Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EKONOMİ BAKANLIĞI/ FUAR DESTEK SUNUMU

6,809 views

Published on

EKONOMİ BAKANLIĞI/ FUAR DESTEK SUNUMU

Published in: Economy & Finance
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

EKONOMİ BAKANLIĞI/ FUAR DESTEK SUNUMU

 1. 1. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜFUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞIYURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ Powerpoint Templates
 2. 2. YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ Yurt dışında düzenlenen ticari nitelikliAmaç fuarlara katılım sağlamak yoluyla ihracatımızın arttırılması 2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkinMevzuat Tebliğ ve bu Tebliğe ait Uygulama Usul ve Esasları FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint Templates 1
 3. 3. 2009/5 Sayılı Tebliğ ve Uygulama Usul ve EsaslarıDestekten KimlerYararlanabilir? Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket Üretici/imalatçı organizasyonları (Sektörel tanıtım grupları, federasyon, birlik, dernek v.b) Türkiye’de yerleşik kurum ve kuruluşlarBakanlıktan izin alarak yurt dışı fuarorganizasyonu gerçekleştiren organizatörler FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 2
 4. 4. FUAR KATILIMTÜRLERİYurt Dışı Fuar Katılımı Bireysel Katılım Milli Katılım Türk İhraç Ürünleri Fuarı Sektörel Türk İhraç Ürünleri FuarıYabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuarı FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 3
 5. 5. YURT DIŞI FUAR KATILIMI Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla yurt dışında düzenlenen; Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar ve Milli Katılım organizasyonudur.2012 yılında bu kapsamda; 270 fuar izni verilmiştir. FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 4
 6. 6. Yurt Dışı Fuar Katılım Türleri• Milli Katılım:Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararasıfuarlara,Türk firmalarının Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörkoordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımlardır.• Türk İhraç Ürünleri Fuarı:Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce sadece Türk ihraçürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarlardır.• Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı:Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce Türk ihraç ürünlerinintanıtımı amacıyla düzenlenen sektörel yurt dışı fuar organizasyonlarıdır.• Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar:Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce sektör bazında ihraçürünlerimizin tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirilen, yabancıkatılımcıların da iştirakine açık Templates Powerpoint uluslararası sektörel nitelikli fuarorganizasyonlarıdır. 6
 7. 7. Yurt Dışı Fuarlarda Destek Kapsamı (Katılımcı için) Katılım Bedeli Temsilci Ulaşım • Yer kirası • Stand konstrüksiyonu Masrafları 2 temsilcinin ekonomi sınıfı ve dekorasyon• Nakliye, gümrükleme, sigorta gidiş-dönüş ulaşım masrafları • Organizatör hizmet bedeli FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 7
 8. 8. Yurt Dışı Fuarlarda Destek Limiti Genel Fuarlarda Genel Fuarlarda Azami 10.000 $Sektörel Fuarlarda Azami 15.000 $ Komple tesis imalatı, makine, yat imalatıBelirli Sektörlerde ve otomotiv ana sanayinde 10.000 $İlave NakliyeBelirli Sektörlerdeİlave Nakliye Doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, Doğal taş, mutfak eşyaları, mücevherat endüstriyel seramik, mobilya, otomotiv ve halı 6.000 $ yan sanayi, elektronik, beyaz eşya,endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı 6.000 $ Powerpoint Templates DAİRE BAŞKANLIĞI FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ 8
 9. 9. Organizatör Tanıtım Faaliyetleri Desteği Defile Reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık Seminer, basın toplantısı ve duyuru Elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri Kitle iletişim araçlarında 25 m²’yi geçmemek üzere infoyayınlanacak reklam stand Katılımcılara kiralanan toplam fuaralanının %15’ini geçmemek üzeregösteri/etkinlik/trend alanı FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 10
 10. 10. Organizatör Tanıtım Faaliyetleri Destek Oranları ve LimitleriKatılımcılara kiralanan m2 cinsinden toplam fuar alanının katılım bedeliile çarpımı sonucunda bulunacak tutarın %25’ini geçmemek üzere;Genel Fuarlarda 80.000 $Sektörel Fuarlarda 120.000 $Destek Oranı % 75Sektörel Fuarlarda, Bakanlığın vereceği ön uygunluğa istinaden, fuarkonusu sektör/sektörlerin, Türk ihraç ürünlerinin, katılımcılarıntanıtımına yönelik gerçekleştirilecek gösteri/etkinlik/trend alanıharcamaları için yukarıda belirtilen destek miktarına ilaveten; projekapsamında yapılacak harcamaların %75’ini geçmemek üzere; 80.000 ABD Doları FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 11
 11. 11. BİREYSEL KATILIM Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen “Desteklenecek Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesi”nde yer alan fuarlara katılımcıların doğrudan katılımlarıdır.2012 yılında halihazırda 3407 sektörel niteliği haiz uluslararasıfuar; bireysel destek kapsamına alınmıştır. FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 12
 12. 12. Bireysel Katılımlarda Destek Limiti ve KapsamıAzami Boş Alan Kirası15.000 $ Stand harcamaları Nakliye Temsilci Ulaşım Masrafları Belirli Sektörlerde İlave Nakliye FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 14
 13. 13. YURT DIŞI-BİREYSEL FUARLARDA DESTEK ORANLARI Genel Destek Oran %50 %50 Hedef Ülkelerde %70Belirli Sektörlerde * %75 SDŞ’ler için %75Üretici/İmalatçıOrganizasyonları için 36 m² ve %75 * Katılımcının; gen mühendisliği /biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim ve elektronik konularında üretim yapması durumunda… FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 15
 14. 14. İlave NakliyeDesteği Komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’siDoğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik,beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halısektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliyemasraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si katılım payına ilaveten desteklenir! FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 16
 15. 15. HEDEF ÜLKE DESTEĞİBakanlık tarafından yürütülen İhracat Stratejisi çerçevesinde;• İhracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi,• Firmalarımızın hedef pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmeleri,amacıyla her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecekfuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puanilave destek sağlanır. FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 17
 16. 16. HEDEF ÜLKE DESTEĞİ 2010, 2011 ve 2012 YILLARI İÇİN HEDEF ÜLKELERA.B.D. KANADABİRLEŞİK ARAP MALEZYAEMİRLİKLERİBREZİLYA MEKSİKAÇİN HALK NİJERYACUMHURİYETİENDONEZYA POLONYAGÜNEY AFRİKA ŞİLİCUMHURİYETİGÜNEY KORE VİETNAMHİNDİSTAN FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 18
 17. 17. HEDEF ÜLKE DESTEĞİ 2013 YILI İÇİN HEDEF ÜLKELERA.B.D. ANGOLABREZİLYA ÇİN HALK CUMHURİYETİENDONEZYA ETİYOPYAGANA HİNDİSTANJAPONYA MALEZYAMEKSİKA NİJERYAPOLONYA SİNGAPURTANZANYA FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 19
 18. 18. PRESTİJLİ FUAR DESTEĞİ• Yılda bir defa,• Destek limiti 50.000 $,• Destek oranı % 50,Yurt dışı fuar organizasyonunda;• Stand ve nakliye• 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları• Katılım bedeliBireysel katılımlarda;• Stand ve nakliye• 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları• Boş alan kirası* 50 m2 stand alanı sınırlamasından muaftır.* Üretici/imalatçı organizasyonları 36 m2 sınırlamasından muaftır.* Fuar sonrası destek başvurusu esnasında talep edilmesi gerekmektedir.Halihazırda 280 uluslararası fuar prestijli fuar kapsamına alınmıştır. FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 20
 19. 19. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR!!Ürün Teşhir ŞartıKatılımcıların, destekden yararlanabilmeleri içinürünlerini standlarında sergilemeleri gerekmektedir.Ancak; ürünlerini kendi tercihleri ile sergilememeleri vefuara broşür, katalog, maket vb. ile katılım sağlamalarıdurumunda katılımcılar azami 36 m2 üzerindendesteklenirler. FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 21
 20. 20. STAND ALANI LİMİTİ• En az 9 m2• En çok 50 m2• Ürün yerine katalog, maket vb. 36 m2 sergilenmesi halindeKomple tesis imalatı, makine, mermer-doğal taş ve seramik, halı, evtekstili, otomotiv ana ve yan sanayii, yat imalatı, mobilya, beyaz eşyave endüstriyel mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren firmalarstand alanının desteklenmesine ilişkin azami 50 m2’lik, mücevheratve tekstil aksesuarları sektöründe faaliyet gösteren firmalar iseasgari 9 m2’lik sınırlamadan muaftır. FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 22
 21. 21. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR!!•Katılımcının; Türkiye’deki merkezinden veyayurtdışında kurulu şube, temsilcilik v.b. bağlışirketlerinde görevli personeli veya katılımcınınortaklık ilişkisi bulunan yurt içindeki şirketpersoneli dışında şahıslar ile temsil edilmesi durumunda destekmüracaatı kabul edilmez.•Katılımcı; kendi ürünleri veya pazarlamasını yaptığı Türkiye’deüretilen ürünler dışında farklı firmalara ait ürünleri sergileyemez.• Katılımcı, stand alanında, kendisinin veya aralarında ortaklık ilişkisibulunan şirketin veya pazarlamacısı olduğu şirketin ticaret unvanıveya tescilli markasına yer vermek zorundadır.•Şirketin ticaret unvanı, iştigal sahası, sektörü ve şirketin nevi gibihususları belirten yabancı dilde bir ibare de kullanılabilir.•Katılımcı, standında ortaklarından birine veya ortaklık ilişkisibulunan diğer bir şirketin ortağı adına tescilli markayı dasergileyebilir. FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 23
 22. 22. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR!!• Özel üretim (private label), fason üretimgerçekleştiren şirketler, yerli ve yabancı şirketlerveya zincir mağazaların unvan, marka ve logolarını,söz konusu şirketler veya zincir mağazalar için üretimyaptıklarını tevsik etmek kaydıyla, kendi ticaret unvanları veya tescillimarkaları ile beraber stand alanlarında kullanabilirler.•Fuarın ilk günü standın açılması zorunludur.• Fuar sona ermeden ürünlerin toplanmasısuretiyle stand boşaltılamaz veya görevli personel fuardan çekilemez. FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 24
 23. 23. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR!!• Tüm ödemelerin bankacılık sistemiçerçevesinde yapılması gereklidir.• Firma adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait kredi kartları ileyapılan ödemeler de kabul edilir.• Harcama yapmaya yetkili kişi olarak, şirket ortakları, katılımcıtarafından harcama yapma yetkisi verildiği imza sirkülerindebelirtilen şahıslar veya noter kanalıyla harcama yapma yetkisininverildiği şirket çalışanı kabul edilir.• Elden yapılan ödemeler, cirolu çekler değerlendirmeye alınmaz.• Banka hesabına elden yapılan ödemeler; katılımcının muhasebekayıtları ile uyumlu olduğunun Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) raporuile tevsik edilmesi halinde değerlendirmeye alınır.• Kredi kartı ile ödemelerde bankadan onaylı “İşyeri HesapEkstresi”nin veya ödeme yapanın kredi kartı ödemesine ilişkin bankatarafından düzenlenmiş belgenin ödeme belgesi olarak ibrazı gerekir. FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 25
 24. 24. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR!!• Fuarda sergilenecek ürünlere ilişkin tüm nakliye evraklarında fuar malı, fuar idaresi adresi, vb. ibarenin yer alması ve ürünlerin bedelsiz veya geçici çıkış yoluyla sevki zorunludur.• Nakliye desteği, katılımcının ürünlerinin geri getirilmesi durumunda gidiş-dönüş, geri getirilmemesi durumunda yalnızca gidiş olarak hesaplanır. FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 26
 25. 25. MÜRACAAT ŞEKLİDestek için gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiştarihini müteakip en geç 3 ay içerisinde;• Organizatörler ile katımlarda; katılımcı ve/veyaorganizatör tarafından Bakanlık tarafından belirlenenİhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine,• Bireysel katılımlarda ise; katılımcı tarafındankatılımcının üyesi olduğu İhracatçı Birlikleri GenelSekreterliklerine,intikal ettirilir. FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 27
 26. 26. DESTEK MÜRACAATI Organizatörler ile KatılımlardaKatılımcı adına düzenlenmiş fatura Standda kullanılan markalara ilişkin Marka Tescil BelgesiOrganizatöre banka aracılığıyla yapılmış İmza Sirküleriödeme belgeleriOrganizatör ve Katılımcı arasında yapılmış Belirli sektörlerde (uzay/havacılık, nano teknoloji,sözleşme ve Katılımcının banka hesap vb.), TÜBİTAK/belirli üniversitelerinbilgilerini de içerir taahhütname düzenleyeceği üretime ilişkin raporTicari Sicil Gazetesi Stand fotoğraflarıKapasite Raporu Temsilcinin ekonomi sınıfı uçak/tren/gemi/otobüs ile seyahatine ilişkin bilet (fuardan en erken 5- en geç 5 gün sonra) FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 28
 27. 27. DESTEK MÜRACAATI Organizatörler ile KatılımlardaKapasite Raporu ibraz edilememesi Organizatörün katılımcıya verdiği nakliyedurumunda Ekspertiz Raporu veya Faaliyet hakkının aşıldığı durumda, G.Beyannamesi,/ATABelgesi Karnesi , Gümrük onaylı Çeki/İcmal listesiKatılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji,uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzemeteknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil,yenilenebilir enerji, donanım, bilişim,yenilikçi ve ileri elektronik teknolojilerikonularında üretim yaptığına ilişkinTÜBİTAK veya Ortadoğu Teknik, İstanbulTeknik, Marmara, Ege ve UludağÜniversitelerinden birinin düzenleyeceğirapor veya İhracatçı Birliği GenelSekreterliğinin aslına uygunluğunuonayladığı sureti Powerpoint Templates 29
 28. 28. DESTEK ÖN MÜRACAATI Bireysel Katılımlarda !!Katılımcının bireysel olarak katılım sağlayacağı, Bakanlık tarafındandestek kapsamına alınmış bulunan sektörel nitelikteki uluslararasıfuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce, destekmüracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine fuarınyetkili organizatörü tarafından düzenlenen, boş stand ve/veya standartdonanımlı stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veyafaturası ile ön başvuruda bulunması gerekmektedir. FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 30
 29. 29. DESTEK MÜRACAATI Bireysel KatılımlardaFuarın yetkili organizatörü tarafından Katılımcı Kapasite Raporuadına düzenlenmiş boş alan kirasına ilişkinFaturaNakliye Faturası Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda Ekspertiz Raporu veya Faaliyet BelgesiStand harcamalarına ilişkin fatura Fuar KataloğuTüm faturaların bedellerinin banka aracılığıyla İmza Sirküleriyapılmış ödeme belgeleriGümrük Beyannamesi veya Ata Karnesi ile Katılımcının banka hesap bilgilerini de içerirgümrük işlemlerini tevsik eden belge taahhütnameTicari Sicil Gazetesi Stand fotoğraflarıStandda kullanılan markalara ilişkin Marka Tescil Katılımcının temsilcisinin fuara iştirak ettiğini tevsikenBelgesi pasaport veya ulaşım bileti gibi belgelerBelirli sektörlerde (uzay/havacılık, nano teknoloji, Temsilcinin ekonomi sınıfı uçak/tren/gemi/otobüs ilevb.), TÜBİTAK/belirli üniversitelerin seyahatine ilişkin bilet (fuardan en erken 5-en geç 5düzenleyeceği üretime ilişkin rapor gün sonra) Powerpoint Templates 31
 30. 30. DESTEK MÜRACAATI Önemli Hususlar!• Destek işlemlerinin hızlı sonuçlandırılabilmesini teminen; Katılımcı adına düzenlenmiş fatura, ödeme belgeleri, taahhütname,Ticari Sicil Gazetesi,Kapasite Raporu/Ekspertiz Raporu/Faaliyet Belgesi, İmza Sirküleri, vb. fuardan önce temin edilebilen belgeler fuardan önce İhracatçı Birliğine ibraz edilebilir.• Katılımcı başvuru evrakları arasında sayılan geçerli Kapasite Raporu veya Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Marka Tescil Belgesini İhracatçı Birliklerine elektronik ortamda tanıtır ve firma kaydını yaptırır. Bu belgeler, geçerlilik süreleri içinde tekrar istenmez.• Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunmak kaydıyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından Katılımcıya Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş olmak kaydıyla bir ay süre verilerek eksikliklerin tamamlanması istenir. Eksikliklerin tamamlanmaması durumunda başvuru dosyası işlemden kaldırılır. FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 32
 31. 31. ÖNEMLİ HUSUSLAR!! DEĞERLENDİRME FORMUYurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların fuar gözlemcisitarafından dağıtılan Fuar Değerlendirme Formunutitizlikle doldurup iade etmeleri gerekir.Aksi takdirde, katılımcının 2009/5 sayılı Tebliğkapsamındaki destek talebi değerlendirmeyealınmaz! FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 33
 32. 32. DEĞERLENDİRME FORMUPowerpoint Templates 34
 33. 33. Bakanlık Tarafından Yurt Dışı Fuar Düzenlemekle Yetkilendirilen Organizatörler İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL1 SEKRETERLİĞİ İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL2 SEKRETERLİĞİ3 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ4 İSTANBUL TİCARET ODASI5 ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ6 AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ7 EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ8 ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 35
 34. 34. Bakanlık Tarafından Yurt Dışı Fuar Düzenlemekle Yetkilendirilen Organizatörler1 EXPOTİM ULUSLARARASI FUAR ORG. A.Ş.2 SELTEN ULUSLARARASI FUAR VE AKSESUARLARI TİC. LTD. ŞTİ3 SENEXPO ULUSLARARASI FUARCILIK A.Ş.4 FORUM FUARCILIK VE GELİŞTİRME A.Ş.5 HANNOVER-MESSE INT. İSTANBUL ULUSLARARASI FUARCILIK LTD ŞTİ6 LADİN FUAR VE KONGRE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A.Ş.7 MERİDYEN ULUSLARARASI FUARCILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.8 PYRAMIDS GRUP FUARCILIK A.Ş.9 TUSKON EVRENSEL FUAR A.Ş.10 TÜRKEL FUARCILIK A.Ş.11 TÜYAP TÜM FUARCILIK YAPIM A.Ş.12 MERKÜR ULUSLARARASI FUARCILIK LTD.ŞTİ.13 ROTAFORTE REKLAM, FUAR ORG., TANITIM, TİC. ENTER. A.Ş. FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 36
 35. 35. FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 37
 36. 36. FUAR İZİNLERİ VE Templates DAİRE BAŞKANLIĞI Powerpoint DESTEKLERİ 38
 37. 37. Teşekkürler…FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI fuarihr@ekonomi.gov.tr +312.2048061, 2047679, 2047762 http://www.ekonomi.gov.tr Powerpoint Templates

×