Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5_Ersan Pütün_Değer Zinciri Entegrasyonu

0 views

Published on

 • Be the first to comment

5_Ersan Pütün_Değer Zinciri Entegrasyonu

 1. 1. KÜME MÜKEMMELİYET KONFERANSI 28 Kasım 2013 PROF. DR. ERSAN PÜTÜN EBK SERAMİK İŞ KÜMESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi
 2. 2. • EBK Seramik İş Kümesi’ nin Kilometre Taşları • Yol Haritası ve Projeler – Tamamlanan Projeler – Seramik ve Makine Sektör İşbirliği • Seramik Makinelerinin Yerlileştirilmesi • Ortak Hat, Makine ve Yedek Parça Veri Tabanı Oluşturma Projesi – İşbirlikleri – Diğer Projeler ve Etkinlikler Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi 1
 3. 3. Kilometre Taşları Mayıs 2010 Derneğin Kuruluşu Derneğimiz Mayıs 2010’da 10 kurucu üyesiyle faaliyetlerine başlamıştır •Anadolu Üniversitesi •Bien Seramik •Esvit Seramik •Kütahya Seramik •Onur Sürmeli •Refsan •Seranit •Tülin Murathanoğlu •Vitra Karo •Yurtbay Seramik Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi 2
 4. 4. Kilometre Taşları Mayıs 2010 Derneğin Kuruluşu Haziran 2010 Vizyon ve Strateji Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi 2
 5. 5. Kilometre Taşları Vizyon Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi Derneği; çevre dostu, enerji açısından verimli ve yenilikçi özellikleriyle müşteri odaklı dünyanın önde gelen seramik iş kümesi olacaktır. Strateji Kümenin stratejisi; araştırmaya dayalı inovasyon, enerji verimliliği, kilit lojistik uygulamaları ve yeni teknolojilerin kullanılmasıyla rekabet avantajı elde etmektir. Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi 2
 6. 6. Kilometre Taşları Mayıs 2010 Derneğin Kuruluşu Haziran 2010 Vizyon ve Strateji 2012-2013 Üyelerimiz Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi 2
 7. 7. Üyelerimiz ERSAN PÜTÜN EYAP MAKSER C.ONUR SÜRMELİ HABİB ESEL TÜLİN MURATHANOĞLU Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi
 8. 8. Üye Bilgileri Üyelerin Bölgesel Dağılımı HR %6 Kütahya %16 Diğer %9 Lojistik %6 Eskişehir %38 Bilecik %47 Üye Faaliyet Alanları SKM %26 Kimya %9 Oda %6 Üniversite %6 Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi SSG %12 Makina %21 9
 9. 9. Kilometre Taşları Mayıs 2010 Haziran 2010 Derneğin Kuruluşu Vizyon ve Strateji 2012-2013 2012-2013 Üyelerimiz EBK Çalışma Komiteleri Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi 2
 10. 10. EBK Çalışma Komiteleri • İletişim ve Promosyon • Ortak Lojistik İmkanları • Ortak Satın Alma • Yerel Seramik Makine Sanayi Oluşturma • Ortak Teknoloji ve Ürün Geliştirme Tesisi • Enerji Verimliliği ve Çevre • Eğitim Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi 8
 11. 11. Kilometre Taşları Mayıs 2010 Haziran 2010 Derneğin Kuruluşu Vizyon ve Strateji 2012-2013 2012-2013 Üyelerimiz Haziran 2013 EBK Çalışma Komiteleri Bronz Label Kalite Etiketi Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi 2
 12. 12. Bronz Label Kalite Etiketi Ege İhracatçılar Birliği işbirliği Geliştirme Projesi» kapsamında; ile «Küme Yöneticileri Kapasite – Avrupa Kümelenme Analizleri Sekreteryası (European Secretariat for Cluster Analysis-ESCA), Avrupa’ da 350 küme arasında benchmarking çalışmaları yapıldı, – EBK Türkiye'de küme yönetimi mükemmeliyetine ilk adımı atan 20 küme organizasyonundan biri olarak BRONZ LABEL kalite etiketini almaya hak kazandı, – Bronz etiket ile küme uluslararası anlamda önemli bir başarı elde ederek Avrupa’ daki kümeler ölçüsünde, yönetimsel kalite kriterlerine uygun bir yapı olduğunu belgelemiş oldu. Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi 2
 13. 13. Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi 4
 14. 14. Kilometre Taşları Mayıs 2010 Haziran 2010 Derneğin Kuruluşu 2012-2013 Vizyon ve Strateji 2013 Üyelerimiz Haziran 2013 EBK Çalışma Komiteleri 2013 Bronz Label Kalite Etiketi Yol Haritası ve Projeler Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi 2
 15. 15. Tamamlanan Projeler 1) Ekonomi Bakanlığı – Uluslararası Pazarlarda Tanınırlık Projesi 2) Ortak Lojistik Faaliyetleri • • • • • Eğitim İletişim ve Promosyon 2 Proje Uzmanı İstihdamı Danışmanlık ve Fizibilite Çalışmaları Destekleri Uluslararası Faaliyetler (Fuar katılımı, satın alma heyetleri, ikili görüşmeler) • BEBKA Destekli Lojistik Fizibilite Çalışması (Ekim 2012-Ocak 2013) • Kara yolu yerine demir yolu taşımacılığı alternatifi • Firmaların lojistik yetkinlikleri • Liman demir yolu bağlantıları • İhracata yönelik 650.000 ton • Yurt içi 1,2 milyon ton • • • • Destek Devam Etmektedir Bütçe: 500.000$ Süre: 24 ay Destek Oranı: %75 • • • • 4) Bozüyük Lojistik Merkezi 3) Ortak Satın Alma • • • • Bütçe: 75.000TL Süre: 3 ay Destek Oranı: %100 Çalışma: Sabancı Üniversitesi Rekabet Kurumu Onayı (Mart 2013) Zirkon, Kaolen, Reotan, Medyum Tedarikçiler ile Görüşme Programı Ortak Satın Alma Modelinin Uygulanması • • • • Bitiş tarihi 2014 Lobi faaliyetleri Yönetim ve işletme modeli Lojistik Merkez faaliyetleri — Dağıtım, Depolama, Elleçleme, — Konsolidasyon, Ayrıştırma, — Gümrükleme, transit işlemler vb. Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi
 16. 16. Seramik ve Makine Sektörleri İşbirliği SERAMİK MAKİNELERİNİN YERLİLEŞTİRİLMESİ İLE; • Yerli Firmaların rekabet gücünün arttırılması ile, üretim ve teknik kapasitelerinin gelişmesinin sağlanması, • Seramik Sektöründe dışa bağımlılığın azaltılması, • Seramik Sektöründe yerli katkının arttırılması, • Yerli kaynağın ülke içerisinde kalması, • Yerli makine ve aksam kullanımı ile bakım-onarım giderlerinin düşürülmesi hedeflenmektedir. YURT İÇİNDE ÜRETİMİ Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi 15
 17. 17. Seramik ve Makine Sektörleri İşbirliği Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi 15
 18. 18. Seramik ve Makine Sektörleri İşbirliği EBK SERAMİK İŞ KÜMESİ & MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI • 07.10.2013 tarihinde Eskişehir’ de düzenlenmiştir. – – – – – EBK ve MAİB üyesi firmalar, Anadolu Üniversitesi, BEBKA, Sanayi Bakanlığı ve Odaların katılımı ile 60 kişi Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi 15
 19. 19. Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi 15
 20. 20. Ortak Hat, Makina ve Yedek Parça Veri Tabanı Oluşturma Projesi Amaç: • Yerli hat ve makinalar • İthal yedek parça sayısını azaltmak • Yedek parça ve talep periyotları belirlemek • Stokları düşürmek • • • • • Destek: Ekonomi Bakanlığı Bütçe: 50.000TL Süre: 6 ay Destek Oranı: %75 Çalışma: SAM Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi 15
 21. 21. Ortak Hat, Makina ve Yedek Parça Veri Tabanı Oluşturma Projesi • İthal yedek parçaların envanterleri, yıllık tüketim miktarlarının sayı ve maliyet olarak tespiti yapılmıştır. Verilerin tasniflenmesi sonucunda ; • 4.000 adet yedek parçanın incelenmiştir, • Yaklaşık 200 adet ( % 5) ilk aşamada yerlileştirilebilecektir • Seçilen 4000 yedek parçanın ithal kullanımı yaklaşık 5.000.000 € olarak hesaplanmıştır. • %5’lik yerlileştirme listesi yaklaşık 1.000.000 €’ ya karşılık gelmektedir. Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi 15
 22. 22. Ortak Hat, Makina ve Yedek Parça Veri Tabanı Oluşturma Projesi MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İLE YAPILACAK İŞBİRLİĞİ İLE; • Seçilen parçalar, ilgili laboratuvarlarda incelenerek; • Üretim yöntemi, malzemesi ve diğer tüm özelliklerini kapsayan bir rapor oluşturulacaktır • Parçanın kullanıldığı yer ve parçadan beklenen teknik özellikler listelenecektir. • Mevcut ürünün üzerinde gerekli iyileştirmeler yapılarak bir üretim teknik şartnamesi oluşturulacaktır. • Bu şartnameye uygun olarak imalatçı firmalarla MAİB aracılığıyla temasa geçilip üretim gerçekleştirilecektir. Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi 15
 23. 23. İşbirlikleri Makine ve Aksamları İhracatçı Birlikleri ile İşbirliği Küme envanterinin paylaşılarak seramik makineleri ve yedek parça üretiminin yerlileştirilmesi hedeflenmektedir. OSO Line Ortak Satın Alma Platformu ile İşbirliği Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi & OSO Line Ortak Satın Alma Platformu: • • • • • • Kırtasiye Kargo Sarf malzemeleri Yakıt Rulman vb. Çeşitli hizmetler Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi 15
 24. 24. Diğer Projeler ve Etkinlikler (1/2) • AR&GE Projeleri Hazırlama ve Frascati Kılavuzu Eğitimi – BEBKA Teknik Destek Programı • Enerji Verimliliği ve Tasarruf Projesi – ITC (Seramik Teknolojileri Enstitüsü, İspanya ile Benchmark Yapılması ve Tasarrufa Yönelik Önlemler) • İhracat Siparişlerinin İyileştirilmesi Projesi – İhracat Siparişlerinin Verimli ve Etkin Proses Edilmesi • Çevre Stratejileri ve Temiz Üretim Projesi – Çevre Sorunlarının Üretim Maliyetleri ve Rekabet Gücü Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Azaltılması • Ortak Teknoloji ve Ürün Geliştirme Tesisi – Ortak Deneme Hatları ve Teknoloji Geliştirme İmkanları Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi 16
 25. 25. Diğer Projeler ve Etkinlikler (2/2) Anadolu Üniversitesi • AR&GE ve İnovasyon Koordinasyon Birimi İşbirliği Protokolü • Proje Tabanlı Staj Programı Protokolü • Ortak Eğitim Programları Eğitimler • Rekabet Hukuku • İnovasyon • “Karo Üretiminde Enerji Tasarrufu” EBK, SAM and ITC (İspanya) Uluslararası Katılımlar • • • • • • 18-20 Nisan 2012 Viyana, European Cluster Conference 30 Mayıs 2012 Brüksel, European Parliament Ceramics Forum 13 Şubat 2013 Venedik , Cluster And Network Cooperation Conference 17-18 Nisan 2013 Stuttgart, Küme İnceleme Heyeti (Kalkınma Bakanlığı) 14-17 Mayıs 2013 Linz, Cluster Academy 30 Eylül-3 Ekim 2013 İzlanda, Küme Yöneticileri İçin Kapasite Gelişimi Projesi Saha Ziyareti Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi 17
 26. 26. www.ebkseramikkumesi.org TEŞEKKÜRLER Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi

×