Successfully reported this slideshow.

Uluslararası Ticari Uyuşmazlıklar- 2

4,813 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

Uluslararası Ticari Uyuşmazlıklar- 2

 1. 1. Uluslararası Ticari Sözleşmeler, Uyuşmazlıklar ve Tahkim Yrd. Doç. Dr. Alp Limoncuoğlu İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi
 2. 2. Uluslararası Ticaret - Neden <ul><li>Daha fazla satış – daha fazla kar </li></ul><ul><li>Kaynaklara ulaşma </li></ul><ul><li>Riski minimize etme </li></ul><ul><ul><li>Hangi risk ? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ekonomik döngü </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Uluslararası Ticari Uyuşmazlıklar <ul><li>Devletler Arası Uyuşmazlıklar </li></ul><ul><ul><li>Muz savaşları </li></ul></ul><ul><ul><li>Havacılık savaşları </li></ul></ul><ul><ul><li>Fiat – Berlusconi </li></ul></ul><ul><ul><li>Doğal gaz - Putin </li></ul></ul><ul><li>Gerçek ve Tüzel Kişiler Arası Uyuşmazlıklar </li></ul>
 4. 4. Ticari Uyuşmazlıklar <ul><li>Ana konu başlığı : Sözleşmeler </li></ul><ul><li>Uluslararası Ticaretin Riskleri – ulusal ticari risklerle karşılaştırma </li></ul>
 5. 5. Uluslararası Ticaretin Riskleri <ul><li>Bilgiye Olan Uzaklık </li></ul><ul><ul><li>İş yapacağınız şirket </li></ul></ul><ul><ul><li>İş yapacağınız ortam </li></ul></ul><ul><li>Ticari Değer </li></ul><ul><li>Yeni katmanlar (örn. Gümrük, döviz) </li></ul><ul><li>Yabancı Dil </li></ul><ul><li>Ülke riski (savaş, ekonomik yapı, moratoryum, vs.) </li></ul>
 6. 6. Uluslararası Ticaretin Riskleri <ul><li>Ticari Risk </li></ul><ul><li>Politik Risk </li></ul><ul><li>Kur Riski </li></ul><ul><li>Taşıma Riski </li></ul>
 7. 7. Uyuşmazlıkların Çözümü <ul><li>Sorun ortaya çıkmadan çözümü </li></ul><ul><ul><li>Sözleşmeler </li></ul></ul><ul><li>Sorun ortaya çıktıktan sonra çözümü </li></ul><ul><ul><li>Yargılama </li></ul></ul><ul><ul><li>Tahkim </li></ul></ul><ul><ul><li>Alternatif çözüm yolları </li></ul></ul>
 8. 8. Uluslararası Ticari Sözleşmeler <ul><li>Birden fazla kişinin bir araya gelerek, sözleşme konusu mal, hizmet, vs. fiyat gibi esaslı noktalarda karşılıklı olarak irade beyanı ile oluşturdukları hukuki işlem sözleşmedir. </li></ul><ul><li>Şekil şartı vs. </li></ul><ul><li>Ehliyet – İmza kontrolü yapın !!! </li></ul>
 9. 9. Uluslararası Ticari Sözleşmeler <ul><li>Sözleşme Serbestisi İlkesi </li></ul><ul><ul><li>Anayasal bir hak (madde 48) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sözleşme yapıp yapmama </li></ul></ul><ul><ul><li>Sözleşme içeriğini serbestçe belirleme </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teslimat, ödeme süresi, sözleşme dili, hukuku, yargılama yeri, vs. </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Sözleşmenin Şartları <ul><li>Teklif </li></ul><ul><li>Kabul </li></ul><ul><li>Ehliyet </li></ul><ul><li>İradelerin gerçek olması </li></ul><ul><li>Hukuka uygun konu </li></ul><ul><li>Şekil şartı </li></ul>
 11. 11. Hukuka Uygunluk <ul><li>Kanuna aykırı sözleşmeler </li></ul><ul><li>Ahlaka aykırı sözleşmeler </li></ul><ul><li>Kişi haklarına aykırı sözleşmeler </li></ul><ul><li>İmkansız sözleşmeler </li></ul>
 12. 12. Yeni açmış olduğunuz çiçekçi dükkanınızda otururken yeni bağlatmış olduğunuz telefonunuz çalar. Arayanın Hollandalı bir şirket olduğunu, eskiden beri sizin telefon numaranızdaki bir emlakçı ile ortak iş yaptığını ve Türkiye’den ev satın almak isteyen Hollandalı müşteri bulduğunu müthiş yabancı dilinizle anlarsınız. Çiçekçi olmanıza rağmen emlak işi bu devirde para yapar diyerek ve komşu dükkanın emlakçı olmasından da faydalanarak bu işe girersiniz. Kuşadası’nda en iyisinden kelepir bir ev bulup (100 bin YTL), bunu Hollandalı arkadaşınıza ticaret nezaketi içinde (300 bin Euro) teklif edersiniz. Kabul edince de üst katınızda bulunan avukat arkadaşınıza satış sözleşmesi hazırlatır (250 YTL) bunu Hollanda’ya gönderirsiniz. 2 hafta sonra sözleşme size imzalı geri döner.
 13. 13. <ul><li>Başarılı bir yönetici, sorunları ortaya çıktıktan sonra değil, çıkmadan önce çözen yöneticidir. </li></ul>
 14. 14. Uluslararası Ticari Sözleşme Çeşitleri <ul><li>Doğrudan ihracat sözleşmeleri </li></ul><ul><li>İhracat aracılık sözleşmeleri </li></ul><ul><li>Acenta ve distribütörlük sözleşmeleri </li></ul><ul><li>Finansman sözleşmeleri </li></ul><ul><li>Tek satıcılık sözleşmeleri </li></ul><ul><li>Taşıma sözleşmeleri </li></ul><ul><li>Finansal kiralama sözleşmeleri </li></ul>
 15. 15. Uluslararası Ticari Sözleşme Çeşitleri <ul><li>Tekrar ithal kaydı ile ihraç sözleşmeleri </li></ul><ul><li>Joint venture sözleşmeleri </li></ul><ul><li>Franchising sözleşmeleri </li></ul><ul><li>Gönderme ve ödeme şekillerini içeren sözleşmeler </li></ul><ul><li>Tahkim sözleşmeleri </li></ul>
 16. 16. Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar <ul><li>Şeytanın avukatlığını yapın </li></ul><ul><ul><li>Başarılı bir iş ilişkisi karşılık güven ve karşı taraf sizi nasıl kandırabilir diye ayrıntılı düşünülerek yapılan bir sözleşmeyle doğar. </li></ul></ul><ul><li>Sözleşmeyi boşluklara yer vermeyecek derecede düzenleyin </li></ul><ul><li>Yazılı yapın </li></ul><ul><li>İmza yetkisini kontrol edin </li></ul>
 17. 17. Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar <ul><li>Sözleşmenin bir hukuk seçimi yaptığından emin olun </li></ul><ul><ul><li>Sözleşme bir ülkede imzalanmakta, mallar başka yerde teslim edilmekte ve uyuşmazlık konusu olay bu iki ülke dışında olmaktadır. Taraflar da başka tüm bunlardan farklı iki ülkede yaşamaktadırlar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sözleşmenin bağlı olduğu hukuk, geçerlilik şartını belirlediği gibi, uyuşmazlık halinde uygulanacak kuralları da belirler. </li></ul></ul><ul><ul><li>Örn. HUMK’ya göre dava davalının ikametgahında açılır. </li></ul></ul>
 18. 18. Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar <ul><li>Sözleşmenin yargılama yeri / heyeti seçimi yaptığından emin olun </li></ul><ul><ul><li>Güven </li></ul></ul><ul><ul><li>1 milyon Dolar ticaret, malları gönderdiniz, ayıplı çıktığı iddia edildi. Kamboçya mahkemelerine güveniniz ne ? </li></ul></ul>
 19. 19. Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar <ul><li>Ödeme, sorumluluk, teslimat, mülkiyetin intikali gibi esaslı unsurlar farklı yoruma imkan tanınmayacak derecede ayrıntılı düzenleyin </li></ul>
 20. 20. Uluslar arası Ödeme Şekilleri <ul><li>1-Peşin ödeme (Cash-Payment) </li></ul><ul><li>a- Havaleli ödeme, çek </li></ul><ul><li>b- Prefinansman </li></ul><ul><li>c- Red-Clause akreditif </li></ul><ul><li>2-Mal mukabili ödeme (Cash on Delivery) </li></ul><ul><li>3-Vesaik mukabili ödeme (Documentary Collection) </li></ul><ul><li>4-Akreditif (Letter of Credit, L/C, Documentary Credit) </li></ul><ul><li>Kabili rücu (dönülebilir) akreditif </li></ul><ul><li>Gayri kabili rücu (dönülemez) akreditif </li></ul><ul><li>Teyitli akreditif </li></ul><ul><li>Rotatif akreditif </li></ul><ul><li>Devredilebilir akreditif </li></ul><ul><li>Bölünebilir akreditif </li></ul><ul><li>Red Clause akreditif </li></ul><ul><li>Green Clause akreditif </li></ul><ul><li>Karşılıklı akreditif </li></ul><ul><li>Stand-by akreditif </li></ul><ul><li>5-Konsinyasyon ve açık hesap ödeme (open account) </li></ul>
 21. 21. Peşin Ödeme <ul><li>İthalatçının ihracat gerçekleşmeden önce mal bedelini ihracatçıya ödemesidir. İhracatçı mal bedelini tahsil ettikten sonra malları sevk eder. Bu ödeme şeklinde ithalatçı malları almadan önce ödeme yaptığı için risk altındadır. İhracatçının hiçbir riski yoktur. </li></ul>
 22. 22. Peşin Ödeme <ul><li>Peşin ödeme yöntemi birbirini iyi tanıyan tacirler arasında yapılmalıdır. Malların alıcıya teslimi herhangi bir sebepten dolayı gecikebilir veya imkansız hale gelebilir. Bu durumda risk alıcı üzerindedir. </li></ul><ul><li>Alıcı ifa belirsizliği yanında, ödediği meblağı kendisinin değerlendirmesinin avantajlarını da kaybetmektedir. </li></ul>
 23. 23. Peşin Ödeme <ul><li>Uygulamada satıcının tekel gücüne sahip olduğu veya peşin ödemenin ciddi fiyat avantajı sağladığı veya mala talebin çok olduğu durumlarda görülmektedir. </li></ul><ul><li>Malın bedelinin tamamen peşin ödeneceği kararlaştırılabileceği gibi, bir kısmının peşin ödenip, geri kalan kısım için bir vade belirlenebilir. Böylelikle satıcı için bir ön finansman da sağlanabilir. </li></ul>
 24. 24. Mal Mukabili Ödeme <ul><li>Mal mukabili ödeme şeklinde, mallar ihracatçı tarafından hiçbir tahsilat yapılmadan ithalatçıya gönderilmektedir. </li></ul><ul><li>İthalatçı tarafından mallar teslim alınmakta ve ödemesi daha sonra yapılmaktadır. </li></ul><ul><li>Bu yöntem, peşin ödemenin aksine, ithalatçı için çok avantajlı, ihracatçı için ise oldukça risklidir. Ödeme herhangi bir garantiye bağlanmamıştır. </li></ul>
 25. 25. Mal Mukabili Ödeme <ul><li>Bir satıcı için, karşı tarafa kesin güven duyduğu satışlarda uygulanması önerilir. </li></ul><ul><li>Malın alıcı tarafından alınıp parasının ödenmesi, mülkiyetin alıcıya geçtiği anlamına gelmez. Mülkiyet ancak malı temsil eden belgelerin alıcıya teslimi ile geçer. </li></ul>
 26. 26. Vesaik Mukabili Ödeme <ul><li>Malı temsil eden vesaikin ihracatçı firmanın bankası tarafından mal bedelinin tahsili karşısında ithalatçıya teslimini gerektiren ödeme şeklidir. </li></ul><ul><li>Bu halde, mallar satıcı tarafından gönderilmekte, satıcı malı temsil eden belgeleri anlaşılan bankaya sunmakta, alıcı ancak anlaşılan fiyatı bankaya ödediği takdirde, malı temsil eden belgelere sahip olabilmektedir. </li></ul>
 27. 27. Vesaik Mukabili Ödeme <ul><li>Görüldüğü üzere bu ödeme türünde, malın alıcıya ulaşması zorunluluğu yoktur. </li></ul><ul><li>Tarafların bu tür ödemede anlaşmaları halinde, hem alıcının bankası hem de satıcının bankası ticarete dahil olur. Satıcı malın sevkinden sonra gerekli belgeleri kendi bankasına sunar. Alıcı kendi bankası aracılığı ile ödemeyi yaptığında, belgeler kendisine teslim edilir. </li></ul>
 28. 28. Vesaik Mukabili Ödeme <ul><li>Bu halde bankaların hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. </li></ul><ul><li>Ancak bankalar bu tür bir ödemeye dilerlerse garanti de verebilirler. </li></ul><ul><li>İki türü bulunur </li></ul><ul><ul><li>Görüldüğünde ödemeli </li></ul></ul><ul><ul><li>Ticari kabullü – Kabul kredili </li></ul></ul>
 29. 29. Vesaik Mukabili Ödeme <ul><li>Görüldüğünde ödeme türünde, malı temsil eden belgelerin sunulması ile ödeme aynı anda yapılır. </li></ul><ul><li>Ticari kabul şeklinde ise alıcı ödemeyi vadesinde yapacağına ilişkin bir poliçe ile teyit verir. Bunun karşılığında belgeleri teslim alır. Poliçe süresi geldiğinde tahsil edilir. </li></ul><ul><li>Poliçeye ilişkin hukuki güvence, açık alacaktan daha fazla olduğundan bu yöntem kullanılmaktadır. Kaldı ki poliçe, iskonto karşılığında kırdırılabilir. </li></ul>
 30. 30. Vesaik Mukabili Ödeme <ul><li>Bu ödeme yönteminde konşimento belge olarak kabul edilecekler arasında ise, alıcının bankası adına kesilmektedir. Gönderilen kişi banka olup, ihbarda bulunacak kişi ise alıcı olacak şekilde yazılır. Alıcının bankası parayı tahsil ettiğinde, konşimentoyu alıcıya ciro eder. </li></ul>
 31. 31. Akreditif <ul><li>İhraç edilen malların bedellerinin ödenmesi konusunda belirli şartların yerine getirilmesinden sonra ödemenin yapılacağına ilişkin bir teminattır veya başka bir anlatımla; ihracat ve ithalat yapanların şahsi itibarları yerine bir banka itibarını ikame ederek, ihraç edilen mal bedelinin sevk sırasında satıcının eline emniyetle geçmesini sağlayan bir taahhüttür. </li></ul>
 32. 32. Akreditif <ul><li>Alıcı, kendi bankası (amir banka) aracılığı ile satıcı lehine bir ödeme garantisi verilmesini talep eder. Gerekli belgelerin bankaya sunulması karşılığında ödemenin banka aracılığı ile yapılması gerekir. Satıcının yurt dışındaki bir bankaya belge sunma zorluğu sebebi ile bulunduğu yer bankalarından birisi de muhabir banka olarak belirlenir. </li></ul><ul><li>Ödeme banka garantisi altındadır. </li></ul>
 33. 33. Akreditif <ul><li>İki taraflı koruma sağladığı için en çok kullanılan ödeme yönteminden biridir. </li></ul><ul><li>Bankalar sadece belge kontrolü yapıp parayı öderler, belgelerin doğruluğunu kontrol zorunlulukları yoktur. </li></ul><ul><li>Banka garanti vermek için bir ücret aldığından, bu yol maliyeti artırmaktadır. </li></ul><ul><li>Yabancı ülke bankasının güvenirliği sorguda olduğu zaman, satıcı kendi ülke bankalarından birisinin akreditife teyit vermesini isteyebilir. Bu halde o banka da ödeme garantisi altına girmiş olur. </li></ul>
 34. 34. Akreditifin Avantajları <ul><li>Bir bankanın ödeme güvencesine sahiptir (teyidli akreditiflerde ek olarak ikinci bir bankanın güvencesine kavuşur). </li></ul><ul><li>Her şeyden önce, alıcı akreditif koşullarını yerine getirmeyen satıcıya ödeme yapılmayacağına ilişkin güvenceye sahiptir. </li></ul><ul><li>Alıcının ülkesindeki politik risk, güvenceden dolayı en alt düzeye inmiştir. </li></ul><ul><li>Bankalar alıcı adına akreditif koşullarının yerine getirilip getirilmediğini inceler. </li></ul><ul><li>Akreditif bağlantısı gösterilerek ihracat kredisi alınabilir. </li></ul><ul><li>“ En son yükleme tarihi” nin saptanabilmesi alıcıya (özellikle ihracatçıyı iyi tanımıyorsa) malları zamanında elde edebilme olanağı sağlar. </li></ul><ul><li>Yeni pazarlara girerek satışlarını artırabilir. </li></ul><ul><li>Mallarını güvence olarak göstererek onları pazarlayıncaya kadar çeşitli kaynaklardan borç bulabilir. </li></ul><ul><li>Eğer satıcı ile anlaşırsa, mal bedelinin belgelerin ibrazında değil de, belirli bir süre sonra ödenmesi imkanı sağlanabilir. Bu ithalatçıya zaman kazandırarak daha düşük maliyette kredi sağlama imkanı verebilir. </li></ul>
 35. 35. Akreditifin Avantajları <ul><li>Dönülebilir – Dönülemez Akreditif (Revocable – Irrevocable L/C) : Vadesinden önce diğer tarafa haber vermeksizin, tek taraflı olarak dönülebilip dönülemeyeceğini ifade eder. </li></ul><ul><li>Teyitli – Teyitsiz Akreditif (Confirmed – Unconfirmed L/C) : Satıcının bankasının akreditife teyit verip garantör olup olmayacağını ifade eder. </li></ul><ul><li>Adi – Rotatif Akreditif (Fixed – Revolving L/C) : Mal sevkiyatı bir defaya mahsus ise adi akreditif, sürekli aralıklarla mal sevkiyatı yapılacak ise rotatif akreditif açılabilir. Miktarla ve zamanla sınırlı olabilir. </li></ul><ul><li>Devredilebilir Akreditif (Transferable L/C) : Lehdar, akreditiften doğan haklarını başkasına devredebilir. Bir kereye mahsus devir imkanı vardır. </li></ul><ul><li>Karşılıklı Akreditif (Back to Back L/C) : Kendi lehine akreditif açılan bir lehdarın, bu akreditifi teminat olarak göstererek başka bir ehdar adına akreditif açması demektir. </li></ul>
 36. 36. Akreditifin Avantajları <ul><li>Garantili Akreditif (Stand-by L/C) : Amir bankanın ödeme garantisini içeren akreditiftir. Kural olarak bütün akreditifler garantilidir. </li></ul><ul><li>Kırmızı Şartlı Akreditif (Red Clause L/C) : Mal bedelinin bir kısmını peşinen tahsil imkanı veren akreditiftir. </li></ul><ul><li>Yeşil Şartlı Akreditif (Green Clause L/C) : Malın bedelinin bir kısmını peşinen tahsil imkanını, ancak malın sevkiyata hazırlanıp depolanmasından sonra, depo veya ambar makbuzu ile belgelenerek sağlayan akreditiftir. </li></ul>
 37. 37. Ödeme Şekilleri Kriter Akreditif Vesaik Mukabili Mal Mukabili Açık Hesap Müşterinin niteliği Belirsiz Orta İyi Çok iyi İlişkinin Niteliği Yeni Kurulu Kurulu Kurulu Siparişin Niteliği Özel üretim Genel ürün Genel ürün Stok ürünü Ülke Politik Durum İstikrarsız İstikrarlı İstikrarlı Çok sağlam Ekonomik durum İstikrarsız İstikrarlı Güçlü Güçlü Alışveriş boyutu Çok büyük Orta Orta Orta - küçük
 38. 38. Teslimat Grup ve Değerlendirme Kriter Terim Anlamı Grup E EXW Fabrikada Teslim Çıkış Yeri     Grup F FCA Taşıyıcıya Teslim Ana Taşıma Ödenmemiş FAS Geminin Bordasında Teslim Olarak FOB Geminin Güvertesinde Teslim Grup C CFR Mal Bedeli ve Navlun Ana Taşıma Ödenmiş CIF Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Olarak CPT Taşıma Ödenmiş Olarak Teslim CIP Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim Grup D DAF Sınırda Teslim Varış Yeri DES Gemide Teslim Alışveriş boyutu DEQ Rıhtımda Teslim DDU Gümrük Ödenmeden Teslim DDP Gümrük Ödenerek Teslim
 39. 39. FOB SATIŞ <ul><li>Gemide Masrafsız&quot; terimi, belirtilen yükleme limanında malların küpeşteyi aşmasıyla satıcının malları teslim ettiği anlamına gelir. Bu demektir ki, bu noktadan itibaren alıcı mallara ilişkin bütün masrafları, ziya ve hasarları üstlenmelidir. FOB terimi, satıcının malları ihracat için gümrüklemesini gerektirir. Bu terim sadece deniz veya içsu taşımacılığında kullanılabilir. Eğer taraflar, malların gemi küpeştesini aşarak teslim edilmeleri niyetinde değillerse, FCA terimi kullanılmalıdır. </li></ul>
 40. 40. FOB SATIŞ <ul><li>Satıcının Yükümlülükleri: </li></ul><ul><li>Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. </li></ul><ul><li>Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malların ihracı için gerekli her türlü ihraç iznini veya diğer resmi izni almalı ve uygulandığı ölçüde, malların ihracı için gerekli gümrük formalitelerini tamamlamalıdır. </li></ul><ul><li>Taşıma ve sigorta sözleşmesi yükümlülüğü bulunmamaktadır. </li></ul><ul><li>Belirlenen limanda, belirlenen tarihte alıcının temin etmiş olduğu gemiye yükleme yapar. </li></ul><ul><li>Satıcı, mallar belirlenen yükleme limanında gemi küpeştesini aşıncaya kadar o mallara ilişkin bütün ziya ve hasarları üstlenmelidir. </li></ul>
 41. 41. FOB SATIŞ <ul><li>Satıcının Yükümlülükleri : </li></ul><ul><li>Belirlenen yükleme limanında gemi küpeştesini aştıkları ana kadar mallara ilişkin bütün masrafları; ve uygulandığı ölçüde, malların ihracı için gerekli gümrükleme işlemlerine ilişkin masrafları ve ihracatta ödenen bütün resimleri, vergileri ve diğer harçları ödemelidir. </li></ul><ul><li>Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar, gümrük işlemlerini tamamlar. </li></ul><ul><li>Alıcıya yüklemenin yapıldığını bildirir. </li></ul><ul><li>Düzenlenen taşıma belgesini ve alıcının ülkesindeki kullanacağı gerekli diğer belgeleri hazırlayarak ödeme şekline göre alıcıya gönderir. </li></ul>
 42. 42. FOB SATIŞ <ul><li>Alıcının Yükümlülükleri </li></ul><ul><li>Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. </li></ul><ul><li>Alıcı, hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, her türlü ithal iznini veya diğer resmi izni almalı ve uygulandığı ölçüde, malların ithali ve, gerekliyse, başka ülkeden transit geçişi için tüm gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. </li></ul><ul><li>Gümrük vergilerini öder. </li></ul><ul><li>Taşıma acentesi ile anlaşma yaparak navlun bedelini öder. </li></ul>
 43. 43. FOB SATIŞ <ul><li>Alıcının Yükümlülükleri: </li></ul><ul><li>Malları teslim almak zorundadır. </li></ul><ul><li>Yeteri kadar önceden belirlenen gemini adını, yükleme noktasını, talep edilen teslim tarihini satıcıya bildirmelidir. </li></ul><ul><li>Belirlenen yükleme limanında gemi küpeştesi aştıkları andan itibaren mallara ilişkin bütün masrafları ödemelidir. </li></ul>
 44. 44. CIF <ul><li>Mal bedeli + sigorta + navlun </li></ul><ul><li>Sigortanın asgari teminat sağlayan bir sigorta olduğu unutulmamalı </li></ul><ul><ul><li>mal bedeli + %10 </li></ul></ul><ul><ul><li>Londra Sigortacılar Kurumu “kargo hükümleri”ne uygun standard </li></ul></ul><ul><li>Hasar ve sorumluluk geçiş anına dikkat: malların gemiye küpeştesini geçmesi </li></ul>
 45. 45. CIF <ul><li>Satıcının Yükümlülükleri : </li></ul><ul><li>Malları sözleşmeye uygun olarak sağlamak </li></ul><ul><li>Masrafları kendisine ait olmak üzere taşıma ve sigorta sözleşmelerini akdetmek </li></ul><ul><li>Malları belli tarihte ve öngörülen süre içinde geminin bordosuna teslim etmek </li></ul><ul><li>Gemiye yükleme anına kadar olan kayıp ve hasarları üstlenmek </li></ul>
 46. 46. CIF <ul><li>Malların varma limanında teslim anına kadar navlun ücreti ve yükleme ve boşaltma masrafları dahil tüm masraflar ile ihraç işlemlerinin gerektirdiği tüm masrafları yapmak </li></ul><ul><li>Alıcıya gerekli bildirimlerde bulunmak </li></ul><ul><li>Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik belge sağlamak </li></ul><ul><li>Malları kontrol etmek ve gerektiği gibi ambalajlayıp işaretlemek </li></ul>
 47. 47. CIF <ul><li>Alıcının Yükümlülükleri : </li></ul><ul><li>Mal bedelini ödemek </li></ul><ul><li>İthal işlemlerini ve gümrük formalitelerini yerine getirmek </li></ul><ul><li>Mallar gemiye yüklendiği andan itibaren mallarla ilgili bütün kayıp ve hasarlara katlanmak </li></ul><ul><li>Satıcıya düşmeyen masraflara katlanmak </li></ul>
 48. 48. CIF <ul><li>Gerektiğinde yükleme zamanı ve varış limanını satıcıya ihbar etmek, </li></ul><ul><li>Taşıma belgesini kabul etmek </li></ul><ul><li>Yükleme öncesi gerekli denetimleri yapmak </li></ul><ul><li>Satıcı tarafından malların ithali için temin edilen belgelere ilişkin masrafları ödemek </li></ul>
 49. 49. Sigorta <ul><li>Risklerin ayırımı : </li></ul><ul><ul><li>Dar Teminat&quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>&quot;Geniş Teminat&quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>&quot;Savaş, Grev, Lokavt, Karışıklık ve Halk Hareketleri Teminatı&quot; </li></ul></ul>
 50. 50. Sigorta <ul><li>Dar Teminat - Institute Cargo Clauses (C) : Taşıma aracının çarpması, çarpışması, yanması, devrilmesi, yoldan çıkması gibi fiziksel olay ya da doğal afetler sonunda malın kayba ya da hasara uğraması ile batma tehlikesi geçirmekte olan gemiye veya gemideki eşyayı kurtarmak için yapılan masrafları (Umumi Avarya) ve gemiden boşaltma sırasında eşyanın zayi risklerini kapsamaktadır. </li></ul>
 51. 51. Sigorta <ul><li>Geniş Teminat - Institute Cargo Clauses (All Risks) veya Institute Cargo Clauses (A) : </li></ul><ul><li>Eşyanın taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması ile depolanması sırasında eşyanın kendi ayıbından veya asıl nedeni gecikme olan hallerden (yaş meyve sebze gibi) ileri gelen kayıp ve hasarlar dışındaki bütün riskleri kapsamaktadır. </li></ul>
 52. 52. Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar <ul><li>Sözleşme konusu malın gözetimi ile ilgili maddeler düzenleyin </li></ul><ul><li>Mücbir sebep (Force Majeure) ve beklenmeyen hal ile ilgili düzenleme yapmayı unutmayın </li></ul>
 53. 53. Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar <ul><li>Son olarak unutmayın </li></ul><ul><li>Sahibinin Gözü Tarlaya Gübredir. </li></ul>
 54. 54. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları <ul><li>Müzakere (Negotiation) </li></ul><ul><li>Arabuluculuk (Mediation) </li></ul><ul><li>Uzlaştırma (Conciliation) </li></ul><ul><li>Kısa dava (Mini trial) </li></ul><ul><li>Tahkim (Arbitration) </li></ul><ul><li>Vs. </li></ul>
 55. 55. Arabuluculuk (Mediation) <ul><li>Arabuluculukta, tarafların arasındaki sözleşmeye göre atanan arabulucu, anlaşmazlık taraflarının bir çözüme ulaşmak için müzakere yapmalarına yardımcı olur. Arabulucu görevini yaparken taraflarla ayrı ayrı görüşebilir, anlaşmazlığın özelliğine göre davanın haklılığı veya haksızlığı konusunda tarafları bilgilendirir ve müzakerenin devam etmesini sağlar. Taraflar isterse, müzakereler müşterek toplantılarda da sürdürülebilir. Arabulucu, tarafları bağlayıcı bir karar veremez, tarafları belli bir çözüme uymaları için zorlayamaz. </li></ul>
 56. 56. Uzlaştırma (Conciliation) <ul><li>Uzlaştırma arabuluculukla benzerlik göstermektedir. Ancak, uzlaştırıcı ihtilafın halli konusunda bir görüş, karar beyan edebilir. Bu görüş taraflara tavsiye olarak bildirilir. Taraflar bu kararı isterlerse kabul edebilir, isterlerse de daha sonraki müzakereler için bir zemin olarak kullanabilir. Uzlaştırıcının tavsiyesi tarafları bağlamamaktadır. </li></ul>
 57. 57. Kısa Yargılama <ul><li>Tarafların, kendilerinin seçtiği bir temsilci veya tarafsız bir kişi önünde, kendi görüşlerini açıkladıkları usuldür. Bu usulün amacı, gerçekçi çözüm müzakerelerinde esas alınmak üzere, tarafsız kişinin, uyuşmazlık konusu olan olayları değerlendirmesidir. Tarafsız kişi, uyuşmazlığın esası hakkında tavsiye edici bir görüş açıklayabilir. Bu görüş, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça bağlayıcı değildir. Taraflar bu görüş doğrultusunda yazlı bir anlaşma yapabilirler. </li></ul>
 58. 58. Tahkim <ul><li>Tarafların, bağlayıcı bir karar verecek olan tarafsız kişi (hakem) önünde, iddia ve savunmalarını ileri sürdükleri usuldür. Hakem kararı, mahkeme kararı gibi bağlayıcıdır ve kesinleştikten sonra ilamlı icraya koyulabilir. </li></ul>
 59. 59. Tahkim <ul><li>Tahkim, kanunun tahkim yolu ile çözümlenmesine izin verdiği konular kapsamında olmak koşuluyla, taraflar arasında doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların devlet yargısında çözümlenmesi yerine, hakem adı verilen kimseler aracılığı ile çözümlenmesi konusunda tarafların anlaşmaları şeklinde tanımlanabilir. </li></ul>
 60. 60. Uluslararası Tahkim <ul><li>Türk Hukukunda Yetki </li></ul><ul><ul><li>Davalının ikametgahı </li></ul></ul><ul><ul><li>Sözleşme akit yeri </li></ul></ul><ul><ul><li>Sözleşme ifa yeri </li></ul></ul>
 61. 61. Uluslararası Tahkim <ul><li>Üretici firma olarak Fransa’da fuarda Alman bir firma ile CIF Hamburg satış sözleşmesi yapıyorsunuz. Para gelmiyor. </li></ul>
 62. 62. Uluslararası Tahkim <ul><li>Almanya’daki bir firma ile Fransa’da FOB İzmir satış yapıyorsunuz. Mallar ayıplı çıktığı için karşı firmanın Almanya’da dava açtığını öğreniyorsunuz </li></ul><ul><li>Yetki çatışması </li></ul>
 63. 63. Uluslararası Tahkim <ul><li>FOB İzmir örneğinde paranız ödenmediği için Türkiye’de dava açtınız ve kazandınız. Ya sonra ? </li></ul><ul><li>Mahkeme kararlarının yabancı icra organlarında uygulanması sorunu </li></ul>
 64. 64. Mahkeme Kararlarının Tanınma ve Tenfizi <ul><li>Türkiye ile kararın verildiği ülke arasında KARŞILIKLILIK bulunmalıdır. </li></ul><ul><li>Karar, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine giren bir konuda verilmemiş olmalıdır. </li></ul><ul><li>Karar, Türk kamu düzenine açıkça aykırı olmamalıdır. </li></ul><ul><li>Karar, davalının savunma haklarına riayet edilerek verilmiş olmalıdır. </li></ul><ul><li>Karar, Türk vatandaşlarının kişi halleri ile ilgili ise Türk Kanunlar İhtilafı kurallarının yetkili kıldığı maddi hukuk uygulanarak verilmiş olmalıdır. </li></ul>
 65. 65. Tahkimin Avantajları <ul><li>Yargılama sürecinin kısaltılması </li></ul><ul><li>Bağımsızlık ve tarafsızlık </li></ul><ul><li>Dil </li></ul><ul><li>Gizlilik </li></ul><ul><li>Uzmanlık </li></ul><ul><li>Karşılıklılık esasının ortaya çıkardığı riski kaldırmak </li></ul><ul><ul><li>Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizine İlişkin Birleşmiş Milletler New York Sözleşmesi </li></ul></ul>
 66. 66. Türkiye ile tanıma tenfiz anlaşması olan ülkeler Anlaşma Yok fakat Fiili Karşılılık var. İNGİLTERE 17 Tanıma ve tenfiz  konularını içeren Maddeler Mevcuttur. MISIR 16 Anlaşma Yok fakat Fiili Karşılılık var. İRAN 15 Anlaşma Yok fakat Fiili Karşılılık var. İSVİÇRE 14 Anlaşma Yok fakat Fiili Karşılılık var. SURİYE 13 1958 Tarihli Yabancı Hakem Karaların Tanınması ve Tenfizi Hakkında New York Sözleşmesi Mevcuttur. (Türkiye de bu Sözleşme 30.12.1992 tarihinde yürürlüğe girmiştir. UKRAYNA 12 1958 Tarihli Yabancı Hakem Karaların Tanınması ve Tenfizi Hakkında New York Sözleşmesi Mevcuttur. (Türkiye de bu Sözleşme 30.12.1992 tarihinde yürürlüğe girmiştir. RUSYA 11 Mahkeme Kararların Tanınması ve Tenfizi Konusunda Anlaşma mevcuttur. POLONYA 10 Hukuki , Ticari ve Cezai konularda Yapılan anlaşma icerisinde Tanıma ve tenfiz  konularını içeren Maddeler Mevcuttur. KIBRIS 9 İlamların Tenfizi “ Adli Himaye ,Adli Makamların Hukuk ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Müzahareti ve Adli Kararların Tenfizi Mukavelesi” İTALYA 8 Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınması Hakkında Sözleşme HOLLANDA 7 Hukuki ve Ticari konularda Yapılan anlaşma icerisinde 4. BÖLÜM  Tanıma ve tenfiz  konularını içeren Maddeler Mevcuttur. GÜRCİSTAN 6 Hukuki ve Ticari konularda Yapılan anlaşma icerisinde 3. BÖLÜM  Tanıma ve tenfiz  konularını içeren Maddeler Mevcuttur. ÇİN 5 Hukuki ve Ticari konularda Yapılan anlaşma icerisinde Tanıma ve tenfiz  konularını içeren Maddeler Mevcuttur. AZERBEYCAN 4 Mahkeme Kararların Tanınması ve Tenfizi Konusunda Anlaşma mevcuttur ARNAVUTLUK 3 Mahkeme Kararların Tanınması ve Tenfizi Konusunda Anlaşma mevcuttur AVUSTURYA 2 1958 Tarihli Yabancı Hakem Karaların Tanınması ve Tenfizi Hakkında New York Sözleşmesi Mevcuttur. (Türkiye de bu Sözleşme 30.12.1992 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ABD 1 AÇIKLAMA ÜLKE ADI SIRA NO
 67. 67. New York Sözleşmesi Tarafları
 68. 68. Tahkimin Dezavantajları <ul><li>Konunun tahkime elverişli olmaması </li></ul><ul><li>Tahkim taraflarından birisinin tahkime gitme ehliyeti olmayabilir (Belçike, Suudi Arabistan) </li></ul><ul><li>Süre – ihtiyati haciz / ihtiyati tedbir </li></ul><ul><li>Dava arkadaşlığı mümkün olmayabilir </li></ul><ul><li>İdari masraflar </li></ul>
 69. 69. Tahkim <ul><li>Arızi (Ad Hoc) Tahkim : Tarafların aralarında yaptıkları sözleşme ile uygulanacak tahkim müessesesini tüm ayrıntıları ile düzenlemeleri </li></ul><ul><li>Kurumsal (Institutional) Tahkim : Tarafların uyuşmazlığın çözümünü, sözleşme ile var olan tahkim müesseselerinden birini bırakmaları </li></ul>
 70. 70. Kurumsal Tahkim <ul><li>Kurumsal tahkim, daimi bir hakem kuruluşunun idaresinde, onun önceden tanzim ettiği kurallara göre cereyan eden tahkimdir. </li></ul>
 71. 71. Kurumsal Tahkimin Avantajları <ul><li>Tahkim taraflarının tecrübesizliği nedeniyle, başlangıçta, tahkim sözleşmesinde problemler uygun bir biçimde tanımlanmadığı zaman ad hoc hakem heyeti ihtilafı çözmekte yetersiz kalabilmektedir. </li></ul><ul><li>Tahkim sürecinin başlangıcındaki sıkıntı </li></ul><ul><li>Tecrübesiz hakem seçimi veya hakem seçememe </li></ul><ul><li>Tarafsızlık - güven </li></ul>
 72. 72. Kurumsal Tahkim <ul><li>Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Tahkimi </li></ul><ul><li>Amerikan Tahkim Kurumu ( American Arbitration Association - AAA) </li></ul><ul><li>Londra Tahkim Kurumu ( London Court of Arbitration - LCA) </li></ul><ul><li>Stockholm Ticaret Odası Tahkim Kurumu </li></ul><ul><li>Sıvı ve Hayvansal Yağ ve Tohum Birlikleri Federasyonu Tahkim Mahkemesi (Federation of Oils, Seeds and Fats Associations Arbitration Tribunal -FOSFA) </li></ul><ul><li>Pamuk Sektörü (Liverpool Cotton Rules) </li></ul><ul><li>Hububat ve Yem Ticaret Birliği Tahkim Mahkemesi (The Grain and Feed Trade Association Arbitration Tribunal-GAFTA) </li></ul><ul><li>Rafine Şeker Birliği Tahkim Mahkemesi (The Refined Sugar Association Arbitration Tribunal) </li></ul><ul><li>İzmir Ticaret Odası Tahkim Kurumu </li></ul>
 73. 73. Türkiye’de Tahkim <ul><li>İç tahkim (milli tahkim) 1927 tarihli 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na göre yürütülecektir. </li></ul><ul><li>Türkiye’de milletlerarası tahkim 2001 tarihli 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’na göre yürütülecektir. </li></ul>
 74. 74. <ul><li>4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’na göre </li></ul><ul><ul><li>Türkiye’de bulunan taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklara ilişkin uyuşmazlıklar (md. 1/IV) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tarafların iradelerine tabi olmayan uyuşmazlıklar (md. 1/IV) </li></ul></ul><ul><ul><li>Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmaların kapsamına giren uyuşmazlıklar (md. 1/VI) </li></ul></ul><ul><li>tahkim uygulaması dışında kalacaktır. </li></ul>
 75. 75. Model Klozlar <ul><li>ICC (MTO) : İşbu akitle ilgili olarak ortaya çıkan bütün ihtilaflar, MTO Uzlaştırma ve Tahkim Kurallarına göre tayin olunan bir veya daha fazla hakem tarafından, adı geçen Kurallara göre nihai olarak karara bağlanacaktır. </li></ul>
 76. 76. Model Klozlar <ul><li>UNCITRAL: İşbu sözleşmeden doğan veya işbu sözleşmenin ihlali, sona erdirilmesi veya geçersizliği ile ilgili olan herhangi bir ihtilaf, anlaşmazlık veya talep, yürürlükte olan UNCITRAL Tahkim Kurallarına göre tahkim yolu ile çözülür. </li></ul><ul><ul><li>Atamaya yetkili makam ……. olacaktır. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hakem sayısı …… olacaktır. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tahkim yeri …… olacaktır </li></ul></ul><ul><ul><li>Tahkim dili ….. olacaktır. </li></ul></ul>
 77. 77. <ul><li>Uygulamada sık olarak, “işbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar tahkim yoluyla çözülecektir, hakemler uyuşmazlığı çözemezlerse uyuşmazlık mahkemede çözülecektir” şeklinde tahkim şartına rastlanmaktadır. Yargıtay bu tür tahkim şartlarını geçersiz saymaktadır. </li></ul>
 78. 78. <ul><li>Taraflar, sözleşmeden doğan uyuşmazlığın Stockholm Ticaret Odası Tahkim Kurumunca çözümleneceğini, ayrıca Moskova Ticaret Odası’nın da yetkili olduğunu ve tahkim kurumunu seçme hakkının iddia sahibine ait olduğunu kararlaştırmışlardır. Yargıtay 19.HD., söz konusu tahkim şartında, uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi hususunda taraf iradelerinde bir tereddüt veya çelişki olmadığını vurgulayarak, tahkim enstitüleri arasında böyle bir seçim hakkının söz konusu olmasının, tahkim şartını geçersiz hale getirmediği vurgulanmıştır. </li></ul>
 79. 79. Tahkim Süreci <ul><li>Tahkim Başvurusu </li></ul><ul><ul><li>Dilekçenin yazılması ve hakemlere veya kuruma gönderilmesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Hakem belli değilse ? </li></ul></ul><ul><li>Hakem Heyetinin Oluşturulması </li></ul><ul><ul><li>1 – 3 hakem </li></ul></ul><ul><ul><li>Tarafların ataması </li></ul></ul><ul><ul><li>Hakemlerde uyuşmazlık </li></ul></ul>
 80. 80. Tahkim Süreci <ul><li>Hakem heyetinin savunma alması ve delil toplama </li></ul><ul><li>Duruşma </li></ul><ul><li>İncelemesi </li></ul><ul><li>Karar - tebliğ </li></ul><ul><li>Temyiz - itiraz </li></ul><ul><li>Masraflar </li></ul>
 81. 81. Tenfiz şartları <ul><li>Taraflar arasında geçerli bir tahkim anlaşması bulunmalıdır </li></ul><ul><li>Davalının savunma haklarına riayet edilmiş olmalıdır. </li></ul><ul><li>Karar, hakemlerin yetkileri içinde verilmiş olmalıdır. </li></ul><ul><li>Hakem Mahkemesinin teşkili veya tahkim prosedürü taraflar arasındaki anlaşma hükümlerine uygun olmalıdır </li></ul><ul><li>Karar taraflar için bağlayıcı olmalı, iptal edilmemiş yahut icrası askıya alınmamış olmalıdır. </li></ul><ul><li>Karar, tenfiz devleti hukukuna göre tahkim yolu ile çözümü mümkün bir uyuşmazlığa ilişkin olmalıdır. </li></ul><ul><li>Karar tenfiz devleti hukukunun kamu düzenine aykırı olmamalıdır. </li></ul>
 82. 82. ICC Arbitration Fees <ul><li>Sum in dispute Administrative expenses </li></ul><ul><li>up to 50 000$ 2500 </li></ul><ul><li>from 50 001 to 100 000 3.50% </li></ul><ul><li>from 100 001 to 500 000 1.70% </li></ul><ul><li>from 500 001 to 1 000 000 1.15% </li></ul><ul><li>from 1 000 001 to 2 000 000 0.70% </li></ul><ul><li>from 2 000 001 to 5 000 000 0.30% </li></ul><ul><li>from 5 000 001 to 10 000 000 0.20% </li></ul><ul><li>from 10 000 001 to 50 000 000 0.07% </li></ul><ul><li>from 50 000 001 to 80 000 000 0.06% </li></ul><ul><li>over 80 000 000 $ 88 800 </li></ul>
 83. 83. ICC Arbitration Fees <ul><li>Sum in dispute Fees(**)   </li></ul><ul><li>minimum maximum </li></ul><ul><li>up to 50 000 $ 2500 17.00% </li></ul><ul><li>from 50 001 to 100 000 2.00% 11.00% </li></ul><ul><li>from 100 001 to 500 000 1.00% 5.50% </li></ul><ul><li>from 500 001 to 1 000 000 0.75% 3.50% </li></ul><ul><li>from 1 000 001 to 2 000 000 0.50% 2.75% </li></ul><ul><li>from 2 000 001 to 5 000 000 0.25% 1.12% </li></ul><ul><li>from 5 000 001 to 10 000 000 0.10% 0.616% </li></ul><ul><li>from 10 000 001 to 50 000 000 0.05% 0.193% </li></ul><ul><li>from 50 000 001 to 80 000 000 0.03% 0.136% </li></ul><ul><li>from 80 000 001 to 100 000 000 0.02% 0.112% </li></ul><ul><li>over 100 000 000 0.01% 0.056% </li></ul>

×