Successfully reported this slideshow.

TÜBİTAK ULUSLARARASI ARGE DESTEKLERİ 2

1,289 views

Published on

TÜBİTAK ULUSLARARASI ARGE DESTEKLERİ 2

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TÜBİTAK ULUSLARARASI ARGE DESTEKLERİ 2

 1. 1. EUREKA ve EUROSTARS Programları<br />Betül MACİT<br />EUREKA Proje Sorumlusu<br />TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi<br />İZMİR, 7 Ekim 2011<br />
 2. 2. EUREKA nedir?<br /><ul><li>EUREKA, pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programıdır.
 3. 3. Programda uluslararası işbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir.</li></ul>Uluslararası İşbirliği<br />Ulusal Destek<br />
 4. 4. EUREKA programına üye ülkeler<br />İtalya<br />İzlanda<br />Letonya<br />Litvanya<br />Lüksemburg<br />Macaristan<br />Makedonya<br />Malta<br />Monako<br />Norveç<br />Polonya<br />Portekiz<br />Almanya<br />Arnavutluk(NIP)*<br />Avusturya<br />Belçika<br />Bosna Hersek(NIP)<br />Bulgaristan<br />Çek Cumhuriyeti<br />Danimarka<br />Estonya<br />Fas<br />Fransa<br />Finlandiya<br />Hırvatistan<br />Hollanda<br />G. Kıbrıs Rum Yönetimi<br />G.Kore (Asosye Ülke)<br />İngiltere<br />İrlanda<br />İspanya<br />İsrail<br />İsveç<br />İsviçre<br />Romanya<br />Rusya<br />San Marino<br />Slovakya<br />Slovenya<br />Sırbistan<br />Türkiye<br />Ukrayna<br />Yunanistan<br />Avrupa Birliği<br />* NIP ya da Asosye Ülke :Tam üye değil, üyelik sürecinde. Tam üye ülkelerle birlikte projelere katılabilir.<br />
 5. 5. EUREKA projelerinde olması gereken özellikler<br />En az iki farklı ülkeden katılımcılarla oluşturulmalı,<br /> Sivil amaçlı uygulamalara yönelik olmalı,<br /> Ortaklar arasındaki iş bölümü dengeli olmalı,<br /> Kısa zamanda ticarileşebilecek bir ürün, süreç ya da <br /> hizmete yönelik bir proje olmalı. <br />
 6. 6.  <br />1985’ten bu yana EUREKA<br />1985’ten bu yana:<br /><ul><li> 4009 Ar-Ge projesi  
 7. 7. 29 Milyar Avro’nun üzerinde</li></ul> Ar-Ge hacmi<br />Her yıl:<br /> - 160 civarında Ar-Ge projesi <br /> <br />- 1 Milyar Avro’nun <br /> üzerinde Ar-Ge hacmi<br />
 8. 8. Ülkemizde EUREKA Projelerine Kimler Başvurabilir? <br />Ortak Olarak<br />Hizmet Sağlayıcı Olarak<br />
 9. 9. Destek Sistemi<br />Uluslararası Sanayi Ar-Ge Destek Programı (1509)<br />http://eteydeb.tubitak.gov.tr arayüzünden hızlı ve kolay başvuru imkanı, <br />Başvuru sırasında 1509 başvuru formlarına ek olarak sadece EUREKA Proje Başvuru formunun gönderilmesi yeterli<br />Hibe destek:<br />Büyük firmalar: %60<br />KOBİ’ler : %75<br />Proje bütçesinde bir sınırlama yok!<br />
 10. 10. EUREKA programının bileşenleri<br />Standart Başvuru / İkili İşbirlikleri<br />EUREKA Kümeleri<br />EUREKA Şemsiyeleri<br />
 11. 11. EUREKA kapsamında ikili işbirlikleri<br />Türkiye –G.Kore<br />Son Başvuru Tarihi : 30 Kasım 2011<br />Sorumlu : Onur Jane<br />Türkiye –Romanya<br />Son Başvuru Tarihi : 15 Aralık 2011<br />Sorumlu : Abdurrahman Türk<br />Türkiye –İsviçre<br />Son Başvuru Tarihi : 30 Aralık 2011<br />Sorumlu : Emre Yurttagül<br />
 12. 12. EUREKA şemsiyeleri<br />
 13. 13. EUREKA TOURISM(2006-2012)<br />
 14. 14. EUREKA EUROAGRI-FOODCHAIN(2009-2013)<br />
 15. 15. EUREKABUILD2(2010-2013) <br />
 16. 16. E! SURF (2010-2015)<br />
 17. 17. PRO-FACTORY PLUS (2007-2011)<br />
 18. 18. EUREKA kümeleri<br /><ul><li>Sektöründe lider firmalar etrafında oluşmuş yapılardır.
 19. 19. Her küme belirli bir teknolojik alanda faaliyet gösterir.
 20. 20. Uzun vadeli stratejik birlikteliklerdir.
 21. 21. Çağrı sistemi mevcut olup, genelde yılda bir kez çağrı açılır.
 22. 22. Uluslararası küme değerlendirmesinde başarılı olan projelerin ortakları ülkelerindeki sorumlu kuruluşun ilgili destek programına başvururlar, ulusal değerlendirmede başarılı olan projelere finansal destek sağlanır.</li></li></ul><li>Eureka kümeleri: ACQUEA (2010-2015)<br />Teknoloji Alanı:Su teknolojileri, gerçek zamanlı sistem yönetimi, malzemeler<br />Sorumlusu : Emre Yurttagül – Ayşe Akca<br />Kurucu Şirketler : <br />
 23. 23. EUREKA kümeleri: CATRENE (2008-2012)<br />Teknoloji Alanı:Mikro ve nano elektronik<br />Sorumlusu : Kıvanç Tos<br />Kurucu Şirketler :<br />
 24. 24. EUREKA kümeleri: CELTIC Plus (2011-2019)<br />Teknoloji Alanı:Telekomünikasyon, mobil iletişim internet altyapıları<br />Sorumlusu : Ezgi Bener, Onur Jane<br />Kurucu Şirketler:<br />
 25. 25. EUREKA kümeleri: Eurogia+ (2008-2013)<br />Teknoloji Alanı:Yenilenebilir Enerji<br />Sorumlusu :Emre Yurttagül – Ayşe Akca<br />Kurucu Şirketler:<br />
 26. 26. EUREKA kümeleri: ITEA2 (2006-2014)<br />Teknoloji Alanı: Yazılım yoğun sistem ve servisler<br />Sorumlusu : Betül Macit<br />Kurucu Şirketler:<br />
 27. 27. ITEA2 Kümesi 3. Yol Haritası (2008-2014) <br />Challenge 1 : Improved sensor sensitivity<br />Challenge 2 : Intelligent sensors…<br />Challenge 4: Interaction with new input technologies…<br />Challenge 2: Interactive and rich multimedia sharing experiences<br />Challenge 13: Automation of verification and validation<br />http://www.itea2.org/itea_2_blue_book<br />
 28. 28. ITEA2 Kümesi Reconsurve Projesi<br />Koordinatör : Aselsan<br />Proje Ortakları : <br />Flying Robots (FRA)<br />Institut TELECOM ATOL (FRA)<br />Thales (FRA)<br />SRDC (TUR)<br />Cassidian (FRA)<br />Ecole Navale - IRENav (FRA)<br />Evitech (FRA)<br />GMT Cybernetics (KOR)<br />GREYC (FRA)<br />Proje Bütçesi : 10,934,825 € <br />Proje Başlangıç Tarihi : 01.01.2011<br />Konusu<br /> Sensörleri kontrol etmek ve işleme sonrası çıktılarını semantik olarak düzenleme ve yönetmeye yönelik bir Semantik Durumsal Farkındalık Destekli Sensör Yönetim Sistemi oluşturma<br />Amaçları<br /><ul><li>Küçük teknelerle yapılan yasadışı göçün tespit edilmesi,
 29. 29. Birlikte-işlerlik sağlanması,
 30. 30. Maliyet-etkin şekilde bir geniş alan deniz gözetim sistemi geliştirilmesi. </li></li></ul><li>ITEA 2 PO DAYS 2009 / TURKEY<br />Over 60% of the labeled FPPs in ITEA 2 Call 4 werepresented first during the PO Preparations Days in İstanbul. This clearly demonstrates the effectiveness ofand the need for such preparation days.<br />
 31. 31. ITEA 2 PO DAYS 2010 / GERMANY<br />ITEA 2 PO Days – 2010<br /> 1 - 2 February 2010 Berlin<br />
 32. 32. ITEA 2 PO DAYS 2011 / FRANCE<br />Some 275 participants from 19 different countries attended the event.<br />80 initial project ideas which were published on the restricted PO Days website before the event. Some 50 ideas were presented in the poster session and 55 pitch presentations were held in the parallel sessions. After discussions, this resulted in a total of 25 project ideas. <br />
 33. 33. B Şirketi – ITEA2 projeleriyle oluşan ağ yapısı<br />
 34. 34. B Şirketi 7.ÇP İşbirlikleri<br />
 35. 35. ITEA 3<br />
 36. 36. EUREKA Kümeleri: MANUFUTURE INDUSTRY <br />Teknoloji Alanı : Yüksek katma değerli üretim sistemleri, geleceğin fabrikaları<br />Sorumlusu : Abdurrahman Türk<br />Kurucu Şirketler :<br />
 37. 37. EUROSTARS Programı<br />KOBİ’lere Özel Destek Programı:EUROSTARS<br />KOBİ’lerin Ar-Ge projelerine avantajlı destek <br />KOBİ’lerin projelerdeki katkısının %50’den fazla olmalı<br />Uluslararası değerlendirme, ulusal fonlama<br />KOBİ’lerin Ar-Ge harcamalarına %75 oranında hibe destek <br />EUROSTARS 8. Çağrısının kapanış tarihi : 1 Mart 2012<br />www.eurostars-eureka.eu<br />
 38. 38. EUROSTARS Programına Üye Ülkeler<br />Almanya<br />Avusturya<br />Belçika<br />Bulgaristan<br />Çek Cumhuriyeti <br />Danimarka<br />Estonya<br />Finlandiya<br />Fransa <br />Güney Kıbrıs<br />Hırvatistan <br />Hollanda<br />İngiltere<br />İrlanda <br />İspanya<br />İsrail <br /><ul><li>İsveç
 39. 39. İsviçre
 40. 40. İtalya
 41. 41. İzlanda
 42. 42. Letonya
 43. 43. Litvanya
 44. 44. Lüksemburg
 45. 45. Macaristan
 46. 46. Malta
 47. 47. Norveç
 48. 48. Polonya
 49. 49. Portekiz
 50. 50. Romanya
 51. 51. Slovak Cumhuriyeti
 52. 52. Slovenya
 53. 53. Turkiye
 54. 54. Yunanistan</li></li></ul><li>EUROSTARS Proje Uygunluk Kriterleri<br />Konsorsiyum lideri  Ar-Ge Yoğun KOBİ<br />En az iki Eurostars üyesi ülke<br />Proje süresi < 36 ay<br />Pazara sunma süresi: proje bitiminden en geç 2 yıl sonrasına kadar<br />Ar-Ge Yoğun KOBİ’lerin projeye katkısı en az %50<br />Ülkeler arası dengeli ortaklık (%75 kuralı)<br />
 55. 55. Araştırma Yoğunluğu<br />Uluslararası değerlendirme, uluslararası fonlama<br />EUROSTARS<br />Uluslararası değerlendirme, ulusal fonlama<br />EU FP<br />Ulusal değerlendirme, ulusal fonlama<br />EUREKA<br />Pazara Yakınlık<br />Karşılaştırma<br />
 56. 56. Önemli Adresler<br />www.eureka.org.tr<br />www.eurekanetwork.org<br />www.eurostars-eureka.eu<br />
 57. 57. Eureka Programı Türkiye Dönem Başkanlığı<br />Eureka Programı kapsamındaki başarısı son yıllarda önemli ölçüde artan Türkiye, 2012-2013 döneminde programın dönembaşkanlığını yürütmek üzere aday olmuştur.<br />Söz konusu zaman dilimi, hem Eureka Programı’nın geleceği hem de 8. Çerçeve Programı’na hazırlıklar açısından bir çok politika aracının Avrupa Araştırma Politikaları ekseninde yeniden şekilleneceği bir dönem olması nedeniyle önem taşımakta ve böyle bir süreçte Eureka Programı Dönem Başkanlığı’nı yürütmemizin süreçlerdeki etkinliğimize katkı yapacağı düşünülmektedir. <br />
 58. 58. TEŞEKKÜRLER<br />Soru ve görüşlerinizi için;<br />Betül MACİT<br />Tel: 0312 468 5300<br />(dahili:4035)<br />betul.macit@tubitak.gov.tr <br />ncpsme@tubitak.gov.tr<br />www.fp7.org.tr/sme<br />eureka@tubitak.gov.tr<br />www.eureka.tubitak.gov.tr<br />

×