KPMG Gümrük Kolaylaştırma Semineri

1,118 views

Published on

KPMG Gümrük Kolaylaştırma Semineri

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,118
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
130
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KPMG Gümrük Kolaylaştırma Semineri

 1. 1. Gümrük İşlemlerinin KolaylaştırılmasıYönetmeliği ve Güncel Gümrük KonularıMurat PalaoğluKPMG,Gümrük ve Ticaret DirektörüEge İhracatçı Birlikleri21.02.2013
 2. 2. Ajanda •Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Çalışmalar • Gümrük İşlemlerinde Yeni Bir Kolaylık, Yetkilendirilmiş Yükümlü •Güncel Gümrük Konuları  STA (Kore)  Damga Vergisi Eksenli Sorunlar  KKDF Eksenli Sorunlar  Dahilde İşleme Rejimi Eksenli Sorunlar  Fiyat Farklılıkları  Gümrük Uzlaşmaları •Dış Ticarette Genel Riskler ve Fırsatlar© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 1trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 3. 3. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Çalışmalar Özellikle II.Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde yapılan çalışmalar: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) Gümrük İşbirliği Konseyi (GİK) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) gibi örgütler kurulmuştur. Türkiye yukarıda yer alan kuruluşların hepsine üyedir.© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 2trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 4. 4. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Çalışmalar BM ve DGÖ Bünyesinde Yapılan Çalışmalar BM’de Yapılan Çalışmalar •Ticareti Kolaylaştırma ve Elektronik İş Merkezi (UN/CEFACT) isimli oluşum kurulmuştur. DGÖ’de Yapılan Çalışmalar “Kyoto Sözleşmesi” “SAFE Standartlar Çerçevesi” Gümrük rejim ve işlemlerinin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılması açısından uluslar arası kuralları ve standartları belirleyen en önemli metinler olarak ortaya çıkmıştır.© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 3trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 5. 5. KYOTO SÖZLEŞMESİ (Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Sözleşme) •25 Eylül 1974’te yürürlüğe girmiştir. •Türkiye 2006 yılında sözleşmeye taraf olmuştur. •Gümrük rejim ve uygulamalarını basitleştirmek ve uyumlaştırmak ve uluslararası işbirliğini teşvik etmek suretiyle uluslararası ticaret ve mübadelelerin gelişmesi© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 4trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 6. 6. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Çalışmalar Revize Kyoto Sözleşmesi Basitleştirilmiş usuller kapsamında getirilen düzenlemeler: Ticaret Çevreleri ile İşbirliği, Eşya Gelmeden önce Beyan, Beyannamenin Elektronik Ortamda Sunulabilmesi, Yetkilendirilmiş Kişi Statüsü,© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 5trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 7. 7. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Çalışmalar SAFE Standartlar Çerçevesi DGÖ Standartlar Çerçevesi 4 temel unsur : 1- Giriş, çıkış ve transit eşyası için önceden sunulan elektronik bilgi gereklerinin uyumlaştırılması 2- Uluslararası arz zincirinin güvenliğini tehdit eden unsurların belirlenmesine yönelik risk yönetimi yaklaşımı 3- X-ray cihazları ve radyasyon dedektörleri gibi teçhizat kullanarak yüksek risk taşıyan konteynerleri denetlemesi 4- Uluslararası arz zinciri güvenliğine yönelik asgari standartları karşılayan ticaret erbabına sağlanacak avantajlar© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 6trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 8. 8. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Çalışmalar Modernize Gümrük Kodu Modernize Kodla: •Gümrük kural ve prosedürlerinin rasyonelleştirilmesi, •Kurallar ve uygulamalarda daha geniş kapsamlı standartlaşmaya gidilmesi, •Prosedürlerin özellikle elektronik ortama taşınması ve merkezi gümrükleme ile basitleştirilmesi, •Üye devletlerin ulusal bilgisayar sistemlerini birlikte çalışabilir hale getirerek, gümrük makamları arasında risklerin ortak yönetimi ve daha kolay işbirliği ile sıkı kontrol sağlayarak ticareti kolaylaştırmak, •Yetkilendirilmiş yükümlü, tek pencere ve tüm denetimlerin tek merkezden yapılması, Gibi yeniliklerin getirilmesi öngörülmüştür.© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 7trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 9. 9. Dünyada Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulamaları kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 8trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 10. 10. Yetkilendirilmiş Yükümlü YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ TANIM: Gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterliliğe, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi içerisinde oto kontrol yapabilen ve daha da önemlisi güvenilirliğini ispat eden firmalara Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen bir takım imtiyaz ve kolaylık sağlayan statüye yetkilendirilmiş yükümlü statüsü denir© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 9trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 11. 11. Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması Yetkilendirilmiş Yükümlü Olabilmek İçin Gerekli Koşullar Emniyet ve Güvenlik Koşulu  Bu koşulda, yükümlülerin gümrük işlemlerini yerine getirdikleri binaların, depo alanlarının izinsiz girişleri engelleyecek tarzda dizayn edilmesi ve çalışanların güvenilir olması gerekmektedir. Mali Yeterlilik Koşulu  Bu koşulda, başvuru sahibinin, taahhütlerini karşılamaya yeterli bir mali durumunun olması gerekmektedir. Ticari Kayıtların Güvenilir ve İzlenebilir Olma Koşulu  Bu koşulda, başvuranın ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarının gümrük kontrollerinin doğru ve etkin bir şekilde yapılabilmesine elverişli ve eşya hareketlerini gösterecek şekilde izlenebilir olması gerekmektedir. Güvenilirlik Koşulu  Bu koşulda yetkilendirilmiş yükümlülük için başvuran kişilerin gerek gümrük gerekse diğer ceza koyan Kanunlara aykırı davranmaması ve belli suçlardan ceza almamış olması gerekmektedir.© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 10trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 12. 12. Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması Güvenilirlik Koşulları Yönetim kurulu üyeleri ve varsa sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklu, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının; yönetmelikte belirlenen suçları işlememesi, (md.5) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 234 ilâ 238 inci maddeleri uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının, beşten fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısının yüzde birini aşmaması. Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 234 ilâ 238 inci maddeleri uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının yetmiş beş katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı sayısı ve yine aynı tutardaki usulsüzlük cezasının iki yüz elli katını aşan 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 51 inci maddesi ve 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca düzenlenmiş ceza kararı sayısı toplamlarının, ikiden fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısının binde ikisini aşmaması© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 11trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 13. 13. Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması Güvenilirlik Koşulları  Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında Kanunun 239 uncu maddesi uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı ile Kanunun 241 inci maddesi uyarınca aynı maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının, ondan fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısının yüzde ikisini aşmaması. Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunmaması.  Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması.  İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması.© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 12trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 14. 14. Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması Mali Yeterlilik Koşulu Başvuru sahibinin mali yapısının başvuru yılından önceki üç yıl esas alınmak suretiyle, yeminli mali müşavir tarafından incelenerek, olumlu görüşle rapora bağlanmış olması gerekir. Üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunan kişilerin mali yapısı, yeminli mali müşavir tarafından mevcut veriler incelenerek rapora bağlanır. Birinci fıkranın uygulanmasında Ocak ilâ Mart ayları içerisinde yapılacak başvurularda bir önceki yıla ilişkin mali tabloların tamamlanamamış olması halinde, yeminli mali müşavir tarafından yapılacak incelemede başvuru yılından önceki ikinci, üçüncü ve dördüncü yıl esas alınır. Bu maddenin uygulanmasında, mali yeterlilik, başvuru sahibinin iştigal ettiği iş alanının özellikleri de göz önüne alındığında, taahhütlerini karşılamaya yeterli bir mali durumda bulunmasını ve hakkında iflas işlemleri başlatılmamış olmasını ifade eder.  Üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunan kişilerin mali yapısının yeterli olup olmadığının birinci fıkrada belirtilen raporda yer alan veriler üzerinden ve gerekirse Genel Müdürlükçe uygun görülecek ilave incelemeler sonucunda ayrıca tevsik edilmesi gerekir© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 13trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 15. 15. Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması Ticari Kayıtların Güvenilir ve İzlenebilir Olma Koşulu Başvuru sahibinin ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarının güvenilir ve izlenebilir olduğunun kabul edilmesi için Bakanlıkça yapılacak inceleme ve bu inceleme sonuçlarını değerlendirmeye yönelik kurulan sistem kapsamında yapılacak puanlama sonucunda, a) Ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarını, gümrük idarelerince yapılan ve özellikle sonradan kontrol kapsamında yapılacak denetimlerin sağlıklı ve etkin bir şekilde yapılmasına olanak verecek, bilgi ve kayıtların gerçekliğini koruyan şekilde ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmak. b) Eşyanın tüm vasıflarının tereddüde mahal bırakılmayacak şekilde gösterilmesini ve tüm hareketlerinin kayıt altına alınmasını mümkün kılan defter ve kayıt düzenine sahip olmak. c) Gümrük ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlara gümrük idaresinin fiziki veya elektronik olarak erişebilmesine olanak sağlamak. ç) İdarenin yapacağı gümrük kontrolleri için gerek duyulan uygun ortamı sağlamak. d) Serbest dolaşımda olan ve olmayan eşya ayrımını gözeten bir lojistik kayıt sistemine (stok ve depolama kayıt sistemi, muhasebe sistemi ve benzerleri) sahip olmak. e) İşletmenin türü ve büyüklüğü ile orantılı, yasadışı ve usulsüz işlemlerin tespitine imkân veren, eşya akışının idaresi için uygun, belirli bir sistematik içerisinde işlemlerin yürütülmesini sağlayan ve iç kontrol mekanizması içeren bir idari organizasyon yapısına sahip olmak.© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 14trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 16. 16. Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması Ticari Kayıtların Güvenilir ve İzlenebilir Olma Koşulu f) Eşyanın gümrük idaresine doğru beyan edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum içi bir sistematiğe sahip olmak ve 1) Gümrük konularıyla ilgili birimlerinde ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerinde gümrük konularında bilgili ve tecrübeli personel istihdam etmek veya 2) Gümrük konularında bilgili ve tecrübeli personel istihdam eden tüzel kişilerden gümrük konuları ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerine yönelik danışmanlık hizmeti almak. g) Gümrük mevzuatına uyum konusunda herhangi bir aksaklık ortaya çıktığında veya sorun tespit edildiğinde gümrük idaresini bilgilendirmek. ğ) Tüm beyanlara ilişkin olarak idarenin isteği doğrultusunda sunulacak şekilde, özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, beyanın gerçekleştiği yılın sonundan itibaren beş yıl süreyle ilgili belgeleri saklamak. h) Bilgi ve kayıtların arşivlenmesi ve bilgi kaybının önlenmesine yönelik yeterli ve uygun bir iş planlamasına sahip olmak. ı) Bilgisayar sistemini yetkisiz girişlerden korumaya ve verilerini güvenceye almaya yönelik uygun bilişim teknolojisi güvenlik önlemlerine sahip olmak.© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 15trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 17. 17. Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması Emniyet ve Güvenlik Koşulu Başvuru sahibinin uygun emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunduğunun kabul edilmesi için Bakanlıkça yapılacak inceleme ve bu inceleme sonuçlarını değerlendirmeye yönelik kurulan sistem kapsamında yapılacak puanlama sonucunda aşağıdaki koşulların yeterli düzeyde sağlanmış olduğunun tevsik edilmiş olması gerekir. a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kullanılacak binaların izinsiz giriş ve sızmaları önleyecek nitelikte olması ve tesislere ilişkin genel güvenlik tedbirlerini almış olmak. b) Yükleme yerlerine, sevkiyat sahalarına, kargo bölümlerine ve taşıma araçlarına yetkisiz girişleri önlemek üzere uygun erişim kontrol tedbirlerini almış olmak. c) Herhangi bir eşyanın değiştirilmesini, kaybını veya yabancı eşya eklenmesini önleyecek tedbirler ile yükleme ve depolama alanlarında serbest dolaşımda olan ve olmayan eşyanın ayırt edilebilmesini sağlayacak tedbirleri almış olmak.© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 16trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 18. 18. Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması Emniyet ve Güvenlik Koşulu ç) Eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanım ile uygun bir ortam sağlamış ve eşyanın konulması için uygun görülen yerleri gümrüğün denetimini kolaylaştıracak şekilde düzenlemiş olmak. d) Yasaklama ve kısıtlamalara tabi eşya söz konusu ise, bunlara ilişkin ithalat ve/veya ihracat lisanslarıyla ilgili işlemleri takip edecek ve bu kapsamdaki eşyayı diğer eşyadan ayıracak bir iş akışını oluşturmuş olmak. e) Uluslararası arz zincirinin güvenilirliğinden emin olunmasını sağlamak amacıyla, iş yaptığı kişi ve firmaların kimliklerinin açıkça tespit edilmesi ve bu kişi ve firmaların uygun emniyet ve güvenlik tedbirleri aldıklarının kontrolüne yönelik önlemleri almış olmak. f) Mevzuatın izin verdiği ölçüde, güvenlik açısından hassas pozisyonlarda görev yapacak çalışanları hakkında işe başlama öncesi ve sonrasında periyodik olarak güvenlik araştırması yapıyor ve firmada çalışanlardan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklere karşı güvenlik tedbirleri alıyor olmak. g) İlgili personelinin arz zinciri güvenliği ile ilgili eğitim programlarına aktif olarak katılımını sağlamak.© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 17trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 19. 19. Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvuruları www.gumrukticaret.gov.tr© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 18trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 20. 20. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Kolaylıkları www.gumrukticaret.gov.tr© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 19trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 21. 21. Basitleştirilmiş Usullere İlişkin Kolaylıklar İhracatta Yerinde Gümrükleme  Firmanın, ihracat eşyasının gümrük işlemlerini eşya gümrük idaresine sunulmadan, kendi tesislerinde yapabilmesine ilişkin kolaylıktır. www.gumrukticaret.gov.tr© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 20trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 22. 22. Basitleştirilmiş Usullere İlişkin Kolaylıklar Yerinde Gümrükleme Yapabilecekler Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü almaya hak kazanmış ve başvuru yılından bir önceki yıl ve bizzat kendisi asgari 5 Milyon Dolar tutarında fiili ihracat yapmış olan ihracatçı firmalar ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip olabilir. Başvuru sahibi şirketin dış ticaret sermaye şirketleri, grup ihracatçıları gibi aracı kuruluşlar üzerinden yaptığı ihracat tutarları bu koşulun sağlanmasında dikkate alınmaz. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü almaya hak kazanamayan kişilerin bu kolaylıktan yararlanması mümkün değildir. Yerinde Gümrükleme Yapılamayacak Eşyalar Kanun, Kararname ve Uluslararası Anlaşmalar uyarınca ihracı veya transiti yasaklanmış eşya ile ihracı izne yada kayda bağlı eşya İhracatta ayniyet tespiti yapılacak eşya Bakanlıkla belirlenen eşya© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 21trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 23. 23. Basitleştirilmiş Usullere İlişkin Kolaylıklar Kaynak :Gümrük ve Ticaret Bakanlığı© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 22trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 24. 24. Basitleştirilmiş Usullere İlişkin Kolaylıklar İzinli Gönderici  İzinli gönderici, eşyanın transitine yönelik gümrük işlemlerini kendi tesislerinde yapan, transit eşyasını hareket gümrük müdürlüğüne sunmaksızın, aracı kendi tesislerinde mühürleyerek doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk eden taşıyıcıdır. İzinli Gönderici Olabilecekler Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü almaya hak kazanmış olan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesine sahip olan, Başvuru yılından bir önceki takvim yılı içerisinde en az 500 transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsamında eşya transit eden,  Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme iznine sahip olan.© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 23trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 25. 25. İzinli Gönderici Kaynak :Gümrük ve Ticaret Bakanlığı© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 24trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 26. 26. Basitleştirilmiş Usullere İlişkin Kolaylıklar Teminatlı İşlemlerde Kolaylık  Teminat gerektiren gümrük işlemlerinde her bir işlem için ayrı teminat vermek yerine tek teminat ile bu işlemlerinin tamamlanabilmesi ve kısmi oranda teminat verebilme, A.TR Dolaşım Belgesi  Odalar ve gümrük müdürlüklerince onay ve vize işlemlerine gerek kalmaksızın A.TR dolaşım belgesi düzenleyebilme, Menşe Belgeleri  Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı ve EUR.MED Fatura Beyanı düzenleyebilme, Eksik Belgeyle Beyan  Gümrük idaresine verilen beyanname ve eki belgelerin bir kısmının eklenmemesi, Taşıt Üstü İşlemlerden Yararlanma  Eşya türüne göre herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmaksızın gümrük işlemlerinin, eşya taşıttan indirilmeden tamamlanması,© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 25trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 27. 27. Emniyet ve Güvenliğe İlişkin Kolaylıklar Azaltılmış Zorunlu Bilgilerden Oluşan Özet Beyan Verebilme Kolaylığı, İthalat ve İhracatlarda Mavi Hatta İşlem Görebilme Kolaylığı, Daha Az Belge Kontrolü veya Muayeneye Kolaylığı, Belge Kontrolü veya Muayenede Öncelik Kolaylığı,© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 26trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 28. 28. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün Askıya Alınması Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının Askıya Alınma Durumları 1- Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için aranan koşullardan herhangi birinin artık karşılanmaması.  Bu durumun bildirilmesi halinde, eksikliklerin giderilebilmesi için 30 gün süre tanınır. Ancak sertifika sahibi tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmadan bu durumun gümrük idaresince tespit edilmesi ya da bu durumun kamunun emniyet ve güvenliğine, kamu sağlığına veya çevreye karşı tehdit oluşturması halinde, 30 günlük askıya alma süre tanınmaksızın derhal uygulanır.  Eksiklikler tanınan süre içerisinde giderilemezse yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası 30 gün süreyle askıya alınır.  Askıya alma süresi, eksikliklerin giderilebileceğine dair inandırıcı bilgi ve belge sunulması kaydıyla 30 gün süreyle uzatılabilir. 2- Kesinleşmiş gümrük vergisi/ceza borcunun ödenmemesi.  Borcun ödenmediği süre boyunca statü askıya alınır, bu borcun ödenmesi halinde askıya alma işlemi sonlandırılır.© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 27trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 29. 29. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün Geri Alınması Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Geri Alınma Nedenleri 1- Askıya alma süresi bitmesine rağmen kaybedilen koşulların tekrar sağlanamaması. Koşullar yeniden sağlayıncaya kadar sertifika geri alınır. 2- Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin %10’undan fazlasına sahip ortaklar ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisi bulunanlar hakkında kamu güvenliğini tehdit edici ciddi suç veya ciddi boyutta mali suçlardan dolayı dava açılması. Bu kişiler beraat edinceye kadar sertifika geri alınır. 3- Sertifika sahibince talep edilmesi.© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 28trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 30. 30. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün İptali Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası İptal Nedenleri 1- Sertifikanın yanlış veya eksik bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması. 2- Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin %10’undan fazlasına sahip ortaklar ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisi bulunanlar hakkında kamu güvenliğini tehdit edici ciddi suç veya ciddi boyutta mali suçlardan dolayı kesinleşmiş yargı kararı bulunması. 3- Sertifika kapsamı hak ve yetkiler ile özel tipte mühürlerin başkası adına kullanılması.© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 29trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 31. 31. Güncel Serbest Ticaret Anlaşmaları Türkiye Cumhuriyetinin Taraf Olduğu Serbest Ticaret Anlaşmaları  EFTA (Norveç, İsveç, İzlanda, Lihteştayn)  Arnavutluk  Bosna Hersek  Kore  Fas  Filistin  Gürcistan  Hırvatistan  İsrail  Karadağ  Mısır  Morityus  Şili  Makedonya  Ürdün  Tunus Lübnan© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 30trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 32. 32. Türkiye - Kore Serbest Ticaret Anlaşması 1 Ağustos 2012 de imzalanmıştır 24.01.2013 yürürlüğe girmiştir. Mal Ticareti Anlaşmasının Kapsamı  Sanayi Ürünleri  Tarım Ürünleri© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 31trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 33. 33. Türkiye - Kore Serbest Ticaret Anlaşması Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergisi Nasıl Kalkacaktır? Sanayi ürünlerine ilişkin vergi indirimlerinin bir kısmı anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile bir kısmı ise yıllar itibariyle aşamalı olarak kaldırılacaktır. Anlaşmanın yürürlüğe girmesin sonra bir takım eşyaların gümrük vergisi ise kademeli olarak zaman içerisinde azaltılacaktır. Anlaşma kapsamında yer alan sanayi ürünlerinin gümrük vergisi 7 yıl sonra tamamen sıfır olarak uygulanacaktır.© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 32trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 34. 34. Türkiye - Kore Serbest Ticaret Anlaşması Tarım Ürünlerinde Gümrük Vergisi Nasıl Kalkacaktır? Ülkemiz ile Kore Cumhuriyeti arasında yapılan mal ticareti anlaşması uyarınca tarım ürünlerinde de tıpkı sanayi ürünlerinde olduğu gibi bir kısmı anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle bir kısmı ise zaman içerisinde azaltılacak ve mutabakat sağlanması durumunda 10 yılın sonunda tamamen kaldırılacaktır. Anlaşma kapsamında yer alan tarım ürünlerinin gümrük vergisi 10 yıl sonra tamamen sıfır olarak uygulanacaktır.© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 33trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 35. 35. Türkiye - Kore Serbest Ticaret Anlaşması İthalatçı Firmaların Sağlayacağı Avantajlarİthalde tahsil edilen gümrük vergilerinin azalması ile birlikte ithalat maliyetlerininazalması sayesinde karlılığın artması Ticaret konusu eşyaya ilişkin aynı menşe kurallarının uygulanması, Aynı tarife kurallarının uygulanması,Ticaret konusu eşyanın teknik standartlarının uyumlaştırılması ABD ve AB’nin söz konusu sözleşmeyi daha önceden yürürlüğe koymasınedeniyle oluşan rekabet dezavantajının azalması,© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 34trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 36. 36. Türkiye - Kore Serbest Ticaret Anlaşması İhracatçı Firmaların Sağlayacağı Avantajlar Kore Cumhuriyeti’nde Türk menşeli ürünlere ilişkin gümrük vergisi oranlarınındüşürülmesiyle oluşan fiyat avantajı Kore menşeli girdi kullanan firmaların ithalat maliyetlerinin azalması sayesindekarlılığın artması Ticaret konusu eşyaya ilişkin aynı menşe kurallarının uygulanması, Aynı tarife kurallarının uygulanması, Ticaret konusu eşyanın teknik standartlarının uyumlaştırılması© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 35trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 37. 37. GÜNCEL GÜMRÜK KONULARI Damga Vergisi Eksenli Sorunlarİthalat Sözleşmeleri Üzerinden Damga Vergisi Tahakkukları Damga vergisi doğması, resmi kuruma ibraz, istisnai kıymet Antrepoda Eşya Devirlerinde Damga Vergisi Yazılı bildirim-taahhütname-yargı kararlarıMenşe İspat Belgeleri Üzerinden Damga Vergisi Tahsilatı İthalat Sırasında Ödenmeyen Damga Vergisinin KDV Matrahına İlave Edilmesi İthalat Sırasında Ödenmeyen Damga Vergisi Üzerinden KDV Cezası? KDV Kanunu md 17 vs. md 21© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 36trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 38. 38. GÜNCEL GÜMRÜK KONULARI KKDF Eksenli Sorunlar Ödeme Şekilleri ve KKDF  Hukuki alt yapı? KKDF ve İthalde Tahsil Edilen KDV Matrahı Serbest Bölgelerden Yapılan İthalatlarda KKDF Tahakkukları (2011/16) KKDF Tahakkuklarının KDV ve ÖTV Matrahına İlave Edilmesi KKDF Tahakkukları üzerinden KDV ve ÖTV Cezası Tahakkuk Edilmesi KKDF’ye İlişkin İtirazlar ve Yargı Yolu  İtiraz? Vergi-İdare Mahkemesi? Süre?© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 37trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 39. 39. GÜNCEL GÜMRÜK KONULARI Dahilde İşleme Rejimi Eksenli Sorunlar Rejim Kapsamında Yapılan İthalatlara İlişkin Sorunlar İkincil İşlem Görmüş Ürünlere İlişkin Sorunlar Eşdeğer Eşya Tanımına İlişkin Sorunlar Rejim Kapsamında Yapılan İhracatlara İlişkin Sorunlar Rejim İhlallerine İlişkin Yorum Farklılığından Kaynaklanan Sorunlar© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 38trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 40. 40. GÜNCEL GÜMRÜK KONULARI Fiyat Farklılıklarının Yol Açtığı SorunlarFiyat Farklılıklarının NedenleriTransfer Fiyatlandırması Uygulamaları Fiyat Farklılıklarının İthalat Vergileri Karşısındaki Durumu Fiyat Farklılıklarının Beyanı© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 39trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 41. 41. GÜMRÜK UZLAŞMASIUzlaşma *Alacağın niteliği *Stratejik Karar Uzlaşma? Peşin Ödeme? İtiraz? Yargı? Usul?•Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2012 yıl sonu itibari ile: Toplam Alacak Toplam Tahsilat Toplam Tahsilat Oranı 100.478.680,08 28.210.153,39 % 28 Uzlaşılmayan 4% Uzlaşılan 96%© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 40trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 42. 42. GÜMRÜK REJİMLERİ - FIRSATLAR •Dahilde İşleme • Özellikle ithalata bağlı üretim yapan ihracatçıların vergi ödememesi •Hariçte İşleme • İç pazarda satılacak veya geri gelecek ihraç eşyasına ilişkin •Serbest Bölgeler • Gümrük rejimlerinin uygulanması bakımından yurtdışı addedilmesi • Gerek iç gerek dış pazar için • İhracatı teşvik esaslı • Kurumlar vergisi muafiyeti • İmalat, ticaret, depolama faaliyetleri • Şube açma • Yabancılar için depoculuk faaliyetleri • Dolaylı vergilerin yönetilmesi • Lojistik yönetimi© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 41trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 43. 43. GÜMRÜK REJİMLERİ - FIRSATLAR•Gümrük Kontrolü Altında İşleme RejimiGümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimini kullanarak yüksek gümrük vergili girdiler, düşük vergili girdi haline dönüştürülerekithalat yapılabilir. Ürün A –> İthalat %25 Gümrük Vergisi imalatÜrün BSatış Ödenen Vergi %25 Ürün AGümrük kontrolü altında işlemeimalatÜrün B ithalat %5 Gümrük VergisiSatış Ödenen Vergi%5•Geçici İthalat • 2 yıl için • Tam ve kısmi muafiyet • Finansal Kiralama Kapsamında•Antrepo • Vergilerin süreç içerisinde ithalat ile ödenmesi • Devir imkanı • Yabancılar için beyanda bulunabilme© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 42trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 44. 44. Tarife ve Belgeler •Tarife • Eksik vergi Ödenmesi • Yanlış Tarifelendirme neticesinde eksik vergi ödenmesi • Fazla vergi Ödenmesi • Yanlış Tarifelendirme neticesinde fazla vergi ödenmesi •Belge Yönetimi • Muafiyet ve istisnadan yararlanma • A.TR • EUR 1 • DİİB • Hangi belge?© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 43trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 45. 45. Ticari Riskler • Sözleşmeler • Uluslararası mal satım sözleşmeleri • Sözleşmelerde bulunması gereken unsurlar • Eşyanın niteliği, kalitesi, miktarı, fiyatı, teslim ve ödeme şekilleri… • Sözleşmelerden kaynaklanan vergisel riskler • (royalti, lisans ödemelerinin vergi matrahına girmesi; damga vergisinin ithalat vergisi matrahına girmesi…) • Teslim ve Tedarik • Lojistik yönetimi • Takip • Ödemeler • Rekabet Azalan kâr marjlarıDış Ticaretin Finansmanı • Tahkim (ICC, İTO…) • Hızlı sonuç alma, bilinmeyen ülkelerin hukuk kuralları yerine ortak hukuk dili • Siyasi Riskler© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 44trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 46. 46. Hukuki RisklerGümrük ve Dış Ticaret düzenlemeleri kapsamında*Gümrük Kanunu Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanan Cezalar Usulsüzlük Cezaları Rejim İhlalleri*Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kasıt Bazı durumlarda yoruma açık uygulamalar Teknik uygulamalar veya hatalar adli ve cezai sonuçlar -Hatalı Belge İbrazı?*İhtilaflar Dış Ticaret işlemlerinde farklı taraflar arasında ihtilaf (kamu, ithalatçı,ihracatçı, nakliyeci, aracı…)© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 45trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 47. 47. İdari Riskler •Şirket İdaresi • Dış Ticaret ve Gümrük işlemlerinin yönetimi • Stratejik Yönetim Hata Ticari Kayıp • Teknik Yönetim Hata Hukuki ve/veya Ticari Sonuç •Denetim/Sonradan Kontrol • Kamu İdaresi tarafından yapılan denetimler ve sonuçları • Geçmişe dönük işlem • Öngörülememezlik • Cezalar •Muhasebe • Belgelerle uyumlu muhasebe kayıtları •Departman • Gümrük ve dış ticaret işlemlerinin uzman çalışanlar eliyle yürütülmesi • Belge yönetimi  Süreler, kapatma işlemleri, cezaların önlenmesi© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 46trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 48. 48. SONUÇ-Dış ticaretin artan önemi-Dış ticarette ticari ve teknik fırsatların takibi ve değerlendirilmesi-Kazanım, hak ve başarıların sürdürülebilir kılınması-Gümrük enstrümanlarının doğru kullanılması-Gümrük işlemlerinin düzenlemelere uygunluğunun önemi-Hataların kaynağında önlenmesi-Uygunluğun fırsata dönüşmesi-Gümrük süreçlerinin usul ve esas yönünden doğru analizi ve takibi Fırsatların değerlendirilmesi ve risklerin indirgenmesi© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 47trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 49. 49. AçıklamaBu sunum bilgilendirme semineri kapsamında yasal düzenlemelerin genel değerlendirmesi ve tanıtımı amaçlıdır ve yasal görüş değildir. Belirtilen konularKPMG Yetkin YMM A.Ş. ve sunumu gerçekleştiren açısından sorumluluk doğurmaz ve bağlayıcı değildir. Bu sunumda verilen görüşümüz özellikle buradavurgulanan sonuçlarla sınırlıdır ve yer verilen bilgilerin, varsayımların ve beyanların eksiksiz ve doğru olmasına dayanmaktadır. Görüşümüzü verirken, TürkVergi Kanunlarına, ilgili mevzuat hükümlerine ve bunlarla ilgili yargı ve idare yorumlarına itimat etmekteyiz. Söz konusu düzenlemeler geçmişe yönelik olarakve/veya ileride değişmesi mümkün olan konuları içermektedir ve bu gibi değişiklikler vardığımız sonuçların geçerliliğini ve doğruluğunu etkileyebilmektedir.© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 48trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 50. 50. Teşekkürler Murat Palaoğlu Gümrük ve Dış Ticaret Direktörü mpalaoglu@kpmg.com KPMG İstanbul Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No:29 Beykoz/ Istanbul Telefon : +90(216)6819000 Fax : +90(216)6819090© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independentmember firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.The KPMG name, logo and "cutting through complexity" are registered trademarks or trademarks of KPMG InternationalCooperative ("KPMG International").© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered 49trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.

×