Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ondernemen in de Jeugd GGZ

1,005 views

Published on

Presentatie t.b.v. de netwerkmeeting "Ondernemen in de GGZ" Op woensdag 25 november 2009 georganiseerd door ZNetwerk in met “Ondernemen in de Zorg”.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ondernemen in de Jeugd GGZ

 1. 1. Ondernemen in de Jeugd GGZ Evert-Hans van Woerkom MBA 25 november 2009 1
 2. 2. Introductie E-H van Woerkom 2
 3. 3. Evert-Hans van Woerkom • Manager bedrijfsvoering • Zelfstandig adviseur • Fornhese, Symfora Groep • Management & advies voor de jeugd(gezondheids)zorg • Bijna 200 medewerkers en aanpalende werkvelden • Extern budget 16 miljoen • 2009 : 2000 patiënten • 2009: 1500 doorstroom www.fornheseamersfoort.nl www.woerkomwerkt.nl www.fornhesealmere.nl E-H van Woerkom 3
 4. 4. Fornhese biedt: 1. Voor kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar poliklinische behandeling 2. Voor kinderen van 6 tot 18 jaar deeltijdbehandeling 3. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar logeeropvang 4. 24-uurs klinische behandeling voor kinderen en jeugdigen van 6 tot 18 jaar, tevens voor inwoners van de provincie Flevoland. 5. Een school voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs voor 250 kinderen en jeugdigen met een psychiatrische stoornis. 6. Een regionaal werkend diagnostiekteam voor diagnostiek en advies aan ketenpartners. E-H van Woerkom 4
 5. 5. Uitnodiging E-H van Woerkom 5
 6. 6. In uw uitnodiging stond: Het accent van de bijeenkomst komt te liggen op ondernemerschap binnen de geestelijke gezondheidzorg. Hoe ga je om met zaken als zorgcontractering, zwaartepakketten, kwaliteitsindicatoren en marktwerking? E-H van Woerkom 6
 7. 7. Het begrip Gedachten, mentaliteit en acties…. ondernemerschap …bewust risico’s hanteren Leveren van diensten… …met als doel…. winst E-H van Woerkom 7
 8. 8. Maatschappelijk Ondernemerschap nut bewust risico’s hanteren E-H van Woerkom 8
 9. 9. “ mental health care sector contains …The institutions, professions, and illnesses that are unfamiliar to policy analysts and even to specialists in health economics. As such, policy has often been applied to the institutions of the mental health sector as an afterthought to a broad health policy decision... ” Richard Frank en Thomas McGuire, 2000 E-H van Woerkom 9
 10. 10. Kan ondernemerschap ons redden? E-H van Woerkom 10
 11. 11. Duurzame trends in de jeugdzorg 1. Van beleidsterrein naar levensloop van een kind. 2. Van voorzieningen naar ketens. 3. Van aanbodgestuurde output naar vraaggerichte outcome (effect kinderen/gezinnen). 4. Van sectoraal naar integrale benadering. E-H van Woerkom 11
 12. 12. Welk Spel, eerst welk speelveld! • De Stelseldiscussie aangejaagd door jeugd en gezin. De belangrijkste drie varianten die worden genoemd: 1. Creëer verbeteringen binnen huidig stelsel 2. Geef de gemeenten de regie geven over de hele jeugdzorg (incl. GGZ-jeugd) 3. Breng de gespecialiseerde jeugdzorg in de zorgverzekeringswet. E-H van Woerkom 12
 13. 13. Kunnen we de juiste dynamiek creëren? E-H van Woerkom 13
 14. 14. “ …What’s happening? Health care players have trapped themselves in a zero-sum game, dividing up value instead of creating it. Costs shift from payers - usually employers - to patients. Insurers limit patients’ access to services and reward providers who use cheaper, less effective treatments. Players obsess over who pays, not who provides top value... ” Porter M.E. & Teisberg E.O. 2004 E-H van Woerkom 14
 15. 15. DBC = zero sum game! • Aan welke knoppen kan je draaien in de DBC systematiek? 1. Zet goedkoper, productiever personeel in dan Dis gemiddeld 2. Stop tijdig: Sluit strategisch af in de productgroepen 3. Ontwerp: Standaardiseer en houd je daar aan E-H van Woerkom 15
 16. 16. Uw resultaten worden aan de DIS toegevoegd E-H van Woerkom 16
 17. 17. Waarde creatie op basis van kernkwaliteiten E-H van Woerkom 17
 18. 18. “ competences are the activities and …Core processes through which resources are deployed in such a way as to achieve competitive advantage in ways that others cannot imitate or obtain. ” Johnson, et al 2007 E-H van Woerkom 18
 19. 19. Kernkwaliteiten 1. Geborgde medisch specialistische diagnostiek & behandeling. 2. Een integraal logistiek model 3. Beheerste interne zorglogistiek 4. Integratie van behandeling en onderwijs E-H van Woerkom 19
 20. 20. Voorbeeld 1 Project OP4 Orthopedagogiek Psychiatrie en REC 4 onderwijs E-H van Woerkom 20
 21. 21. Ontstaan OP4 • 2003 “Kinderen die ze nergens willen..” • Lastpakken, langdurig residentieel • Provincie Utrecht 22 k&j • Nederland 300 k&j • Start Langdurig Intensieve Behandeling groep E-H van Woerkom 21
 22. 22. De ambitie Realisatie van een gezamenlijk, effectief en adequaat behandelingsaanbod voor kinderen die zowel een kinderpsychiatrische als orthopedagogische indicatie hebben een behandelingsaanbod beschikbaar te hebben. E-H van Woerkom 22
 23. 23. Partijen • Wie zijn er primair betrokken? 1. Trajectum, Fornhese Amersfoort: aanbieders zorg 2. Provincie, Bureau Jeugdzorg, AGIS: opdrachtgever en financiers 3. REC 4…..op afstand E-H van Woerkom 23
 24. 24. De Vorm 1. Fornhese is te gast 2. Trajectum voert de regie 3. Handelen uit eigen professionele kaders 4. Primaire processen zijn wederzijds afgestemd E-H van Woerkom 24
 25. 25. Voorbeeld 2 Duurzame Jeugdzorg Flevoland E-H van Woerkom 25
 26. 26. De ambitie 1. een intersectorale zorgvoorziening voor kinderen en jeugdigen met ernstige gedragsproblemen in Almere. 2. een oplossing voor jongeren in Flevoland (en provinciale buren) die behoefte hebben aan topzorg in verband met de complexiteit en zwaarte van hun problematiek E-H van Woerkom 26
 27. 27. Partijen • Wie zijn er primair betrokken? 1. Leo Stichting Groep, Rentray, Eduvier, Fornhese Almere: aanbieders zorg 2. Ministerie J&G, Provincie, Gemeente, AGIS: opdrachtgever en financiers 3. Erasmus Universiteit, IBMG: onderzoek E-H van Woerkom 27
 28. 28. De stappen 1. Locatie beschikbaar: Almere Poort 2. Realisatie 90 (180) plaatsen: residentie 3. Uitwerking basismodel: sociaal competentiemodel 4. Intersectorale samenwerking: ontwikkelen en onderzoeken E-H van Woerkom 28
 29. 29. Samenvattend Risico’s bewust hanteren door: E-H van Woerkom 29
 30. 30. 1. Ontwikkel op basis van kernkwaliteiten 2. Zoek de groei, creëer een uniek aanbod, zorg voor vervlechting, afhankelijkheid. 3. Volg de lange termijn trends 4. Committeer politiek en financiers 5. Werk met evidence based management 6. De winst delen E-H van Woerkom 30
 31. 31. Contact Evert-Hans van Woerkom 06 12 24 17 01 info@woerkomwerkt.nl www.woerkomwerkt.nl E-H van Woerkom 31

×