Güçlü büyüyen şirket olmak

1,253 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,253
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
127
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Güçlü büyüyen şirket olmak

 1. 1. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ZOR KOŞULLARDA GÜÇLÜ BÜYÜYEN ŞİRKET OLMAK
 2. 2. EĞİTİM AKIŞI: 1. Ülkemizde Şirketlerin Gelişim İhtiyacı 2. Şirketlerde Güçlü ve Zayıf Yönler İle Fırsat ve Tehditler 3. Ülkemizde Şirketlerin Temel Sorunları 4. Şirketlerin Gelişme Çabalarının Temelinde Neler Bulunmalıdır? 5. Şirketlerde Büyüme ve Gelişme Yolunun Adımları 6. Şirketlerde İşletme Fonksiyonları Yönetiminin Geliştirilmesi ŞİRKETLERDE GELİŞME YOLU
 3. 3. • Ülkemizde İşletmelerin Temel Amacı: “Ayakta Kalmak, Sürekliliği Başarmak ve Gelecekte Güçlü Bir Şekilde Var Olmaktır.” • Ülkemizde Tüm İşletmeler Hem Ömürlerini Hem de Dayanıklılık ve Rekabet Güçlerini Artırmak Yönünde Sürekli Çaba Göstermektedirler. • Gelecekte Var Olmak İçin Değişen Piyasalara, Değişen Rekabete ve Değişen Müşteri Beklentilerine Uyum Gösterebilen Dayanıklı İşletmelere “Dönüşmek” Zorundayız. ÜLKEMİZDE ŞİRKETLERİN GELİŞİM İHTİYACI
 4. 4. • İşletmelerin İçinde Yaşadığı Şartlar Değişiyor. • Piyasalar değişiyor, çeşitleniyor, genişliyor. • Rekabet değişiyor, genişliyor, zorlaşıyor. • Müşteri beklentileri değişiyor, çeşitleniyor, artıyor. • Strateji, Ayakta Kalmak ve Kalıcı Olmak İçin “Değişimi Anlamak ve Değişime Uyum Göstermek” Mücadelesidir. • Şirketler gelişim yolunda başarılı olmak için stratejilerini doğru belirlemek ve yönetmek zorundadır. ÜLKEMİZDE ŞİRKETLERİN GELİŞİM İHTİYACI
 5. 5. • Krizlerin Bize Öğrettikleri: • Ülkemizde sürekli krizler ve değişim rüzgarları altında işletmeler kuruluyor ve gelişmeye çalışıyor. • Bu şartlar altında dahi yeni işletme kuruluşları (azalsa da) durmuyor. • Ülkemizin bu şartları altında gelişme yolunda başarılı olmak isteyen bir işletme dalgalara ve değişime karşı güçlü ve dayanıklı olmak için mücadele etmelidir:  Kısa vadeli çözümler yerine, uzun vadeli ancak kalıcı hedefler ve gelişim çabalarına yönelmeli, bunun için stratejik bakış açısını işletmelerine kazandırmalıdır. ÜLKEMİZDE ŞİRKETLERİN GELİŞİM İHTİYACI
 6. 6.  Değişim ihtiyacını doğru ve zamanında analiz edecek ve alınacak stratejik kararları uygulayacak iyi yönetim yapıları kurmalıdır.  Mevcut kaynaklarını doğru karar ve hedeflere yönelik iyi planlarla kullanmalıdır.  Sığ satış çabasının yerini etkili pazarlama çabaları almalıdır.  Fiyata dayalı rekabetin yerini “yenilikçilik”, “farklılık” ve “faydaya” dayalı rekabet almalıdır.  Sürekli gelişim ile kalıcı ölçekler, daha iyi teknolojiler ve verimlilik hedeflenmelidir.  Katma değerli ürün/hizmetlere yönelik çabalar hiç durmamalı, büyük müşteri grupları ve dış pazarlar hedeflenmelidir. ÜLKEMİZDE ŞİRKETLERİN GELİŞİM İHTİYACI
 7. 7. İŞLETMELERDE GÜÇLÜ/ ZAYIF YÖNLER İLE FIRSAT VE TEHDİTLER
 8. 8. İŞLETMELERİN GÜÇLÜ YÖNLERİ •İstihdam artışının en kolay olduğu ölçektir •Bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaktadırlar. •Yenilik, atılım ve girişimcilik için istek duymaktadırlar. •Ekonomik konjonktürdeki değişikliklere kolay uyum sağlayabilmektedirler. •Hızlı ve değişime uyum sağlayabilecek esnek yapılara sahiptirler. •Dinamik yapısıyla ülke ekonomisi için dinamizm kaynağıdırlar. •Başarma ve kazanmaya yönelmiş girişimciler bulunmaktadır. •Girişimcilik zihniyeti gelişme trendine girmiş bulunmaktadır. İşletmelerin Güçlü Yönleri:
 9. 9. İŞLETMELERİN GÜÇLÜ YÖNLERİ •Girişimcilik kapasitelerinin yüksek olması nedeniyle uluslararası rekabet koşullarına uyumda azimli ve isteklidirler •İşletmelerin yüksek öz sermaye oranı ile çalışması, onları finansal krizlere daha güçlü hale getirmektedir •KOBİ’lerin sayısal açıdan fazlalığı, bölgesel gelişmelerde riskin dağılımı ve girişimciliğin gelişimine destek olmaktadır. •Yatırım hızı yüksek, yatırım alanları yaygındır. İşletmelerin Güçlü Yönleri:
 10. 10. İŞLETMELERİN ZAYIF YÖNLERİ •Teknoloji kullanma, Ar-Ge ve yeni ürün / yenilik konularında bilinç ve birikim eksikliği vardır. •Yönetim bilgi ve becerileri yeterli değildir. •Teminat, garanti ve kefalet verme güçlüğü mevcuttur. •Şirket finansman kaynakları yetersizdir. •Modern pazarlama teknikleri kullanılamamaktadır. •Kalite ve markalaşma eksiği vardır. •Şirket yönetici ve çalışanlarının eğitim seviyesi ve kalitesi istenilen düzeyde değildir. •İleri teknolojik yatırımlar için kaynak eksikliği bulunmaktadır. İşletmelerin Zayıf Yönleri:
 11. 11. İŞLETMELERİN ZAYIF YÖNLERİ •Bilişim teknolojilerinin getirdiği imkanlardan yararlanma düzeyi düşüktür. •Şirketler kurumsallaşamamaktadır. •Kayıt dışılık yaygındır. •Eski teknoloji kullanımı rekabet gücünü azaltmaktadır. •İletişim eksikliği vardır. •Proje hazırlama ve yönetim tecrübesi eksikliği bulunmaktadır. •Göreceli üstün olduğumuz sektörler belirlenmemiştir. •Uygun yatırım alanlarına sağlıklı yönlendirme yapılamamaktadır. •Katma değer ve verimlilik düzeyleri düşüktür. İşletmelerin Zayıf Yönleri:
 12. 12. ŞİRKETLERİN ÖNÜNDEKİ FIRSATLARI Şirketlerin Önündeki Fırsatlar: •İşletmelerin ekonomideki öneminin bilincine varılmıştır •Bankaların işletmelere yönelik hizmet paketleri artmaktadır. •Pek çok platformda şirketler konusu tartışılmaktadır •AB vb. uluslararası fon kaynakları yeni fırsatlar sunmaktadır •Dünya pazarları şirketlere yeni fırsatlar sunmaktadır. •Fikri ve sınai mülkiyet hakları mevzuatı ve teknik alt yapısı oluşturulmuştur •Yabancı ortaklık fırsatları artmaktadır •Ülke ekonomisinde büyüme yaşanmıştır.
 13. 13. ŞİRKETLERE YÖNELİK TEHDİTLER Şirketlere Yönelik Tehditler: •Şirketlere yönelik politika, strateji vb. dokümanların uygulamasında yetersiz kalınmaktadır •SSK primi, vergi vb. yükümlülüklerde oranlar yüksektir •Teknoloji yatırımlarının maliyeti yüksektir •Sektörel bazlı yurtdışı tanıtım yetersizdir •Uluslararası rekabet ortamına yeterince hazırlanılamaması işletmeleri olumsuz etkilemektedir.
 14. 14. ŞİRKETLERE YÖNELİK TEHDİTLER Şirketlere Yönelik Tehditler: •Dönemsel ekonomik kriz beklentileri devam etmektedir •Ekonomik belirsizlikler şirketleri olumsuz etkilemektedir •İşletmelere hizmet ve destek veren kurumlar arasındaki eşgüdüm eksiktir •İşletmelerin gelişimine destek verecek insan kaynağı imkanları artmamaktadır •Rekabet giderek artmaktadır.
 15. 15. • Pazarlama yapısını geliştirme • Katma değeri yüksek ürün ve hizmetlere yönelme • Rekabet güçlerini artırma • Verim artırma • Finansman yönetimi geliştirme, finansman maliyetlerini azaltma • Sivil toplum örgütleri ile ilişkilerini geliştirme • Yöneticilerin kişisel ve mesleki niteliklerini geliştirme • Yönetim bilgi ve becerilerini artırma • İlerlemeye ve yeniliğe önem verme • Teknolojiyi geliştirme • Uluslararası ilişki kurma ve geliştirme İŞLETMELERİN GELİŞME YOLUNDA ÇABALARININ TEMELİNDE NELER BULUNMALIDIR?
 16. 16. ŞİRKETLERDE BÜYÜME VE GELİŞME YOLUNUN ADIMLARI
 17. 17. • Büyüme, işletmede “büyüklüğü” belirleyen çeşitli faktörlerin belirli bir zaman diliminde gösterdiği artıştır. Örneğin: satış miktarı, üretim miktarı, çalışan sayısı, kapasite artışı vb. • Ancak büyüme, işletmede sadece çeşitli sayıların artması değildir. • Başarılı bir büyüme dönemi aynı zamanda “gelişme” ile desteklenmeli: • Etkili pazarlama • Verimli üretim • Yeterli yönetim ŞİRKETLERDE BÜYÜME VE GELİŞME
 18. 18. •Ülkemizde genellikle karşılaştığımız işletme büyümelerinde, önce çeşitli sebeplerle hacimsel büyüme başlamakta sonra niteliksel gelişme ihtiyacı gündeme gelmektedir. •Niteliksel gelişme çabası, hacimsel büyüme sorunları yaşandıkça gündeme gelmektedir. •Oysa işletmelerde niteliksel gelişmeler, gündelik problemleri çözmek için değil, işletmeyi uzun dönemli hedeflere taşımak için gündeme gelmelidir. ŞİRKETLERDE BÜYÜME VE GELİŞME
 19. 19. • Şirketlerde büyüme ile gelişmenin aynı anda yönetilmesi için stratejik planlama ve yönetimine ihtiyaç vardır. • Bu yöntemler, işletmenin, hem büyüme kararının doğru ya da yanlışlığını görmesini, hem de büyümenin etkili bir şekilde yönetilmesi için gerekli gelişim adımlarını zamanında başlatmasını sağlar. ŞİRKETLERDE BÜYÜME VE GELİŞME
 20. 20. 1. ADIM İç/Dış Faktör Analizi 2. ADIM Uzun Dönemli Karar-Plan ve Hedefler 3.ADIM Planların Uygulanması Uygulama Sonuçlarının Değerlendi- rilmesi 4. ADIM Yeni Plan ve Hedeflerin Uygulanması 5. ADIM BÜYÜME DÖNEMİNDE STRATEJİK PLANLAMA ADIMLARI ŞİRKETLERDE BÜYÜME VE GELİŞME
 21. 21. ŞİRKETLERDE BÜYÜME VE GELİŞME Mevcut Finansman Yapısı Değerlendirmesi BÜYÜME STRATEJİSİNİN PLANLANMASI Pazarlama Kararları Üretim Sistemi Kararları Yönetim Yapısı Kararları Finansman Kararları Pazarlama Planı (1-3 yıl) Üretim Sistemi Geliştirme Planı (1-3 yıl) Yönetim Yapısı Geliştirme Planı (1-3 Yıl) Finansman Planı (1-3 Yıl) Pazarlama ve Satış Hedefleri (1-3 yıl) Üretim Sistemi Hedefleri Yönetim Yapısı Geliştirme Hedefleri Finansman Hedefleri Sunum Bölgesi Hedefleri Müşteri Türü Hedefleri Ürün Hedefleri Satış Hedefleri Rekabet Hedefleri Dağıtım Hedefleri Pazarlama Aktivite Hedefleri Üretim Metotları Geliştirme Hedefleri Makine Ekipman Geliştirme Hedefleri Malzeme ve Tedarik Geliştirme Hedefleri Üretim İşgücü Geliştirme Hedefleri İşyeri Geliştirme Hedefleri Yönetim Süreçleri Hedefleri Yönetim Org. Modeli Hedefleri Yönetici/ Personel Geliştirme Hedefleri Yatırım Hedefleri Gelir-Gider Hedefleri Nakit Akışı Hedefleri İşletme Sermayesi Hedefleri Mevcut İşletme Yönetim Sistemi Değerlendirmesi GZFT (SWOT) ANALİZİ ADIM 2: Uzun Dönemli Karar Plan ve Hedefler
 22. 22. Başlangıç Gelişme Olgunluk Küçülme İŞLETMELERDE HAYAT DÖNGÜSÜ Tutundurma ŞİRKETLERDE BÜYÜME VE GELİŞME 2-3 yıl 4-5 yıl 12 yıl
 23. 23. ŞİRKETLERDE BÜYÜME AŞAMALARINDA GÖSTERGELER • Başlangıç Göstergeleri – Pazarlama – Satış Hedefleri • Hedeflenen Bölgelerde Sürekli Bir Cironun Başlaması – Üretim Sistemi Hedefleri • Satış Gerçekleşmelerine Uygun Üretimin Yapılabilmesi • Ürün Teknik Özelliklerinin Sağlanabiliyor Olması – Finansman Hedefleri • Gelir Akışı Başladı • Nakit Çevrimi Sağlanıyor
 24. 24. BAŞLANGIÇ AŞAMASI BÜYÜME SENARYOSU BAŞLANGIÇ AŞAMASI Kuruluş Yakın Yerlerden İlk Müşteriler Müşteri İsteklerine Özel Ürün/Proje/Hizmet/ Sunmak Az Sayıda Ürün ya da Hizmet Çeşidi Müşterinin Her İsteğini Karşılama Tüm İş/Operasyonların Uzun Gerçekleşme Süreleri Siparişler Yokken Boş Duran Ekip/Ekipmanlar Müşteri Bulmaya Çalışan Yok Yeni Müşteri Bulmaya Zaman Yok Yüksek Maliyet Yüksek Fiyat Az Kazanç Az Kazanç Nedeniyle Paz. Satış Gideri/Satış Elemanı Yok Az Kazanç Nedeniyle Yeni Ürün veya Proje Yok Memnun Müşterilerden Duyup Kendi Gelen 1-2 Yeni Müşteri
 25. 25. ŞİRKETLERDE BÜYÜME AŞAMALARINDA GÖSTERGELER • Tutundurma Göstergeleri – Pazarlama Hedefleri • Hedeflenen Bölgelerde Belirli Müşteri Grupları Oluştu • Hedeflenen Bölgelerde Ürün Çeşitlerine Olan Talep Başladı • Hedeflenen Bölgelerde Ciro Hedefi Gerçekleşiyor – Üretim Sistemi Hedefleri • Satış Gerçekleşmelerine Uygun Olarak Kapasite Kullanımı Artışı Sağlanıyor • Ürün Teknik Özellikleri ve Standartlar Sürekli Sağlanıyor • Üretim Metotları Geliştirilmeye Başlandı
 26. 26. ŞİRKETLERDE BÜYÜME AŞAMALARINDA GÖSTERGELER • Tutundurma Göstergeleri (devam) – Yönetim Sistemi Hedefleri • Satış Gerçekleşmeleri Takip Ediliyor • Üretim Gerçekleşmeleri Takip Ediliyor • Finansal Gerçekleşmeler Takip Ediliyor – Finansman Hedefleri • Gelirler Giderleri Karşılıyor • Giderler Takip Ediliyor • Nakit Akışı Sağlanıyor
 27. 27. ŞİRKETLERDE TUTUNDURMA AŞAMASI BÜYÜME SENARYOSU TUTUNDURMA AŞAMASI BAŞLANGIÇ AŞAMASI Yakın Yerlerden Az Sayıda Müşteriler Üretilebilen Az Sayıda Ürün Çeşidi Müşterilerin Her İsteğini Karşılama Müşteri İsteklerine Özel Ürün/Ölçüler Üretmek Siparişlerin Uzun Üretim Süreleri Siparişler Yokken Boş Duran Makine/Ustalar Yeni Müşteri Bulmaya Zaman Yok Müşteri Bulmaya Çalışan Yok Yüksek Maliyet Yüksek Fiyat Az Kazanç Az Kazanç Nedeniyle Paz. Satış Gideri/Satış Elemanı Yok Az Kazanç Nedeniyle Yeni veya Standart Ürün Yok Memnun Müşterilerden Duyup Kendi Gelen 1-2 Yeni Müşteri Satış Çabaları Başladı Satış Hedefleri Belirlendi (Bölge/ Müşteri) Bölgelerde Müşteri Ziyaretleri Başladı Hedef Müşterilerden Siparişler Başladı Müşteri Beklentilerini Karşılama Standart Ürünler/ Ölçüler Üretilmeye Başlandı Makine ve Ustaların Doluluk Oranı Artmaya Başladı Azalan Maliyet Azalan Fiyat Artmaya Başlayan Kazanç Artan Kazanç Nedeniyle Yeni/ Standart Ürün Çeşitleri Yeni Ürün Çeşitleri BÜYÜME KARARI
 28. 28. ŞİRKETLERDE BÜYÜME AŞAMALARINDA GÖSTERGELER • Büyüme-Genişleme Göstergeleri – Pazarlama Hedefleri • Yeni Sunum Bölgelerine Ulaşılıyor • Farklı Müşteri Türleri İle Çalışma Başlatılıyor • Satış Cirosu Hedefleri Artırılıyor • Ürün ve Bölge Bazlı Satış Planı Uygulanıyor • Ürün/Hizmet Özellikleri ve Çeşitleri Artırılıyor • Dağıtım Kanalları Çeşitleniyor ve Genişliyor • Daha Güçlü Rakiplerle Mücadeleye Giriliyor • Fiyatlandırmada Birim Kar Oranları Azalıyor
 29. 29. ŞİRKETLERDE BÜYÜME AŞAMALARINDA GÖSTERGELER • Büyüme-Genişleme Göstergeleri (devam) – Üretim Sistemi Hedefleri • Kapasite Artırılıyor • Üretim Planlarının Daha Uzun Süreli ve Detaylı Yapılıyor • Yeni Ürün/Hizmet Geliştirme Çalışmaları Başlatılıyor • Mevcut Ürün/Hizmet Geliştirme Çalışmaları Yoğunlaşıyor • Üretim Metotlarında İyileştirmeler Yapılıyor • Üretim Kontrol ve Takip Sistemleri Geliştiriliyor • Standart Süreçlere Ağırlık Verilip, Özel Ürün/Hizmet Süreçleri Azaltılıyor
 30. 30. ŞİRKETLERDE BÜYÜME AŞAMALARINDA GÖSTERGELER • Büyüme - Genişleme Göstergeleri (devam) – Yönetim Sistemi Hedefleri • Temel İşletme Fonksiyonları Ayrı Birimler/Süreçler Olarak Oluşturuluyor (Pazarlama, Satış, Dış Ticaret, Üretim, Satınalma, ArGe) • Destek İşletme Fonksiyonları Ayrı Birimler/Süreçler Olarak Oluşturuluyor (Finansman, Planlama, Koordinasyon, İdari İşler, İnsan Kaynakları) • Satış Gerçekleşmeleri Analiz Ediliyor • Örgüt Şeması Yatay ve Dikey Olarak Genişliyor • Yönetici Sayısı, Türleri ve Niteliği Artıyor • İşletmenin Operasyonel Yönetimi ile Stratejik/Taktik Yönetimi Ayrı Ayrı Yapılanmaya Başlıyor
 31. 31. ŞİRKETLERDE BÜYÜME AŞAMALARINDA GÖSTERGELER • Büyüme - Genişleme Göstergeleri (devam) – Finansman Hedefleri • Ürün grupları bazında gelir artış oranı hedefi belirlenmiş • Bölgeler bazında gelir artış oranı hedefi belirlenmiş • Değişken giderler takip ediliyor. • Sabit giderler artıyor. • Birim Maliyetler Azalıyor • Yeni Yatırım Projeleri Yapılıyor • Yatırım ve İşletme Sermayesi İhtiyacı Belirlenmiş • Toplam Kar Hedefi Yükseltiliyor
 32. 32. ŞİRKETLERDE BÜYÜME-GENİŞLEME AŞAMASI BÜYÜME SENARYOSU TUTUNDURMA Az Sayıda Özel Ürün Müşterilerin Her İsteğini Karşılama Müşteri İsteklerine Özel Ürün/Ölçüler Üretmek Siparişlerin Uzun Üretim Süreleri Siparişler Yokken Boş Duran Makine/ Ustalar Yeni Müşteri Bulmaya Zaman Yok Müşteri Bulmaya Çalışan Yok Yüksek Maliyet Yüksek Fiyat Az Kazanç Az Kazanç Nedeniyle Paz. Satış Gideri/Satış Elemanı Yok Az Kazanç Nedeniyle Yeni veya Standart Ürün Yok Memnun Müşterilerden Duyup Kendi Gelen 1-2 Yeni Müşteri Satış Çabaları Başladı Satış Hedefleri Belirlendi (Bölge/ Müşteri) Bölgelerde Müşteri Ziyaretleri Başladı Hedef Müşterilerden Siparişler Başladı Müşteri Beklentilerini Karşılama Standart Ürünler/ Ölçüler Üretilmeye Başlandı Makine ve Ustaların Doluluk Oranı Artmaya Başladı Azalan Maliyet Azalan Fiyat Artmaya Başlayan Kazanç Artan Kazanç Nedeniyle Yeni/ Standart Ürün Çeşitleri Yeni Ürün Çeşitleri BÜYÜME KARARI BÜYÜME-GENİŞLEME AŞAMASI Yatırım Yapılır Kapasite Artar Üretim Süreçleri İyileştirilir Finansman İhtiyacı Artar Paz. Planları Başladı Paz. ve Satış Bölümü Kuruldu Dağıtım Kanalı Oluşmaya Başladı Bölge ve Ürün Bazlı Satış Planları Başladı Yeni Sunum Bölgeleri ve Yeni Hedef Müşteriler Belirlendi Daha Büyük Rakiplerle Mücadele Başladı AR-GE Çalışmaları Başladı AR-GE Bölümü ve Projeleri Oluşturuldu Özel Üretim Azaldı Finansman Yönetimi İhtiyacı Artıyor İç ve Dış Pazarlama ve Satış Yönetimi Gerekiyor Stratejik Çalışmalara İhtiyaç Arttı Organizasyon Şeması Genişliyor Eleman ve Yönetici Sayısı Artıyor Azalan Maliyetler Azalan Birim Karlar Artan Ciro Artan Nakit Akışı Artan Toplam Kar KOBİ Büyüyor Mevcut Müşterilerden Artan Siparişler Yeni Bölge ve Müşterilerden Artan Siparişler Dış Ticaret Başladı

×