EKONOMİ BAKANLIĞI/ YATIRIM TEŞVİKLERİ

2,446 views

Published on

EKONOMİ BAKANLIĞI/ YATIRIM TEŞVİKLERİ

Published in: Economy & Finance
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,446
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
420
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

EKONOMİ BAKANLIĞI/ YATIRIM TEŞVİKLERİ

 1. 1. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 10.Aralık.2012İZMİR Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 2. 2. EKONOMİ BAKANLIĞI SUNUM PLANI1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci2. Yeni Teşvik Sistemi3. Öncelikli Yatırımlar4. Kümelenme Yatırımları5. Destek Oran ve Süreleri6. VI. Bölge Destekleri7. Özet Tablolar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2
 3. 3. EKONOMİ BAKANLIĞI I. HAZIRLIK SÜRECİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 3
 4. 4. EKONOMİ BAKANLIĞI I. HAZIRLIK SÜRECİ2009/15199 SAYILI KARARA İLİŞKİN BÖLGESEL HARİTA Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 4
 5. 5. EKONOMİ BAKANLIĞI I. HAZIRLIK SÜRECİCumhuriyetimizin 100. Yılında; En Büyük 10 Ekonomiden biri olmak 500 Milyar Dolar Mal İhracatı 25.000 Dolar kişi başına milli gelir Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 5
 6. 6. EKONOMİ BAKANLIĞI I. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi, En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması, Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 6
 7. 7. EKONOMİ BAKANLIĞI I. HAZIRLIK SÜRECİ MEVCUT SİSTEME YÖNELİK DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ Yeni bölgesel harita, Yatırım döneminde vergi indirimi, 2011 sonu itibariyle azalan destek oran ve sürelerinin artırılması, Desteklenen yatırım konularının gözden geçirilmesi, Öncelikli yatırım konuları ve kümelenmenin desteklenmesi, Stratejik ve teknolojik dönüşümü sağlayacak yatırımların desteklenmesi, En az gelişmiş bölgelerde, yatırımlara sağlanan destek miktarının artırılması. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 7
 8. 8. EKONOMİ BAKANLIĞI SUNUM PLANI1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci2. Yeni Teşvik Sistemi3. Öncelikli Yatırımlar4. Kümelenme Yatırımları5. Destek Oran ve Süreleri6. VI. Bölge Destekleri7. Özet Tablolar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 8
 9. 9. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 9
 10. 10. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE DESTEK UNSURLARI KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Faiz Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Sigorta Primi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği KDV İadesi Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 10
 11. 11. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KDV İSTİSNASIYatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden veyurt dışından temin edilecek yatırım malı makine veteçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesişeklinde uygulanır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 11
 12. 12. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİYatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışındantemin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat içingümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 12
 13. 13. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VERGİ İNDİRİMİVergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırımiçin öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadarindirimli olarak uygulanmasıdır.Bu destek, stratejik yatırımlar, büyük ölçekliyatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamalarıçerçevesinde düzenlenen teşvik belgelerikapsamında sağlanır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 13
 14. 14. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ FAİZ DESTEĞİ Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları ile 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 14
 15. 15. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIM YERİ TAHSİSİ Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 15
 16. 16. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Bu destekten faydalanabilmek için teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılması gerekir. Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 16
 17. 17. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 17
 18. 18. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 18
 19. 19. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KDV İADESİ Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 19
 20. 20. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ ASGARİ YATIRIM TUTARIGenel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;  I. ve II. Bölgelerde 1 Milyon TL  III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 Bin TL’dir.Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarıyatırım konusuna göre farklılık göstermekle birlikte,asgari 50 Milyon TL olarak belirlenmiştir.Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırımtutarı 50 Milyon TL’dir.Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500.000TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve herbir il için ayrı ayrı belirlenmiştir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 20
 21. 21. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 21
 22. 22. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler. İllerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. İller, SEGE 2011 çalışması esas alınarak 6 Bölgeye ayrılmıştır Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 22
 23. 23. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Yeni Bir Altı Bölgeli Harita-İl Bazlı Bölgesel Teşvik Sistemine Geçiş Destek Unsurlarında Değişen Süreler ve Oranlar Desteklenecek Sektörlerin Güncellenmesi Sosyo-Ekonomik Açıdan Görece Az Gelişmiş Bölgeye (6. Bölge) Cazip Destekler Öncelik Arz Eden Yatırım Konuları ve Kümelenme Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 23
 24. 24. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ DEĞİŞKEN GÖSTERGELER SAYISIİstihdam Göstergeleri 8Rekabetçi ve Yenilikçi KapasiteGöstergeleri 15Mali Göstergeler 7Demografik Göstergeler 5Eğitim Göstergeleri 6Sağlık Göstergeleri 5Erişilebilirlik Göstergeleri 6Yaşam Kalitesi Göstergeleri 9TOPLAM DEĞİŞKEN SAYISI 61 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 24
 25. 25. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ BÖLGESEL HARİTA SEGE 2011 6 BÖLGE Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 25
 26. 26. EKONOMİ BAKANLIĞI SEGE 2011 6 BÖLGE 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. BölgeAnkara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman AğrıAntalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray ArdahanBursa Bolu Burdur Artvin Bayburt BatmanEskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingölİstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlisİzmir Edirne Karaman Düzce Giresun DiyarbakırKocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane HakkariMuğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa Malatya Tokat Şırnak Nevşehir Tunceli Van Rize Yozgat Sivas 8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15 İL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 26
 27. 27. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARIBölgesel Teşvik Uygulamalarında; Karar ekinde iller itibarıylabelirlenen sektörler, asgari kapasite veya tutarları sağlamaları halindeaşağıdaki desteklerden yararlanır.DESTEK UNSURLARI KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Faiz Desteği (3.,4.,5. ve 6. Bölgelerde) Yatırım Yeri Tahsisi Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede) Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 27
 28. 28. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI BÖLGELER Destek Unsurları I II III IV V VIKDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VARGümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR Yatırıma OSB Dışı 15 20 25 30 40 50Vergi İndirimi Katkı Oranı (%) OSB İçi 20 25 30 40 50 55Sigorta Primi İşveren Hissesi OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yılDesteği OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yılYatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR İç Kredi 3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 PuanFaiz Desteği Döviz / Dövize Endeksli YOK YOK 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan KrediSigorta Primi İşçi Hissesi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yılGelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 28
 29. 29. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 29
 30. 30. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİTeknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak, uluslararası alandarekabet üstünlüğü sağlayacak yatırımların desteklenmesinihedefler.DESTEK UNSURLARIKDV İstisnasıGümrük Vergisi MuafiyetiVergi İndirimiSigorta Primi İşveren Hissesi DesteğiYatırım Yeri TahsisiSigorta Primi Desteği (6. Bölgede)Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 30
 31. 31. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatıKimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 31
 32. 32. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR Motorlu Kara Taşıtları Ana ve Yan SanayiDemiryolu ve Tramvay Lokomotiflerive/veya Vagon İmalatı Yatırımları Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 32
 33. 33. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR Elektronik Sanayi YatırımlarıTıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletlerİmalatı Yatırımları İlaç Üretimi Yatırımları Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 33
 34. 34. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı YatırımlarıMakine (Elektrikli Makine ve CihazlarDahil) İmalatı Yatırımları Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 34
 35. 35. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARSıra Asgari Sabit Yatırım Yatırım KonularıNo Tutarları (Milyon TL) 1 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000 2 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 200 3 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 200 4 Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları4-a Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları 2004-b Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 50 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı 5 Yatırımları6 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları7 Elektronik Sanayi Yatırımları8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları9 İlaç Üretimi Yatırımları 5010 Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları11 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher12 ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 35
 36. 36. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI BÖLGELER Destek Unsurları I II III IV V VIKDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VARGümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR Yatırıma OSB Dışı 25 30 35 40 50 60Vergi İndirimi Katkı Oranı (%) OSB İçi 30 35 40 50 60 65 OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yılSigorta Primi İşveren HissesiDesteği OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yılYatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VARSigorta Primi İşçi Hissesi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yılGelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 36
 37. 37. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 37
 38. 38. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİCari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeriyüksek yatırımların desteklenmesini hedefler.STRATEJİK YATIRIM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması, Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması, Katma değerin asgari %40 olması,Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyonABD dolarının üzerinde olması. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 38
 39. 39. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI BÖLGELER Destek Unsurları I II III IV V VIKDV İstisnası VARGümrük Vergisi Muafiyeti VAR Yatırıma KatkıVergi İndirimi 50 Oranı (%)Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl)Yatırım Yeri Tahsisi VAR İç Kredi 5 PuanFaiz Desteği Döviz / Dövize 2 Puan Endeksli KrediSigorta Primi İşçi Hissesi Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)KDV İadesi VAR (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 39
 40. 40. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 40
 41. 41. EKONOMİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ GENEL TEŞVİK UYGULAMALARIBölge ayrımı yapılmaksızın; Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlardır.DESTEKLER: KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 41
 42. 42. EKONOMİ BAKANLIĞI SUNUM PLANI1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci2. Yeni Teşvik Sistemi3. Öncelikli Yatırımlar4. Kümelenme Yatırımları5. Destek Oran ve Süreleri6. VI. Bölge Destekleri7. Özet Tablolar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 42
 43. 43. EKONOMİ BAKANLIĞI 3. ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR5. Bölge desteklerinden yararlanan yatırım konuları. Madencilik Yatırımları Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, Test merkezleri, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 43
 44. 44. EKONOMİ BAKANLIĞI 3. ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımlarıKültür ve Turizm Koruma ve GelişimBölgelerinde yapılacak turizm konaklamayatırımları Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 44
 45. 45. EKONOMİ BAKANLIĞI 3. ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar, Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlarYatırım tutarı 20 Milyon TL üzerindeolan savunma, havacılık ve uzayalanındaki yatırımlar. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 45
 46. 46. EKONOMİ BAKANLIĞI 3. ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR BÖLGELER Destek Unsurları I II III IV VKDV İstisnası VARGümrük Vergisi Muafiyeti VAR Yatırıma Katkı Oranı (%) 40Vergi İndirimi Vergi İndirim (%) 80Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 yılYatırım Yeri Tahsisi VAR İç Kredi 5 PuanFaiz Desteği Döviz / Dövize Endeksli 2 Puan Kredi Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 46
 47. 47. EKONOMİ BAKANLIĞI SUNUM PLANI1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci2. Yeni Teşvik Sistemi3. Öncelikli Yatırımlar4. Kümelenme Yatırımları5. Destek Oran ve Süreleri6. VI. Bölge Destekleri7. Özet Tablolar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 47
 48. 48. EKONOMİ BAKANLIĞI 4. KÜMELENME YATIRIMLARBölgesel Teşvik Uygulamalarının yatırım havzalarınınoluşturulması ve kümelenmenin desteklenmesi hedefleriçerçevesinde;  OSB’lerde yapılacak yatırımlar,  Sektörel işbirliğine dayalı yatırımlarVergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi DestekleriAçısından Bir Alt Bölgede Uygulanan DesteklerdenYararlanırlar. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 48
 49. 49. EKONOMİ BAKANLIĞI SUNUM PLANI1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci2. Yeni Teşvik Sistemi3. Öncelikli Yatırımlar4. Kümelenme Yatırımları5. Destek Oran ve Süreleri6. VI. Bölge Destekleri7. Özet Tablolar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 49
 50. 50. EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ İNDİRİMİ Yatırıma Katkı Oranı (%)Bölgeler Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 01.01.2014 01.01.2014 31.12.2013 tarihine 31.12.2013 tarihine tarihinden sonra tarihinden sonra kadar başlanılan kadar başlanılan başlanılan başlanılan yatırımlar yatırımlar yatırımlar yatırımlar I 15 10 25 20 II 20 15 30 25 III 25 20 35 30 IV 30 25 40 35 V 40 30 50 40 VI 50 35 60 45 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 50
 51. 51. EKONOMİ BAKANLIĞI 5. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ VERGİ İNDİRİMİ Vergi indirimi desteği münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte, 2., 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı tutarının belirli bir kısmı yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar üzerinden uygulanabilecektir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 51
 52. 52. EKONOMİ BAKANLIĞI 5. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ İşletme / Yatırım Döneminde Vergi İndirim Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı Yatırıma KatkıBölgeler Oranı (%) Oranı (%) (%) Yatırım Dönemi İşletme DönemiI. Bölge 15 50 0 100II. Bölge 20 55 10 90III. Bölge 25 60 20 80IV. Bölge 30 70 30 70V. Bölge 40 80 50 50VI. Bölge 50 90 80 20 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 52
 53. 53. EKONOMİ BAKANLIĞI 5. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ İşletme / Yatırım Döneminde Vergi İndirim Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı Yatırıma KatkıBölgeler Oranı (%) Oranı (%) (%) Yatırım Dönemi İşletme DönemiI. Bölge 25 50 0 100II. Bölge 30 55 10 90III. Bölge 35 60 20 80IV. Bölge 40 70 30 70V. Bölge 50 80 50 50VI. Bölge 60 90 80 20 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 53
 54. 54. EKONOMİ BAKANLIĞI 5. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ İşletme / Yatırım Döneminde Vergi İndirim Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı Yatırıma KatkıBölgeler Oranı (%) Oranı (%) (%) Yatırım Dönemi İşletme DönemiI. Bölge 50 90 50 50II. Bölge 50 90 50 50III. Bölge 50 90 50 50IV. Bölge 50 90 50 50V. Bölge 50 90 50 50VI. Bölge 50 90 80 20 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 54
 55. 55. EKONOMİ BAKANLIĞI Örnek Hesaplamalar VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI 2. BÖLGE 3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGEYatırım Tutarı (Bin TL) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000Vergi İndirimi (%): 55 60 70 80 90Yatırıma Katkı Oranı 20 25 30 40 50(%):İndirilebilecek Vergi 1.000 1.250 1.500 2.000 2.500Tutarı (Bin TL): - Yatırım Döneminde: (%10) 100 (%20) 250 (%30) 450 (%50) 1.000 (%80) 2.000 (Bin TL) - İşletme Döneminde: (%90) 900 (%80) 1.000 (%70) 1.050 (%50) 1.000 (%20) 500 (Bin TL)Yatırıma katkı tutarına %8 %6 %4 %9 %2ulaşıncaya kadar (indirilecek (indirilecek (indirilecek (indirilecek (indirilecekuygulanacak vergi oranı: vergi oranı: vergi oranı: vergi oranı: vergi oranı:kurumlar /gelir vergisi %11) %12) %14) %16) %18)oranı: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 55
 56. 56. EKONOMİ BAKANLIĞI 5. DESTEK ORAN VE SÜRELERİSİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Destek Tavanı 31.12.2013’e 01.01.2014 (Sabit Yatırıma Oranı - %)Bölgeler kadar itibariyle Bölgesel Büyük Ölçekli Stratejik Teşvik Yatırımlar Yatırımlar 1 2 yıl - 10 3 15 2 3 yıl - 15 5 15 3 5 yıl 3 yıl 20 8 15 4 6 yıl 5 yıl 25 10 15 5 7 yıl 6 yıl 35 11 15 6 10 yıl 7 yıl - - -Stratejik yatırımlar için uygulama süresi 6. bölgede 10 yıl, diğerbölgelerde 7 yıldır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 56
 57. 57. EKONOMİ BAKANLIĞI 5. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ FAİZ DESTEĞİ Destek Oranı Azami Destek Tutarı Uygulamalar Döviz Cinsi (Bin TL) TL Cinsi Kredi Kredi Ar-Ge ve Çevre 5 Puan 2 Puan 500 Yatırımın %5’i veStratejik Yatırımlar 5 Puan 2 Puan azami 50.000 3. Bölge 3 Puan 1 Puan 500Bölgesel 4. Bölge 4 Puan 1 Puan 600 Teşvik 5. Bölge 5 Puan 2 Puan 700 6. Bölge 7 Puan 2 Puan 900 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 57
 58. 58. EKONOMİ BAKANLIĞI SUNUM PLANI1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci2. Yeni Teşvik Sistemi3. Öncelikli Yatırımlar4. Kümelenme Yatırımları5. Destek Oran ve Süreleri6. VI. Bölge Destekleri7. Özet Tablolar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 58
 59. 59. EKONOMİ BAKANLIĞI 6. VI. BÖLGE DESTEKLERİ6. Bölge için 3 Temel Yaklaşım:Genişleyen Sektörel Kapsamİşgücü Maliyetlerinin Azaltılmasına Yönelik DesteklerFinansman İmkanlarının Genişletilmesi Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 59
 60. 60. EKONOMİ BAKANLIĞI 6. VI. BÖLGE DESTEKLERİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 60
 61. 61. EKONOMİ BAKANLIĞI 6. VI. BÖLGE DESTEKLERİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 61
 62. 62. EKONOMİ BAKANLIĞI 6. VI. BÖLGE DESTEKLERİ ASGARi ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2012-31.12.2012 Dönemi) Normal Uygulama İndirilecek TutarBrüt Ücret 940,50 TL -Sigorta Primi İşçi Payı 131,67 TL 131,67 TLİşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 9,41 TL -Gelir Vergisi Stopajı 119,91 TL 119,91 TLDamga Vergisi 6,21 TL -Kesintiler Toplamı 267,20 TL -Net Ücret 673,30 TL - ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.07.2012-31.12.2012 Dönemi)Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 183,40 TL 183,40 TLİşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 19,50 TLİŞVEREN YÜKÜ 1.142,71 TL 434,98 TL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 62
 63. 63. EKONOMİ BAKANLIĞI 6. VI. BÖLGE DESTEKLERİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 63
 64. 64. EKONOMİ BAKANLIĞI SUNUM PLANI1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci2. Yeni Teşvik Sistemi3. Destek Oran ve Süreleri4. VI. Bölge Destekleri5. Öncelikli Yatırımlar6. Kümelenme Yatırımları7. Özet Tablolar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 64
 65. 65. EKONOMİ BAKANLIĞIYatırım projesinin 2012/3305 sayılı Karar’ın ekiEK-2’de belirtilen şartları sağlaması halinde, buyatırım bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındadeğerlendirilir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 65
 66. 66. EKONOMİ BAKANLIĞI 7. ÖZET TABLOLAR BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI BÖLGELER Destek Unsurları I II III IV V VIKDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VARGümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR Yatırıma OSB Dışı 15 20 25 30 40 50Vergi İndirimi Katkı Oranı (%) OSB İçi 20 25 30 40 50 55Sigorta Primi İşveren Hissesi OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yılDesteği OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yılYatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR İç Kredi 3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 PuanFaiz Desteği Döviz / Dövize Endeksli YOK YOK 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan KrediSigorta Primi İşçi Hissesi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yılGelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 66
 67. 67. EKONOMİ BAKANLIĞIYatırım projesinin 2012/3305 sayılı Karar’ın ekiEK-3’de yer alan yatırım konuları arasındasayılması ve asgari 50 Milyon TL olan sabityatırım tutarı şartını sağlaması halinde, buyatırım büyük ölçekli yatırımların teşvikiuygulamaları kapsamında değerlendirilir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 67
 68. 68. EKONOMİ BAKANLIĞI 7. ÖZET TABLOLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI BÖLGELER Destek Unsurları I II III IV V VIKDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VARGümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR Yatırıma OSB Dışı 25 30 35 40 50 60Vergi İndirimi Katkı Oranı (%) OSB İçi 30 35 40 50 60 65 OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yılSigorta Primi İşveren HissesiDesteği OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yılYatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VARSigorta Primi İşçi Hissesi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yılGelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 68
 69. 69. EKONOMİ BAKANLIĞIYatırım projesinin Asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması, Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması, Katma değerin asgari %40 olması, Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde olması.kriterlerini sağlaması halinde, bu yatırım stratejik yatırımlarınteşviki uygulamaları kapsamında değerlendirilir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 69
 70. 70. EKONOMİ BAKANLIĞI 7. ÖZET TABLOLAR STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI BÖLGELER Destek Unsurları I II III IV V VIKDV İstisnası VARGümrük Vergisi Muafiyeti VAR Yatırıma KatkıVergi İndirimi 50 Oranı (%)Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl)Yatırım Yeri Tahsisi VAR İç Kredi 5 PuanFaiz Desteği Döviz / Dövize 2 Puan Endeksli KrediSigorta Primi İşçi Hissesi Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)KDV İadesi VAR (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 70
 71. 71. EKONOMİ BAKANLIĞI 7. ÖZET TABLOLAR Bölgesel Büyük Ölçekli Stratejik Genel Teşvik 1. BÖLGE Uygulamaları Teşvik Yatırımların Yatırımların Uygulamaları Teşviki TeşvikiKDV İstisnası VAR VAR VAR VARGümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VARVergi Yatırıma Katkı OSB Dışı 15 25 50 YOKİndirimi Oranı (%) OSB İçi 20 30 50Sigorta Primi İşveren Hissesi OSB Dışı 2 YIL 2 YIL 7 YIL YOKDesteği OSB İçi 3 YIL 3 YIL 7 YILYatırım Yeri Tahsisi YOK VAR VAR VARSigorta Primi Desteği YOK YOK YOK YOKGelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK İç Kredi 5 PuanFaiz Desteği Döviz / Dövize Endeksli YOK YOK YOK 2 Puan KrediKDV İadesi YOK YOK YOK VAR Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 71
 72. 72. EKONOMİ BAKANLIĞI 7. ÖZET TABLOLAR Bölgesel Büyük Ölçekli Stratejik Genel Teşvik 2. BÖLGE Uygulamaları Teşvik Yatırımların Yatırımların Uygulamaları Teşviki TeşvikiKDV İstisnası VAR VAR VAR VARGümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VARVergi Yatırıma Katkı OSB Dışı 20 30 50 YOKİndirimi Oranı (%) OSB İçi 25 35 50Sigorta Primi İşveren Hissesi OSB Dışı 3 YIL 3 YIL 7 YIL YOKDesteği OSB İçi 5 YIL 5 YIL 7 YILYatırım Yeri Tahsisi YOK VAR VAR VARSigorta Primi Desteği YOK YOK YOK YOKGelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK İç Kredi 5 PuanFaiz Desteği Döviz / Dövize Endeksli YOK YOK YOK 2 Puan KrediKDV İadesi YOK YOK YOK VAR Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 72
 73. 73. EKONOMİ BAKANLIĞI 7. ÖZET TABLOLAR Bölgesel Büyük Ölçekli Stratejik Genel Teşvik 3. BÖLGE Uygulamaları Teşvik Yatırımların Yatırımların Uygulamaları Teşviki TeşvikiKDV İstisnası VAR VAR VAR VARGümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VARVergi Yatırıma Katkı OSB Dışı 25 35 50 YOKİndirimi Oranı (%) OSB İçi 30 40 50Sigorta Primi İşveren Hissesi OSB Dışı 5 YIL 5 YIL 7 YIL YOKDesteği OSB İçi 6 YIL 6 YIL 7 YILYatırım Yeri Tahsisi YOK VAR VAR VARSigorta Primi Desteği YOK YOK YOK YOKGelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK İç Kredi 3 Puan 5 PuanFaiz Desteği Döviz / Dövize Endeksli YOK YOK 1 Puan 2 Puan KrediKDV İadesi YOK YOK YOK VAR Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 73
 74. 74. EKONOMİ BAKANLIĞI 7. ÖZET TABLOLAR Bölgesel Büyük Ölçekli Stratejik Genel Teşvik 4. BÖLGE Uygulamaları Teşvik Yatırımların Yatırımların Uygulamaları Teşviki TeşvikiKDV İstisnası VAR VAR VAR VARGümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VARVergi Yatırıma Katkı OSB Dışı 30 40 50 YOKİndirimi Oranı (%) OSB İçi 40 50 50Sigorta Primi İşveren Hissesi OSB Dışı 6 YIL 6 YIL 7 YIL YOKDesteği OSB İçi 7 YIL 7 YIL 7 YILYatırım Yeri Tahsisi YOK VAR VAR VARSigorta Primi Desteği YOK YOK YOK YOKGelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK İç Kredi 4 Puan 5 PuanFaiz Desteği Döviz / Dövize Endeksli YOK YOK 1 Puan 2 Puan KrediKDV İadesi YOK YOK YOK VAR Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 74
 75. 75. EKONOMİ BAKANLIĞI 7. ÖZET TABLOLAR Bölgesel Büyük Ölçekli Stratejik Genel Teşvik 5. BÖLGE Uygulamaları Teşvik Yatırımların Yatırımların Uygulamaları Teşviki TeşvikiKDV İstisnası VAR VAR VAR VARGümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VARVergi Yatırıma Katkı OSB Dışı 40 50 50 YOKİndirimi Oranı (%) OSB İçi 50 60 50Sigorta Primi İşveren Hissesi OSB Dışı 7 YIL 7 YIL 7 YIL YOKDesteği OSB İçi 10 YIL 10 YIL 7 YILYatırım Yeri Tahsisi YOK VAR VAR VARSigorta Primi Desteği YOK YOK YOK YOKGelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK İç Kredi 5 Puan 5 PuanFaiz Desteği Döviz / Dövize Endeksli YOK YOK 2 Puan 2 Puan KrediKDV İadesi YOK YOK YOK VAR Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 75
 76. 76. EKONOMİ BAKANLIĞI 7. ÖZET TABLOLAR Bölgesel Büyük Ölçekli Stratejik Genel Teşvik 6. BÖLGE Uygulamaları Teşvik Yatırımların Yatırımların Uygulamaları Teşviki TeşvikiKDV İstisnası VAR VAR VAR VARGümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VARVergi Yatırıma Katkı OSB Dışı 50 60 50 YOKİndirimi Oranı (%) OSB İçi 55 65 50Sigorta Primi İşveren Hissesi OSB Dışı 10 YIL 10 YIL 10 YIL YOKDesteği OSB İçi 12 YIL 12 YIL 10 YILYatırım Yeri Tahsisi YOK VAR VAR VARSigorta Primi Desteği YOK VAR VAR VARGelir Vergisi Stopajı Desteği VAR VAR VAR VAR İç Kredi 7 Puan 5 PuanFaiz Desteği Döviz / Dövize Endeksli YOK YOK 2 Puan 2 Puan KrediKDV İadesi YOK YOK YOK VAR Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 76
 77. 77. 7. İZMİR İLİNDE YAPILACAK YATIRIMLARA EKONOMİ BAKANLIĞI SAĞLANAN DESTEKLER İZMİR Büyük Bölgesel Öncelikli Stratejik Genel Teşvik Ölçekli Teşvik Yatırımların Yatırımların Uygulamaları Yatırımların Uygulamaları Teşviki Teşviki Teşviki 1. BÖLGEKDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VARGümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR Yatırıma OSB Dışı 15 40 25 50Vergi İndirimi Katkı Oranı YOK (%) OSB İçi 20 40 30 50Sigorta Primi İşveren OSB Dışı 2 YIL 7 YIL 2 YIL 7 YIL YOKHissesi Desteği OSB İçi 3 YIL 7 YIL 3 YIL 7 YILYatırım Yeri Tahsisi YOK VAR VAR VAR VARSigorta Primi Desteği YOK YOK YOK YOK YOKGelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK İç Kredi 5 Puan 5 PuanFaiz Desteği Döviz / Dövize Endeksli YOK YOK YOK 2 Puan 2 Puan KrediKDV İadesi YOK YOK YOK YOK VAR 77
 78. 78. EKONOMİ BAKANLIĞI İSTATİSTİKLER Yeni Karar Döneminde Düzenlenen Teşvik Belgeleri Sabit Yatırım Belge Adedi (Milyon TL) İstihdamTürkiye Geneli 1.096 13.111 43.552İzmir 51 393 1.784Oran 4,7% 3% 4,1% Sabit Yatırım Belge Adedi (Milyon TL) İstihdamTürkiye Geneli 1.096 13.111 43.552Ege Bölgesi 162 1.522 5.084Oran 14,8% 11,6% 11,7%* 30.9.2012 tarihi itibariyle düzenlenmiş teşvik belgerini içermektedir. 78
 79. 79. EKONOMİ BAKANLIĞI İSTATİSTİKLER 2002-2012 Döneminde Düzenlenen Teşvik Belgeleri Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdamTürkiye Geneli 40.977 361.822 1.604.796İzmir 2.088 17.818 76.042Oran 5,1% 4,92% 4,7% Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdamTürkiye Geneli 40.977 361.822 1.604.796Ege Bölgesi 5.797 40.830 228.564Oran 14,15% 11,28% 14,2%* 30.9.2012 tarihi itibariyle düzenlenmiş teşvik belgerini içermektedir. 79
 80. 80. EKONOMİ BAKANLIĞI İSTATİSTİKLER Düzenlenen Teşvik Belgelerinin Yıllar İtibariyle Dağılımı Türkiye Geneli İzmir Sabit Yatırım Sabit Yatırım Yılı Belge Adedi (Milyon TL) Belge Adedi % (Milyon TL) % 2002 3.216 15.426 206 6,41 761 4,93 2003 4.097 22.114 246 6,00 1.139 5,15 2004 4.312 19.913 247 5,73 704 3,54 2005 4.498 22.964 210 4,67 898 3,91 2006 3.231 21.368 184 5,69 824 3,85 2007 3.203 26.926 168 5,25 866 3,22 2008 3.543 33.882 161 4,54 1.246 3,68 2009 2.647 35.326 129 4,87 784 2,22 2010 4.505 70.527 181 4,02 6.334 8,98 2011 4.618 58.243 199 4,31 2.407 4,13 2012 3.107 35.132 157 5,05 1.855 5,28 Toplam 40.977 361.822 2.088 5,10 17.818 4,92* 30.9.2012 tarihi itibariyle düzenlenmiş teşvik belgerini içermektedir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 80
 81. 81. EKONOMİ BAKANLIĞI İSTATİSTİKLER01.08.2009 – 31.08.2012 Tarihleri Arasında İzmir İli İçinDüzenlenmiş Yatırım Teşvik Belgelerinde Kayıtlı Sabit Yatırımın Sektörlere Göre Dağılımı TARIM MADENCİLİK 2% ENERJİ 2% 22% İMALAT 54% HİZMETLER 20% 81
 82. 82. EKONOMİ BAKANLIĞI İSTATİSTİKLER01.08.2009 – 31.08.2012 Tarihleri Arasında İzmir İli İçinDüzenlenmiş Yatırım Teşvik Belgelerinde Kayıtlı Sabit Yatırımın Destekleme Sınıfına Göre Dağılımı BÖLGESEL 15% GENEL 45% BÜYÜK ÖLÇEKLİ 40% 82
 83. 83. EKONOMİ BAKANLIĞI İSTATİSTİKLER01.08.2009 – 31.08.2012 Tarihleri Arasında İzmir İli İçinDüzenlenmiş Yatırım Teşvik Belgelerinde Kayıtlı Sabit Yatırımın Sermaye Türüne Göre Dağılımı Yabancı Sermaye 6% Yerli Sermaye 94% 83
 84. 84. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İsmet İNCE incei@ekonomi.gov.tr M. Onur KAYA kayamu@ekonomi.gov.tr 10.Aralık.2012İZMİR Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 85. 85. EKONOMİ BAKANLIĞI FAYDALI BİLGİLER 85
 86. 86. EKONOMİ BAKANLIĞIYATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” (19 Haziran 2012 tarih ve 28328 tarihli Resmi Gazete), 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği, (20 Haziran 2012 tarih ve 28329 tarihli Resmi Gazete)Aşağıdaki adreste son şekli yer almaktadır;http://www.ekonomi.gov.tr Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 86
 87. 87. EKONOMİ BAKANLIĞITEŞVİK BELGESİ NEDİR?Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden,yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarakgerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destekunsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar’ın amaçlarıdoğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenenbelgedir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 87
 88. 88. EKONOMİ BAKANLIĞIKİMLER TEŞVİK BELGESİ ALABİLİR?Gerçek kişiler, adi ortaklıklar,Sermaye şirketleri,Kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları,Kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kuruluşu niteliğindekimeslek kuruluşları,Dernekler ve vakıflar,Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri teşvikbelgesi düzenlenmesi için müracaat edebilir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 88
 89. 89. EKONOMİ BAKANLIĞIHANGİ HARCAMALAR TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAALINABİLİR ?Mal ve hizmet üretiminde kullanılan ithal ve yerli makina veteçhizatlar,Bina – inşaat harcamaları,Arsa-arazi harcamaları,Diğer yatırım harcamaları:  Yardımcı makine ve teçhizatlar,  İthalat ve gümrükleme giderleri,  Taşıma, sigorta ve montaj giderleri  Etüd ve proje giderleri vb. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 89
 90. 90. EKONOMİ BAKANLIĞIHANGİ HARCAMALAR TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAALINAMAZ ?Tamamlanmış yatırımlar ile müracaat tarihinden öncegerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları,Ham madde, ara malı ve işletme malzemesi,Kullanılmış yerli makine ve teçhizat,Karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçlarıPorselenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve mutfakeşyası Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 90
 91. 91. EKONOMİ BAKANLIĞIMÜRACAAT MERCİİ NERESİDİR ? Müracaat mercii Ekonomi Bakanlığı’dır. Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel uygulamalar kapsamındaki yatırımlar ile Ar-Ge ve çevre yatırımları hariç olmak üzere sabit yatırım tutarı 10 Milyon Türk Lirasını aşmayan belirli yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki Sanayi Odalarına ve Kalkınma Ajanslarına (yerel birimler) müracaat edilebilmektedir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 91
 92. 92. EKONOMİ BAKANLIĞIMÜRACAATTA ARANAN BELGELER NELERDİR ?1.Müracaat dilekçesi.2.İmza sirküleri3.Yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri.4.Dörtyüz Türk Lirası tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermayeİşletmesine ait hesaba yatırıldığına dair belge5.Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısındannihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği.6.5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunuuyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuşprim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına dair yazı.7.“Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel EtkiDeğerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırımkonuları için Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.8.Yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamukurum ve kuruluşlarından alınması gereken belgeler.9.Stratejik yatırımlar için ayrıca fizibilite raporu.10.Diğer bilgi ve belgeler. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 92
 93. 93. EKONOMİ BAKANLIĞIYATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER Süre uzatımı, Makine ve teçhizat listesi değişikliği, Teşvik belgesinin revizesi, Devir, satış, ihraç ve kiralamaya ilişkin izin, Finansal kiralamaya yönelik işlemler, Yatırım konusu değişikliği, Tamamlama vizesi. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 93
 94. 94. EKONOMİ BAKANLIĞIDİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Müracaat tarihinden sonra yapılan harcamalar Belge kapsamına alınabilir. Süresi biten Belge kapsamında alım yapılamaz. Asgari yatırım tutarı altında kalan yatırımlar ile yarım kalan yatırımlara ilişkin sağlanan destekler geri alınır. Yatırım tamamlandıktan sonra 6 ay içinde tamamlama vizesi için müracaat edilmesi gerekmektedir. Teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın temini tarihinden itibaren 5 yıl süresince satışı Bakanlığın iznine tabidir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 94

×