Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10_İrem Konuk_Ekonomi Bakanlığı URGE Programı

1,079 views

Published on

 • Be the first to comment

10_İrem Konuk_Ekonomi Bakanlığı URGE Programı

 1. 1. T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İrem EKMEKCİ KONUK İG Uzman Yardımcısı 28 Kasım 2013 İZMİR
 2. 2. Sunumun Kapsamı • UR-GE Desteği  UR-GE Projesinin amacı  UR-GE Faaliyetleri  Rakamlarla UR-GE Projeleri  «İyi Uygulama Örnekleri»
 3. 3. PROJELERĠ Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
 4. 4. Hedef’e Ulaşmak için Tebliği • İhracatımıza yön veren firmalarımızın niteliklerini geliştirerek yeni pazarlardaki gücünü artırmak ve sürekli ihracat yapan firmalarımızın sayısını artırmak. • Firmalarımız için ulaşılabilir hedefler ortaya koymak. Bu hedeflere ulaşmalarında firmalarımıza sektöre özgü ve ihtiyaçların çözümüne yönelik yol göstermek.
 5. 5. İhtiyaç Analizi ve Takip Eden Faaliyetler İhracat Hedef pazarlara yönelik eylemler Ortak Pazarlama Ortak Eğitim Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyetleri Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri Ortak Vizyon İhtiyaç Analizi (Rekabet Stratejisi) Firmaların kabiliyetlerini geliştirme, işbirlikleri geliştirme. Sektör, bölge, firma ve pazar analizlerine dayalı hedef belirleme, strateji geliştirme
 6. 6. İhtiyaç Analizi Kapsamı : • • • • Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi, hedef pazarların belirlenmesi İhracat potansiyelinin belirlenmesi Firmaların analizi Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
 7. 7. Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri Kapsam: • Dış Ticaret • Satış – Pazarlama – İnsan Kaynakları • Süreç İyileştirme ve Yönetimi • Stratejik Yönetim • Bilgi ve İletişim Teknolojileri • Kalite – Verimlilik • Sektöre Özgü Konular • Bakanlıkça Uygun Görülen Diğer Konular Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
 8. 8. Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti Kapsamı : • • • • • • Ortak pazar araştırmaları Pazar ziyaretleri Ticaret heyetleri Yurtdışı fuar ziyaretleri Eşleştirme faaliyeti Küme tanıtım faaliyetleri Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
 9. 9. Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyeti Desteklenen Harcamalar • • • Ulaşım Giderleri Konaklama Giderleri Tanıtım ve Organizasyon Giderleri  Tercümanlık giderleri,  Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,  Görsel ve yazılı tanıtım ve reklam giderleri,  Halkla ilişkiler hizmeti giderleri,  Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
 10. 10. İstihdam Amaç : • • Projelerin kümelenme anlayışı temelinde planlanması Proje kapsamında yürütülen faaliyetlerin organizasyonun ve koordinasyonunun sağlanması Kapsam: • 2 uzman personelin istihdam edilmesi Destek Miktarı : • En fazla 3 yıl süresince • İşbirliği kuruluşu emsal personel brüt ücret tutarı Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
 11. 11. Bireysel Danışmanlık Hedef Grup: •UR-GE Projesine Katılan Şirketler ! Proje bitimi sonrasında ! Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
 12. 12. UR-GE PROJESİ Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı Nihai Karar Mercii: Proje Değerlendirme Komisyonu Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
 13. 13. Rakamlarla UR-GE 28 ilde, 85 farklı İşbirliği Kuruluşu tarafından 122 UR-GE Projesi •İhracatçı Birlikleri (%32) •Ticaret ve Sanayi Odaları (%28) ve •Dernekler (%23) işbirliği ile yürütülmektedir. 2.482 firma (%65’i ihracatçı) 95 ihtiyaç analizi 223 eğitim faaliyeti 30 danışmanlık faaliyeti 83 yurtdışı pazarlama faaliyeti 15 alım heyeti faaliyeti
 14. 14. Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
 15. 15. İşbirliği kuruluşunun bölgesel dağılımına bakıldığında,% 33’ünün Ġç Anadolu, %33’ünün Marmara Bölgesi merkezli olduğu görülmektedir. Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
 16. 16. UR-GE Projeleri «İyi Uygulama Örnekleri» Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
 17. 17. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ İhracata Yönelik Üretimde Kalite ve Standardın Geliştirilmesi Projesi 17
 18. 18. OSTİM SAVUNMA VE HAVACILIK KÜMELENMESİ (OSSA) Savunma ve Havacılık Kümelenmesi, Rekabeti Artırma ve İhracat Kapasitesi Geliştirme Projesi TĠCARĠ ĠSTĠHBARAT DANIġMANLIĞI • Her Firmaya Ayrı Uzman • Her firmaya özel ihracat kullanım kılavuzu • GTİP Kodlarının Tespiti ve Veritabanı Araştırmaları • Potansiyel Müşteri Aramaları • Sözleşmelerin Hazırlanması 18
 19. 19. İSTANBUL GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Gemi ve Yat Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi 19
 20. 20. ÇELĠK ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ Çelik Sektörünün Yurtdışı Pazarlarda İhracatının Artırılması Projesi KENYA- TANZANYA YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETİ ve ALIM HEYETİ  Nairobi ve Darusselam Konferansları ve İkili İş Görüşmeleri  Kenya ve Tanzanya Resmi Kurum Ziyaretleri • • • • • • • • • • Kenya Şehircilik Geliştime Bakanlığı Kenya Sanayi Bakanlığı Kenya Ticaret Bakanlığı Kenya Standartlar Bürosu Kenya Gelirler İdaresi Kenya Ticaret Odası Kenya Liman İdaresi Tanzanya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tanzanya Yatırım Merkezi Tanzanya Ulusal Konut Şirketi Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
 21. 21. İyi Uygulama Örnekleri www.kumelenme.gov.tr 21
 22. 22. UR-GE Projesi Hazırlama ve Uygulama Kılavuzu Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
 23. 23. Kümelenme Rehberi 1. Yerel Paydaşlar için Kümelenme Kılavuzu 2. Küme Kolaylaştırıcıları için Uygulamalı Küme Geliştirme Kılavuzu 3. Kümelerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesi Kılavuzu 4. Kümeler için Güven Oluşturma, İşbirliği ve Ağ Yönetimi Kılavuzu 5. Kümeler için Uluslararasılaştırma Stratejileri ve Pazarlama Kılavuzu 6. Kümeler için Değer Zinciri Yönetimi Kılavuzu 7. Kümeler için Tedarik Zinciri Yönetimi Kılavuzu 8. Kümeler için İnovasyon ve AR-GE Yönetimi Kılavuzu 9. Kümeler için Performans İzleme ve Değerlendirme Kılavuzu 10. Küme Geliştirme Sürecinde UR-GE Projesi Hazırlama ve Uygulama Kılavuzu Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
 24. 24. Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
 25. 25. Görünürlük
 26. 26. Görünürlük
 27. 27. Görünürlük
 28. 28. Haberler www.kumelenme.gov.tr Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

×