Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Sunumu

6,361 views

Published on

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Sunumu

Published in: Education
 • Be the first to comment

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Sunumu

 1. 1. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUYAYIM: 30.06.2012 / 28338 TARİH SAYILI RESMİ GAZETE:
 2. 2. KAPSAM VE İSTİSNALAR: (Md:2)A-FABRİKA, BAKIM MERKEZİ, DİKİMEVİ VE BENZERİ İŞYERLERİNDEKİLER HARİÇ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, GENEL KOLLUK KUVVETLERİ, MİLLİ İSTİHBARAT MÜŞTEŞARLIĞININ FAALİYETLERİ,B-AFET VE ACİL DURUM BİRİMLERİNİN MÜDAHALE FAALİYETLERİC-EV HİZMETLERİ,D-ÇALIŞAN İSTİHDAM ETMEKSİZİN KENDİ NAM VE HESABINA MAL VE HİZMET ÜRETİMİ YAPANLAR,E-HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARA YÖNELİK İNFAZ HİZMETLERİSIRASINDA, İYİLEŞTİRME KAPSAMINDA YAPILAN İŞYURDU, EĞİTİM, GÜVENLİK VE MESLEK EDİNDİRME FAALİYETLERİ, DIŞINDAKİBÜTÜN İŞYERLERİNDEKİ;*İŞVEREN-İŞVEREN VEKİLİ,*ÇIRAK-STAJYER,*BÜTÜN ÇALIŞANLARI KAPSAR.
 3. 3. TANIMLAR: (Md:3)ÇALIŞAN: TÜM İŞYERLERİNDE İSTİHDAM EDİLEN GERÇEK KİŞİ. (İK’DA ÇALIŞAN İFADESİ İŞÇİ KELİMESİ OLARAK KULLANILMAKTADIR)ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ: İSG İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARA KATILMA,ÇALIŞMALARI İZLEME, TEDBİR ALINMASINI İSTEME, TEKLİFLERDEBULUNMA VE BENZERİ KONULARDA ÇALIŞANLARI TEMSİL ETMEYEYETKİLİ ÇALIŞAN,(İSG KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞÇİTEMSİLCİSİ İSG YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ İLE ORTADAN KALKMIŞTI-YENİDENTANIMLANMIŞTIR)DESTEK ELEMANI: ASLİ GÖREVİNİN YANINDA İSG İLE İLGİLİ ÖNLEME,KORUMA, TAHLİYE, YANGINLA MÜCADELE, İLK YARDIM VE BENZERİKONULARDA ÖZEL OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞ UYGUN DONANIM VEYETERLİ EĞİTİME SAHİP KİŞİ,(İSG KANUNUNDA YENİ TANIMLANMIŞTIR)
 4. 4. TANIMLAR: (Md:3)EĞİTİM KURUMU: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞERSAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMLERİNİ VERMEK ÜZEREBAKANLIKÇA YETKİLENDİRİLEN KAMU KURUM VEKURULUŞLARINI, ÜNİVERSİTELERİ VE TÜRK TİCARET KANUNUNAGÖRE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLER TARAFINDAN KURULANMÜESSESELER.(İK’DA BULUNMAYIP İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ EĞİTİMİ HK.YÖNETMELİKTE BAHSEDİLMEKTEDİR.DİĞER SAĞLIK PERSONLİ EĞİTİM KURUMLARIİLK DEFA KONU EDİLMEKTEDİR.)GENÇ ÇALIŞAN: ONBEŞ YAŞINI BİTİRMİŞ ANCAK ONSEKİZ YAŞINIDOLDURMAMIŞ ÇALIŞAN.(İK’NUN 71. MADDESİNDE YER ALMAKTADIR)İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI: İSG ALANINDA GÖREV YAPMAK ÜZEREBAKANLIKÇA YETKİLENDİRİLMİŞ, İŞ GÜVENLİĞİ BELGESİNE SAHİPMÜHENDİS, MİMAR VEYA TEKNİK ELEMAN.(İK’DA YER ALMAYIP İPTAL EDİLEN YÖNETMELİKLERDE BULUNMAKTADIR)
 5. 5. TANIMLAR: (Md:3)İŞ KAZASI: İŞYERİNDE VEYA İŞİN YÜRÜTÜMÜ NEDENİYLE MEYDANAGELEN, ÖLÜME SEBEBİYET VEREN VEYA VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜRUHEN YA DA BEDENEN ÖZRE UĞRATAN OLAY.(İK’DA YER ALMAYIP SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUMd.13 DE AÇIKLANMAKTADIR.İSG KANUNUNDA TANIM GENELLENMİŞTİR)İŞVEREN: ÇALIŞAN İSTİHDAM EDEN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİYAHUT TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN KURUM VEYA KURULUŞLAR.(İK Md.2 DE AYNI TANIM YAPILMIŞTIR)İŞYERİ: MAL VEYA HİZMET ÜRETMEK AMACIYLA MADDİ OLAN VEYAOLMAYAN UNSURLAR İLE ÇALIŞANIN BİRLİKTE ÖRGÜTLENDİĞİ,İŞVERENİN İŞYERİNDE ÜRETTİĞİ MAL VEYA HİZMET İLE NİTELİKYÖNÜNDEN BAĞLILIĞI BULUNAN VE AYNI YÖNETİM ALTINDAÖRGÜTLENEN İŞYERİNE BAĞLI YERLER İLE DİNLENME, ÇOCUKEMZİRME, YEMEK, UYKU, YIKANMA, MUAYENE VE BAKIM, BEDEN VEMESLEKİ EĞİTİM YERLERİ VE AVLU GİBİ DİĞER EKLENTİLER VEARAÇLARI DA İÇEREN ORGANİZASYON.(İK Md. DE AYNI TANIM YAPILMIŞTIR.)
 6. 6. TANIMLAR: (Md:3)İŞYERİ HEKİMİ: İSG ALANINDA GÖREV YAPMAK ÜZEREBAKANLIKÇA YETKİLENDİRİLMİŞ, İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİNESAHİP HEKİM.(İK Md.81 DE TANIMLANMIŞTIR.)İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ: İŞYERİNDEKİ İSGHİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK ÜZERE KURULAN, GEREKLİ DONANIMVE PERSONELE SAHİP OLAN BİRİM.(İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIKVE GÜVENLİK BİRİMLERİHK.YÖNETMELİK Md.4 DE TANIMLANMIŞTIR)KONSEY: ULUSAL İSG KONSEYİ.(İSG KANUNUDA İLK DEFA TANIMLANMIŞTIR)İSG KURULU:(İK Md.80 DE TANIMLANMIŞTIR.)MESLEK HASTALIĞI: MESLEKİ RİSKLERE MARUZİYET SONUCUORTAYA ÇIKAN HASTALIK.(İK’ DA BULUNMAYIP SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUMd.14 DE DETAYLI OLARAK TARİF EDİLMİŞTİR.)
 7. 7. TANIMLAR: (Md:3)ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ: KAMU KURUM VE KURULUŞLARI,ORGANİZE SAN.BÖLGELERİ İLE TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖREFAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLER TARAFINDAN, İŞYERLERİNDE İSGHİZMETLERİNİ SUNMAK ÜZERE KURULAN GEREKLİ DONANIM VEPERSONELE SAHİP OLAN VE BAKANLIKÇA YETKİLENDİRİLEN BİRİM.(İK’DA BULUNMAMAKTADIR. İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİİLE ORTAK SAĞLIKVE GÜVENLİK BİRİMLERİ HK.YÖNETMELİK Md.4 DETANIMLANMIŞTIR)ÖNLEME: İŞYERİNDE YÜRÜTÜLEN İŞLERİN BÜTÜN SAFHALARINDA İSGİLE İLGİLİ RİSKLERİ ORTADAN KALDIRMAK VEYA AZALTMAK İÇİNPLANLANAN VE ALINAN TEDBİRLERİN TÜMÜ.(İSG KANUNUNDA İLK DEFA TANIMLANMIŞTIR.)RİSK: TEHLİKEDEN KAYNAKLANACAK KAYIP, YARALANMA YA DABAŞKA ZARARLI SONUÇ MEYDANA GELME İHTİMALİ.(İSG KANUNUNDA TANIM OLARAK İLK DEFA YER ALMAKTADIR.)
 8. 8. TANIMLAR: (Md:3)RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İŞYERİNDE VAR OLAN YA DA DIŞARIDANGELEBİLECEK TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ, BU TEHLİKELERİNRİSKE DÖNÜŞMESİNE YOL AÇAN FAKTÖRLER İLE TEHLİKELERDENKAYNAKLANAN RİSKLERİN ANALİZ EDİLEREK DERECELENDİRİLMESİ VEKONTROL TEDBİRLERİNİN KARARLAŞTIRILMASI AMACIYLA YAPILMASIGEREKLİ ÇALIŞMALAR.(İK’DA BULUNMAMAKTA OLUP YÖNETMELİKLERDE YER ALMAKTADIR)TEHLİKE: İŞYERİNDE VAR OLAN YA DA DIŞARIDAN GELEBİLECEK,ÇALIŞANI VEYA İŞYERİNİ ETKİLEYEBİLECEK ZARAR VEYA HASARVERME POTANSİYELİ.(İK’DA BULUNMAMAKTA OLUP YÖNETMELİKLERDE YER ALMAKTADIR)TEHLİKE SINIFI: İSG AÇISINDAN, YAPILAN İŞİN ÖZELLİĞİ, İŞİN HERSAFHASINDA KULLANILAN VEYA ORTAYA ÇIKAN MADDELER, İŞEKİPMANI, ÜRETİM YÖNTEM VE ŞEKİLLERİ, ÇALIŞMA ORTAM VEŞARTLARI İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR DİKKATE ALINARAK İŞYERİİÇİN BELİRLENEN TEHLİKE GRUBU.(İSG TEHLİKELİ SINIFLAR TEBLİĞİNDE YER ALMAKTADIR)
 9. 9. TANIMLAR: (Md:3)TEKNİK ELEMAN: TEKNİK ÖĞRETMEN, FİZİKÇİ VE KİMYAGERÜNVANINA SAHİP OLANLAR İLE ÜNİVERSİTELERİN İSG PROĞRAMIMEZUNLARI.(İK Md.82 DE TARİFLENMİŞTİR.)İŞYERİ HEMŞİRESİ: HEMŞİRELİK KANUNUNA GÖRE HEMŞİRELİKMESLEĞİNİ İCRA ETMEYE YETKİLİ, İSG ALANINDA GÖREV YAPMAKÜZERE BAKANLIKÇA YETKİLENDİRİLMİŞ İŞYERİ HEMŞİRELİĞİBELGESİNE SAHİP HEMŞİRE / SAĞLIK MEMURU.(İK’DA YER ALMAMAKTA OLUP HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDETANIMLANMIŞTIR)İŞVEREN VEKİLİ: İŞVEREN ADINA HAREKET EDEN, İŞİN VE İŞYERİNİNYÖNETİMİNDE GÖREV ALAN ÇALIŞAN. İSG KANUNU UYGULAMASIBAKIMINDAN İŞVEREN SAYILIR.(İK.Md.2 DE TANIMLANMIŞTIR)
 10. 10. İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜĞÜ: (Md:4)A-ÇALIŞANLARIN İŞLE İLGİLİ SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. BUNU SAĞLAMAK İÇİN;1-*MESLEKİ RİSKLERİN ÖNLENMESİ,*EĞİTİM VE BİLGİ VERİLMESİ DAHİL HER TÜRLÜ TEDBİRİN ALINMASI,*ORGANİZASYONUN YAPILMASI,*GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLERİN SAĞLANMASI,*SAĞLIK VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN DEĞİŞEN ŞARTLARA UYGUN HALE GETİRİLMESİ,*MEVCUT DURUMUN İYİLEŞTİRMESİ ÇALIŞMALARINI YAPMA.2-İŞYERİNDE ALINAN İSG TEDBİRLERİNE UYULUP UYULMADIĞININ İZLENMESİ, DENETLENMESİ VE UYGUNSUZLUKLARIN GİDERİLMESİNİ SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEDİR.CEZAİ YAPTIRIM:1 VE 2 İÇİN AYRI AYRI İKİBİN TL. İDARİ PARA CEZASI.
 11. 11. İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜĞÜ: (Md:4)3-RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN YAPILMASI, YAPTIRILMASI,4-ÇALIŞANA GÖREV VERİRKEN, ÇALIŞANIN SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNÜNDEN İŞE UYGUNLUĞUNU GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI,5-YETERLİ BİLGİ VE TALİMAT VERİLENLER DIŞINDA ÇALIŞANLARIN HAYATİ VE ÖZEL TEHLİKE BULUNAN YERLERE GİRMEMESİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALINMASI, YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEDİR.B-İŞYERİ DIŞINDAKİ UZMAN KİŞİ VE KURULUŞLARDAN HİZMET ALINMASI, İŞVERENİN SORUMLULUKLARINI ORTADAN KALDIRMAZ.C-ÇALIŞANLARIN İSG ALANINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, İŞVERENİN SORUMLULUKLARINI ETKİLEMEZ.D-İŞVEREN, İSG TEDBİRLERİNİN MALİYETİNİ ÇALIŞANLARA YANSITAMAZ.
 12. 12. RİSKLERDEN KORUNMA İLKELERİ: (Md:5)(YÜRÜRLÜK:01.01.2013)İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDEAŞAĞIDAKİ İLKELER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULUR.A-RİSKLERDEN KAÇINMAK,B-KAÇINILMASI MÜMKÜN OLMAYAN RİSKLERİ ANALİZ ETMEK,C-RİSKLERLE KAYNAĞINDA MÜCADELE ETMEK,D-İŞİN KİŞİLERE UYGUN HALE GETİRİLMESİ İÇİN İŞYERLERİNİN * TASARIMI İLE İŞ EKİPMANI, * ÇALIŞMA ŞEKLİ VE ÜRETİM METOTLARININ SEÇİMİNDE ÖZEN GÖSTERMEK, * TEK DÜZE ÇALIŞMA VE ÜRETİM TEMPOSUNUN SAĞLIK VE GÜVENLİĞE OLUMSUZ ETKİLERİNİ ÖNLEMEK, ÖNLENEMİYOR İSE EN AZA İNDİRMEK.
 13. 13. RİSKLERDEN KORUNMA İLKELERİ: (Md:5)(YÜRÜRLÜK:01.01.2013)E-TEKNİK GELİŞMELERE UYUM SAĞLAMAK,F-TEHLİKELİ OLANI, TEHLİKESİZ VEYA DAHA AZ TEHLİŞKELİ OLANLA DEĞİŞTİRMEK,G-TEKNOLOJİ, İŞ ORGANİZASYONU, ÇALIŞMA ŞARTLARI, SOSYAL İLİŞKİLER VE ÇALIŞMA ORTAMI İLE İLGİLİ FAKTÖRLERİN ETKİLERİNİ KAPSAYAN TUTARLI VE GENEL BİR ÖNLEME POLİTİKASI GELİŞTİRMEK,H-TOPLU KORUNMA TEDBİRLERİNE, KİŞİSEL KORUNMA TEDBİRLERİNE GÖRE ÖNCELİK VERMEK,I -ÇALIŞANLARA UYGUN TALİMATLAR VERMEK.
 14. 14. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ: (Md:6)(YÜRÜRLÜK:DEĞİŞKEN)MESLEKİ RİSKLERİN ÖNLENMESİ VE BU RİSKLERDEN KORUNULMASINAYÖNELİK ÇALIŞMALARI DA KAPSAYACAK, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİHİZMETLERİNİN SUNULMASI İÇİN İŞVEREN;1-*ÇALIŞANLARI ARASINDAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLENDİRİR. *BULUNMAMASI HALİNDE, BU HİZMETİN TAMAMINI VEYA BİR KISMINI ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİNDEN HİZMET ALARAK YERİNE GETİREBİLİR. *ANCAK BELİRTİLEN NİTELİKLERE VE GEREKLİ BELGEYE SAHİP OLMASI HALİNDE, TEHLİKE SINIFI VE ÇALIŞAN SAYISI DİKKATE ALINARAK, BU HİZMETİN YERİNE GETİRİLMESİNİ KENDİSİ ÜSTLENEBİLİR. CEZAİ YAPTIRIM:GÖREVLENDİRMEDİĞİ HER UZMAN-HEKİM İÇİN BEŞBİN TL.DİĞER SAĞLIK PERSONELİ İÇİN İKİBİNBEŞYÜZ TL. DEVAM EDEN HER AY İÇİN AYNI MİKTAR.
 15. 15. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ: (Md:6)(YÜRÜLÜK:DEĞİŞKEN) 2-GÖREVLENDİRDİKLERİ KİŞİ VEYA HİZMET ALDIĞI KURUM VE KURULUŞLARIN GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMELERİ AMACIYLA ARAÇ, GEREÇ, MEKAN VE ZAMAN GİBİ GEREKLİ BÜTÜN İHTİYAÇLARINI KARŞILAR. 3-İŞYERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HİZMETLERİNİ YÜRÜTENLER ARASINDA İŞ BİRLİĞİ VE KOORDİNASYONU SAĞLAR, 4-ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEDİĞİ BİLİNEN VE ETKİLEMESİ MUHTEMEL KONULAR HAKKINDA,GÖREVLENDİRDİKLERİ KİŞİ VEYA HİZMET ALDIĞI KURUM VE KURULUŞLARI, BAŞKA İŞYERLERİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE KENDİ İŞYERİNE GELEN ÇALIŞANLARI VE BUNLARIN İŞVERENLERİNİ BİLGİLENDİRİR.CEZAİ YAPTIRIM:2-3-4 MADDELER İÇİN AYRI AYRI BİNBEŞYÜZ TL,
 16. 16. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ: (Md:6)(YÜKÜMLÜLÜK:DEĞİŞKEN)5-GÖREVLENDİRDİKLERİ KİŞİ VEYA HİZMET ALDIĞI KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İSG İLE İLGİLİ MEVZUATA UYGUN OLAN VE YAZILI OLARAK BİLDİRİLEN TEDBİRLERİ YERİNE GETİRİR.CEZAİ YAPTIRIM: HER BİR TEDBİR İÇİN AYRI AYRI BİN TL. İDARİ PARACEZASI.6-TAM SÜRELİ İŞYERİ HEKİMİ GÖREVLENDİRİLEN İŞYERLERİNDE, DİĞER SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLENDİRİLMESİ ZORUNLU DEĞİLDİR.YÜRÜRLÜK: (Md:38)*KAMU KURUMLARI İLE 50’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN VE AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİ İÇİN 30.06.2014 DE,*50’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİ İÇİN 30.06.2013 DE,*DİĞER İŞYERLERİ İÇİN 30.12.2012 DE YÜRÜRLÜĞE GİRER.
 17. 17. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN BAKANLIKÇADESTEKLENMESİ: (Md:7)(YÜRÜRLÜK:DEĞİŞKEN)*KAMU KURUM VE KURULUŞLARI HARİÇ ONDAN AZ ÇALIŞANI BULUNANLARDAN ,ÇOK TEHLİKELİ VE TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİ FAYDALANABİLİR.*BAKANLAR KURULU, ONDAN AZ ÇALIŞANI BULUNANLARDAN AZTEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNİN DE FAYDALANMASINAKARAR VEREBİLİR.YÜRÜRLÜK: (Md:38)*KAMU KURUMLARI İLE 50’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN VE AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİ İÇİN 30.06.2014 DE,*50’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİ İÇİN 30.06.2013 DE,*DİĞER İŞYERLERİ İÇİN 30.12.2012 DE YÜRÜRLÜĞE GİRER.
 18. 18. İŞYERİ HEKİMLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI: (Md:8)(YÜRÜRLÜK:DEĞİŞKEN)1-HAK VE YETKİLERİ, GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMELERİ NEDENİYLE KISITLANAMAZ.2-GÖREVLERİNİ MESLEĞİN GETİRDİĞİ ETİK İLKELER VE MESLEKİ BAĞIMSIZLIK İÇERİSİNDE YÜRÜTÜRLER.3-TAM SÜRELİ GÖREVLENDİRİLMELERİ DURUMUNDA, İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ KURULACAKTIR.CEZAİ YAPTIRIM: 1-2-3 MADDELERİN HERBİRİ İÇİN AYRI AYRIBİNBEŞYÜZ TL.*İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİ İŞVERENE YAZILI OLARAK BİLDİRİR; BİLDİRİLEN HUSUSLARDAN HAYATİ TEHLİKE ARZEDENLERİN İŞVEREN TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE, BU HUSUSU BAKANLIĞIN YETKİLİ BİRİMİNE BİLDİRİR.
 19. 19. İŞYERİ HEKİMLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI: (Md:8)(YÜRÜRLÜK:DEĞİŞKEN)*HİZMET SUNAN KURULUŞLAR İLE İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI İSG HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDEKİ İHMALLERİNDEN DOLAYI, HİZMET SUNDUKLARI İŞVERENE KARŞI SORUMLUDURLAR.*ÇALIŞANIN ÖLÜMÜ VEYA MALÜLİYETİ İLE SONUÇLANACAK ŞEKİLDE VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜN BOZULMASINA NEDEN OLAN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ MEYDANA GELMESİNDE İHMALİ TESPİT EDİLEN İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ YETKİ BELGESİ ASKIYA ALINIR.*ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA (A),TEHLİKELİ SINIFTA (B), AZ TEHLİKELİ SINIFTA (C) UZMANLIK BELGESİNE SAHİP OLMA ŞARTI ARANIR.
 20. 20. İŞYERİ HEKİMLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI: (Md:8)(YÜRÜRLÜK:DEĞİŞKEN)*GEÇİCİ 4.MADDE İLE 30.06.2012 DEN İTİBAREN; 4 YILLIK SÜRE İLE (B) SINIFI (A) SINIFI YERİNE, 3 YILLIK SÜRE İLE (C) SINIFI B SINIFI UZMAN YERİNEÇALIŞTIRILABİLİR HÜKMÜ GETİRİLMİŞTİR. YÜRÜRLÜK: (Md:38)*KAMU KURUMLARI İLE 50’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN VE AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİ İÇİN 30.06.2014 DE,*50’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİ İÇİN 30.06.2013 DE,*DİĞER İŞYERLERİ İÇİN 30.12.2012 DE YÜRÜRLÜĞE GİRER.
 21. 21. İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARININ BELİRLENMESİ: (Md:9) (YÜRÜRLÜK:30.6.2012)*SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 83 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE İSG GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKANLIĞINDA İLGİLİ TARAFLARCA OLUŞTURULAN KOMİSYONUN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA BAKANLIKÇA ÇIKARILACAK TEBLİĞ İLE BELİRLENİR*İŞYERİ TEHLİKE SINIFININ TESPİTİNDE, O İŞYERİNDE YAPILAN ASIL İŞ DİKKATE ALINIR.
 22. 22. RİSK DEĞERLENDİRMESİ,KONTROL,ÖLÇÜM VE ARAŞTIRMA:(Md:10) (YÜRÜRLÜK:30.12.2012)A-İŞVEREN, İSG YÖNÜNDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMAK VEYA YAPTIRMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:-BELİRLİ RİSKLERDEN ETKİLENECEK ÇALIŞANLARIN DURUMU,-KULLANILACAK İŞ EKİPMANI İLE KİMYASAL MADDE VE MÜSTAHZARLARININ SEÇİMİ,-İŞYERİNİN TERTİP VE DÜZENİ,
 23. 23. RİSK DEĞERLENDİRMESİ,KONTROL,ÖLÇÜM VE ARAŞTIRMA:(Md:10) (YÜRÜRLÜK:30.12.2012)-GENÇ, YAŞLI, ENGELLİ, GEBE VEYA EMZİREN ÇALIŞANLAR GİBİ ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN GRUPLAR İLE KADIN ÇALIŞANLARIN DURUMU,CEZAİ YAPTIRIM: RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPTIRMAMAK ÜÇBİN,DEVAM EDEN HER AY İÇİN DÖRTBİNBEŞYÜZ TL.İDARİ PARA CEZASI,
 24. 24. RİSK DEĞERLENDİRMESİ, KONTROL, ÖLÇÜM VE ARAŞTIRMA:(Md:10) (YÜRÜRLÜK TARİHİ:30.12.2012 )B-İŞVEREN, RİSK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU ALINACAK İSG TEDBİRLERİ İLE KULLANILMASI GEREKEN KORUYUCU DONANIM VEYA EKİPMANI BELİRLER.C-UYGULANACAK İSG TEDBİRLERİ, ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ, ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNÜNDEN KORUNMA DÜZEYİNİ YÜKSELTECEK VE İŞYERİNİN İDARİ YAPILANMASININ HER KADEMESİNDE UYGULANABİLİR NİTELİKTE OLMALIDIR.D-İŞVEREN, İSG YÖNÜNDEN ÇALIŞMA ORTAMINA VE ÇALIŞANLARIN BU ORTAMDA MARUZ KALDIĞI RİSKLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK GEREKLİ KONTROL, ÖLÇÜ, İNCELEME VE ARAŞTIRMALARIN YAPILMASINI SAĞLAR.CEZAİ YAPTIRIM: D İÇİN BİNBEŞYÜZ TL.İDARİ PARA CEZAI UYGULANIR.
 25. 25. ACİL DURUM PLANLARI,YANGINLA MÜCADELE VE İLK YARDIM.(Md.11) (YÜRÜRLÜK TARİHİ:30.12.2012 )İŞVEREN;*ÇALIŞMA ORTAMI, KULLANILAN MADDELER, İŞ EKİPMANI VE ÇEVRE ŞARTLARINI DİKKATE ALARAK MEYDANA GELEBİLECEK ACİL DURUMLARI ÖNCEDEN DEĞERLENDİRİLEREK, ÇALIŞANLARI VE ÇALIŞMA ÇEVRESİNİ ETKİLEMESİ MÜMKÜN VE MUHTEMEL ACİL DURUMLARI BELİRLER VE BUNLARIN OLUMSUZ ETKİLERİNİ ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLERİ ALIR.*ACİL DURUMLARIN OLUMSUZ ETKİLERİNDEN KORUNMAK ÜZERE GEREKLİ ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRMELERİ YAPAR, ACİL DURUM PLANLARI YAPAR.*ÖZELLİKLE İLK YARDIM, ACİL TIBBİ MÜDAHALE, KURTARMA VE YANGINLA MÜCADELE KONULARINDA İŞYERİ DIŞINDAKİ KURULUŞLARLA İRTİBATI SAĞLAYACAK GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPAR.
 26. 26. ACİL DURUM PLANLARI,YANGINLA MÜCADELE VE İLK YARDIM.(Md.11) (YÜRÜRLÜK TARİHİ:30.12.2012 )*ACİL DURUMLARLA MÜCADELE İÇİN İŞYERİNİN BÜYÜKLÜĞÜ VE TAŞIDIĞI ÖZEL TEHLİKELER, YAPILAN İŞİN NİTELİĞİ, ÇALIŞAN SAYISI İLE İŞYERİNDE BULUNAN DİĞER KİŞİLERİ DİKKATE ALARAK; ÖNLEME, KORUMA, TAHLİYE, YANGINLA MÜCADELE, İLK YARDIM VE BENZERİ KONULARDA UYGUN DONANIMA SAHİP VE BU KONULARDA EĞİTİMLİ YETERLİ SAYIDA KİŞİYİ GÖREVLENDİRİR, ARAÇ VE GEREÇLERİ SAĞLIYARAK EĞİTİM VE TATBİKATLAR YAPTIRIR VE EKİPLERİN HER ZAMAN HAZIR BULUNMALARINI SAĞLAR.CEZAİ YAPTIRIM: 11NCİ MADDE İÇİN HER YÜKÜMLÜLÜK İÇİN BİN TL.DEVAMEDEN HER AY İÇİN AYNI MİKTAR İDARİ PARA CEZASI UYGULANIR.
 27. 27. TAHLİYE: (Md:12) (YÜRÜRLÜK TARİHİ:30.12.2012)CİDDİ, YAKIN VE ÖNLENEMEYEN TEHLİKELERİN MEYDANA GELMESİDURUMUNDA İŞVEREN;*ÇALIŞANLARIN İŞİ BIRAKARAK DERHAL ÇALIŞMA YERLERİNDEN AYRILIP GÜVENLİ BİR YER GİDEBİLMELERİ İÇİN, ÖNCEDEN GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPAR VE ÇALIŞANLARA GEREKLİ TALİMATLARI VERİR.*DURUMUN DEVAM ETMESİ HALİNDE, ZORUNLULUK OLMADIKÇA, GEREKLİ DONANIMA SAHİP VE ÖZEL OLARAK GÖREVLENDİRİLENLER DIŞINDAKİ ÇALIŞANLARIN İŞLERİNE DEVAM ETMELERİNİ İSTEYEMEZ.
 28. 28. TAHLİYE: (Md:12) (YÜRÜRLÜK TARİHİ:30.12.2012)*ÇALIŞANLARIN KENDİLERİ VEYA DİĞER KİŞİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN CİDDİ VE YAKIN TEHLİKE İLE KARŞILAŞTIKLARI VE AMİRİNE HEMEN HABER VEREMEDİKLERİ DURUMLARDA; İSTENMEYEN SONUÇLARIN ÖNLENMESİ İÇİN, BİLGİLERİ VE MEVCUT TEKNİK DONANIMLARI ÇERÇEVESİNDE MÜDAHALE EDEBİLMELERİNE İMKAN SAĞLAR. BÖYLE BİR DURUMDA ÇALIŞANLAR, İHMAL VE DİKKATSİZ DAVRANIŞLARI OLMADIKÇA YAPTIKLARI MÜDAHALEDEN DOLAYI SORUMLU TUTULAMAZ.CEZAİ YAPTIRIM: UYULMAYAN HER BİR YÜKÜMLÜLÜK İÇİN BİN TL.AYKIRILIĞIN DEVAM ETTİĞİ HER AY İÇİN AYNI MİKTAR İDARİ PARA CEZASI,
 29. 29. ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI: (Md:13) (YÜRÜRLÜK TARİHİ:30.12.2012)*CİDDİ VE YAKIN TEHLİKE İLE KARŞI KARŞIYA KALAN ÇALIŞANLAR KURULA, KURULUN BULUNMADIĞI İŞYERLERİNDE İSE İŞVERENE BAŞVURARAK DURUMUN TESBİT EDİLMESİNİ VE GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASINA KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDEBİLİR. KURUL ACİLEN TOPLANARAK, İŞVEREN İSE DERHAL KARARINI VERİR VE DURUMU TUTANAKLA TESPİT EDER. KARAR ÇALIŞANA VE ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNE YAZILI OLARAK BİLDİRİLİR.*KURUL VE İŞVERENİN ÇALIŞANIN TALEBİ YÖNÜNDE KARAR VERMESİ HALİNDE, ÇALIŞAN GEREKLİ TEDBİRLER ALININCAYA KADAR ÇALIŞMAKTAN KAÇINABİLİR. BU DÖNEMDEKİ ÜCRETİ VE KANUNLARDAN VE İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DİĞER HAKLARI KISITLANAMAZ.
 30. 30. ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI: (Md:13) (YÜRÜRLÜK TARİHİ:30.12.2012)*ÇALIŞANLAR CİDDİ VE YAKIN TEHLİKENİN ÖNLENEMEZ OLDUĞU DURUMLARDA BİRİNCİ FIKRADAKİ USULE UYMAK ZORUNDA OLMAKSIZIN İŞYERİNİ VEYA TEHLİKELİ BÖLGEYİ TERK EDEREK BELİRLENEN GÜVENLİ BÖLGEYE GİDER. ÇALIŞANLARIN BU HAREKETLERİNDEN DOLAYI HAKLARI KISITLANAMAZ.*İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLAR, TALEP ETMELERİNE RAĞMEN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMADIĞI DURUMLARDA, TABİ OLDUKLARI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE İŞ SÖZLEŞMELERİNİ FESHEDEBİLİR. TOPLU SÖZLEŞME VEYA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN KAMU PERSONELİ, BU MADDEYE GÖRE ÇALIŞMADIĞI DÖNEMDE FİİLEN ÇALIŞMIŞ SAYILIR.*MADDE 25’E GÖRE İŞİN DURDURULMASI HALİNDE BU MADDE HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ.
 31. 31. İŞ KAZASI,MESLEK HST.KAYIT VE BİLDİRİMİ.(Md:14)(YÜRÜRLÜK30.12.2012)İŞVEREN;A-BÜTÜN İŞ KAZALARININ VE MESLEK HASTALIKLARININ KAYDINI TUTAR, GEREKLİ İNCELEMELERİ YAPARAK BUNLAR İLE İLGİLİ RAPORLARI DÜZENLER.*İŞYERİNDE MEYDANA GELEN ANCAK YARALANMA VEYA ÖLÜME NEDEN OLMADIĞI HALDE YA DA İŞ EKİPMANININ ZARARA UĞRAMASINA YOL AÇAN VEYA ÇALIŞAN, İŞYERİ YA DA İŞ EKİPMANINI ZARARA UĞRATMA POTANSİYELİ OLAN OLAYLARI İNCELEYEREK BUNLAR İLE İLGİLİ RAPORLARI DÜZENLER.CEZAİ YAPTIRIM: YERİNE GETİRİLMEYEN HER BİR YÜKÜMLÜLÜKİÇİN AYRI AYRI BİNBEŞYÜZ TL.İDARİ PARA CEZASI UYGULANIR.
 32. 32. İŞ KAZASI,MESLEK HST.KAYIT VE BİLDİRİMİ: (Md:14)(YÜRÜRLÜK 30.12.2012)B-*İŞ KAZALARINI KAZADAN SONRAKİ ÜÇ İŞ GÜNÜ İÇİNDE,*MESLEK HASTALIKLARINI ÖĞRENİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN ÜÇ İŞ GÜNÜ İÇİNDE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BİLDİRİMDE BULUNUR. CEZAİ YAPTIRIM: İKİBİN TL.İDARİ PARA CEZASI UYGULANIR.C-MESLEK HASTALIĞI ÖN TANISI KOYDUKLARI VAKALARIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN YETKİLENDİRİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUCULARINA SEVK EDER.D-SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUCULARI KENDİLERİNE İNTİKAL EDEN İŞ KAZALARINI, YETKİLENDİRİLEN SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İSE MESLEK HASTALIĞI TANISI KOYDUKLARI VAKALARI EN GEÇ ON GÜN İÇİNDE SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA BİLDİRİR. CEZAİ YAPTIRIM: YERİNE GETİRMEYEN SUNUCULARA İKİBİN TL.CEZA.
 33. 33. SAĞLIK GÖZETİMİ: (Md:15) (YÜRÜRLÜK:30.12.2012)A- İŞVEREN ÇALIŞANLARIN SAĞLIK MUAYENELERİNİ YAPTIRMAK ZORUNDADIR. * İŞE GİRİŞLERİNDE, * İŞ DEĞİŞİKLİĞİNDE, *İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI VEYA SAĞLIK NEDENİYLE TEKRARLANAN İŞTEN UZAKLAŞMALARINDAN SONRA İŞE DÖNÜŞLERİNDE TALEP ETMELERİ HALİNDE, *İŞİN DEVAMI SÜRESİNCE, ÇALIŞANIN VE İŞİN NİTELİĞİ İLE İŞYERİNİN TEHLİKE SINIFINA GÖRE BAKANLIKÇA BELİRLENEN DÜZENLİ ARALIKLARLA,B-TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞACAKLAR, YAPACAKLARI İŞE UYGUN OLDUKLARINI BELİRTEN SAĞLIK RAPORU OLMADAN İŞE BAŞLATILAMAZ.CEZAİ YAPTIRIM: A-B İÇİN HER ÇALIŞAN İÇİN BİN TL.İDARİ PARA CEZASI.
 34. 34. SAĞLIK GÖZETİMİ: (Md:15) (YÜRÜRLÜK:30.12.2012)C-SAĞLIK RAPORLARI, İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNDE VEYA HİZMET ALINAN ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNDE GÖREVLİ OLAN İŞYERİ HEKİMİNDEN ALINIR. RAPORLARA İTİRAZLAR SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENEN HAKEM HASTAHANELERE YAPILIR, VERİLEN KARARLAR KESİNDİR.D-SAĞLIK GÖZETİMİNDEN DOĞAN MALİYET VE BU GÖZETİMDEN KAYNAKLI HER TÜRLÜ EK MALİYET İŞVERENCE KARŞILANIR, ÇALIŞANA YANSITILMAZ.E-SAĞLIK MUAYENESİ YAPTIRILAN ÇALIŞANIN ÖZEL HAYATI VE İTİBARININ KORUNMASI AÇISINDAN SAĞLIK BİLGİLERİ GİZLİ TUTULUR.
 35. 35. ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ: (Md:16) (YÜRÜRLÜK:30.12.2012)ÇALIŞANLAR VE ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ İŞYERİNİN ÖZELLİKLERİ DİKKATEALINARAK BİLGİLENDİRİLİR.*İŞYERİNDEKİ SAĞLIK VE GÜVENLİK RİSKLERİ, KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER.*KENDİLERİ İLE İLGİLİ YASAL HAK VE SORUMLULUKLAR.*İLK YARDIM, OLAĞAN DIŞI DURUMLAR, AFETLER VE YANGINLA MÜCADELE VE TAHLİYE İŞLERİ KONUSUNDA GÖREVLENDİRİLEN KİŞİLER.*CİDDİ VE YAKIN TEHLİKEYE MARUZ KALAN VEYA KALMA RİSKİ OLAN BÜTÜN ÇALIŞANLAR, TEHLİKELER İLE BUNLARDAN DOĞAN RİSKLERE KARŞI ALINMIŞ VE ALINACAK TEDBİRLER,*BAŞKA İŞYERLERİNDEN ÇALIŞMAK ÜZERE GELEN ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİNE GEREKLİ BİLGİLER,*RİSK DEĞERLENDİRMESİ, İSG İLE İLGİLİ KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER, ÖLÇÜM, ANALİZ, TEKNİK KONTROL, KAYITLAR, RAPORLAR VE TEFTİŞTEN ELDE EDİLEN BİLGİLERE, DESTEK ELEMANLARI İLE ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİNİN ULAŞMASINI SAĞLAR.CEZAİ YAPTIRIM: BİLGİLENDİRİLMEYEN HER ÇALIŞAN İÇİN BİN TL.CEZA.
 36. 36. ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ: (Md:17) (YÜRÜRLÜK:01.01.2013)A-İŞVEREN,ÇALIŞANLARIN ; *İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE, *ÇALIŞMA YERİ VEYA İŞ DEĞİŞİKLİĞİNDE, *İŞ EKİPMANININ DEĞİŞMESİ HALİNDE, *YENİ TEKNOLOJİ UYGULAMASINDA İSG EĞİTİMLERİ ALMASINI SAĞLAR. *EĞİTİMLER, DEĞİŞEN VE ORTAYA ÇIKAN YENİ RİSKLERE UYGUN OLARAK YENİLENİR, GEREKTİĞİNDE TEKRARLANIR.CEZAİ YAPTIRIM: HER ÇALIŞAN İÇİN BİN TL.İDARİ PARASI.B-ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ ÖZEL OLARAK EĞİTİLİR.C-MESLEK EĞİTİMİ ALMA ZORUNLULUĞU BULUNAN TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE, YAPACAĞI İŞLE İLGİLİ MESLEKİ EĞİTİM ALDIĞINI BELGELEYEMEYENLER ÇALIŞTIRILAMAZ.
 37. 37. ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ: (Md:17) (YÜRÜRLÜK:30.12.2012)D-İŞ KAZASI GEÇİREN VEYA MESLEK HASTALIĞINA YAKALANAN ÇALIŞANA İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE, SÖZ KONUSU KAZANIN VEYA MESLEK HASTALIĞININ SEBEPLERİ, KORUNMA YOLLARI VE GÜVENLİ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ İLAVE EĞİTİM VERİLİR.E-HERHANGİ BİR SEBEPLE ALTI AYDAN FAZLA BİR SÜREYLE İŞTEN UZAK KALANLARA, TEKRAR İŞE BAŞLATILMADAN ÖNCE BİLGİ YENİLEME EĞİTİMİ VERİLİR.F-TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNDE, YAPILACAK İŞLERDE KARŞILAŞILACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK RİSKLERİ İLE İLGİLİ YETERLİ BİLGİ VE TALİMATLARI İÇEREN EĞİTİMİN ALINDIĞINA DAİR BELGE OLMAKSIZIN, BAŞKA İŞYERLERİNDEN ÇALIŞMAK ÜZERE GELEN ÇALIŞANLAR İŞE BAŞLATILMAZ.
 38. 38. ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ: (Md:17) (YÜRÜRLÜK:30.12.2012)G-GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULAN İŞVEREN, İSG RİSKLERİNE KARŞI ÇALIŞANA GEREKLİ EĞİTİMİN VERİLMESİNİ SAĞLAR.H-VERİLECEK EĞİTİMLERİN MALİYETİ ÇALIŞANLARA YANSITILAMAZ. EĞİTİMLERDE GEÇEN SÜRE ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILIR. EĞİTİM SÜRELERİNİN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN ÜZERİNDE OLMASI HALİNDE, BU SÜRELER FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA VEYA FAZLA ÇALIŞMA OLARAK DEĞERLENDİRİLİR.CEZAİ YAPTIRIM: HER ÇALIŞAN İÇİN BİN TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANIR.
 39. 39. ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININSAĞLANMASI: (Md:18)(YÜRÜRLÜLÜK:30.12.2012)İŞVEREN, ÇALIŞANLARA-ÇALIŞAN / SENDİKA TEMSİLCİLERİNE;A-İSG İLE İLGİLİ KONULARDA GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI, TEKLİF GETİRME HAKKININ TANINMASI VE BU KONULARDA GÖRÜŞMELERDE YER ALMA VE KATILIM SAĞLANMASINI İMKANINI SAĞLAR.B-YENİ TEKNOLOJİLERİN UYGULANMASI, SEÇİLECEK İŞ EKİPMANI, ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARININ ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNE ETKİSİ KONULARINDA GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI,C-İSG İLE İLGİLİ ALINAN ÖNLEMLERİN YETERSİZ OLDUĞU DURUMLARDA VEYA TEFTİŞ SIRASINDA, YETKİLİ MAKAMA BAŞVURMALARINDAN DOLAYI HAKLARI KISITLANAMAZ.
 40. 40. ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININSAĞLANMASI: (Md:18)(YÜRÜRLÜLÜK:30.12.2012)D-DESTEK ELEMANLARI İLE ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİNİN;*İŞYERİNDE GÖREVLENDİRİLECEK VEYA DIŞARIDAN HİZMET ALINACAK İŞYERİ HEKİMİ, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE DİĞER PERSONEL İLE İLK YARDIM, YANGINLA MÜCADELE VE TAHLİYE İŞLERİ İÇİN KİŞİLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ,*RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILARAK, ALINMASI GEREKEN KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİN VE KULLANILMASI GEREKEN KORUYUCU DONANIM VE EKİPMANIN BELİRLENMESİ,
 41. 41. ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININSAĞLANMASI: (Md:18)(YÜRÜRLÜLÜK:30.12.2012)*SAĞLIK VE GÜVENLİK RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ VE KORUYUCUHİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ,*ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ,*ÇALIŞANLARA VERİLECEK EĞİTİMİM PLANLANMASI,KONULARINDA ÖNCEDEN GÖRÜŞLERİ ALINIR.CEZAİ YAPTIRIM: HER AYKIRILIK İÇİN AYRI AYRI BİN TL.İDARİ PARA CEZASI.
 42. 42. ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: (Md:19)(YÜRÜRLÜK:30.12.2012)ÇALIŞANLAR:*İSG İLE İLGİLİ ALDIKLARI EĞİTİM VE İŞVERENİN BU KONUDAKİ TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA, KENDİLERİNİN VE HAREKETLERİNDEN DOLAYI VEYA YAPTIKLARI İŞTEN ETKİLENEN DİĞER ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRMEMEKLE YÜKÜMLÜDÜRLER.*İŞYERİNDEKİ MAKİNE, CİHAZ, ARAÇ, GEREÇ, TEHLİKELİ MADDE, TAŞIMA EKİPMANI VE DİĞER ÜRETİM ARAÇLARINI KURALLARA UYGUN ŞEKİLDE KULLANMAK, BUNLARIN GÜVENLİK DONANIMLARINI DOĞRU OLARAK KULLANMAK, KEYFİ OLARAK ÇIKARMAMAK VE DEĞİŞTİRMEMEK,*KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMI DOĞRU KULLANMAK VE KORUMAK,*KENDİ GÖREV ALANINDA, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN İŞVEREN VE ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAK,
 43. 43. ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: (Md:19)(YÜRÜRLÜK:30.12.2012)*İŞYERİNDEKİ MAKİNE, CİHAZ, ARAÇ, GEREÇ, TESİS VE BİNALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNÜNDEN CİDDİ VE YAKIN BİR TEHLİKE İLE KARŞILAŞTIKLARINDA VE BU KORUMA TEDBİRLERİNDE BİR EKSİKLİK GÖRDÜKLERİNDE, İŞVERENE VEYA ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNE DERHAL HABER VERMEK,*TEFTİŞE YETKİLİ MAKAM TARAFINDAN İŞYERİNDE TESBİT EDİLEN NOKSANLIK VE MAVZUATA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ KONUSUNDA, İŞVEREN VE ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAK.
 44. 44. ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ: (Md:20)(YÜRÜLÜK:30.12.2012)İŞYERİNİN DEĞİŞİK BÖLÜMLERİNDEKİ RİSKLER VE ÇALIŞAN SAYILARI GÖZÖNÜNDE BULUNDURULARAK DENGELİ DAĞILIMA ÖZEN GÖSTERMEKKAYDIYLA, ÇALIŞAN ARASINDA YAPILACAK SEÇİM VEYA SEÇİMLEBELİRLENEMİYORSA ATAMA YOLUYLA; 2- 50 ARASINDA BİR, 51- 100 “ İKİ, 101- 500 “ ÜÇ, 501-1000 “ DÖRT,1001-2000 “ BEŞ,2001 VE ÜZERİ “ ALTI ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRİLİR.CEZAİ YAPTIRIM: BİN TL.İDARİ PARA CEZASI UYGULANIR.BİRDEN FAZLA TEMSİLCİ GÖREVLENDİRİLDİĞİNDE KENDİ ARALARINDANSEÇİMLE BİRİSİ BAŞ TEMSİLCİ OLARAK BELİRLENİR.
 45. 45. ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ: (Md:20)(YÜRÜLÜK:30.12.2012)*ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ, TEHLİKE KAYNAĞININ YOK EDİLMESİ VEYA TEHLİKEDEN KAYNAKLANA RİSKİN AZALTILMASI İÇİN, İŞVERENE ÖNERİDE BULUNMA VE İŞVERENDEN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASINI İSTEME HAKKINA SAHİPTİR.*GÖREVLERİNİ YÜRÜTMELERİ NEDENİYLE, ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ VE DESTEK ELEMANLARININ HAKLARI KISITLANAMAZ VE GÖREVLERİNİ YERİNE GETİREBİLMELERİ İÇİN İŞVEREN TARAFINDAN GEREKLİ İMKANLAR SAĞLANIR.CEZAİ YAPTIRIM: BİN TL.İDARİ PARA CEZASI UYGULANIR.*İŞYERİNDE YETKİLİ SENDİKA BULUNMASI HALİNDE, İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ OLARAK DA GÖREV YAPAR.
 46. 46. ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ: (Md:21)(YÜRÜRLÜK:30.12.2012)ÜLKE GENELİNDE İSG İLE İLGİLİ POLİTİKA VE STRATEJİLERİNBELİRLENMESİ İÇİN TAVSİYELERDE BULUNMAK ÜZERE KONSEYKURULMUŞTUR.ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENİR.ÜYELER:*BAKANLIK MÜŞTEŞARI: BAŞKAN*İSG GENEL MD.-ÇALIŞMA GENEL MD.-İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANI-SOSYALGÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN BİR GENEL MD.*BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK-ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR-GIDA-TARIM VE HAYVANCILIK-KALKINMA-MİLLİ EĞİTİM – SAĞLIK BAKANLIKLARINDAN İLGİLİ BİRER GENEL MÜDÜR.*YÖK’DEN BİR YÜRÜTME KURULU ÜYESİ-DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINDAN BİR BAŞKAN YARDIMCISI,
 47. 47. ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ: (Md:21)(YÜRÜRLÜK:30.12.2012)*İŞVEREN-İŞÇİ VE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ÜST KURULUŞLARININ EN FAZLA ÜYEYE SAHİP İLK ÜÇÜNDEN-T.ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNDEN-T.ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNDAN-T.TABİPLER BİRLİĞİNDEN-T.MÜHENDİS VE MİMARLAR ODALARI BİRLİĞİNDEN-T.ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİNDEN KONUYLA İLGİLİ VEYA GÖREVLİ BİRER YÖNETİM KURULU ÜYESİ.*İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE İSG GENEL MÜDÜRÜNÜN TEKLİFİ VE KONSEYİN KARARI İLE İSG KONUSUNDA FAALİYET GÖSTEREN KURUM VE KURULUŞLARDAN EN FAZLA İKİ TEMSİLCİ İKİ YIL İÇİN SEÇİLİRLER VE ÜST ÜSTE İKİ TOPLANTIYA KATILMAZLARSA ÜYELİKLERİ SONA ERER.*KONSEYİN SEKRETARYASI İSG GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLÜR.*YILDA İKİ DEFA OLAĞAN TOPLANIR, BAŞKANINI VEYA ÜYELERİN !/3 TEKLİFİ İLE OLAĞANÜSTÜ TOPLANABİLİR
 48. 48. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU: (Md:22)(YÜRÜRLÜK:30.12.2012)*ELLİ VE DAHA FAZLA ÇALIŞANIN BULUNDUĞU VE ALTI AYDAN FAZLA SÜREN SÜREKLİ İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE, İSG İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA BULUNMAK ÜZERE KURUL OLUŞTURULUR.*İŞVEREN, İSG MEVZUATINA UYGUN KURUL KARARLARINI UYGULAR.*ALTI AYDAN FAZLA SÜREN ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE; -AYRI AYRI KURUL OLUŞTURULMUŞ İSE, İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON ASIL İŞVERENCE SAĞLANIR. -ASIL İŞVEREN TARAFINDAN KURULMUŞ İSE, KURUL OLUŞTURMASI GEREKMEYEN ALT İŞVEREN, KOORDİNASYONU SAĞLAMAK ÜZERE VEKALETEN YETKİLİ TEMSİLCİ ATAR. -KURUL OLUŞTURMASI GEREKMEYEN ASIL İŞVEREN, ALT İŞVERENİN OLUŞTURDUĞU KURULA KOORDİNASYONU SAĞLAMAK ÜZERE VEKALETEN YETKİLİ BİR TEMSİLCİ ATAR.
 49. 49. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU: (Md:22)(YÜRÜRLÜK:30.12.2012) -KURUL OLUŞTURMASI GEREKMEYEN ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVERENİN TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI ELLİDEN FAZLA İSE, KOORDİNASYONU ASIL İŞVERENCE YAPILMAK KAYDIYLA, BİRLİKTE KURUL OLUŞTURULUR.*AYNI ÇALIŞMA ALANINDA BİRDEN FAZLA İŞVERENİN BULUNMASI VE BU İŞVERENLERCE BİRDEN FAZLA KURULUN OLUŞTURULMASI HALİNDE İŞVERENLER, BİRBİRLERİNİN ÇALIŞMALARINI ETKİLEYEBİLECEK KURUL KARARLARI HAKKINDA DİĞER İŞVERENLERİ BİLGİLENDİRİR.CEZAİ YAPTIRIM: HER BİR AYKIRILIK İÇİN AYRI AYRI İKİBİN TL.İDARİ PARA CEZASI UYGULANIR.
 50. 50. İSG’NİN KOORDİNASYONU: (Md:23)(YÜRÜRLÜK:30.12.2012)1-AYNI ÇALIŞMA ALANINI BİRDEN FAZLA İŞVERENİN PAYLAŞMASI DURUMUNDA İŞVERENLER; İŞ HİJYENİ İLE İSG ÖNLEMLERİNİN UYGULANMASINDA İŞ BİRLİĞİ YAPAR, YAPILAN İŞİN YAPISI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK MESLEKİ RİSKLERİN ÖNLENMESİ VE BU RİSKLERDEN KORUNULMASI ÇALIŞMALARINI KOORDİNASYON İÇİNDE YAPAR, BİRBİRLERİNİ VE ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİNİ BU RİSKLER KONUSUNDA BİLGİLENDİRİR.2-BİRDEN FAZLA İŞYERİNİN BULUNDUĞU İŞ MERKEZLERİ, İŞ HANLARI, SANAYİ BÖLGELERİ VEYA SİTELERİ GİBİ YERLERDE, İSG KONUSUNDAKİ KOORDİNASYON YÖNETİM TARAFINDAN SAĞLANIR. YÖNETİM, İŞYERLERİNDE İSG YÖNÜNDEN DİĞER İŞYERLERİNİ ETKİLEYECEK TEHLİKELER HUSUSUNDA GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMALARI İÇİN İŞVERENLERİ UYARIR. BU UYARILARA UYMAYAN İŞVERENLERİ BAKANLIĞA BİLDİRİR. CEZAİ YAPTIRIM: YERİNE GETİRMEYEN YÖNETİMLERE BEŞBİN TL.
 51. 51. TEFTİŞ-İNCELEME-ARAŞTIRMA-MÜFETTİŞİN YETKİ,YÜKÜMLÜLÜKVE SORUMLULUĞU: (Md:24)(YÜRÜRLÜK:30.12.2012)1-İSG YÖNÜNDEN TEFTİŞ YAPMAYA BAKANLIK MÜFETİŞLERİ YETKİLİDİR. TEFTİŞ VE İNCELEMELERDE İŞ KANUNUNUN 92-93-96-97 VE 107 NCİ MADDELERİ UYGULANIR.2-BAKANLIK İSG KONUSUNDA ÖLÇÜM-İNCELEME VE ARAŞTIRMA YAPMAYA BU AMAÇLA NUMUNE ALMAYA VE EĞİTİM KURUMLARI İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİNDE KONTROL VE DENETİM YAPMAYA YETKİLİDİR.CEZAİ YAPTIRIM: ENGEL OLAN İŞVERENE BEŞBİN TL.İDARİ PARA CEZASI.3-ASKERİ İŞYERLERİYLE YURT GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ MADDELER ÜRETİLEN İŞYERLERİNİN DENETİM VE TEFTİŞİ KONUSU VE SONUÇLARINA AİT İŞLEMLER, MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI VE BAKANLIKÇA BİRLİKTE HAZIRLANACAK YÖNETMELİĞE GÖRE YÜRÜTÜLÜR.
 52. 52. İŞİN DURDURULMASI: (Md:25)(YÜRÜLÜK:30.12.2012)4-İŞYERİNDEKİ BİNA VE EKLENTİLERDE, ÇALIŞMA YÖNTEM VE ŞEKİLLERİNDE VEYA İŞ EKİPMANLARINDA ÇALIŞANLAR İÇİN HAYATİ TEHLİKE OLUŞTURAN BİR HUSUS TESPİT EDİLDİĞİNDE; BU TEHLİKELER GİDERİLİNCEYE KADAR, HAYATİ TEHLİKENİN NİTELİĞİ VE BU TEHLİKEDEN DOĞABİLECEK RİSKİN ETKİLEYEBİLECEĞİ ALAN İLE ÇALIŞANLAR DİKKATE ALINARAK, İŞYERİNİN BİR BÖLÜMÜNDE VEYA TAMAMINDA İŞ DURDURULUR.5-ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN MADEN, METAL VE YAPI İŞLERİ İLE TEHLİKELİ KİMYASALLARLA ÇALIŞILAN İŞLERİN YAPILDIĞI VEYA BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN OLABİLECEĞİ İŞYERLERİNDE, RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMAMIŞ OLMASI DURUMUNDA İŞ DURDURULUR.
 53. 53. İŞİN DURDURULMASI: (Md:25)(YÜRÜLÜK:30.12.2012)*ÜÇ MÜFETTİŞ TARAFINDAN, MÜFETTİŞİN TESBİTİ ÜZERİNE İNCELEME YAPARAK ,TESPİT TARİHİNDEN İTİBAREN İKİ GÜN İÇERİSİNDE İŞİN DURDURULMASINA KARAR VEREBİLİR. ANCAK TESPİT EDİLEN HUSUSUN ACİL MÜDAHALEYİ GEREKTİRMESİ HALİNDE; TESPİTİ YAPAN İŞ MÜFETTİŞİ, HEYET TARAFINDAN KARAR ALININCAYA KADAR GEÇERLİ OLMAK KAYDIYLA İŞİ DURDURUR.*İŞİN DURDURULMASI KARARI, İLGİLİ MÜLKİ İDARE AMİRİNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE BİR GÜN İÇERİSİNDE GÖNDERİLİR. KARAR YİRMİDÖRT SAAT İÇİNDE MÜLKİ İDARE AMİRİ TARAFINDAN YERİNE GETİRİLİR. TESPİT EDİLEN HUSUSUN ACİL MÜDAHALEYİ GEREKTİRMESİ NEDENİYLE VERİLEN İŞİN DURDURULMASI KARARI, MÜLKİ İDARE AMİRİ TARAFINDAN AYNI GÜN YERİNE GETİRİLİR.
 54. 54. İŞİN DURDURULMASI: (Md:25)(YÜRÜLÜK:30.12.2012)*İŞVEREN; TEBLİGATIN YERİNE GETİRİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN ALTI İŞ GÜNÜ İÇİNDE, YETKİLİ İŞ MAHKEMESİNE İTİRAZ EDEBİLİR. İTİRAZ İŞİN DURDURULMASI KARARINI ETKİLEMEZ. MAHKEME İTİRAZI ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜR VE ALTI İŞ GÜNÜ İÇİNDE KARARA BAĞLAR. KARAR KESİNDİR.*İŞVERENİN İŞİN DURDURULMASINI GEREKTİREN HUSUSLARIN GİDERİLDİĞİNİ BAKANLIĞA YAZILI OLARAK BİLDİRMESİ HALİNDE, EN GEÇ YEDİ GÜN İÇİNDE İŞYERİNDE İNCELEME YAPILARAK İŞVERENİN TALEBİ SONUÇLANDIRILIR.CEZAİ YAPTIRIM: İŞİN DURDURULMASI KARARINA UYMAYAN İŞVERENEFİİL BAŞKA BİR SUÇ OLUŞTURSA DAHİ ONBİN TL. İDARİ PARA CEZASIUYGULANIR.
 55. 55. İŞİN DURDURULMASI: (Md:25)(YÜRÜLÜK:30.12.2012)*İŞVEREN, İŞİN DURDURULMASI SEBEBİYLE İŞSİZ KALAN ÇALIŞANLARA ÜCRETLERİNİ ÖDEMEKLE VEYA ÜCRETLERİNDE BİR DÜŞÜKLÜK OLMAMAK ÜZERE MESLEK VEYA DURUMLARINA GÖRE BİR İŞ VERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.CEZAİ YAPTIRIM: YUKARIDAKİ HUSUSU YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENE,İHLALE UĞRAYAN HER BİR ÇALIŞAN İÇİN BİN TL. AYKIRILIĞIN DEVAMETTİĞİ HER AY İÇİN AYNI MİKTAR İDARİ PARA CEZASI UYGULANIR.
 56. 56. İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULANMASI: (Md:26)(YÜRÜRLÜK:30.12.2012)*İDARİ PARA CEZALARI GEREKÇESİ BELİRTİLMEK SURETİYLE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLİR.*VERİLEN İDARİ PARA CEZALARI TEBLİĞİNDEN İTİBAREN OTUZ GÜN İÇİNDE ÖDENİR.*İDARİ PARA CEZALARI TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAYAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI ADINA DA DÜZENLENEBİLİR.*CEZA MİKTARLARI İHLAL EDİLEN MADDE İÇERİSİNDE AÇIKLANMIŞTIR.
 57. 57. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER VE MUAFİYET: (MD:27)(YÜRÜRLÜK:30.12.2012)*ÇALIŞANLARIN TABİ OLDUKLARI KANUN HÜKÜMLERİ SAKLI KALMAK KAYDIYLA, BU KANUNDA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE İŞ KANUNUNUN BU KANUNA AYKIRI OLMAYAN HÜKÜMLERİ UYGULANIR.*BU KANUNA GÖRE DÜZENLENEN KAĞITLAR DAMGA VERGİSİNDEN, İŞLEMLER HARÇTAN MUAFTIR.*BAKANLIK, BU KANUNA GÖRE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERE AİT HER TÜRLÜ BELGE VEYA BİLGİYİ, ELEKTRONİK VE BENZERİ ORTAMLAR ÜZERİNDEN İSTEYEBİLİR, ARŞİVLEYEBİLİR, BU ORTAMLAR ÜZERİNDEN ONAY, YETKİ, BİLGİ VE BELGE VEREBİLİR.
 58. 58. BAĞIMLILIK YAPAN MADDELERİ KULLANMA YASAĞI: (Md:28)(YÜRÜRLÜK:30.12.2012)*İŞYERİNE, SERHOŞ VEYA UYUŞTURUCU MADDE ALMIŞ OLARAK GELMEK VE İŞYERİNDE ALKOLLÜ İÇKİ VEYA UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK YASAKTIR.*İŞVEREN, İŞYERİ EKLENTİLERİNDEN SAYILAN KISIMLARDA, NE GİBİ HALLERDE, HANGİ ZAMANDA VE HANGİ ŞARTLARLA ALKOLLÜ İÇKİ İÇİLEBİLECEĞİNİ BELİRLEME YETKİSİNE SAHİPTİR.*ALKOLLÜ İÇKİ YAPILAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN VE İŞİN GEREĞİ OLARAK ÜRETİLENİ DENETLEMEKLE GÖREVLENDİRİLENLER, KAPALI ALANDA VE AÇIK OLARAK ALKOLLÜ İÇKİ SATILAN VEYA İÇİLEN İŞYERLERİNDE İŞİN GEREĞİ ALKOLLÜ İÇKİ İÇMEK ZORUNDA OLANLAR, İŞİN NİTELİĞİ GEREĞİ MÜŞTERİLERLE BİRLİKTE ALKOLLÜ İÇKİ İÇMEK ZORUNDA OLANLAR HAKKINDA ALKOLLÜ İÇKİ KULLANMA YASAĞI UYGULANMAZ.
 59. 59. GÜVENLİK RAPORU VEYA BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKABELGESİ: (Md:29)(YÜRÜRLÜK:30.12.2012)1-İŞLETMEYE BAŞLANMADAN ÖNCE, BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA OLUŞABİLECEK İŞYERLERİ İÇİN, İŞYERİNİN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ VEYA GÜVENLİK RAPORU İŞVEREN TARAFINDAN HAZIRLANIR.CEZAİ YAPTIRIM: ELLİBİN TL.İDARİ PARA CEZASI UYGULANIR.2-GÜVENLİK RAPORU HAZIRLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNAN İŞVEREN, HAZIRLADIKLARI GÜVENLİK RAPORLARININ İÇERİK VE YETERLİLİKLERİ BAKANLIKÇA İNCELENMESİNİ MÜTEAKİP İŞYERİNİ İŞLETMEYE AÇABİLİR.CEZAİ YAPTIRIM: BAKANLIK İZNİ OLMADAN AÇAN, DURDURULAN İİŞYERİNDE FAALİYETE DEVAM EDEN İŞVERENE SEKSENBİN TL.İDARİ PARACEZASI UYGULANIR.
 60. 60. İSG İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ YÖNETMELİKLER: (Md:30)(YÜRÜRLÜK:30.12.2012)1-İLGİLİ BAKANLIKLARIN GÖRÜŞÜ ALINARAK; İSG’NİN SAĞLANMASI, SÜRDÜRÜLMESİ VE MEVCUT DURUMUN İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA;*İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİ,*İŞ EKİPMANI,*İŞİN HER SAFHASINDA KULLANILAN VE ORTAYA ÇIKAN MADDELER,*ÇALIŞMA ORTAM VE ŞARTLARI,*ÖZEL RİSK TAŞIYAN İŞ EKİPMANI VE İŞLER İLE İŞYERLERİ,*ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN GRUPLARIN ÇALIŞTIRILMASI,*İŞİN ÖZELLİĞİNE GÖRE GECE ÇALIŞMALARI VE POSTALAR HALİNDE ÇALIŞMALAR,*SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER,*GEBE VE EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞMA ŞARTLARI,*EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARININ KURULMASI VEYA DIŞARIDAN HİZMET ALINMASI VE BENZERİ ÖZEL DÜZENLEME GEREKTİREBİLECEK KONULAR VE BUNLARA BAĞLI BİLDİRİM VE İZİNLER İLE BU KANUNUN UYGULANMASINA YÖNELİK HUSUSLAR.
 61. 61. İSG İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ YÖNETMELİKLER: (Md:30)(YÜRÜRLÜK:01.01.2013)2-İSG HİZMETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK:*ÇALIŞAN SAYISI VE TEHLİKE SINIFI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK HANGİ İŞYERLERİNDE İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNİN KURULACAĞI, BU BİRİMLERİN FİZİKİ ŞARTLARI İLE BİRİMLERDE BULUNDURULACAK DONANIM,*İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNDE GÖREV ALACAK İŞYERİ HEKİMİ, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN NİTELİKLERİ, İŞE ALINMALARI, GÖREVLENDİRİLMELERİ, GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI, GÖREVLERİNİ NASIL YÜRÜTECEKLERİ İŞYERİNDE ÇALIŞAN SAYISI VE İŞYERİNİN YER ALDIĞI TEHLİKE SINIFI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ASGARİ ÇALIŞMA SÜRELERİ, İŞYERİNDEKİ TEHLİKELİ HUSUSLARI NASIL BİLDİRECEKLERİ, SAHİP OLDUKLARI BELGELERE GÖRE HANGİ İŞYERLERİNDE GÖREV ALABİLECEKLERİ,
 62. 62. İSG İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ YÖNETMELİKLER: (Md:30)(YÜRÜRLÜK:30.12.2012)*İSG HİZMETİ SUNACAK KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLARIN; YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ, BELGELENDİRİLMELERİ VE YETKİLENDİRİLMELERİ İLE SUNULACAK HİZMETLER KAPSAMINDA YER ALAN SAĞLIK GÖZETİMİ VE SAĞLIK RAPORLARI, KURULUŞLARIN FİZİKİ ŞARTLARI İLE KURULUŞLARDA BULUNDURULACAK PERSONEL VE DONANIM,*İSG HİZMETİ SUNAN KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLARDAN İŞYERİ TEHLİKE SINIFI VE ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE, HANGİ ŞARTLARDA HİZMET ALINACAĞI, GÖREVLENDİRİLECEK VEYA İSTİHDAM EDİLECEK KİŞİLERİN SAYISI, İŞYERİNDE VERİLECEK HİZMET SÜRESİ VE BELİRLENEN GÖREVLERİ HANGİ HALLERDE İŞVERENİN KENDİSİNİN ÜSTLENEBİLECEĞİ,
 63. 63. İSG İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ YÖNETMELİKLER: (Md:30)(YÜRÜRLÜK:30.12.2012)*İŞYERİ HEKİMİ, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMLERİ VE BELGELENDİRİLMELERİ, UNVANLARINA GÖRE KİMLERİN HANGİ SINIF BELGE ALABİLECEKLERİ, İŞYERİ HEKİMİ, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİMİ VERECEK KURUMLARIN BELGELENDİRİLMELERİ, YETKİLENDİRİLMELERİ İLE EĞİTİM PROĞRAMLARININ VE BU PROĞRAMLARDA GÖREV ALACAK EĞİTİCİLERİN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMELERİ, EĞİTİMİN SONUNDA YAPILACAK SINAVLAR VE DÜZENLENECEK BELGELER,3-RİSK DEĞERLENDİRMESİ İLE İLGİLİ OLARAK; RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN HANGİ İŞYERİNDE NE ŞEKİLDE YAPILACAĞI, DEĞERLENDİRME YAPACAK KİŞİ VE KURULUŞLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ, GEREKLİ İZİNLERİN VERİLMESİ VE İZİNLERİN İPTAL EDİLMESİ,
 64. 64. İSG İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ YÖNETMELİKLER: (Md:30)(YÜRÜRLÜK:30.12.2012)4-SAĞLIK BAKANLIĞININ GÖRÜŞÜ ALINARAK, İŞVERENLERİN İŞYERİNDE BU KANUN KAPSAMINDA YAPMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI KİŞİSEL MARUZİYETE VE ÇALIŞMA ORTAMINA YÖNELİK GEREKLİ KONTROL, İNCELEME VE ARAŞTIRMALAR İLE FİZİKSEL, KİMYASAL VE BİYOLOJİK ETMENLERLE İLGİLİ ÖLÇÜM VE LABORATUVAR ANALİZLERİNİN USUL VE ESASLARI İLE BU ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YAPACAK KİŞİ VE KURULUŞLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ, GEREKLİ YETKİLERİN VERİLMESİ VE VERİLEN YETKİLERİN İPTALİ İLE YETKİLENDİRME VE BELGELENDİRME BEDELLERİ,5-YAPILAN İŞİN NİTELİĞİ, ÇALIŞAN SAYISI, İŞYERİNİN BÜYÜKLÜĞÜ, KULLANILAN, DEPOLANAN VE ÜRETİLEN MADDELER, İŞ EKİPMANI VE İŞYERİNİN KONUMU GİBİ HUSUSLAR DİKKATE ALINARAK ACİL DURUM PLANLARININ HAZIRLANMASI, ÖNLEME, KORUMA, TAHLİYE, İLK YARDIM VE BENZERİ KONULAR İLE BU KONULARDA GÖREVLENDİRİLECEK KİŞİLER.
 65. 65. İSG İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ YÖNETMELİKLER: (Md:30)(YÜRÜRLÜK:01.01.2013)6-ÇALIŞANLARA VE TEMSİLCİLERİNE VERİLECEK EĞİTİMLER, BU EĞİTİMLERİN BELGELENDİRİLMESİ, İSG EĞİTİMİ VERECEK KİŞİ VE KURULUŞLARDA ARANACAK NİTELİKLER İLE MESLEKİ EĞİTİM ALMA ZORUNLULUĞU BULUNAN İŞLER,7-KURULUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI, BİRDEN ÇOK KURUL BULUNMASI HALİNDE BU KURULLAR ARASINDAKİ KOORDİNASYON VE İŞ BİRLİĞİ,8-İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE MÜŞTEREKEN, İŞYERİNDE İŞİN DURDURULMASI, HANGİ İŞLERDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMAMIŞ OLMASI DURUMUNDA İŞİN DURDURULACAĞI, DURDURMA SEBEPLERİNİ GİDERMEK İÇİN MÜHÜRLERİN GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMASI, YENİDEN ÇALIŞMAYA İZİN VERİLMESİ ŞARTLARI, ACİL HALLERDE İŞİN DURDURULMASINA KARAR VERİLİNCEYE KADAR GEÇECEK SÜRELERDE ALINACAK TEDBİRLERİN UYGULANMASI,
 66. 66. İSG İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ YÖNETMELİKLER: (Md:30)(YÜRÜRLÜK:30.12.2012)9-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İLE MÜŞTEREKEN, BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI İÇİN ALINACAK TEDBİRLER, BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA OLUŞABİLECEK İŞYERLERİNİN BELİRLENMESİ VE SINIFLANDIRILMASI, BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ VEYA GÜVENLİK RAPORUNUN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI, GÜVENLİK RAPORUNUN OLMAMASI, İNCELENMEK ÜZERE BAKANLIĞA GÖNDERİLMEMESİ VEYA BAKANLIKÇA YETERSİZ BULUNMASI DURUMUNDA İŞİN DURDURULMASI VE İŞİN DEVAMINA İZİN VERİLMESİ.10-İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNE DAİR ÇIKARILAN YÖNETMELİKTE YER ALAN İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİM PROĞRAMLARI, ÇALIŞMA SÜRELERİ, GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN HUSULARDA SAĞLIK BAKANLIĞININ GÖRÜŞÜ ALINIR.
 67. 67. BELGELENDİRME,İHTAR VE İPTALLER: (Md:31)(YÜRÜRLÜK:30.06.2012)İSG HİZMETİ SUNAN, ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YAPAN KİŞİ, KURUM VEKURULUŞLAR VE EĞİTİM KURUMLARI İLE İLGİLİ OLARAK YETKİLENDİRMEVE BELGELENDİRME BEDELLERİ, BU KİŞİ VE KURUMLARA GETİRİLENKURALLARIN İHLALİ HALİNDE HAFİF, ORTA VE AĞIR İHTAR OLARAKKAYDA ALINMASI İLE YETKİ BELGELERİNİN GEÇERLİLİĞİNİN DOĞRUDANVEYA İHTAR PUANLARI ESAS ALINARAK ASKIYA ALINMASI VE İPTALİNEDAİR USUL VE ESASLAR BAKANLIKÇA BELİRLENİR.
 68. 68. DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER: (Md:32)(YÜRÜRLÜK:30.12.2012)*İŞ KANUNU’NUN GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ İLE İLGİLİ 7 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ SON CÜMLESİ: ”GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULAN İŞVEREN İŞÇİYE TALİMAT VERME HAKKINA SAHİPTİR” ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.*İŞVERENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI İLE İLGİLİ 25 NCİ MADDENİN II-d DE “VEYA 84 ÜNCÜ MADDEYE AYKIRI HAREKET ETMESİ” İBARESİ “ YERİNE “İŞYERİNE SERHOŞ YAHUT UYUŞTURUCU MADDE ALMIŞ OLARAK GELMESİ YA DA İŞYERİNDE BU MADDELERİ KULLANMASI” ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.*ÇALIŞTIRMA YAŞI VE ÇOCUKLARIN ÇALIŞTIRMA YASAĞI İLE İLGİLİ 71 NCİ MADDENİN ÜCÜNCÜ FIKRASINDA GEÇEN HAFİF İŞLER İBARESİNDEN SONRA “ONALTI YAŞINI DOLDURMUŞ FAKAT ONSEKİZ YAŞINI BİTİRMEMİŞ GENÇ İŞÇİLERİN HANGİ ÇEŞİT İŞLERDE ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ” VE ÇALIŞMA KOŞULLARI BAKANLIK TARAFINDAN ÇIKARILACAK YÖNETMELİKTE BELİRTİLİR ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
 69. 69. DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER: (YÜRÜRLÜK:30.06.2012)Md:33-BAŞ İŞ MÜFETTİŞİ UNVANI “İŞ BAŞMÜFETTİŞİ” OLARAKDEĞİŞTİRİLMİŞTİR.Md:35-İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ENS.MÜD. İBARESİ “İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ ENSTİTÜ MÜDÜRÜ” OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.Md:36-YAYIN ZORUNLULUĞU: (EK Md.2)TRT İLE ULUSAL, BÖLGESEL VE YEREL YAYIN YAPAN ÖZEL TVKURULUŞLARI VE RADYOLAR; AYDA EN AZ ALTMIŞ DAKİKA İSG, ÇALIŞMAHAYATINDA KAYIT DIŞILIĞIN ÖNLENMESİ, SOSYAL GÜVENLİK, İŞÇİ VEİŞVEREN İLİŞKİLERİ KONULARINDA UYARICI VE EĞİTİCİ MAHİYETTEYAYINLAR YAPMAK ZORUNDADIR. BU YAYINLAR, ASGARİ OTUZ DAKİKASI17.00-22.00 SAATLERİ ARASINDA OLMAK ÜZERE, 08.00-22.00 SAATLERİARASINDA YAPILIR VE YAYINLARIN KOPYALARI HER AY DÜZENLİOLARAK RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULUNA TESLİM EDİLİR.
 70. 70. DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER: (YÜRÜRLÜK:30.06.2012)Md:36-YAYIN ZORUNLULUĞU: (EK Md.2)BU SAATLER DIŞINDA YAPILAN YAYINLAR, AYLIK ALTMIŞ DAKİKALIKSÜREYE DAHİL EDİLMEZ. BU PROĞRAMLAR, BAKANLIK VE BAĞLI VE İLGİLİKURULUŞLARI, RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLE İLGİLİ DİĞERKAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİLİMSEL KURULUŞLAR, KAMUKURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI VEYA SİVİL TOPLUMKURULUŞLARI TARAFINDAN HAZIRLANIR. HAZIRLANAN PROĞRAMLARIN,BAKANLIĞIN OLUMLU GÖRÜŞÜ ALINDIKTAN SONRA RADYO VETELEVİZYON ÜST KURULU TARAFINDAN RADYO VE TELEVİZYONLARDAYAYINLANMASI SAĞLANIR.BU MADDE KAPSAMINDA YAPILAN YAYINLAR İÇİN HERHANGİ BİR BEDELÖDENMEZ. BU YAYINLARIN VE SÜRELERİNİN DENETİMİ RADYO VETELEVİZYON ÜST KURULUNCA YAPILIR.
 71. 71. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER: (Md:37)(YÜRÜRLÜK:30.12.2012)İŞ KANUNU’NUN;*MADDE 2 DÖRDÜNCÜ FIKRASI: ”İŞVEREN VEKİLİ TANIMI”*MADDE 4 1.FIKRA (f) BENDİ: İŞ KANUNU İSTİSNALAR, ÇIRAKLAR HAKKINDA”İSG HÜKÜMLERİ SAKLI KALMAK ÜZERE” İFADESİ ÇIKARILMIŞTIR.*MADDE 63 DÖRDÜNCÜ FIKRASI: “SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDANGÜNDE ANCAK YEDİBUÇUK SAAT VE DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKENİŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK”*MADDE 69 DÖRT-BEŞ –ALTINCI FIKRALARI: ”GECE ÇALIŞMA RAPORU,LİSTELER VE EVRAKLARIN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMESİ”*MADDE 77: İŞVERENİN VE İŞÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ,*MADDE 78: SAĞLIK VE GÜVENLİK TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERİ.
 72. 72. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER: (Md:37)(YÜRÜRLÜK:30.12.2012)*MADDE 79: İŞİN DURDURULMASI VEYA İŞYERİNİN KAPATILMASI,*MADDE 80: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU,*MADDE 81: İŞYERİ HEKİMLERİ,*MADDE 83: İŞÇİ HAKLARI,*MADDE 84: İÇKİ VE UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA YASAĞI,*MADDE 85: AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER.*MADDE 86: AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE RAPOR.*MADDE 87: ON SEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK İŞÇİLER İÇİN RAPOR.
 73. 73. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER: (Md:37)(YÜRÜRLÜK:30.12.2012)*MADDE 88: GEBE VE ÇOCUK EMZİREN KADINLAR İÇİN YÖNETMELİK,*MADDE 89: ÇEŞİTLİ YÖNETMELİKLER,*MADDE 95: DİĞER MERCİLER TARAFINDAN YAPILAN TEFTİŞLER.*MADDE 98 1.FIKRASI: İŞYERİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ. ”AĞIR VETEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILAN İŞYERLERİ İLE ÇALIŞTIRILAN HER İŞÇİİÇİN BİN TL.”*MADDE 105: İSG İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE AYKIRILIK.*GEÇİCİ MADDE 2: 1475 SAYILI KANUNA GÖRE HALEN YÜRÜRLÜKTEBULUNAN TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERİN BU KANUN “4857 SAYILI İŞKANUNU” HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLMAYAN HÜKÜMLERİ YENİYÖNETMELİKLER ÇIKARILINCAYA KADAR YÜRÜRLÜKTE KALIR.
 74. 74. ATIFLAR: (GEÇİCİ Md:1)(YÜRÜLÜK:30.12.2012)*DİĞER MEVZUATTA İSG İLE İLGİLİ OLARAK İŞ KANUNUNA YAPILANATIFLAR BU KANUNA YAPILMIŞ SAYILIR.MEVCUT YÖNETMELİKLER: (GEÇİCİ Md:2)(YÜRÜRLÜK:30.12.2012)*İŞ KANUNUNUN 77-78-79-80-81 VE 88 İNCİ MADDELERİNE GÖRE YÜRÜRLÜĞE KONAN YÖNETMELİKLERİN BU KANUNA AYKIRI OLMAYAN HÜKÜMLERİ, BU KANUNDA ÖNGÖRÜLEN YÖNETMELİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRİNCEYE KADAR UYGULAMAYA DEVAM OLUNUR.SAĞLIK RAPORLARI: (GEÇİCİ Md:3)(YÜRÜRLÜK:30.12.2012)*ÇALIŞANLAR İÇİN, İŞ KANUNU VE DİĞER MEVZUAT GEREĞİ DAHA ÖNCE ALINMIŞ BULUNAN PERİYODİK RAPORLARI SÜRESİ BİTİNCEYE KADAR GEÇERLİDİR.

×