Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EİB- SEKERBANK VOB- FX KORUNMA YÖNTEMLERİ

1,156 views

Published on

EİB- SEKERBANK VOB- FX KORUNMA YÖNTEMLERİ

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

EİB- SEKERBANK VOB- FX KORUNMA YÖNTEMLERİ

 1. 1. DÖVĐZ KURU RĐSKĐNDEN “KORUNMA” YÖNTEMLERĐVOB – Foreign Exchange(FX) Ege Đhracatçı Birlikleri - ĐZMĐR 13 Aralık 2012 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ĐZMĐR ŞUBESĐ 0(232) 4890605 0(232) 4890660 izmirsube@sekeryatirim.com
 2. 2. ankaraizmir
 3. 3. HĐZMETLERĐMĐZ Hisse Senedi Alım Satımı Vadeli Đşlem Sözleşmesi Alım Satımı (VOB) Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Özel Sektör Tahvili Alım Satımı Portföy Yönetimi, Yatırım Danışmanlığı (Bireysel ve Kurumsal Portföyleriniz Sizin Adınıza, Sizin Belirlediğiniz Sınırlara Göre Yönetilir) Halka Arza Aracılık, Şirket Evlilikleri, Finansal Danışmanlık Yatırım Fonları Alım Satımı (Altın Fon / Likit Fon/ Tahvil Bono Fon/Değişken Fon) S.W.E.T.T.(Seker Worldwide Exchanges and Electronic Tradering Platform) Yurt dışında 28 borsada (New York, London, Tokya, Xetra vs) 500.000’den Fazla Menkul Kıymetin Alım Satımı. FX (Foreign Exchange) Đşlemleri (Yurtdışından fiyat anlaşmaları ile rekabetçi fiyatlarla düşük spread ile hizmet sunma )3
 4. 4. Kur Riskinden Korunma Nedir? Đhracatçılar Açısından Kur Riskinden Korunma Đleri tarihte kasasına girecek yabancı paranın bugünden TL değerini sabitlemektir. Đthalatçılar Açısından Kur Riskinden Korunma Đleri tarihte ödenecek yabancı para borcunun bugünden TL değerini sabitlemektir.4
 5. 5. Döviz Kuru Riskinden Korunma Çeşitleri VOB FX FORWARD VADELĐ ĐŞLEM (FUTURES) sözleşmeler sözleşmeler SWAP sözleşmeleri OPSĐYON(OPTIONS) sözleşmeleri 5
 6. 6. VOB’un FX Piyasadan FarkıVADELĐ ĐŞLEM BORSALARINDA kote edilen fiyatlar alış verişekonu olan varlığın bugünkü değil gelecekteki değerini yansıtır.Vadeli işlem borsalarında alım veya satım yaptıklarında, malınve paranın el değiştirmesi gelecek bir tarihte gerçekleşecekdemektir. FX VOB Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Ekim 2012 20136 Spot Vadeli
 7. 7. VOB’daDöviz RiskindenKorunma Örneği USD/TL
 8. 8. çıy ım Var. . Bugün t ımĐhr aca A lac ağ 05 Ocak 2012 D US Đhracat bağlantımızı yapıyoruz. Bağlantımızı yaparken esas alınan 05 Ocak 2012 dolar kuru 1.8800 Đhracat bedeli 500.000 USD 28 Şubat 2012’de banka hesabımıza gelecek. 54 gün içerisinde Şirketimiz döviz kurunun düşmesi riskini taşımış oluyor. Bunu aşmamın yolu vadeli işlem sözleşmesini kullanarak 28 Şubat 2012’da banka hesabına girecek doların TL değerini bugünden sabitlemek olacak. Bunun için ihracat bağlantısı yapılan 5 Ocak Günü Şubat 2012 Vadeli USD Kuruna dayalı VĐS’de satım yönünde işlem yapılmalıdır.8 Şeker Yatırım Döviz Kuru Riskinden TLDolar VĐS ile Korunma Örneği
 9. 9. çıyım Đ hracat 05 Ocak 2012 Var lacağım USD A Verilerin Özeti USD Kuru 1.8800 iken VOB’daki Şubat 2012 vadeli kontratın fiyatı 1.9100. 54 gün sonra hesabımıza geçecek 500.000 doları hesabımıza geçmiş gibi VOB’da satarak TL değerini sabitliyorum..500*130=65.000 TL Teminat yatırıp 500 kontrat satış yapıyorum. Đhracat Bağlantısı Yapıldığı Gün 5 Ocak 2012 05 Ocak 2012 05 Ocak 2012 USD Kuru Şubat 2012 VOB Kuru 1.8800 1.91009 Şeker Yatırım Döviz Kuru Riskinden TLDolar VĐS ile Korunma Örneği
 10. 10. ım atçıy ar Đhrac ğımV USD Alaca Bugün 28 Şubat 2012 500.000 USD Đhracat Bedeli Banka hesabımıza geçti. Banka USD alış kuru 1.756 iken, VOB’daki Şubat 2012 vadeli kontratın fiyatı 1.7590. 5 Ocak 2012’de başlattığımız KORUNMA işlemini tamamlayalım: Đhracat Bedeli Hesaba Yattığı Gün 28 Şubat 2012 28 Şubat 2012 28 Şubat 2012 Banka USD Alış Kuru Şubat 2012 VĐS Kuru 1.7560 1.7590 Şeker Yatırım Döviz Kuru Riskinden TLDolar VĐS ile Korunma Örneği10
 11. 11. Korunma Đşleminin 2. Adımı m Va r Đhracat Bedeli çıyı ca t ım Hesaba Yattığı Gün a cağ Đhr Ala D 28 Şubat 2012 US 05 Ocak 2012 5 Ocak 2012 VOB’da Satım Yapılan Kur=1.9100 Spot Kur= 1.8800 28 Şubat 2012 28 Şubat 2012 VOB’da AlımYapılan Kur=1.7590 Banka USD Alış Kuru=1.7560 Şeker Yatırım Döviz Kuru Riskinden TLDolar VĐS ile Korunma Örneği11
 12. 12. SONUÇ (28.02.2012) r Đhracat Bedeli ıyı m Va Hesaba Geçtiği Gün tç ğım aca a Đhr A lac 28 Şubat 2012 D US VOB’da Satım Yapılan Kur=1.9100 28 Şubat 2012 VOB’da Alım Yapılan Kur=1.7590 Banka USD Alış Kuru=1.7560 (1.7590-1.9100)*500*1000 = 75.500 TL Kâr 500.000 USD*1.7560=878.000 TL12 Şeker Yatırım Döviz Kuru Riskinden TLDolar VĐS ile Korunma Örneği
 13. 13. SONUÇ r yım Va tçı ım aca c ağ Đhracat Bedeli Đhr Ala D Banka Alış Kurundan US TL’ye Çevrildi. 500.000*1.7560=878.000 TL VOB Kârı 878.000+75.500=953.500 TL Đşlem Masrafı 953.500-963,11= 952.536 TL 500.000 USD*1.9100=955.000 TL Đhracat 05 Ocak tarihinde 500.000 USD *1.7590 = 879.500 TL peşin yapılsaydı 500.000* 18800 (5/10.000 Đşlem masrafı) 940.000 TL elde edilecekken. 1.834.500=963,11 TL(Bsmv dahil) 12.536 TL beklentinin üzerinde (1 milyon usd için) ticari kâr elde edildi.13
 14. 14. FX KullanarakDöviz Riskinden Korunma
 15. 15. FX Đşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Đşlem Yapılan Platformda fiyatlar nasıl oluşuyor? Alış ve satış kotasyonları arasındaki spread farkı yüksek mi? Platform ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek mi? Platformda işlem takibi kolay mı? Bilgi ve teknik destek hizmeti alabilecek miyiz?. Gerektiğinde firmamız için risk yönetim15 danışmanlığı yapılabiliyor mu?
 16. 16. Seker Fx’de Đşlem Gören Ürünler16 Sunum Sırasında ŞekerFX Platforu üzerinden canlı işlem örnekleri gerçekleştirilerek konu aktarımı yapılmıştır.
 17. 17. Hedef Spread Oranları Bankalararası piyasada USD/TRY’de minumum 20 point EUR/TRY’de Minumum 25 point spread farkı vardır.17
 18. 18. ŞekerFX ‘de Đşlem Gören Pariteler18
 19. 19. ŞekerFX Platformunda Đşlem Takibi19
 20. 20. VOB’daVERGĐLENDĐRME
 21. 21. Yerleşik Kurumsal Yatırımcı Açısından VĐS’de Vergilendirme Pozisyon Devam Ederken Borsa fiyatı ile değerleme yapılır. Oluşacak kâr -zarar kurum kazancına dahil edilir veya indirilir. Başlangıç teminatı olarak yatırılan teminatın neması kurum kazancına dahil edilir. Yatırılan nakit teminatların nemaları %15 stopaja tabidir. Stopaj beyan edilen kurum kazancı üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisine mahsup edilir. Elde edilen kazanç nedeniyle KDV hesaplanmaz.21 Kaynak: : http://www.vob.org.tr/VOBPortalTur/docs/vobVergilendirmeRaporu.pdf
 22. 22. Yerleşik Kurumsal Yatırımcı Açısından VĐS’de Vergilendirme Pozisyon Kapatma Elde edilen kazançlardan %10 Stopaj kesintisi yapılır. Kâr kurum kazancına dahil edilir. Stopaj, beyan edilecek kazanç üzerinden hesaplanacak Kurumlar Vergisinden mahsup edilir. Zararlar kurum kazancından indirilir. Elde edilen kazanç nedeniyle KDV hesaplanmaz.22 Kaynak: : http://www.vob.org.tr/VOBPortalTur/docs/vobVergilendirmeRaporu.pdf
 23. 23. VOB (FUTURES)- FORWARD KIYASLAMASI
 24. 24. Forward - VOB Kıyaslaması FORWARD VOB Forward işlemde bankacılık Vob’da işlem prosedürü yoktur. işlemi gereğince gayri nakti Aracı kurumla sözleşme imzalanır. kredi tahsisi prosedürleri Başlangıç Teminatı yatırılır. Ertesi vardır. gün işlem yapılır. Foward kuru belirleyen karşı Vadeli işlem kurunu piyasa arz ve taraf bankadır.Kur arz ve talebe talebi belirler. göre belirlenmez. 9:15-17:45 saatleri arasında Forward işlemden vazgeçme vadeye kadar her an ters işlemle yoktur. pozisyonu kapatabilirsiniz. Bankalarda minumum işlem limitleri Minumum işlem limiti 1.000 Dolar uygulanmaktadır.Bunlar ve Euro’dur. 1 Kontrat Alarak (130 100.000 Dolar-100.000 Euro’dur. -170 TL) firmanızı koruyabilirsiniz. Teminat açığı çıktığında hemen Sürdürme teminatına kadar bekler. tamamlatılması istenir. Altına inerse tamamlanır. Teminat olarak yatırılan kıymete rehin konur. Teminat istenildiği zaman daha24 hızlı değiştirilir.
 25. 25. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ĐZMĐR ŞUBESĐ Cumhuriyet Bul. No:22 Kat:2 Konak/ Đzmir Đzmir Şube Tel : 232 441 00 07 (Pbx) Đzmir Şube Faks : 232 489 06 60 VOB Direkt Tel : 232 489 06 05 Email: izmirsube@sekeryatirim.com.trAylin SATIR (VOB Müdürü) Đlhan ÇETĐNKAYA (Şube Müdürü)asatir@sekeryatirim.com.tr icetinkaya@sekeryatirim.com.trCengizhan YOLAL(Yönetmen) Mehmet ERÇAKIR (Dealer)cyolal@sekeryatirim.com.tr mercakir@sekeryatirim.com.trCem KOCAOĞLU (Dealer) Elvan MOĞULKOÇ(Uzman)ckocaoglu@sekeryatirim.com.tr emogulkoc@sekeryatirim.com.trOsman KUTVAL (Uzman)okutval@sekeryatirim.com.tr

×