDekritongPangulobilang 557 napinalabasnoongS...
KABATAANG BARANGAY<br />KasabayngpagtatagngmgaAsembliyangmamamayannoong 1973, binuklodangmgakabataanngBarangaysaisangsamah...
NagkaroonnghalalanangAsembliyang KB upangpiliinangpamunuanngsangguniangkabataangbarangay, nahalalsinaqMarieseElisesbilangt...
MGA NAGAWA: <br />Sa loobngmgataongpagkakatatagngBarangayMasagana, itoangmganatatangingnagawa:<br />
1973 - Pagtatalangmgabotante ; magingmgakagawadng Referendum Komite; Nagtindang NGA bigas at mais; nakiisasakampanyasakali...
1974 	 -	SinimulanangampamilyangsensongBarangay; dumalosamga Seminars ngBarangay Police Relation; binilang at nireportangm...
1975 	-	Nakiisasamgapakiki<br />pagdayalogosamgakapitanngBarangay at kumanderngpresinto 2 tungkolsamgasuliraninsakatahimik...
1976 	-	 Pagpapatuloysakampanyasakalinisanmgapulong-pulongpagtatalangbotante;boluntaryong propaganda ganapnapakikiisa s mg...
1977 	- 	Nakiisasamgasumusunod: puspusangkalinisan ’77 simposyumsapag-iingatsasunog, kampanyaparasakalinisanngkapaligiranp...
MGA PARANGAL AT PAGKILALA:<br />Hindi nahuhuliangBarangayMasaganasasandaa’ttatlumpu’tpitongBarangaysaLungsodng Quezon, kun...
Isa sadalawampungpanghulingpagpipilianngLimangNatatangingBarangaysaLungsod Quezon noongOktubre 12, 1975.<br />PampuroknaKa...
Kaalinsabayngpagkamitngmgatagumpay at parangalnanabanggitsalaranganngpalakasan, natamorinngpamunuanngBarangaymasaganaangka...
1978 	- 	Sa taongitosinimulangitayoangkasalukuyangBarangay Hall sapamumuno at pangangasiwangsumusunod:<br />BARANGAY CAPTA...
Sa diinaasahangsandali o pangyayari, nagkasakit noon siKapitan Flores nasiyangdahilanngkanyangpagyao.<br />1980 – 1982 – n...
  <br />COUNCILMAN:		CARMEN SESE<br />						FRANCISCO PREPENA<br />						NAMIE PINEDA<br />						CESAR DOMETITA<br />					...
Sa panahongitoipinagpatuloy at nataposangbagongBarangay Hall. Naisagawarinangmgasumusunodnaproyekto:<br />Pagbabagongsigla...
Sa panunungkulanni G. Nestor I. Papa nahalalsiyangtagasuri (auditor) ngBarangay Captain Association Ikatlong Distrito.<br ...
1982 – 1984 – Sa taongitonagsimulaanghalalanngmgapinunongBarangay. Nahalalangmgasumusunod:<br />BARANGAY CAPTAIN:		SILVERI...
1984 – 1986 - Sa taongitonagsimulaanghalalanngmgapinunongBarangay. Nahalalangmgasumusunod:<br />BARANGAY CAPTAIN:	HECTOR V...
1986 – 1994 – MgaSannguniangBarangay:<br />BARANGAY CAPTAIN:	ANICETA BALOLONG                       ...
MGA NAGAWA:<br />NagawanoongpanahonniKapitanaBalolong ay naipatayoangBarangayMasagana Covered Court napinundohannamanni Ma...
1994 – 1997 – MgaSangguniangBarangay:<br />BARANGAY CAPTAIN:	EDUARDO C. AVILLANO                     ...
MGA NAGAWA:<br />MganagawanoongpanahonniKapitanAvillanonagpailawngbuongKalantiaw Street nagkaroonng roving motorcycle para...
1997 – August 15, 2002 – SangguniangBarangay:<br />BARANGAY CAPTAIN:	DIONISIA M. REYES                  ...
MGA NAGAWA:<br />MganagawanoongterminoniKapitanaDioning Reyes ay naipatayoang Senior Citizen Building napinondahanni Senat...
August 15, 2002 – 2007 – SangguniangBarangay:<br />BARANGAY CAPTAIN: ARNOLD ANTHONY C. KUNZ                ...
MGA NAGAWA:<br />AngmganagawanoongpanahonniKapitanArnie Kunz ay naipatayoangGazeebonapinondohanniKonsehalBolet Banal at ni...
December 1,2007 – up to Present – SangguniangBarangay:<br />BARANGAY CAPTAIN:	JULIET L. GINETE              ...
MGA NAGAWA:<br />MganagawaniKapitanaJhetGinetesaterminoniya, siyaangkauna-unahangnagpababangPhilhealth at Social Security ...
MAGBIGAY O MAGTALA NG LIMANG SULIRANIN/PROBLEMA NG ATING BARANGAY?<br />- Pagkakalatngbasura<br />- Kakulanganngpangkabuha...
I. PEACE AND ORDER (KATAHIMIKAN AT KAPAYAPAAN)<br />PagtaasngbilangngmgaTanodsaatingBarangaymulasabilangnapito (7), sakasa...
II. HEALTH/ MEDICATION (	PANGKALUSUGAN)<br />Paglagayng Health Station/Clinic at Gym saBarangay Hall, at taunangpagsasagaw...
Regular napagbibigayngprogramangpangkalusuganparasamgabatatuladng (House to House LigtasTigdas) parasamgabata 8 months to ...
III. CLEANLINESS AND BEAUTIFICATION OF ENVIRONMENT/SURROUNDINGS (KALINISAN AT KAGANDAHAN NG KAPALIGIRAN)<br />Regular napa...
Pagpapaputolngmgasangangpunonanakakasagabalsamgalinyangkuryente,telepono at iba pa.<br />Regular napanghuhulingmgaaso at p...
IV. LIVELIHOOD/PANGKABUHAYAN<br />Pagsasagawang Livelihood Training parasamgawalangtrabaho, kabataanghindinakapag-aral, sa...
V. 8EDUKASYON<br /><ul><li>Pagbibigayng Educational Scholarship at tuloy-	tuloynapagbibigaypugay at parangalsamgamagagalin...
Pagbibigayngmga School Supplies parasamgabatangmag-aaralsaBarangayMasagana.</li></ul> <br />
SarilingObserbasyon<br />May mgapatunaynamarami pang mgataoangkulangnakulangsapagkakaisa at disiplinasasarili. Patuloypari...
Rekomendasyon<br />Napapadalianggawain at problemasaisangbarangay kung magtutulunganangbawatkasapi.Masayaangisangbarangay...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ana presentation

1,219 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,219
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ana presentation

 1. 1. PROYEKTO SAARALING PANLIPUNAN<br />Ana Katrina M. Mondido<br />Unang-Taon Marvelous<br />
 2. 2. PananaliksikngmgapangunahingSuliraninngPamayanan/Barangay<br />
 3. 3. MapangBarangayMasagana<br />
 4. 4. Kasaysayanngbarangaymasagana<br />
 5. 5. Barangay Hall ngMasagana<br />
 6. 6. LOGO NG BARANGAY MASAGANA<br />
 7. 7. Kgd. Josefina B. Del Bario<br />Committee on Education | GAD| Senior Citizen Affairs | Family Affairs<br />Kgd. Nicanor C. Balolong<br />Committee on Peace and Order | Anti-Drug Abuse<br />Hon. Juliet Liporada-Ginete<br />PunongBarangay<br />
 8. 8. Noon ay Enero 1973, masiglangpinulongniKonsehal Eduardo Paredes, Estanislao G. Alinea Jr. Jose J. Paculdo at Mario Montenegro ngikalawangpurok at dalawangkinatawanngbawatkalye, sapulongito, inihalalangmgakagawadngunangsanggunianngBarangaylimang XII-5, isasalimang (5) asembliyangmgamamamayangitinatagsa Project 4, Angmganahalal ay sina Juan Pareja, bilangKapitanngBarangay: Willy Villarosa, NarcisoLorilla, Arnulfo Vargas, Eulalia Cruz, Nestor I. Papa Jose M. Flores: mgakagawadngsanggunian: Nonita Correa, Kalihim: at Napoleon Santos Ingat – Yaman.<br />
 9. 9. Pagkaraanngisangtaon, bilangpag-alinsunodsaderektibang Quezon City Secretariat, Department of Local Govenrment and Community Development, binagoangpagkabuongBarangay XII-5, Mulinghinatisasampung (10) mgaBarangayYunitsailalimngBarangayZona 65. Sa ilalimngbagongkalagayanito, nagkaroonngbago ring mgakagawadsaSangguniannabinuonina Atty. SanchoNiedo, Jose M. Flores, NarcisoLorilla, Arnulfo Vargas, Napoleon Santos, Nestor Papa, Willy Villarosa, Santiago Gascon at Gng. Eulalia Cruz nananungkanbilangtagapagbuongbawatyunit.<br />
 10. 10. Datapwatdi- gaanongnagtagal ay angpasongorganisasyongitongBarangay. Sa bias ngDekritongPangulobilang 557 napinalabasnoongSeptyembre 21, 1974, ipinagtuosngpangulongPilipinasnaang R.A. 3590 nalalongkilalabilangbinagongAlkadeNorbetoAmorantoangpasonangoraganisasyonngBarangay at humirangpamunuanngBagongSangguniangBarangay. Ang dating sampung (10) yunit n gating barangay ay nagging animnalawak – sangguniannalamang. Bawatisanito’ypamunuanngisang (1) councilman. Angmgasususnodnatayo ay angmganahirangngAlkaldena nagging KagawadngSangguniangBarangay: G. Jose Flore KapitanBarangay: Bb. Carmen Sese, G. Arsenio T. Olfindo, G Cecilia Z. Doctor, G. Arnulfo Vargas, G. Nestor I. Papa at AmbrosioRachonahirang ding KalihimsiKol. Cornelio G. Genito (Retirado) at siGng. Eulalia Cruz namanangingat-yaman. Nang ipagdiwangangArawngBarangaynoongSeptyembre 11, 1975, nanumpasatungkulinangsabagong Q.C. Hall angnaturangbagongKagawad.<br />
 11. 11. KABATAANG BARANGAY<br />KasabayngpagtatagngmgaAsembliyangmamamayannoong 1973, binuklodangmgakabataanngBarangaysaisangsamahangtinatawagna “Barangay Youth Corp.” Ito angpinakaugatngkabataangBarangaynoongAbril 15, 1975 sabisangkautusanngPangulobilang 684. Lahatngkabataang may edadnagulangnahindibababasa 15 taon at hindihihigitsaedadna 18 ay nagsipagtalaupangmagingopisyalnakasapingAsembliyangKabataangBarangay.<br />
 12. 12. NagkaroonnghalalanangAsembliyang KB upangpiliinangpamunuanngsangguniangkabataangbarangay, nahalalsinaqMarieseElisesbilangtagapangulong KB, Ramon G. Genito, Athena Elises, Marissa Villanueva bilangmga Councilman; marie-Ingat-Yaman at Marissa Villanueva, Kalihim. Nagingkasaping ex-official ngSangguniangBarangayMasaganaangnahalalnatagapangulongKabataangBarangay.<br /> <br />
 13. 13. MGA NAGAWA: <br />Sa loobngmgataongpagkakatatagngBarangayMasagana, itoangmganatatangingnagawa:<br />
 14. 14. 1973 - Pagtatalangmgabotante ; magingmgakagawadng Referendum Komite; Nagtindang NGA bigas at mais; nakiisasakampanyasakalinisan at pagpapagandanagkaloobngmgabasurahangalingsa MERALCO at ibangmgakompanya; at hinikayatangbawatpookpangalakalnamagkaroonngsarilingbasurahan.<br />
 15. 15. 1974 - SinimulanangampamilyangsensongBarangay; dumalosamga Seminars ngBarangay Police Relation; binilang at nireportangmgapostengwalangilaw; nagdaosngmgapulong-pulongngmgaBarangayLiderkaugnaynghimpilangPulisyangLungsodng Quezon; nagtatagngmgaboluntaryongtanodnanarorondasaBarangay; Tanod Brigade. Nakiisasa Seminar sapag-iwasngBawalnaGamot; nanghikayatngmgamag-aaralsaklasengpantay-init ngmataasnaPaaralang J.P Laurel, nakiisasamgapaligsahansa basketball nakiisasapaghingingdonasyonparasamganasalanta, nagdaosng seminar sanakisalisamgaproyektong”Operation Share a TV” sapara- kasaysayannglahisamgapaligsahanngpangkalahatangpag-awitnamahaginglangispanluto at nagkaroonngkampanyasapagbibigaykabatirantungkolsabuwisnakita.<br />
 16. 16. 1975 - Nakiisasamgapakiki<br />pagdayalogosamgakapitanngBarangay at kumanderngpresinto 2 tungkolsamgasuliraninsakatahimikan at kaayusanngpook; pumiling 10 kasapingbarangaynanagsesenso nag-isponsornglibrengklasesapananahingdamitpanlalaki; pagdaosng seminar sakooperatiba; tumulongsamgaopisyal at kawaningpamahalaansapagtugonsamgapangangailanganpambarangay; nagdaosngpulong-pulong; pagtatalangmgabotantesa Referendum (Feb.28) ngmgakawani at opisyalngpamahalaan at mgakasapingKabataangBarangaynakikiisasamgapalarong KB gawing pang-eleksyon at “Operation Overnight Parking”.<br />
 17. 17. 1976 - Pagpapatuloysakampanyasakalinisanmgapulong-pulongpagtatalangbotante;boluntaryong propaganda ganapnapakikiisa s mgaKilusangKabataangBarangay at Barangay Ladies Auxillary Brigade; pagsaling KB samgapalarogayang Volleyball , Basketball, Chess at iba pa, sa 1976 proyektongunangGinangtungkolsaluntingHimagsikan, samgagawaingnauukolsarelihiyongayang St. Cruz de Mayo pagtanggapsaMahalnaBirhenng La Naval.<br />
 18. 18. 1977 - Nakiisasamgasumusunod: puspusangkalinisan ’77 simposyumsapag-iingatsasunog, kampanyaparasakalinisanngkapaligiranpagdedeklaranghalagangmgaari-arianpagtatalangmgabotantesa Referendum; nagkaroonnglibrengimunisasyonparasamgasakitng Rabies ngmgaaso; pulong-pulongpagtatagngdalawangpangkatngbarangayTanod Brigade.<br />
 19. 19. MGA PARANGAL AT PAGKILALA:<br />Hindi nahuhuliangBarangayMasaganasasandaa’ttatlumpu’tpitongBarangaysaLungsodng Quezon, kung angpag-uusapan ay mgaparangal at pagkilalangnakakamit. Naritoangilan:<br />
 20. 20. Isa sadalawampungpanghulingpagpipilianngLimangNatatangingBarangaysaLungsod Quezon noongOktubre 12, 1975.<br />PampuroknaKampeonsa Inter KB Basketball tournament ngtaong 1975 (nagtamongtropeyongkaloobngPangulo).<br />Pinakamahusaynaunipormesa basketball sataong 1975.<br />NagwagisaPangkat I, Purok III- Unang KB SportfestngLungsod Quezon 1976.<br />First Runner-up unang KB SportfestngLungsodng Quezon taong 1976.<br />Kampeonng Senior Team, 1976 salarong ping pong sa Project 4, nanilahukanngwalongkoponan.<br />
 21. 21. Kaalinsabayngpagkamitngmgatagumpay at parangalnanabanggitsalaranganngpalakasan, natamorinngpamunuanngBarangaymasaganaangkaukulangpagkilala, Si G. Jose M. Flores, KapitanngatingBarangay ay nahalalsakasapi at ingat-yamanng Directorate ngKatipunanngmgaBarangaysaikatlongpuroknoong 1974; at nahirangnakalihimngkatipunanngmgabarangay, ikatlongpuroknoong 1974. Si MarieseElises, Tagapngangulong KB ay nahalal ding kalihimng KB Secretariat saikatlongpurok, Lungsodng Quezon at siyang nagging kasapingSangguniangPanlunsod, Q.C.Bilangkinatawansakabataan, angatingkalihimnasi Cornelio Genito ay nahalal naming PangulongsamahanngmgaKalihimngBarangayngikatlongpurok at pangalawangpanguloparasapananaliksik at paglinangngnasabingsamahan, nahalalsiyangpangalawangpangulongsamahanngBarangay Volunteer’s Brigade salungsod Quezon City.<br />
 22. 22. 1978 - Sa taongitosinimulangitayoangkasalukuyangBarangay Hall sapamumuno at pangangasiwangsumusunod:<br />BARANGAY CAPTAIN: JOSE FLORES COUNCILMAN: NESTOR L. PAPA OLYMPIO ESTANISLAO FRANCISCO PREPENA CESAR DOMETITA AMBROCIO RANCHO<br />
 23. 23. Sa diinaasahangsandali o pangyayari, nagkasakit noon siKapitan Flores nasiyangdahilanngkanyangpagyao.<br />1980 – 1982 – nanungkulanbilangkapitanngBarangayMasaganasi Nestor I. Papa bilangkahalilini G. Jose Flores, kasamasina:<br />
 24. 24.   <br />COUNCILMAN: CARMEN SESE<br /> FRANCISCO PREPENA<br /> NAMIE PINEDA<br /> CESAR DOMETITA<br /> AMBROCIO RANCHO<br />  KALIHIM: CORNELIO GENITO<br /> INGAT – YAMAN: LILY MARTE<br /> KB CHAIRMAN: ANGELITO RACHO<br />
 25. 25. Sa panahongitoipinagpatuloy at nataposangbagongBarangay Hall. Naisagawarinangmgasumusunodnaproyekto:<br />Pagbabagongsiglang 30 BarangayTanodupangmapangalagaanangkatahimikan at kaayusanngbuhayngresidentengBarangayMasagana.<br />Pagkaka- aspaltongmgakalye.<br />Pakikilahokngmgakabataansamga Gawain.<br />
 26. 26. Sa panunungkulanni G. Nestor I. Papa nahalalsiyangtagasuri (auditor) ngBarangay Captain Association Ikatlong Distrito.<br />1982 – 1984 – Sa taongitonagsimulaanghalalanngmgapinunongBarangay. Nahalalangmgasumusunod:<br />
 27. 27. 1982 – 1984 – Sa taongitonagsimulaanghalalanngmgapinunongBarangay. Nahalalangmgasumusunod:<br />BARANGAY CAPTAIN: SILVERIO PINEDA<br /> COUNCILMAN: ANICETA BALOLONG<br /> HECTOR VILLANUEVA <br /> OLYMPIO ESTANISLAO<br /> CESAR DOMETITA<br /> AMBROCIO RANCHO<br /> BANITO VILLEGAS<br /> KALIHIM: CORNELIO GENITO<br /> LILY MARTE<br />
 28. 28. 1984 – 1986 - Sa taongitonagsimulaanghalalanngmgapinunongBarangay. Nahalalangmgasumusunod:<br />BARANGAY CAPTAIN: HECTOR VILLANUEVA COUNCILMAN: ANICETA BALOLONG<br /> CESAR DOMETITA<br /> AMBROCIO RANCHO<br /> NESTOR I. PAPA<br /> FRAMNCISCO PREPENA KALIHIM: CORNELIO GENITO<br /> INGAT–YAMAN: LILY MARTE<br />
 29. 29. 1986 – 1994 – MgaSannguniangBarangay:<br />BARANGAY CAPTAIN: ANICETA BALOLONG <br /> COUNCILMAN: ROMULO QUIZA<br /> TERESITA M. SEMILLA<br /> EUSEBIO L. MENDOZA ( 1989-1992)<br /> MILAGROS A. ALFONSO<br /> EDUARDO C. AVILLANO<br /> VICTOR CRISOSTOMO<br /> DONATO ABLAY (1992-1994) <br /> KB CHAIRMAN: MARIO A. FUNTILA 1ST HALF<br /> RONALD FRANCIA 2ND HALF <br /> KALIHIM: BELLA B. BUGAYONG 1ST<br /> LYDIA C. VILLAMOR 2ND<br /> INGAT – YAMAN: AIDA FRANCIA<br />
 30. 30. MGA NAGAWA:<br />NagawanoongpanahonniKapitanaBalolong ay naipatayoangBarangayMasagana Covered Court napinundohannamanni Mayor Brigido M. Simon Jr. at pag-iimprovedngBarangay Hall.<br />
 31. 31. 1994 – 1997 – MgaSangguniangBarangay:<br />BARANGAY CAPTAIN: EDUARDO C. AVILLANO <br /> COUNCILMAN: RAYMUNDO A. BUENAVENTURA <br /> ROMULO QUIZA<br /> JAIME E. SARABIA<br /> DIONISIA M. REYES<br /> NARCISO M. LORILLA<br /> PIO F. SANTOS JR.<br /> ARNOLD ANTHONY C. KUNZ <br /> SK CHAIRMAN: RONALD M. FRANCIA 1ST HALF<br /> JESUS EMMANUEL L. VARGAS 2ND HALF <br /> KALIHIM: FLORENTINA R. ESPINAS JUNE ’93-DEC.’95<br /> INGAT – YAMAN: AIDA M. FRANCIA<br />
 32. 32. MGA NAGAWA:<br />MganagawanoongpanahonniKapitanAvillanonagpailawngbuongKalantiaw Street nagkaroonng roving motorcycle parasamgatanod at multicabnaibinigayni Congressman Mike T. Defensornagpaayos at nagpagandangBarangay Hall at nagpalagayng Skating Ring sa Park at nagpagawangtatlongDeepwell.<br />
 33. 33. 1997 – August 15, 2002 – SangguniangBarangay:<br />BARANGAY CAPTAIN: DIONISIA M. REYES <br /> COUNCILMAN: RAYMUNDO A. BUENAVENTURA <br /> JULIET L. GINETE<br /> JAIME E. SARABIA<br /> VENANCIO C. BANCUYO<br /> NARCISO M. LORILLA<br /> WINONA Z. CHU<br /> ARNOLD ANTHONY C. KUNZ<br /> SK CHAIRMAN: JESUS EMMENUEL L. VARGAS KALIHIM: FLORENTINA R. ESPINAS JUNE ’93-DEC.’95 <br /> INGAT-YAMAN: LEFIGRACE MILLAN<br />
 34. 34. MGA NAGAWA:<br />MganagawanoongterminoniKapitanaDioning Reyes ay naipatayoang Senior Citizen Building napinondahanni Senator Nikki Coseteng at ang Daycare Center napinondahannamanni Mayor IsmaelMathay Jr. pinaayos din nyaang landscape sa Park at nagpaayos at nagpaganda din siyangBarangay Covered Court at nagpaoverlayngmgakalye, nagpagawa din siyangtatlongDeepwell at nagpailawngmgaiskinita. At siyaang nag-organized ng Senior Citizen ngBarangayMasagana at sakanyangterminorinnaibalikang Day Care.<br /> <br />
 35. 35. August 15, 2002 – 2007 – SangguniangBarangay:<br />BARANGAY CAPTAIN: ARNOLD ANTHONY C. KUNZ <br /> COUNCILMAN: RAYMUNDO A. BUENAVENTURA <br /> JULIET L. GINETE<br /> JUAN TENGCO<br /> VENANCIO C. BANCUYO<br /> VICTOR S. CRISISTOMO<br /> ROMULO QUIZA<br /> JOSEPH T. ALVARADO<br /> SK CHAIRMAN: CLARISSE ANNE M. SANTOS <br /> KALIHIM: ANGELITA DB. DEL BARRIO 2003-2004<br /> LAILA GONZALES 2003-2004<br /> THERESA PANCHO 2004-2007 <br /> INGAT – YAMAN: GIL G. CASTRO<br />
 36. 36. MGA NAGAWA:<br />AngmganagawanoongpanahonniKapitanArnie Kunz ay naipatayoangGazeebonapinondohanniKonsehalBolet Banal at ni Congressman Mat Defensoritinuloy din niyaangpagpapaganda at pagpapaayosngBarangay Covered Court nagparepair din siyangmganasirangilawngiskinita at naipagawaang Multi Purpose Hall napinondohanni Mayor Sonny Belmonte.<br />
 37. 37. December 1,2007 – up to Present – SangguniangBarangay:<br />BARANGAY CAPTAIN: JULIET L. GINETE COUNCILMAN: ALLAN FRANCIS A. PUMARADA <br /> PERLA U. DANIEGA<br /> ROLAND B. MOLINA<br /> JOEY M. LORENZANA<br /> EDUARDO C. AVILLANO<br /> VERGEL L. VARGAS II<br /> VENANCIO C. BANCUYO <br /> SK CHAIRMAN: EDDIE DP. ALCANTARA KALIHIM: MARITES G. ANDRANEDA <br /> INGAT – YAMAN: GIL G. CASTRO<br /> <br />
 38. 38. MGA NAGAWA:<br />MganagawaniKapitanaJhetGinetesaterminoniya, siyaangkauna-unahangnagpababangPhilhealth at Social Security System (SSS) saBarangayMasagana at kauna- unahangnagbigayng one percent (1%) parasa Senior Citizen nagpaayos at nagpagandangGazeebo at nagpagawangBarangay Hall at patuloy pa rinangpagsisilbisaatingBarangay.<br />
 39. 39. MAGBIGAY O MAGTALA NG LIMANG SULIRANIN/PROBLEMA NG ATING BARANGAY?<br />- Pagkakalatngbasura<br />- Kakulanganngpangkabuhayan<br />-Akyatbahay.<br />- Bukaskotse agawcellphone<br />- Pagkakalatngduminghayop<br />
 40. 40. I. PEACE AND ORDER (KATAHIMIKAN AT KAPAYAPAAN)<br />PagtaasngbilangngmgaTanodsaatingBarangaymulasabilangnapito (7), sakasalukuyan ay labingpito (17) na , sinisiguradonating may kanya-kanyasilang shift ng duty bawat 24 orasngisangaraw.<br />Nakikipag-ugnayantayosaKapulisan at iba’t-ibangahensyanggobyernoparasakarampatangpag-aalayupangmasiguronaangbawataraw at gabiparasaatingmgaresidente ay mapayapa at panatag.<br /> <br />
 41. 41. II. HEALTH/ MEDICATION ( PANGKALUSUGAN)<br />Paglagayng Health Station/Clinic at Gym saBarangay Hall, at taunangpagsasagawang activities parasamgakabataan at mga Senior Citizen.<br />Pagbibigayng Medical Mission, mgagamot, diskwentosaOspital, samgagamotna Anti-Rabies nabiktimangkagatngaso o pusa at pagbibigaytulongsamganamatayan.<br />
 42. 42. Regular napagbibigayngprogramangpangkalusuganparasamgabatatuladng (House to House LigtasTigdas) parasamgabata 8 months to below 9 years old, pagbibigayng Vitamins A at B samgabata at estudyantesaating Daycare).<br />
 43. 43. III. CLEANLINESS AND BEAUTIFICATION OF ENVIRONMENT/SURROUNDINGS (KALINISAN AT KAGANDAHAN NG KAPALIGIRAN)<br />Regular napagpapawalissadaan, saatingmgaBarangay Sweepers.<br /> Regular napagpapalinisngmgaimburnal, upanghindiitomagbara at magdulotngpagbahasatuwinguulan. Ganoon din ang regular napaglilinissaBuaya Creek at pagpapaputolngmgapunonanasagilidnito.<br />
 44. 44. Pagpapaputolngmgasangangpunonanakakasagabalsamgalinyangkuryente,telepono at iba pa.<br />Regular napanghuhulingmgaaso at pusang gala, pagkakaroonng Anti-Rabies Vaccination parasamgaalagangaso at pusangmgaresidente.<br />
 45. 45. IV. LIVELIHOOD/PANGKABUHAYAN<br />Pagsasagawang Livelihood Training parasamgawalangtrabaho, kabataanghindinakapag-aral, samgamaybahay at Senior Citizens.<br />
 46. 46. V. 8EDUKASYON<br /><ul><li>Pagbibigayng Educational Scholarship at tuloy- tuloynapagbibigaypugay at parangalsamgamagagalingnaestudyantengatingBarangaysapamamagitanng “ProgramangBarangayAlkansiya’.
 47. 47. Pagbibigayngmga School Supplies parasamgabatangmag-aaralsaBarangayMasagana.</li></ul> <br />
 48. 48. SarilingObserbasyon<br />May mgapatunaynamarami pang mgataoangkulangnakulangsapagkakaisa at disiplinasasarili. Patuloyparinsilanggumagawangmgabagaynahindiayonsalayuninngbarangay. Normal langsakanilamagtaponngpinagbalutanngpagkain , uposngsigarilyo,tumawidsamapanganibnalugarkaysagumamitngpedestrial lane , sumingitsapila , at daloyngtrapiko , sirainangmgaswing o see saw saparke , magkalatngdumingaso . Mgagawaingmasamatuladng “bukaskotse “ at “ akyatbahay”.Kailangannatingmagkaisa at sama-samanggumawaupangmagkaroon ,malinis at maayos at tahimiknabarangay.<br />
 49. 49. Rekomendasyon<br />Napapadalianggawain at problemasaisangbarangay kung magtutulunganangbawatkasapi.Masayaangisangbarangay kung angmgataonito ay magtutulungan ,sama-samanggumagawangproyekto , pinapaganda at nag lilinisngmgapaligid,nagtatanimngmgahalamangnamumulaklak. Tumutulongsabarangaytanod at pulis , upangmahuliangmgataonggumagawangmasama at magkaroonngtahimik at maayosnabarangay.<br />
 50. 50. Konklusyon<br />Angpagkakaisa at pagtutulunganngmgakasapingbawa’tbarangayangkailanganupangmatugunanangatingmgapangangailangan. Makiisanangmaluwagsakaloobansamgakapaki-pakinabangnagawain. Masaraptumirasaisangmasaya at tahimiknalugar.Malulutas,magagawa at mapapadalinatinanglahatngbagay kung anglahat ay may pagkakaisa,pagtutulungan at disiplinasaatingmgasarili.<br />

×