Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

קרן טראמפ מתווה אסטרטגי 2011

16,634 views

Published on

פעולותיה של קרן טראמפ נגזרות מתוך תכנית "מתווה אסטרטגי", אשר מתעדכנת ומשתפרת באופן מתמיד. הגרסא הנוכחית של התכנית הוכנה תוך התייעצות עם מומחים ואנשי מקצוע מישראל ומחו"ל.
אנו מזמינים אותך לסייע לנו לשפר את תכניתנו
כל מי שרואה חשיבות לשיפור החינוך בישראל, ובמיוחד מורים, אנשי חינוך, הורים ותלמידים – אנו מעוניינים לשמוע את דעתכם – המשוב שלכם חשוב לנו.
אנו רוצים לשמוע את הערותיכם ואת הצעותיכם ל"מתווה האסטרטגי" שלנו, כל זאת כדי שנוכל לשפר אותו.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

קרן טראמפ מתווה אסטרטגי 2011

 1. 1. ‫מתווה אסטרטגי‬ ‫אוקטובר 1102‬ ‫1‬
 2. 2. 2
 3. 3. ‫קרן טראמפ פועלת להניע שיפור‬ ‫בהישגי החינוך בישראל באמצעות‬‫השקעה באיכות ההוראה בבתי הספר,‬ ‫בדגש לתחומי המתמטיקה והמדעים‬ ‫3‬
 4. 4. ‫עיקרי הדברים‬‫הקרן תיישם שלוש אסטרטגיות שמטרתן לרתום מצויינות,‬ ‫קרן טראמפ נוסדה בשנת 1102 כדי להניע שיפור בהישגי‬‫לטפח מומחיות ולהדגים מקצוענות בהוראה. ניסיונן‬ ‫החינוך הציבורי בישראל, בדגש לתחומי המתמטיקה‬‫של מערכות חינוך מצליחות מראה כי כל אחת משלוש‬ ‫והמדעים בבתי הספר העל-יסודיים. פעולתה תארך‬‫אסטרטגיות אלו היא חיונית, אולם רק כאשר הן מיושמות‬ ‫כעשור והיא תתמקד בחיזוק איכות ההוראה - כזו המציבה‬‫יחדיו, חל שיפור של ממש ולאורך זמן בהישגי התלמידים.‬ ‫במרכזה את הלמידה של כל תלמיד בכיתה ושוקדת כדי‬ ‫שיגיע להישגים הטובים ביותר.‬ ‫לרתום מצוינות‬ ‫עידוד אנשים מוכשרים לבחור ולהשתלב בהוראה, תוך שיפור הדימוי הציבורי של המקצוע‬ ‫לטפח מומחיות‬ ‫פיתוח המיומנות של מורים לקדם את הלמידה של כל אחד מתלמידיהם בכיתה‬ ‫להדגים מקצוענות‬ ‫הטמעת הוראה איכותית ויצירת תנופה לשינוי באמצעות שיתוף פעולה עם רשויות מקומיות ורשתות של בתי ספר‬‫עם הממשלה, השלטון המקומי, המוסדות האקדמיים,‬ ‫כדי לקדם את המטרות הללו קרן טראמפ תנהג כקרן‬‫ארגוני המורים, בתי-ספר, וקרנות עמיתות, ותשאף לכך‬ ‫יוזמת ומעורבת ותשתף פעולה עם ארגונים ויזמים בעלי‬‫שפרויקטים בהם היא תתמוך יהיו בני-קיימא, ושהשפעתם‬ ‫ניסיון מוכח של הצלחה, ושפעולתם עולה בקנה אחד עם‬ ‫תהיה רחבה וממושכת1.‬ ‫המטרות וקו הפעולה של הקרן. הקרן תעבוד בתיאום קרוב‬ ‫" הקרן תיישם שלוש אסטרטגיות שמטרתן לרתום מצויינות,‬ ‫לטפח מומחיות ולהדגים מקצוענות בהוראה. "‬‫[ 1 ] אנו אסירי תודה לעמיתים ולמומחים אשר בטוב-ליבם נידבו מזמנם וכשרונם כדי לקרוא את טיוטת מסמך זה:‬‫אלו שהעירו, הקשו והציעו, ושתרמו מחכמתם וניסיונם לשיפורה של תכניתנו. תודה מיוחדת שלוחה בזאת לצביקה‬‫אריכא, גילה בן-הר, נאוה בן-צבי, ביאה ברמן, מייקל גארט, פמלה גרוסמן, שלמה דברת, איציק דנציגר, אביטל דרמון,‬‫גיין האנווי, קייתי הייקוק, חיים הררי, איליין וולפנזון, יוסי ורדי, דניאל זייפמן, גון יואינג, גניפר לואיס, סברינה‬‫ליין, ריצרד ליין, אדם ליפשטיין, לואל מילקן, סיון מקלצי, שלומית עמיחי, סוזן פוהרמן, מייקל פוייר, רוי פי, צסטר‬‫פין, גואל פליישמן, ברברה צאו, צבי צמרת, רמון קורטינז, גואל קליין, אירווין קרא, עופר רימון, ריץ שייבלסון,‬ ‫גודי שולמן, לי שולמן, שמשון שושני, וגון שנור.‬ ‫4‬
 5. 5. ‫ההוצאה הלאומית לחינוך בישראל / 0102‬ ‫פינלנד‬ ‫בלגיה‬ ‫אירלנד‬ ‫הונגריה‬ ‫‪OECD‬‬ ‫ממוצע‬ ‫ישראל‬ ‫4.5‬ ‫8.01‬ ‫2.6‬ ‫5.01‬ ‫7.7‬ ‫אוכלוסיה (במיליונים)‬ ‫6.5‬ ‫1.6‬ ‫7.4‬ ‫9.4‬ ‫7.5‬ ‫4.7‬ ‫אחוז ההוצאה לחינוך‬ ‫מתוך ‪GDP‬‬ ‫3.71‬ ‫9.61‬ ‫9.02‬ ‫8.51‬ ‫5.62‬ ‫אחוז הילדים בגיל‬ ‫41-0 מכלל האוכלוסייה‬ ‫928,7‬ ‫363,7‬ ‫573,9‬ ‫522,4‬ ‫762,8‬ ‫147,5‬ ‫השקעה שנתית $‬ ‫לתלמיד בתיכון‬ ‫137,23‬ ‫063,63‬ ‫756,23‬ ‫622,31‬ ‫365,23‬ ‫991,81*‬ ‫שכר התחלתי למורה $‬ ‫בחטיבה העליונה (‪)PPP‬‬ ‫ישראל משקיעה בחינוך נתח גדול מהתוצר שלה אולם ההשקעה בתלמיד הבודד נמוכה. הסבר חלקי לתופעה נעוץ בעובדה‬ ‫•‬ ‫שאוכלוסיית ישראל צעירה - מערכת החינוך מטפלת ביותר תלמידים ביחס לאוכלוסייה הכללית‬‫שכר המורים בישראל נמוך אך הסכמי השכר שנחתמו לאחרונה נועדו להביא את רמת השכר של מורה מתחיל לממוצע השכר‬ ‫•‬ ‫למורים במדינות ה - ‪OECD‬‬ ‫5‬
 6. 6. ‫ההזדמנות‬ ‫כמדינה הנבנית על מדע וטכנולוגיה וזוכה להוקרה כ-אומת תלמידיהם ועושים כל שלאל ידם שימצו את הפוטנציאל‬ ‫הסטארט-אפ, ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה הישגי הגלום בהם. על כן, שיפור החינוך בישראל חייב להסתמך‬ ‫חינוך נמוכים. נורות האזהרה שנדלקו עם פרסום תוצאות על המורים המוצלחים ביותר שיש לנו.‬ ‫המבחנים הבינלאומיים הביאו את הממשלה להתעורר‬ ‫לנושא. הממשלה הגדילה את התקציב לחינוך, החליטה על לפילנתרופיה שמור תפקיד מיוחד במאמץ לשיפור החינוך‬ ‫הכפלת שכר המורים והציבה יעדים שאפתניים, ובראשם בישראל. היא יכולה וצריכה לפעול כזרז לחדשנות, לזהות‬ ‫- עלייה של עשרים שלבים בדירוגם של תלמידי ישראל ולהפיץ ביצועים מוצלחים, לעודד תיאום ודיאלוג, ולהניע‬ ‫ליישום מעגלים הולכים ומתרחבים. קרן טראמפ, ביחד‬ ‫במבחני פיזה וגידול של %51 בשיעור המצטיינים.‬ ‫עם קרנות עמיתות אחרות השמות את החינוך בראש‬ ‫בשנים האחרונות יותר ישראלים מתחילים להאמין מעיניהן, תפעל לסייע לכך שההזדמנות הניצבת כעת‬ ‫שהשפל בהישגי החינוך אינו גזרת גורל. מתרבים הקולות בפני ישראל אכן תמומש, וכדי שהישגי החינוך ישובו‬ ‫המצביעים על מדינות אחרות בעולם שהשקיעו במורים למקומם הראוי.‬ ‫ובאיכות ההוראה והצליחו בתוך כעשור להביא לקפיצת‬ ‫מדרגה. בישראל ישנם מורים השוקדים לילות כימים למען‬ ‫הסכמי השכר החדשים של המורים / יישום מדורג על-פני חמש שנים‬ ‫גידול של %04 בשעות העבודה‬ ‫6 שעות שבועיות יוקדשו להוראה פרטנית של תלמידים בודדים‬ ‫ובקבוצות קטנות‬ ‫4 שעות שבועיות יוקדשו להתפתחות מקצועית בתוך כתלי בית הספר‬ ‫גידול בשכר של כ-%05‬ ‫ישולמו למורים בונוסים שנתיים, אשר יתבססו בין השאר על ביצועים‬ ‫והישגי תלמידים‬‫6‬
 7. 7. ‫הישגים במבחנים / פיזה 9002‬ ‫בפיזה 9002 נבחנו 46 מדינות; המספר בסוגרים מיצג את הדירוג של מדינת ישראל.‬‫פינלנד‬ ‫בלגיה‬ ‫אירלנד‬ ‫הונגריה‬ ‫‪OECD‬‬ ‫ממוצע‬ ‫ישראל‬ ‫מבחני פיזה‬‫635 (3)‬ ‫605 (11)‬ ‫694 (12)‬ ‫494 (62)‬ ‫394‬ ‫474 (73)‬ ‫קריאה‬‫145 (6)‬ ‫515 (41)‬ ‫784 (23)‬ ‫094 (92)‬ ‫694‬ ‫744 (24)‬ ‫מתמטיקה‬‫455 (2)‬ ‫705 (12)‬ ‫805 (02)‬ ‫305 (22)‬ ‫105‬ ‫554 (24)‬ ‫מדעים‬ ‫אחוז התלמידים המצטיינים (רמה 5 ו-6) / פיזה 6002‬ ‫ישראל‬ ‫‪OECD‬‬ ‫ממוצע‬ ‫הונגריה‬ ‫אירלנד‬ ‫בלגיה‬ ‫פינלנד‬ ‫03‬ ‫52‬ ‫02‬ ‫51‬ ‫01‬ ‫5‬ ‫0‬ ‫מדעים‬ ‫מתמטיקה‬ ‫7‬
 8. 8. ‫תאוריית השינוי‬ ‫" ישנן ראיות מוצקות מן המחקר לפיהן איכות ההוראה היא הגורם המשפיע ביותר בכיתה‬ ‫בהסבר שונות בהישגי תלמידים. מורים מצטיינים מציבים יעדים גבוהים לכל תלמיד, מאבחנים‬ ‫צרכים ויכולות, מפקחים אחר ההתקדמות ובונים תכניות הוראה מותאמות "‬ ‫שיטת עבודה זו עמדה בבסיסן של רפורמות חינוכיות‬ ‫קרן טראמפ תמקד את מאמציה בתחומי המתמטיקה‬ ‫במדינות שהצליחו להעלות את ההישגים החינוכיים שלהן‬ ‫והמדעים, תוך שימת דגש לאופן בו מקצועות אלו נלמדים‬ ‫בשנים האחרונות. החידוש ברפורמות אלו הוא המיקוד‬ ‫בבתי-הספר העל-יסודיים בארץ. אנו שואפים לשנות‬ ‫בניסיון להשפיע על המתרחש בתוך הכיתות. זאת לאחר‬ ‫את מגמת ההידרדרות המאפיינת את תחומי הלימוד‬ ‫שנים רבות שבהן הכיתה נתפסה כמעין קופסא שחורה שלא‬ ‫הללו בשנים האחרונות, אשר באה לידי ביטוי בירידה‬ ‫ניתן לפצח את סודותיה, ולאחר ניסיונות חוזרים ונשנים‬ ‫במספר בתי-הספר המציעים מגמת פיזיקה, צמצום מספר‬ ‫לשפר מערכת חינוך רק באמצעות שינויים במבנה, בארגון‬ ‫התלמידים הלומדים 5 יח"ל מתמטיקה ודעיכת לימודי‬ ‫ובמימון של המערכת המקיפה את כיתות הלימוד.‬ ‫המדעים בחטיבות הביניים.‬ ‫מתוך למידת הצלחות אלו והתאמתן לישראל, קרן טראמפ‬ ‫הנחת העבודה של הקרן היא שאין קיצורי-דרך לשיפור‬ ‫תפעל בשלוש אסטרטגיות החיוניות לקידומה של הוראה‬ ‫בתחומים אלו באופן ממושך ובר-קיימא, ללא השקעה‬ ‫מצטיינת המתמקדת בקידום למידת התלמידים - הראשונה‬ ‫ביכולת המקצועית של סגל ההוראה. ישנן ראיות מוצקות‬ ‫תתרכז ברתימת מצויינות להוראה, השנייה בטיפוח מיומנות‬ ‫מן המחקר לפיהן איכות ההוראה היא הגורם המשפיע‬ ‫ומומחיות במעשה ההוראה, והשלישית בהדגמת מקצוענות,‬ ‫ביותר בכיתה בהסבר שונות בהישגי תלמידים. מורים‬ ‫אשר תמחיש את תרומתה של הוראה טובה לשיפור‬ ‫מצטיינים מציבים יעדים גבוהים לכל תלמיד, מאבחנים‬ ‫בהישגי החינוך.‬ ‫צרכים ויכולות, מפקחים אחר ההתקדמות ובונים תכניות‬ ‫הוראה מותאמות. הם נותנים לתלמיד משוב ותומכים‬ ‫בלמידתו בזמן אמת.‬ ‫הטמעה של הוראה כזו המתמקדת בלמידת התלמידים‬ ‫היא מעשה משותף של בית הספר כולו. המורים פועלים‬ ‫באופן שיטתי ומאורגן כקהילה מקצועית, תוך תיאום‬ ‫ושיתוף פעולה ביניהם. מורים עמיתים, חונכים ועוזרי‬ ‫הוראה מתגייסים לעזור לתלמידים להתגבר על קשיים‬ ‫בלימודים. מורים מומחים עוזרים למורים מתחילים‬ ‫להשתלב ולהתמיד בהוראה. ההורים, הרשות המקומית‬ ‫והקהילה נרתמים אף הם כדי לסייע למורים לקדם את‬ ‫למידת התלמידים.‬‫8‬
 9. 9. ‫מתמטיקה ופיזיקה בכיתה יב /‬ ‫מספר התלמידים הלומדים 5 יח"ל ושיעורם מהמחזור‬ ‫%1.41‬‫00041‬ ‫6002‬ ‫%4.31‬ ‫7002‬‫00021‬ ‫%2.21‬ ‫8002‬‫00001‬ ‫%8.11‬ ‫9002‬ ‫%4.8 %5.8 %3.8 %5.8‬‫0008‬‫0006‬‫0004‬‫0002‬ ‫0‬ ‫מתמטיקה‬ ‫פיזיקה‬ ‫9‬
 10. 10. ‫כיווני פעולה‬‫01‬
 11. 11. ‫אסטרטגיה 1 / לרתום מצויינות להוראה‬ ‫" כדי למשוך אנשים מוכשרים להוראה אין די בשכר משופר, דרוש שינוי עמוק ומקיף בגישה‬ ‫של הציבור להוראה. מערכת היחסים בין הציבור והמורים חייבת לשוב להיות‬ ‫לכזו המבוססת על הערכה ואמון הדדי. "‬‫מערכות חינוך בעלות הישגים גבוהים מעסיקות מורים על פרקטיקות והתמחויות הממוקדות בלמידת התלמיד,‬ ‫המגויסים מהשליש העליון של בוגרי האוניברסיטאות. ומתאימות את ההוראה ליכולותיו וצרכיו.‬ ‫במדינות אלו מקצוע ההוראה נחשב ליוקרתי, השכר‬‫אטרקטיבי וישנה תחרות ומיון בין המועמדים להתקבל אין פתרון קסם אחד או מהלך בודד שיניע שינוי במעמד‬‫ללימודי הוראה. בקוריאה למשל, מורים מגיעים מה-%5 הציבורי של מקצוע ההוראה ולפילנתרופיה יכולת מוגבלת‬‫העליונים של בוגרי אוניברסיטאות, ובפינלנד מהעשירון להשפיע על מצב זה. עם זאת, קרן טראמפ תפעל להנכיח‬‫מורים והוראה במרחב הציבורי באמצעות תערוכות,‬ ‫העליון.‬‫עיתונות, תכניות טלביזיה ורשתות חברתיות. הנחתנו היא‬‫במערכת החינוך בישראל קיים סגל הוראה יחסית גדול, שחשיפה של מעשה ההוראה תאפשר הצגה מוחשית של‬‫אולם חלק ניכר מהמורים המנוסים מתקרב כעת לגיל אתגרים והתמודדויות ובכך תקרב את הציבור אל עולמם‬ ‫פרישה. הדבר בולט במיוחד בקרב מורים למתמטיקה ומדעים של המורים.‬ ‫שרבים מהם עלו לישראל מממדינות חבר העמים בשנות‬‫התשעים. אנשים מוכשרים נרתעים מלהיכנס לנעליהם, הקרן תייסד פרס המוקיר הוראה מצטיינת, שיציג את‬‫בעיקר בשל תדמיתו הירודה של המקצוע, השכר הנמוך, המורים כגיבורי תרבות, ויבהיר מהי הוראה איכותית,‬‫ותסייע למסלולים יחודיים להכשרה ולליווי של מורים‬ ‫ההישגים המידרדרים, והעבודה השוחקת.‬‫מצטיינים, כדי שיהפכו מעין מועדון או סיירת עם רף‬ ‫אנשים מוכשרים יבחרו להיות מורים ויתמידו בעבודתם קבלה גבוה ותחרות במיונים.‬ ‫רק כאשר ההוראה תחשב כמקצוע המכבד את בעליו,‬‫כשהם ירגישו גיבוי ודחיפה מהציבור ומנהיגיו, כשישתכנעו אנו מייחלים כי בתוך 7-5 שנים נוכל להבחין בהתעניינות‬‫שעבודתם יכולה להניב תוצאות, וכשיחושו שהם חלק גוברת ומתמשכת, שתבוא לביטוי בבחירה רבה יותר במקצוע‬‫ממהלך כולל יותר שבו החינוך בישראל משנה כיוון. הסכמי ההוראה בכלל ובמקצועות המתמטיקה והמדעים בפרט.‬‫השכר שנחתמו לאחרונה, ושובו של החינוך לסדר היום באמצעות סקרי דעת קהל וקבוצות מיקוד אנו מקווים‬‫למצוא הערכה גבוהה יותר למקצוע ההוראה, עליה בביטחון‬ ‫הציבורי, מעידים שהתנאים לשינוי מתחילים להבשיל.‬‫שרוכש הציבור ביכולת של מערכת החינוך לשפר הישגי‬ ‫אולם, כדי למשוך אנשים מוכשרים להוראה אין די בשכר תלמידים ואמון הדדי בין הורים ומורים.‬ ‫משופר, דרוש שינוי עמוק ומקיף בגישה של הציבור להוראה.‬ ‫מערכת היחסים בין הציבור והמורים חייבת לשוב להיות‬ ‫לכזו המבוססת על הערכה ואמון הדדי. מקצוע ההוראה‬ ‫צריך לעבור תהליך של בנייה מחדש כאומנות הנשענת‬ ‫11‬
 12. 12. ‫נתונים אודות מורים למתמטיקה / חטיבה עליונה‬ ‫מחצית ממורי המתמטיקה בחטיבה העליונה (בכל רמות הלימוד) הם בעצמם בוגרי 5 יחידות לימוד לבגרות‬ ‫ממוצע הציון הפסיכומטרי שלהם הוא 075. לשם השוואה: ציון ממוצע של סטודנט באוניברסיטה הוא 616,‬ ‫הציון הממוצע של סטודנטים במכללות להכשרת מורים 794, וממוצע דרישות הסף בפקולטות המבוקשות‬ ‫הוא למעלה מציון 007‬ ‫%51 מהמורים למתמטיקה בחטיבה העליונה אינם בעלי תואר ראשון במתמטיקה (או תחום קרוב) ואינם‬ ‫בעלי תעודת הוראה במתמטיקה‬ ‫מאז 5991 ועד 9002 אחוז המורים למתמטיקה בחטיבה העליונה שגילם מעל ל-05 עלה מ-%02 ל-%14‬ ‫בשנת 5002 הוכשרו להוראה בסה”כ בכל האוניברסיטאות פחות מ-002,1 מורים שלמדו לתעודת הוראה,‬ ‫מתוכם 57 התמחו במתמטיקה ורק 54 השתלבו במערכת החינוך כמורים‬ ‫הביקוש ללימודי תואר ראשון במתמטיקה באוניברסיטאות נמצא בירידה. 768 סטודנטים קיבלו תואר‬ ‫ראשון במתמטיקה בשנת 3002 , לעומת 325 ב- 8002‬ ‫משאבי הוראה בבתי הספר היסודיים בישראל / תשע"א‬ ‫פינלנד‬ ‫בלגיה‬ ‫אירלנד‬ ‫הונגריה‬ ‫‪OECD‬‬ ‫ממוצע‬ ‫ישראל‬ ‫8.91‬ ‫2.02‬ ‫3.42‬ ‫2.12‬ ‫6.12‬ ‫6.72‬ ‫מספר תלמידים בכיתה‬ ‫4.41‬ ‫6.21‬ ‫8.71‬ ‫6.01‬ ‫4.61‬ ‫3.61‬ ‫יחס מורה - תלמיד‬ ‫776‬ ‫018‬ ‫519‬ ‫116‬ ‫687‬ ‫557‬ ‫שעות הוראה‬ ‫שנתיות למורה‬ ‫• בישראל מספר המורים ביחס למספר התלמידים הוא כממוצע ב- ‪ ,OECD‬אך הכיתות צפופות יותר. חלק מהסיבה לכך היא‬ ‫שתלמידים בישראל לומדים שעות רבות בכיתה בידי מספר רב של מורים, במשך ששה ימים בשבוע‬ ‫• בפינלנד, המבנה והשיטה שונים - המורה הקבוע בכיתה מאבחן קשיים ויכולות של תלמיד ומפנה אותו לתרגול‬ ‫בקבוצות קטנות אצל מורים מומחים - שם מתרחש עיקר הלמידה. הסכמי השכר החדשים עם המורים נועדו לאפשר לבתי הספר‬ ‫בישראל לעבוד בשיטה הדומה יותר לשיטה הפינית‬‫21‬
 13. 13. ‫אסטרטגיה 2 / לטפח מומחיות‬ ‫בהוראה הממוקדת בלמידת תלמיד‬ ‫" הקרן תיזום פיתוח של תכנים, כלים וסגל שישמשו כתשתית‬ ‫מקצועית לפיתוח מקצועי של מורים במיומנויות הוראה‬ ‫הממוקדות בלמידת התלמיד "‬‫קרן טראמפ מכירה בתפקיד שמילאו המחלקות להוראת‬ ‫מדינות המצטיינות בחינוך משקיעות משאבים רבים‬‫המדעים כמרכזי מומחיות להכשרה והתפתחות מקצועית‬ ‫בתהליכי הפיתוח המקצועי של מורים. במדינות אלו הכשרת‬‫של מורים למתמטיקה ומדעים. לכן הקרן תפעל בשלב‬ ‫המורים מטפחת גישה קלינית להוראה השמה את למידת‬‫ראשון כדי לסייע להן לרענן את שורותיהן ולחדש את‬ ‫התלמיד במרכז. המורים צופים במורים מנוסים ובעמיתים,‬‫ימיהן כקדם - קהילות למידה של מורים תכונסנה מחדש,‬ ‫מתנסים ודנים בסימולציות, ומשתפים זה את זה בידע‬‫רשתות מקוונות תשודרגנה, וסדנאות למורים תתקיימנה‬ ‫המעשי שלהם. הכשרתם מתבססת על הכלל שההתנסות‬ ‫על-מנת לעודד הידברות מקצועית.‬ ‫המעשית עדיפה על הידע התיאורטי.‬‫כמו כן, הקרן תיזום פיתוח של תכנים, כלים וסגל שישמשו‬ ‫הכשרות המורים בישראל מתקיימות בכ-06 מוסדות,‬‫כתשתית מקצועית לפיתוח מקצועי של מורים במיומנויות‬ ‫ובהם אוניברסיטאות, מכללות לחינוך וסמינרים. תכניות‬‫הוראה הממוקדות בלמידת התלמיד. יפותחו חומרי הדרכה‬ ‫הלימודים מגוונות והן שמות דגש להקניית ידע בחינוך,‬‫המתבססים על חקרי-מקרה ויעובדו סרטי וידאו, סימולציות‬ ‫בפילוסופיה, בפדגוגיה, ובתחום הדעת, אך הן מפנות‬‫ותירגולים של הוראה בכיתה. תגובש קבוצה נבחרת‬ ‫משאבים מועטים לרכישת מיומנויות עבודה ולתרגול‬‫של אנשי מקצוע שיטמיעו את התכנים הללו בהכשרות‬ ‫מעשי. פילנתרופיה תתקשה מאוד להשפיע על כלל תכניות‬ ‫ובקורסים למורים.‬ ‫אלו באופן שיטתי ומערכתי.‬‫בהמשך, קרן טראמפ תוביל את כינוסה של ועדת מומחים,‬ ‫קרן טראמפ תשתף פעולה עם קבוצה קטנה מתוך המוסדות‬‫אשר תבחן ותמליץ על שינוים ושיפורים מערכתיים בפרקים‬ ‫הללו - אלו האמונים על הכשרת המורים למתמטיקה‬‫המעשיים של ההתפתחות המקצועית של מורים בישראל.‬ ‫ומדעים בבתי הספר העל-יסודיים. מדובר במחלקות‬‫הועדה תבחן את הצורך והאפשרות להקמת מכון ישראלי‬ ‫להוראת המדעים באוניברסיטאות המכשירות את מורי‬‫להוראה מתקדמת, אשר ישמש מרכז מומחיות בנושאים‬ ‫התיכון, ומספר של מכללות להוראה המכשירות את מורי‬‫אלו. הועדה תוקם בשיתוף פעולה עם משרד החינוך ועם‬ ‫חטיבות הביניים. התקווה היא שמיקוד זה ישפר את סיכוי‬ ‫המוסדות המכשירים.‬ ‫הצלחת פעולתה והשפעתה של הקרן.‬‫אנו צופים כי בתוך בתוך 9-7 שנים, כתוצאה מיוזמתה‬ ‫המחלקות להוראת המדעים באוניברסיטאות שגשגו בשנות‬‫של הקרן, יקום מכון ישראלי להוראה מתקדמת וכי בחינה‬ ‫התשעים, כאשר ניתן להן תפקיד מרכזי כ-"מרכזים להוראת‬‫חיצונית של מחזור בוגריו הראשון תעיד שהם בעלי ידע‬ ‫המדעים" (מל"מ) בהובלת רפורמת מחר 89 ויישום דוח‬‫מעשי הממוקד בלמידת תלמידיהם, כי הם מאמינים ביכולתם‬ ‫הררי. בשנים אלו נבנתה במחלקות הללו יכולת מעולה,‬‫לשפר את ההישגים הלימודיים של תלמידיהם וכי הם‬ ‫אולם בשנים האחרונות הן נמצאות במגמת ירידה, התקציב‬ ‫משתמשים בפועל בכיתתם במיומנויות הוראה אלו.‬ ‫הממשלתי צומצם וסגלן הבכיר מתקרב לפרישה.‬ ‫31‬
 14. 14. ‫נתונים אודות הכשרת מורים בישראל‬ ‫הכשרת המורים בישראל מתקיימת ב-92 מכללות לחינוך המעניקות תואר ‪,B.Ed‬‬ ‫ב-92 סמינרים חרדיים, וב-8 אוניברסיטאות המעניקות תואר ‪ B.A‬ותעודת הוראה‬ ‫במכללות לחינוך לומדים במחזור כ-000,6 תלמידים, בסמינרים החרדיים כ-000,4 ובאוניברסיטאות‬ ‫כ-000,1‬ ‫היקף הלימודים הממוצע לתואר ראשון ולתעודת הוראה באוניברסיטה עמד בשנים האחרונות על 67‬ ‫שעות שנתיות, בהשוואה להיקף של 801 שעות שנתיות במכללות לחינוך‬ ‫מרכיב ההתנסות המעשית עמד על 81 שעות שנתיות במכללות ועל 3-2 שעות שנתיות באוניברסיטאות.‬ ‫בדוח וועדת אריאב נקבע רף אחיד לכלל המוסדות שהוא בין 9 ל-51 שעות שנתיות‬ ‫בשנים האחרונות הממשלה פועלת לקצץ את תקציב המכללות, לצמצם את מספרן, לאחד ביניהן, ולגבש‬ ‫סטנדרט בסיסי שיהיה משותף לכולן‬ ‫כ-%04 מלומדי ההוראה אינה משתלבים כמורים במערכת החינוך, והם דווקא בעלי ממוצע הישגים גבוה‬ ‫יותר מעמיתיהם שכן הופכים מורים‬ ‫כ-%05 מהמורים שמשתלבים בהוראה עוזבים את המקצוע במהלך חמש השנים הראשונות, והם דווקא‬ ‫בעלי ממוצע הישגים גבוה יותר מעמיתיהם שנשארים לעבוד כמורים‬‫41‬
 15. 15. ‫אסטרטגיה 3 / להדגים מקצוענות‬ ‫בהוראה בערים וברשתות נבחרות‬ ‫" תכניות אלו יתמקדו בשינוי שיטת העבודה בבתי הספר‬ ‫מגישה המבליטה את העברת חומר הלימוד, להוראה המתמקדת בלמידת התלמידים "‬‫בהוראה, אשר תסייענה להטמעה של שגרות ניטור למידה,‬ ‫מעשה ההוראה מתרחש בכיתות מרובות תלמידים ולכל‬‫לתיאום בין מורים ולשיתוף במשאבים פדגוגיים. נפעל‬ ‫אחד מהם יכולות וצרכים משלו. כדי לאזן בין הדרישות‬‫לכך שבין שותפינו יכללו ערים השונות במיקומן ובגודלן,‬ ‫האחידות של תכנית הלימודים ובין המאפיינים היחודיים‬ ‫ונבדלות במוצאם ואמונתם של תושביהן.‬ ‫של כל תלמיד, על המורה להפעיל מיומנויות, כלים, שכל‬ ‫ישר וחום אנושי. כדי שיצליח בכך, דרושה למורה מערכת‬‫תומכת בבית הספר וברשות המקומית, שבלעדיה גם המורה החלטתנו לשתף פעולה עם רשויות מקומיות נשענת על‬‫כך שבשנים האחרונות תחום החינוך הפך נושא חשוב‬ ‫המוכשר ביותר עלול לאבד את דרכו.‬‫לראשי הרשויות ולבוחריהם. הרשויות המקומיות בישראל‬‫בבתי ספר שבהם פועלת רשת תמיכה להוראה, המורה הן שותפות טבעיות להנעת תהליכי שינוי בבתי הספר‬‫נוטל אחריות ללמידת כל אחד מתלמידיו ופועל עם שאר העל-יסודיים, משום שהם מצויים בבעלותן ואחריותן‬‫מוריו של התלמיד להתאים לו את ההוראה הדרושה לו. התפעולית והתקציבית. מאפיינים דומים ניתן לייחס‬ ‫אנשי הסגל מגויסים ליישום הוראה קוהרנטית הממוקדת לרשתות בתי הספר, וגם עמן נחפש שותפות.‬ ‫בלמידה, תוך הפעלה של נהלים, שגרות עבודה, ואמצעים‬‫טכנולוגיים. בית הספר כולו פועל כקהילה מקצועית לומדת מכיוון שהבחירות לרשויות המקומיות בישראל צפויות‬‫רק בסוף חודש אוקטובר 3102, הקרן תקדיש את השנים‬ ‫החותרת לשיפור מתמיד באיכות ההוראה.‬‫הקרובות לפיתוח של מרכיבים הנדרשים לקראת הפעלתו‬ ‫הרשות המקומית יכולה גם היא לשחק תפקיד חשוב, לעודד של מודל עירוני. אבני היסוד הללו יכללו:‬ ‫תיאום בין בתי הספר ולהעמיד לרשותם משאבים משותפים.‬‫הצורך בשיתוף מתחדד בתחומי המדעים והמתמטיקה טכנולוגיה, הכוללת מערכות ניטור למידה לתמיכה בהוראה‬‫שבהם מספר התלמידים והמורים מצומצם וציוד המעבדה מותאמת, רשתות וירטואליות המעודדות שיתוף פעולה‬ ‫יקר. לפיכך, קרן טראמפ תפעל לרקום שותפות עם קבוצה בין מורים, הוראה מקוונת וחומרי למידה דיגיטליים.‬ ‫נבחרת של רשויות מקומיות, המעוניינות לחזק את ההוראה‬‫משאבי אנוש, בדגש לתכנון וניהול כח-אדם הכולל הגדרת‬ ‫בבתי הספר שלהן.‬‫צרכים, תהליכי איתור ומיון, השמה, חונכות למורים‬ ‫אנו מעוניינים לשתף פעולה עם ערים שיש בהן צורך חדשים, וליווי שלהם כדי שיתמידו בהוראה.‬ ‫וביקוש לשיפור הוראת המתמטיקה והמדעים, שסגלי‬‫החינוך שלהן בעלי יכולת מקצועית גבוהה, ושראשיהן חונכי הוראה ולמידה, אשר יחברו לצוותי בתי-ספר‬‫מפגינים מחויבות עמוקה להובלת עירם כ-עיר-מדע. והרשויות על-מנת לתמוך בהטמעה של התארגנות שתהפוך‬‫הערים תיבחרנה בתהליך תחרותי על סמך תכניותיהן את בתי הספר לסביבה התומכת בהוראה הממוקדת‬ ‫לחיזוק הוראת המתמטיקה והמדעים ולשיפור בהישגי בלמידה.‬ ‫התלמידים.‬‫אנו צופים כי בתוך 21-01 שנים, ברשויות וברשתות שעמן‬‫תכניות אלו יתמקדו בשינוי שיטת העבודה בבתי הספר הקרן תשתף פעולה, יחול גידול של %02 במספר תלמידי‬‫מגישה המבליטה את העברת חומר הלימוד, להוראה התיכון הלומדים 5 יח"ל פיזיקה, וגידול של %51 במספר‬ ‫הממוקדת בלמידת התלמידים. הן תכלולנה רשתות תמיכה התלמידים הלומדים 5 יח"ל מתמטיקה.‬ ‫51‬
 16. 16. ‫מערכת החינוך בישראל / תשע"א‬ ‫מגזר חרדי‬ ‫מגזר ערבי‬ ‫א - יב‬ ‫(%61)‬ ‫(%72)‬ ‫929.252‬ ‫047.804‬ ‫318.135.1‬ ‫תלמידים‬ ‫בשנת הלימודים תשע"א‬ ‫אחד מכל חמישה ישראלים‬ ‫(%7)‬ ‫(%62)‬ ‫(31:1)‬ ‫לומד בבית ספר.‬ ‫206.7‬ ‫344.03‬ ‫471.811‬ ‫מורים‬ ‫גידול מהיר במיוחד נרשם‬ ‫בחינוך הערבי והחרדי -‬ ‫(%81)‬ ‫(%52)‬ ‫(72:1)‬ ‫ביחד הם כמחצית ממערכת‬ ‫799.01‬ ‫338.41‬ ‫868.95‬ ‫כיתות‬ ‫החינוך בישראל‬ ‫(%82)‬ ‫(%02)‬ ‫(553:1)‬ ‫991.1‬ ‫358‬ ‫613.4‬ ‫בתי ספר‬‫61‬
 17. 17. ‫הצעדים הבאים‬‫6. כמסגרת שתפעל כעשור, מומלץ לקרן לבנות מוניטין‬ ‫צוות הקרן יחל להכין בחודשים הקרובים תכניות יישום‬‫מקצועי ולהתמקד בביקוש קיים. עליה להעדיף שותפים‬ ‫לכל אחד מצירי המתווה האסטרטגי. תכניות היישום‬‫בעלי ניסיון ויכולת מוכחים ולחתור לשיתופי פעולה. שיקול‬ ‫תכלולנה מדדי ביצוע, סדר פעולות, לוחות זמנים, ניתוח‬‫מרכזי נעוץ בקיימות של מהלכיה של הקרן, ועליה לשאוף‬ ‫סיכונים ותכנון תקציבי. תכניות אלו תקחנה בחשבון את‬ ‫שאלו ימשיכו לפעול גם מעבר לימי חייה.‬ ‫ההערות וההצעות שהועלו על-ידי מומחים שקראו את‬ ‫המסמך הנ"ל, תוך דגש מיוחד לתובנות הבאות:‬‫שנות הפעילות הראשונות של הקרן תוקדשנה להנחת‬‫התשתית המקצועית לתכנון וביצוע של רכיבי המתווה‬ ‫1. המבנה החברתי של ישראל מגוון מאוד, והוא כולל‬‫האסטרטגי. הפעילות שמטרתה להגדיל את הביקוש למקצוע‬ ‫שתי קהילות מיעוט גדולות - ערביי ישראל והחרדים.‬‫ההוראה תתגבר במהירות, בעוד שנתיבי האסטרטגיה‬ ‫שתי קהילות אלו מרכיבות כמחצית ממערכת החינוך‬‫האחרים יפותחו באופן מדורג - מרקימת שותפויות, דרך‬ ‫בישראל, ויש להן צרכים ומאפיינים יחודיים, המחייבים‬ ‫יצירת אבני בניין, וכלה בהשקעות משמעותיות.‬ ‫תשומת לב מיוחדת.‬‫המלצות למענקים יוכנו על-ידי צוות הקרן על בסיס‬ ‫2. תלמידות בנות מצליחות יותר מבנים במבחנים,‬‫רבעוני ויוצגו לאישור דירקטוריון הקרן. מועצה מייעצת‬ ‫אולם שיעור קטן יותר של בנות בוחר ללמוד במגמות‬‫ובה חברים מישראל ומחו"ל תתכנס בישראל אחת לשנה.‬ ‫המתמטיקה והפיזיקה בתיכון. מורים צריכים להית מודעים‬‫ייעודה של המועצה המייעצת הוא לייעץ לקרן בנושאי‬ ‫לתופעה הזו, ולעודד תלמידות לבחור, להתמיד ולהצטיין‬‫מדיניות, אסטרטגיה והערכה ולסייע לקרן בבניית קשרי‬ ‫בלימודיהן במגמות המדעים המוגברות.‬ ‫עבודה עם הקהילה המקצועית.‬ ‫3. תלמידי התיכון בישראל כיום אינם מפגינים התלהבות‬‫לקראת שנת הפעילות החמישית, תתבצע הערכת התקדמות‬ ‫גדולה ללמוד מקצועות מדעיים. שיפור ההוראה הוא חיוני,‬‫על-מנת לאפשר תיקונים ושינויים של אמצע הדרך. פעילות‬ ‫אך נחוץ גם להרחיב את מעגל התלמידים הפוטנציאלים,‬‫הקרן תתועד לצורך הערכה כוללת ומסכמת שתתקיים‬ ‫במיוחד בחטיבות הביניים.‬‫לקראת סוף תקופת פעילות הקרן. הצלחתה של קרן‬‫טראמפ תיבחן בשלב זה לא רק באמצעות מדידה ישירה‬ ‫4. המושג הוראה הממוקדת בלמידת התלמיד צריך‬‫של הישגי המענקים והפרויקטים שבהם תתמוך, אלא גם‬ ‫להיות מוגדר היטב ויש לתרגמו לגישה מעשית עבור‬‫בתרומת התשתיות החינוכיות שתותיר מאחוריה, דרכי‬ ‫המורים. הגישה המעשית הזו, שעליה תתבסס עבודתה‬ ‫החשיבה שתנחיל וההון האנושי שתסייע לטפח.‬ ‫של הקרן, חייבת להישען על ניתוח הדרך שבה פועלים‬ ‫מורים מעולים ובתי ספר מצטיינים.‬ ‫5. רבים מהעוסקים בחינוך בישראל עדיין אינם מאמינים‬ ‫שניתן לשפר את הישגי החינוך בישראל. בתוך כך, הם‬ ‫אינם משוכנעים שהוראה הממוקדת בלמידת התלמיד,‬ ‫ודגש ללימודי מתמטיקה ומדעים, הם אכן השקעה ראויה.‬ ‫לכן על הקרן לתמוך גם בפעילות סנגור.‬ ‫" הצלחתה של קרן טראמפ תיבחן לא רק באמצעות מדידה ישירה של הישגי המענקים‬ ‫והפרויקטים שבהם תתמוך, אלא גם בתרומת התשתיות החינוכיות שתותיר מאחוריה,‬ ‫דרכי החשיבה שתנחיל וההון האנושי שתסייע לטפח ".‬ ‫71‬
 18. 18. Dan Alexander & co. www.daitd.com The Trump Foundation Ltd. (CC) www.trump.org.il )‫קרן טראמפ בע"מ (חל"צ‬ P.O.B. 4, Beit Yehonatan, Azrieli Center Tel. +972.73.7962213 18 14 Lev-Hair St., Modiin 71700 Israel Fax. +972.73.7699220 ‫ת.ד. 4 בית יהונתן, מרכז עזריאלי‬ 71700 ‫רח לב-העיר 41, מודיעין‬

×