Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

11_Tolga Arıcan_Sanayi Bakanlığı Küme Destek Programı

960 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

11_Tolga Arıcan_Sanayi Bakanlığı Küme Destek Programı

 1. 1. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Tolga ARICAN 02.12.2013 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 1
 2. 2. Kişi başına düşen milli gelirin ABD’de kişi başına düşen milli gelire oranı (SGP, 1975-2005) 02.12.2013 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 3
 3. 3. Aynı Süreci Devam Ettirerek Farklı Sonuçlar Elde Edilemez 02.12.2013 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 4
 4. 4. Bunun Nedeni Geleneksel Sanayi Politikası Olabilir mi? • Dinleyicilerden geri dönüş – Teşvik sistemi? Kamu sanayiyi daha fazla mı korumalıydı? – Güney Kore’deki gibi Chaebol’ler mi oluşturamadık? vb. – Sektörel ve bölgesel eksende diyalog mekanizmasının kurulamaması sebep olabilir mi? 02.12.2013 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 5
 5. 5. Tek bir yanıtı yok, ancak şu karşılaştırmaya ihtiyaç var. Geleneksel Sanayi Politikası • Arzu edilen sektörleri hedef alır. • «Kazananları» belirler. (yukarıdan aşağıya bir yaklaşım) • Teşvikler maliyet odaklıdır. • Rekabeti bozucu müdahaleler vardır. Rekabet 02.12.2013 bozucu Kümelenmeye Dayalı Sanayi Politikası • Sektör değil değer zinciri yaklaşımı vardır. • «Kaybedenler» de değerlidir. (aşağıdan yukarıya bir yaklaşım) • Teşvikler üretkenliğin önündeki engelleri kaldırıcı niteliktedir. • Sanayiler arası ağ yapılarını, kopyacılığı değil tamamlayıcılığı destekler. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Rekabet geliştirici 6
 6. 6. Neden Kümelenme? • Değişen üretim şekilleri ve küresel entegrasyon • Rekabet gücünün unsurları – Yenilikçilik – Verimlilik vb. • Sermaye yoğun ekonomiden bilgi yoğun ekonomiye geçiş – Üniversite – Araştırma kurumları vb. 02.12.2013 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 7
 7. 7. 100 yaşında … yeni bir yaklaşım • Kümelenme aslında ekonomik faaliyetlerin coğrafi konsantrasyonu ile ilgili yapılan gözlemlerin modernleştirilmiş tanımı: – Marshall (1890): ihtisaslaşma ve kalifiye işgücü – Schumpeter (1939): yığın ekonomileri (“swarming”) – Becattini (1979): sanayi bölgeleri (“industrial districts”) – Porter (1990): Ulusların rekabetçi üstünlükleri; Kümelenme • 2000’lerin başında tüm dünyada – ABD ve Asya’da yaygın olarak kullanılıyor; – Avrupa Birliği’nin temel politikaları arasında yer alıyor. 02.12.2013 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 29
 8. 8. Japonya 02.12.2013 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 30
 9. 9. Fransa 02.12.2013 31
 10. 10. Almanya 02.12.2013 32
 11. 11. Kümelenme-Değer Zinciri İlişkisi 02.12.2013 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 36
 12. 12. Kümelenme-Rekabet Gücü İlişkisi (3)  Yeniliği ticarileştirme kolay değildir.  KOBİ’lerin yenilikçi olduğu bilinir.  Yeni uygulamaların rekabet gücü oluşturması için ölçek ekonomisine ihtiyaç vardır.  Her kümelenmede de maalesef büyük firmalar yok. 02.12.2013 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 39
 13. 13. V. Kümelenme Teşebbüsü 02.12.2013 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 40
 14. 14. Kümelenme Teşebbüsü Nedir?  Belirli bir bölgede oluşmuş bir kümenin rekabet gücünü artırmak için bir «teşebbüs» başlatmak gerekir.  Kümelenme teşebbüsü, organize ve bilinçli bir çabadır. 02.12.2013 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 41
 15. 15. Kümelenme Teşebbüsü Geliştirme Sürekliliği Kurma Aşaması Geliştirme Aşaması Analiz Aşaması 02.12.2013 Girişimi Başlatma Aşaması Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 42
 16. 16. Kümelenme Teşebbüsü Başarı Unsurları Yerel Sahiplenme Değişim Yönetimi Vizyon ve Hedeflerde Mutabakat Aciliyet Hissi Lider Firma 02.12.2013 Küme Yöneticisi/ Kolaylaştırıcısı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Güven-Sosyal Sermaye 43
 17. 17. V. Kümelenme Destek Programı 02.12.2013 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 44
 18. 18. Arka Plan  2009 YILI PROGRAMI  Tedbir 110. Sorumlu Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  Ulusal kümelenme destek politikası ve mekanizması geliştirilecektir.  Tedbir 109. Sorumlu Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı  Kümelenmeye yönelik yürütülen AB kaynaklı “Ulusal kümelenme politikasının geliştirilmesi” projesi tamamlanacaktır.  2011 YILI PROGRAMI  Tedbir 125. Sorumlu Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  Rekabet edebilirlik ve inovasyon alanlarında kümelenme destek programı hazırlanacaktır.  2013 YILI PROGRAMI  Tedbir 24. Sorumlu Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  Rekabetçilik ve yenilik alanlarında ulusal küme destek programı başlatılacaktır. 02.12.2013 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 45
 19. 19. Kümelenme Destek Programı Projesi  Projenin Adı: Rekabetçilik ve yenilikçilik alanlarında kümelenme destek programı geliştirilmesi  Proje Ortağı: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 02.12.2013 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 46
 20. 20. Kümelenme Destek Programı Proje Bileşenleri (1)  Kümelenme Destek Programının Geliştirilmesi  Uluslararası örnekler analiz edilmiştir.  Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, İtalya vb. (Toplam 10 ülke)  Saha analizleri yapılmıştır.  17 ilde çalışma toplantıları  300’ e yakın katılımcı  40.000 veri  100’e yakın paydaş ile birebir görüşme  Başvuru doküman ve rehberleri hazırlanmıştır. 02.12.2013 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 47
 21. 21. Kümelenme Destek Programı Proje Bileşenleri (2)  Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi  Eğitim programları düzenlenmiştir.  Bakanlıklara, kamu kurumlarına, üniversitelere ve STK’lara yönelik Mart 2011’de bilinçlendirme toplantıları yapılmıştır.  Eğiticilerin eğitimi programı düzenlenmiştir.  Kümelenme kitapçığı ve kılavuzu hazırlanmıştır.  Bakanlığımız web sitesinden indirilme sayısı: 176  Dağıtılan kurum ve kuruluşlar: 1000  Uluslararası çalışma gezileri yapılmıştır.  Almanya, İtalya, Avusturya, Finlandiya, İspanya vb.  İzleme ve değerlendirme mekanizmasının geliştirilmesi 02.12.2013  İzleme ve değerlendirme rehberleri hazırlanmıştır. 48
 22. 22. Mevzuat  Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği 15/09/2012 tarihli 28412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  Kümelenme Destek Programı Uygulama Usul ve Esasları ise 17/12/2012 tarihinde Bakanlık resmi sitesinde yayınlanmıştır. 02.12.2013 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 49
 23. 23. Kümelenme Destek Programının Hedefi  Türk Sanayisinin;  rekabet edebilirliğini ve verimliliğinin yükseltilmesi,  dünya ihracatından daha fazla pay alması,  ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretilmesi,  nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesidir.  Program hedefi, Türkiye Sanayi Stratejisi’ne paralel hazırlanmıştır. 02.12.2013 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 50
 24. 24. Kümelenme Destek Programının Amacı Amaç Göstergeler Kümelenme girişimlerinin başlatılması ve etkin bir şekilde ilerletilmesi amacıyla gerekli iş ortamının güçlendirilmesi ne yönelik iş planlarının desteklenmesi Program süresince kümelenme girişimlerinin içinde en az 30 adet üniversitenin yer alması, 02.12.2013 Program süresince kümelenme girişimlerinin içinde toplamda en az 1000 adet işletmenin yer alması, Program süresince kümelenme girişimleri çerçevesinde diğer işletmelerle işbirliği seviyesi ve kalitesini arttıran firma sayısının 200’e ulaşması, Program süresince kümelenme girişimleri sonucunda ortak kullanıma yönelik 10 adet yapının oluşturulması ve bu yapılardan 500 adet işletmenin faydalanması, Program süresince kümelenme girişimleri sonucunda 20 adet yeni, yenileştirilmiş ve/veya geliştirilmiş ürünün geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesi. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 51
 25. 25. VI. Programın İşleyişi 02.12.2013 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 52
 26. 26. Başvuru Süreci Kümelenme Birlikteliği İş Planının Uygulanması Destek Sözleşmesi Kümelenme Teşebbüsü (Tüzel Kişilik) 02.12.2013 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 53
 27. 27. Kümelenme Birlikteliği Başvuru Beyan Formu Kümelenme Birlikteliği 02.12.2013 Üniversite ve Araştırma Kurumları Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları Yerel Yönetimler İl Özel İdareleri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Organize Sanayi Bölgeleri Serbest Bölgeler Kümelenme birlikteliği ile işbirliği yapmayı taahhüt eden kümenin ana faaliyet alanında en az 20 firma İhracatçı Birlikleri Kümelenme Birlikteliği ile İlgili Dernekler vb. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 54
 28. 28. Nasıl? Kümelenme Birlikteliği Başvurusu • Başvuru Rehberi • Referans Mektubu İdari Kontrol Başvuru Elenir • Bakanlık Komisyonu Ön Değerlendirme 02.12.2013 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü • Bağımsız Değerlendiriciler • Değerlendirme Rehberi 55
 29. 29. Ön değerlendirme • Bağımsız Değerlendiriciler Seçiçi Kurul Değerlendirmesi Başvuru Elenir • Akademisyenler ile kamuda çalışanlar hariç olmak üzere özel sektörde çalışmış/çalışmakta olan tecrübeli kişiler • KB Vizyon ve Stratejisinin Değerlendririlmesi Müzakareler 02.12.2013 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü • Bakanlık Komisyonu ile Kümelenme Birlikteliği 56
 30. 30. Müzakereler • İş Planı Sonuçların İlanı Kümelenme Teşebbüsünün Kurulması • Tüzel Kişiliğin Kazanılması Kümelenme İş Planının Destek Uygulanmaya Sözleşmesinin Başlanması İmzalanması 02.12.2013 • Kümelenme Teşebbüsü ile Bakanlık 57
 31. 31. Destek Tutarı ve Oranı Kümelenme Teşebbüsü %50 02.12.2013 İş Planı Toplam Bütçesi Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Bakanlık %50 Geri Ödemesiz 58
 32. 32. İş Planı Kümelenme Destek Programı Örnek İş Planı Şeması Küme Vizyonu: Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe enerji verimliliğinde artış sağlayacak teknoloji tabanı oluşturmak. 02.12.2013 Alan:1 Alan:2 Alan:3 İletişim sistemleri Mikro-nano teknolojiler Ağ sensörleri Proje a Proje c Proje e Proje b Proje d Proje f İşlemci hızlarını iki katına çıkarmak, fakat enerji tüketimini aynı seviyede tutmak için yeni bir sistem geliştirilmesi. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 59
 33. 33. Destekler  Küme Koordinasyonunu, Farkındalığını ve Etkinliğini Geliştirme Faaliyet Grubu:  Kümeyi temsil edecek hukuki yapının kapasitesinin güçlendirilmesi  Küme aktörlerinin kümelenme konusundaki farkındalığının güçlendirilmesi  Ortak küme markasının geliştirilmesi ve tanıtımı     Lobi ve tanıtım faaliyetleri Pazar (yerel pazar dâhil) geliştirme faaliyetleri Uluslararası iş ağlarına erişim ve diğer kümelerle işbirliği vb. Kümeye ilişkin temel ve sofistike analizlerin yapılması (rekabetçilik vb.)  Kümelenme stratejisinin belirlenmesi ve yol haritasının hazırlanması  … 02.12.2013 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 60
 34. 34. Destekler  Faktör Koşullarını ve Piyasalarını Geliştirme Faaliyet Grubu:           02.12.2013 Temel (az veya yarı nitelikli) işgücü piyasasını geliştirme Nitelikli işgücü piyasasını geliştirme (tekniker, temel mühendislik) İleri nitelikli işgücü piyasasını geliştirme Hammadde ve/veya ara malı kalitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalar Hammadde ve/veya ara malı maliyetini düşürmeye yönelik çalışmalar Ortak fiziki altyapının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar Üniversite – Sanayi İşbirliği Programları Pazar hakkında sürekli bilgi hizmetleri sağlayacak birimlerin kurulması Stratejik bilgi kaynaklarına erişim … Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 61
 35. 35. Destekler  Verimlilik Arttırıcı Uygulamalar Faaliyet Grubu:             02.12.2013 Tedarikçi geliştirme programları uygulanması Ortak kullanım atölyeleri (ORTKA) kurulması Ortak kullanım depolarının kurulması Ortak hammadde veya ara malı teminine yönelik organizasyonlar Üniversite - Sanayi İşbirliği Programları Enerji verimliliği programları Yenilenebilir enerji programları Test/analiz laboratuvarının kurulması Küme aktörleri arasındaki en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması Endüstriyel ortak yaşam Ürün sertifikasyonu ve akreditasyonu … Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 62
 36. 36. Destekler  Yenilikçilik Faaliyet Grubu         02.12.2013 Uygulamalı AR-GE laboratuvarı kurulması İnovasyon (ürün, süreç, pazar) destek programı Ortak kullanıma yönelik numune hatlarının kurulması Ortak kullanıma yönelik (test, simülasyon vb.) platformlarının kurulması Teknoloji takip, tanıtım ve transfer birimlerinin kurulması Üniversite – Sanayi İşbirliği Programları Tasarım ve yaratıcılık kapasitesini arttırıcı programlar … Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 63
 37. 37. Kurumsal Çalışmalarımız Anahtar Dergisi: http://vgm.sanayi.gov.tr/DocumentList.aspx?catID=1888&lng=tr Broşür ve Kılavuz: http://kss.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=185 02.12.2013 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 64
 38. 38. Başvuru Süreci Komisyon En fazla 7 gün Müzakere süreci 2 ay+15 gün+7 gün Geçen başvurular Ön değerlendirme Seç. Kurul Geçen başvurular İdari Değerlendirme Bağ. Değ. Geçen başvurular Komisyon Geçen başvurular 2 ay Değerlendirme Süreci Başvuruların teslimi Başvuru Çağrısı Başvuru Bakan onayı 2 hafta Yak. 4 Ay 02.12.2013 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 65
 39. 39. Destek (Fonlama) Süreci Müşavir raporları 5 Yıllık Destekleme Süreci 02.12.2013 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 66
 40. 40. https:kumelenme.sanayi.gov.tr kumelenme@sanayi.gov.tr 02.12.2013 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 67

×