Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

תוכנית המהפכה בחינוך של נתניהו 2009

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
‫להוראה‬ ‫הטובים‬
‫ילד‬ ‫לכל‬ ‫הזדמנויות‬ ‫שוויון‬
‫בחינוך‬ ‫אמיתית‬ ‫למהפכה‬ ‫תוכנית‬
‫הליכוד‬ ‫תנועת‬
2008
www.likud.org...
‫להוראה‬ ‫הטובים‬
‫ילד‬ ‫לכל‬ ‫הזדמנויות‬ ‫שוויון‬
‫בחינוך‬ ‫אמיתית‬ ‫למהפכה‬ ‫תוכנית‬
‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 45 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬
‫עניינים‬ ‫תוכן‬
7 '‫עמ‬ 	‫ה‬‫פתיח‬
8-9 '‫עמ‬ 	?‫חברתיים‬ ‫פערים‬ ‫לצמצום‬ ‫ביו...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 21 Ad

More Related Content

Similar to תוכנית המהפכה בחינוך של נתניהו 2009 (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

תוכנית המהפכה בחינוך של נתניהו 2009

 1. 1. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫ילד‬ ‫לכל‬ ‫הזדמנויות‬ ‫שוויון‬ ‫בחינוך‬ ‫אמיתית‬ ‫למהפכה‬ ‫תוכנית‬ ‫הליכוד‬ ‫תנועת‬ 2008 www.likud.org.il www.netanyahu.org.il
 2. 2. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫ילד‬ ‫לכל‬ ‫הזדמנויות‬ ‫שוויון‬ ‫בחינוך‬ ‫אמיתית‬ ‫למהפכה‬ ‫תוכנית‬
 3. 3. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 45 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ 7 '‫עמ‬ ‫ה‬‫פתיח‬ 8-9 '‫עמ‬ ?‫חברתיים‬ ‫פערים‬ ‫לצמצום‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫הדרך‬ ‫מהי‬ 10-11 '‫עמ‬ ?‫מדי‬ ‫קטן‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫החינוך‬ ‫תקציב‬ ‫האם‬ 12-13 '‫עמ‬ ?‫ההישגים‬ ‫על‬ ‫תשפיע‬ ‫החינוך‬ ‫תקציב‬ ‫הגדלת‬ ‫האם‬ 14-15 '‫עמ‬ ?‫התוצאות‬ ‫על‬ ‫תשפיע‬ ‫המורים‬ ‫שכר‬ ‫הגדלת‬ ‫האם‬ 16-17 '‫עמ‬ ?‫בחינוך‬ ‫התוצאות‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫המשפיע‬ ‫הגורם‬ ‫מהו‬ 18-19 '‫עמ‬ ?‫טובים‬ ‫מורים‬ ‫המצטיינות‬ ‫המדינות‬ ‫מגייסות‬ ‫כיצד‬ 20-21 '‫עמ‬ ?‫הנכונים‬‫המקצועות‬‫את‬‫מלמדים‬‫בישראל‬‫המורים‬‫האם‬ 23-24 '‫עמ‬ ?‫לממשו‬ ‫כדי‬ ‫שהצבנו‬ ‫היעד‬ ‫ומהו‬ ‫שלנו‬ ‫החזון‬ ‫מהו‬ 25-35'‫עמ‬ ?"‫להוראה‬ ‫"הטובים‬ ‫התוכנית‬ ‫עקרונות‬ ‫חמשת‬ ‫מהם‬ 36 '‫עמ‬ ?‫למציאות‬ ‫מחזון‬ ‫תהפוך‬ ‫שהתוכנית‬ ‫כדי‬ ‫דרוש‬ ‫מה‬ 37 '‫עמ‬ ‫ם‬‫סיכו‬
 4. 4. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 89 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫לצמצום‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫הדרך‬ ‫הוא‬ ‫טוב‬ ‫חינוך‬ .‫ל‬‫בישרא‬ ‫החברתיים‬ ‫הפערים‬ ‫בניגוד‬ .‫ל‬‫ישרא‬ ‫ילדי‬ ‫בקרב‬ ‫הפערים‬ ‫לצמצום‬ ‫חיוני‬ ‫אמצעי‬ ‫הוא‬ ‫החינוך‬ ‫בהצלחה‬‫להתמודד‬‫כישורים‬‫לאדם‬‫נותן‬‫טוב‬‫חינוך‬,‫הקצבאות‬‫למדיניות‬ ‫לילדינו‬ ‫מקנה‬ ‫הוא‬ ;‫מולם‬ ‫ישע‬ ‫חסר‬ ‫שיחוש‬ ‫במקום‬ ‫החיים‬ ‫אתגרי‬ ‫עם‬ ‫את‬ ‫בכבוד‬ ‫לפרנס‬ ‫שיוכלו‬ ,‫וגאים‬ ‫עצמאיים‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫להיות‬ ‫הכלים‬ ‫את‬ .‫משפחותיהם‬ ‫ואת‬ ‫עצמם‬ ‫למצוא‬ ‫סיכויו‬ ‫גדלים‬ ‫כך‬ ,‫עולה‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫הלימוד‬ ‫שנות‬ ‫שמספר‬ ‫ככל‬ .‫שכרו‬ ‫גדל‬ ‫וכך‬ ‫עבודה‬ ‫מקום‬ ‫לימוד‬ ‫שנות‬ 16 ‫בעלי‬ ‫בקרב‬ 2000 ‫בשנת‬ ‫האבטלה‬ ‫שיעור‬ ,‫לדוגמא‬ 50%-‫כ‬ ,₪ 9,215 ‫היה‬ ‫הממוצע‬ ‫ושכרם‬ ‫בלבד‬ 4.5% ‫על‬ ‫עמד‬ ‫ומעלה‬ .)2-‫ו‬ 1 ‫(גרפים‬ ‫שנים‬ 13-15 ‫שלמד‬ ‫ממי‬ ‫יותר‬ ‫מתן‬ ‫באמצעות‬ ‫היא‬ ‫פערים‬ ‫ולסגור‬ ‫העוני‬ ‫מן‬ ‫אנשים‬ ‫לחלץ‬ ‫הדרך‬ ‫עני‬ ‫מחלצת‬ ‫בהכרח‬ ‫אינה‬ ‫ממשלתית‬ ‫קצבה‬ .‫ך‬‫בחינו‬ ‫שווה‬ ‫הזדמנות‬ .‫זאת‬ ‫עושה‬ ‫כן‬ ‫השכלה‬ - ‫מעוניו‬ 1 ‫גרף‬ 2 ‫גרף‬
 5. 5. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 1011 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫אינה‬ ‫בישראל‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫הבעיה‬ ‫התקציב‬ ‫גודל‬ ‫בישראל‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫המרכזית‬ ‫הבעיה‬ ,‫המקובלת‬ ‫לדעה‬ ‫בניגוד‬ .‫ך‬‫החינו‬ ‫תקציב‬ ‫גודל‬ ‫אינה‬ ‫בהשוואה‬ ‫באמצע‬ ‫טוב‬ ‫במקום‬ ‫נמצאת‬ ‫בחינוך‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫ההשקעה‬ ‫אך‬ .‫ר‬‫סבי‬ ‫במקום‬ ‫היא‬ ‫לתלמיד‬ ‫ההוצאה‬ ‫וגם‬ .)3 ‫(גרף‬ ‫בינלאומית‬ ,‫ך‬‫החינו‬ ‫לתקציב‬ ‫ביחס‬ ‫בישראל‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫הישגי‬ ‫את‬ ‫כשמודדים‬ ‫דן‬ ‫ד"ר‬ ‫של‬ ‫מחקר‬ ‫על-פי‬ .‫טוב‬ ‫פחות‬ ‫במקום‬ ‫נמצאת‬ ‫שישראל‬ ‫מתברר‬ ‫לכוח‬ ‫ביחס‬ ‫בישראל‬ ‫לתלמיד‬ ‫ההוצאה‬ ,‫ב‬‫אבי‬ ‫תל‬ ‫מאוניברסיטת‬ ‫בן-דוד‬ ‫שההישגים‬ ‫בעוד‬ ,‫וגרמניה‬ ‫יפן‬ ,‫ב‬"‫ארה‬ ‫של‬ ‫מזו‬ ‫גבוהה‬ ‫המקומי‬ ‫הקנייה‬ ‫לתוצאות‬ ‫בהשוואה‬ ‫נמוכים‬ ‫ומדעים‬ ‫במתמטיקה‬ ‫ישראל‬ ‫תלמידי‬ ‫של‬ ‫ממדינות‬‫יותר‬‫יחסי‬‫באופן‬‫מוציאה‬‫ישראל‬,‫ר‬‫כלומ‬.‫אלה‬‫מדינות‬‫תלמידי‬ .‫מהן‬ ‫פחות‬ ‫ומשיגה‬ ‫מתקדמות‬ ‫אם‬ ‫אך‬ .‫נכון‬ ‫בו‬ ‫משתמשים‬ ‫אם‬ ‫לעזור‬ ‫יכול‬ ‫תמיד‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫תקציב‬ ‫גם‬ ,‫מתנהלת‬ ‫שהיא‬ ‫כפי‬ ‫להתנהל‬ ‫תמשיך‬ ‫בישראל‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫טובה‬ ‫בהגדרה‬ ‫תחילה‬ ‫להתמקד‬ ‫יש‬ ,‫כן‬ ‫על‬ .‫ל‬‫תועי‬ ‫לא‬ ‫התקציב‬ ‫הכפלת‬ .‫הבעיה‬ ‫של‬ ‫יותר‬ 3 ‫גרף‬
 6. 6. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 1213 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫ירדו‬ ‫והתוצאות‬ ‫גדל‬ ‫בישראל‬ ‫החינוך‬ ‫תקציב‬ ‫לעליות‬‫אבל‬.‫אחוזים‬‫בעשרות‬‫החינוך‬‫תקציב‬‫גדל‬‫האחרונים‬‫בעשורים‬ ‫מערכת‬ ‫תוצאות‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫שום‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫החינוך‬ ‫בתקציב‬ ‫הדרמטיות‬ ‫בעקביות‬ ‫להתדרדר‬ ‫ממשיכות‬ ‫שהתוצאות‬ ‫שנים‬ ‫עשרות‬ ‫זה‬ .‫ך‬‫החינו‬ .‫להוצאה‬ ‫קשר‬ ‫בלי‬ ‫במבחנים‬ ‫בעולם‬ ‫המובילות‬ ‫המדינות‬ ‫בין‬ ‫ישראל‬ ‫הייתה‬ 60-‫ה‬ ‫בשנות‬ ‫שנות‬ ‫בתחילת‬ .‫הרביעית‬ ‫בעשירייה‬ ‫ממוקמת‬ ‫היא‬ ‫היום‬ .‫הבינלאומיים‬ ‫(גרף‬ 70%-‫כ‬ ‫של‬ ‫מרשים‬ ‫בשיעור‬ ‫לתלמיד‬ ‫החינוך‬ ‫תקציב‬ ‫גדל‬ 90-‫ה‬ .‫ך‬‫החינו‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫ההישגים‬ ‫על‬ ‫השפיע‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫דרמטי‬ ‫גידול‬ ‫גם‬ .)4 ‫של‬ ‫הקריאה‬ ‫מבחני‬ ‫את‬ ‫הנוער‬ ‫מבני‬ 60% ‫עברו‬ 1985 ‫בשנת‬ ,‫לדוגמא‬ ‫(גרף‬ 32%-‫ל‬‫זה‬‫שיעור‬‫ירד‬‫כבר‬ 2002‫בשנת‬‫ואילו‬,‫סבירה‬‫ברמה‬‫צה"ל‬ .‫אלה‬ ‫בשנים‬ ‫הגדולות‬ ‫התקציב‬ ‫תוספות‬ ‫חרף‬ ,‫ר‬‫כאמו‬ ,‫זאת‬ ‫כל‬ - )5 ‫אלא‬ ,‫ך‬‫בחינו‬ ‫משקיעים‬ ‫אנו‬ ‫כסף‬ ‫כמה‬ ‫אפוא‬ ‫אינה‬ ‫החשובה‬ ‫השאלה‬ ‫פועלים‬ ‫אנו‬ ‫בה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫נשנה‬ ‫לא‬ ‫אם‬ .‫אותו‬ ‫משקיעים‬ ‫אנו‬ ‫כיצד‬ .‫לרדת‬ ‫תמשכנה‬ ‫התוצאות‬ ,‫ך‬‫החינו‬ ‫בתחום‬
 7. 7. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 1415 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ,‫ל‬‫בישרא‬ ‫המורים‬ ‫שכר‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫יש‬ ‫החינוך‬ ‫מצב‬ ‫את‬ ‫ישפר‬ ‫לא‬ ‫לבדו‬ ‫זה‬ ‫צעד‬ ‫אך‬ .‫המורים‬ ‫שכר‬ ‫בהעלאת‬ ‫מתמקד‬ ‫בישראל‬ ‫החינוך‬ ‫על‬ ‫הציבורי‬ ‫השיח‬ .‫להעלותו‬ ‫ויש‬ ‫יחסי‬ ‫באופן‬ ‫נמוך‬ ‫אכן‬ ‫הוא‬ ‫בישראל‬ ‫המורים‬ ‫שכר‬ .‫ך‬‫החינו‬ ‫מערכת‬ ‫תוצאות‬ ‫את‬ ‫תשפר‬ ‫לא‬ ‫לבדה‬ ‫שכר‬ ‫העלאת‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫ההוראה‬ ‫למקצוע‬ ‫שהנכנסים‬ ‫מראים‬ ‫רבים‬ ‫מחקרים‬ ‫לילדינו‬ ‫להעניק‬ ‫הרצון‬ ‫היא‬ ‫ביותר‬ ‫השכיחה‬ ‫הסיבה‬ .‫מגוונות‬ ‫מסיבות‬ .‫וערכים‬ ‫כישורים‬ ‫לגבי‬ ‫הדבר‬ ‫נכון‬ ‫בייחוד‬ .‫ראוי‬ ‫יהיה‬ ‫בישראל‬ ‫המורים‬ ‫ששכר‬ ‫כמובן‬ ‫צריך‬ ‫ונדרשים‬ ‫התלמידים‬ ‫כיתות‬ ‫לפני‬ ‫יום‬ ‫מדי‬ ‫העומדים‬ ‫המורים‬ ‫של‬ ‫השכר‬ .‫קשים‬ ‫בתנאים‬ ‫חשובה‬ ‫מלאכה‬ ‫לעשות‬ ‫ההוראה‬ ‫איכות‬ ‫לשיפור‬ ‫נוספים‬ ‫צעדים‬ ‫דרושים‬ ,‫ר‬‫השכ‬ ‫העלאת‬ ‫בצד‬ .‫ל‬‫בישרא‬
 8. 8. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 1617 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫ביותר‬ ‫המשפיע‬ ‫הגורם‬ ‫היא‬ ‫המורה‬ ‫איכות‬ ‫החינוך‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫שנה‬ ‫להצטיין‬ ‫ובסינגפור‬ ‫קוריאה‬ ‫בדרום‬ ,‫ד‬‫בפינלנ‬ ‫לתלמידים‬ ‫גורם‬ ‫מה‬ :‫הראשון‬ ‫המרכיב‬ ‫לגבי‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ ?‫הבינלאומיים‬ ‫במבחנים‬ ‫שנה‬ ‫אחר‬ ,‫שלה‬ ‫המורים‬ ‫באיכות‬ ‫תלויה‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫איכות‬ .‫המורה‬ ‫איכות‬ ‫הבסיסיים‬ ‫הלמידה‬ ‫כישורי‬ ‫מעוצבים‬ ‫בהן‬ ‫הראשונות‬ ‫בשנים‬ ‫ובעיקר‬ .‫ד‬‫התלמי‬ ‫של‬ .‫ממוצע‬ ‫ופוטנציאל‬ ‫זהות‬ ‫יכולות‬ ‫בעלי‬ '‫א‬ ‫בכיתה‬ ‫ילדים‬ ‫שני‬ ‫קחו‬ ‫לימוד‬ ‫שנות‬ ‫ארבע‬ ‫אחרי‬ ‫עצמו‬ ‫ימצא‬ ‫טוב‬ ‫מורה‬ ‫אצל‬ ‫שלמד‬ ‫התלמיד‬ ‫טוב‬ ‫פחות‬ ‫מורה‬ ‫אצל‬ ‫שלמד‬ ‫התלמיד‬ ‫ואילו‬ ,‫הכיתה‬ ‫של‬ ‫העליון‬ ‫ברבע‬ ‫התחתון‬ ‫ברבע‬ ‫שילדים‬ ‫בעוד‬ .)7 ‫(גרף‬ ‫התחתון‬ ‫ברבע‬ ‫עצמו‬ ‫ימצא‬ ‫להדביק‬ ‫פרטיים‬ ‫שיעורים‬ ‫לקבל‬ ‫יכולים‬ ‫מבוססות‬ ‫ממשפחות‬ ‫שבאים‬ ‫יכולים‬ ‫אינם‬ ‫מבוססות‬ ‫פחות‬ ‫ממשפחות‬ ‫שבאים‬ ‫ילדים‬ ,‫ר‬‫הפע‬ ‫את‬ ‫עתיד‬ ‫היא‬ ‫טוב‬ ‫לא‬ ‫מורה‬ ‫של‬ ‫המשמעות‬ ‫עבורם‬ .‫דומה‬ ‫תמיכה‬ ‫לקבל‬ .‫בחברה‬ ‫פערים‬ ‫ונפערים‬ ‫הולכים‬ ‫כך‬ .‫טוב‬ ‫לא‬ ,‫ל‬‫בישרא‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫המצטיינות‬ ‫מדינות‬ ‫במדינות‬ ‫המורה‬ ‫שכר‬ ‫מהם‬ .‫אחרות‬ ‫מפותחות‬ ‫למדינות‬ ‫בהשוואה‬ ‫במיוחד‬ ‫גבוה‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫אך‬ ?‫המורה‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫המשפיעים‬ ‫האחרים‬ ‫הגורמים‬ ‫כן‬ ‫אם‬
 9. 9. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 1819 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫שמעלים‬ ‫הם‬ ‫מתמדת‬ ‫והכשרה‬ ‫קפדני‬ ‫מיון‬ ‫המורה‬ ‫של‬ ‫מעמדו‬ ‫את‬ ‫המעמד‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫שהצליחו‬ ‫אלה‬ ‫הן‬ ‫בחינוך‬ ‫המצטיינות‬ ‫המדינות‬ ‫מיון‬ ‫תהליך‬ ‫באמצעות‬ ‫זאת‬ ‫עושות‬ ‫הן‬ .‫ההוראה‬ ‫מקצוע‬ ‫של‬ ‫החברתי‬ ‫סטודנטים‬ ‫לגבי‬ ‫אצלנו‬ ‫לנהוג‬ ‫בדומה‬ ,‫להוראה‬ ‫המועמדים‬ ‫של‬ ‫קפדני‬ ‫במדינות‬ ‫ההוראה‬ ‫למקצוע‬ ‫הכניסה‬ ‫רף‬ .‫ולפסיכולוגיה‬ ‫לרפואה‬ .‫מצליחות‬ ‫הפחות‬ ‫במדינות‬ ‫הנהוג‬ ‫מהרף‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫הוא‬ ‫המצטיינות‬ ‫קפדני‬ ‫מיון‬ ‫של‬ ‫בתהליך‬ ‫רק‬ ‫מסתפקות‬ ‫אינן‬ ‫המצטיינות‬ ‫המדינות‬ ‫להכשרת‬ ‫גדולים‬ ‫משאבים‬ ‫מקדישות‬ ‫גם‬ ‫הן‬ .‫להוראה‬ ‫המועמדים‬ ‫של‬ ‫הבינו‬ ‫אלה‬ ‫מדינות‬ .‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫וגם‬ ‫למקצוע‬ ‫כניסתם‬ ‫לפני‬ ‫המורים‬ ‫(גרף‬ ‫שלהם‬ ‫ההכשרה‬ ‫איכות‬ ‫של‬ ‫ישירה‬ ‫נגזרת‬ ‫היא‬ ‫המורים‬ ‫שאיכות‬ ‫נותנות‬ ‫מעטות‬ ‫מדינות‬ ‫רק‬ ,‫מאליו‬ ‫מובן‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫זה‬ ‫שעניין‬ ‫אף‬ .)8 ‫שעות‬ 100 ‫מקצה‬ ,‫לדוגמא‬ ,‫ר‬‫סינגפו‬ .‫הראויה‬ ‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫שלא‬ ‫כמעט‬ ‫ישראל‬ ‫לאחרונה‬ ‫עד‬ .‫מורה‬ ‫של‬ ‫המקצועי‬ ‫לפיתוח‬ ‫בשנה‬ .‫ר‬‫דב‬ ‫השקיעה‬
 10. 10. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 2021 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫במקצועות‬ ‫להתמקד‬ ‫חייבת‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫האופנתיים‬ ‫במקצועות‬ ‫ולא‬ ‫הנכונים‬ ‫הישגי‬ ‫את‬ ‫ישפר‬ ‫לא‬ ‫הנכון‬ ‫המקצוע‬ ‫את‬ ‫מלמד‬ ‫שאינו‬ ‫טוב‬ ‫מורה‬ ‫שהם‬ ‫לוודא‬ ‫חשוב‬ ,‫בכיתה‬ ‫טובים‬ ‫מורים‬ ‫להצבת‬ ‫בנוסף‬ ‫לכן‬ .‫התלמידים‬ ,‫חשבון‬ ,‫וכתיבה‬ ‫קריאה‬ ‫כגון‬ ‫הנכונים‬ ‫המקצועות‬ ‫בהוראת‬ ‫מתמקדים‬ .‫ומחשב‬ ‫היסטוריה‬ ,‫ך‬"‫תנ‬ ,‫מדע‬ ,‫אנגלית‬ ‫ליבה‬ ‫במקצועות‬ ‫לחיים‬ ‫בוגריה‬ ‫את‬ ‫להכשיר‬ ‫אמורה‬ ‫חינוך‬ ‫מערכת‬ ‫שעות‬ ‫מבוזבזות‬ ‫בישראל‬ ‫אך‬ .‫וערכים‬ ‫בסיסיות‬ ‫מיומנויות‬ ‫שמקנים‬ .‫הליבה‬ ‫ממקצועות‬ ‫חלק‬ ‫שאינם‬ ‫מקצועות‬ ‫על‬ ‫מדי‬ ‫רבות‬ ‫לימוד‬ ‫תחומי‬ ‫של‬ ‫ההוראה‬ ‫שעות‬ ‫שסך‬ ‫מעלה‬ ‫בן-דוד‬ ‫דן‬ ‫ד"ר‬ ‫של‬ ‫מחקר‬ 56%‫על‬ ‫עומד‬ 9-11‫בגילאי‬ ‫הכולל‬ ‫ההוראה‬ ‫שעות‬ ‫מסך‬ ‫כאחוז‬ ‫הליבה‬ .)9 ‫(גרף‬ ‫המפותחות‬ ‫במדינות‬ 93% ‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫לעומת‬ ,‫ד‬‫בלב‬ OECD
 11. 11. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 2223 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ...‫ך‬‫דר‬ ‫פריצת‬ ‫דרושה‬ ‫לימוד‬ ‫שעות‬ ‫כמה‬ ‫של‬ ‫תוספת‬ .‫עמוק‬ ‫במשבר‬ ‫נמצאת‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫פריצת‬ ‫דרושה‬ .‫ר‬‫המשב‬ ‫את‬ ‫תפתור‬ ‫לא‬ ‫המורים‬ ‫בשכר‬ ‫אחוזים‬ ‫וכמה‬ ‫בחינוך‬ ‫המפנה‬ ‫תמצית‬ ‫להלן‬ .‫לפתרונה‬ ‫ובדרכים‬ ‫הבעיה‬ ‫בהגדרת‬ ‫דרך‬ .‫ל‬‫בישרא‬ ‫ליישם‬ ‫מתכוונים‬ ‫שאנו‬
 12. 12. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 2425 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ :‫החזון‬ ‫אמיתי‬ ‫הזדמנויות‬ ‫שוויון‬ ‫להעניק‬ .‫ל‬‫בישרא‬ ‫וילדה‬ ‫ילד‬ ‫לכל‬ :‫היעד‬ ‫תוך‬ ‫ישראל‬ ‫ילדי‬ ‫את‬ ‫להחזיר‬ ‫הפותחת‬ ‫לעשירייה‬ ‫שנים‬ 10 ‫המבחנים‬ ‫בדירוג‬ ‫בעולם‬ .‫הבינלאומיים‬ ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫ילד‬ ‫לכל‬ ‫הזדמנויות‬ ‫שוויון‬ :‫בחינוך‬ ‫אמיתי‬ ‫למפנה‬ ‫התוכנית‬ ‫עקרונות‬ ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ .1 ‫לנהל‬ ‫למנהל‬ ‫לתת‬ .2 ‫הליבה‬ ‫במקצועות‬ ‫מיקוד‬ .3 ‫לחלשים‬ ‫מהיר‬ ‫סיוע‬ .4 ‫לחינוך‬ ‫הערכים‬ ‫השבת‬ .5
 13. 13. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 2627 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ .1 ‫באמצעות‬‫בישראל‬‫ההוראה‬‫מקצוע‬‫של‬‫הגבוה‬‫המעמד‬‫להשבת‬‫נפעל‬ :‫עיקריים‬ ‫צעדים‬ ‫ארבעה‬ ‫העלאת‬ ‫על-ידי‬ ‫להוראה‬ ‫המועמדים‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫קפדני‬ ‫מיון‬ .‫א‬ .‫למקצוע‬ ‫הכניסה‬ ‫רף‬ . ‫להוראה‬ ‫המועמדים‬ ‫של‬ ‫אינטנסיבית‬ ‫הכשרה‬ .‫ב‬ .‫עבודתו‬ ‫שנות‬ ‫כל‬ ‫במשך‬ ‫המורה‬ ‫של‬ ‫מתמדת‬ ‫התמקצעות‬ .‫ג‬ ...‫וכן‬ .‫המורים‬ ‫שכר‬ ‫העלאת‬ .‫ד‬ ‫יכולה‬ ‫אינה‬ ‫חינוך‬ ‫"מערכת‬ ‫מהמורים‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫להיות‬ ".‫בה‬ ‫המלמדים‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫המשותף‬ ‫"המכנה‬ ‫הוא‬ ‫בעולם‬ ‫המובילות‬ ‫החינוך‬ ‫מועמדים‬ ‫ולגייס‬ ‫לאתר‬ ‫היכולת‬ ".‫ר‬‫ביות‬ ‫הגבוהות‬ ‫מהרמות‬ 6.12.2007 ,‫אקונומיסט‬
 14. 14. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 2829 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫לנהל‬ ‫למנהל‬ ‫לתת‬ .2 ‫גם‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫מנהלי‬ ‫חייבים‬ ,‫חינוכיות‬ ‫דמויות‬ ‫לשמש‬ ‫לחובתם‬ ‫בנוסף‬ :‫באמצעות‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫מודרני‬ ‫לניהול‬ ‫מנהלים‬ ‫נכשיר‬ .‫ל‬‫לנה‬ ‫לדעת‬ .‫מנהלים‬ ‫להכשרת‬ ‫ומורחבת‬ ‫מיוחדת‬ ‫הכשרה‬ ‫אתוכנית‬. ‫טובים‬ ‫מורים‬ ‫לקדם‬ ‫הסמכות‬ ‫כולל‬ ,‫ל‬‫המנה‬ ‫סמכויות‬ ‫בהעצמת‬ . ‫בחלק‬ ‫השימוש‬ ‫על‬ ‫להחליט‬ ‫יכולת‬ ‫וכן‬ ,‫ראויים‬ ‫לא‬ ‫מורים‬ ‫ולהרחיק‬ .‫התקציב‬ ‫מן‬ ‫התלמידים‬ ‫לתוצאות‬ ‫אחראים‬ ‫להיות‬ ‫ממנהלים‬ ‫גדרישה‬ . .‫ספרם‬ ‫בבית‬ ‫מתפקדים‬ ‫אינם‬ ‫פשוט‬ ‫ומיומנים‬ ‫יעילים‬ ‫אינם‬ ‫שמנהליהם‬ ‫ספר‬ ‫"בתי‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫נמוכה‬ ‫וברמה‬ ‫ואי-יעילות‬ ‫בבלבול‬ ‫מתאפיינים‬ ‫הם‬ .‫כראוי‬ ‫הדרישות‬‫בכל‬‫עומדים‬‫יעילים‬‫ספר‬‫בתי‬,‫להם‬‫בניגוד‬...‫התלמידים‬‫הישגי‬ ‫מצוינים‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫תלמידיהם‬ ]‫[ואילו‬ .‫רצון‬ ‫משביעת‬ ‫בצורה‬ ‫הללו‬ ‫מהם‬ ‫שמצופה‬ ‫ממה‬ ‫יותר‬ ‫קשה‬ ‫עובדים‬ ‫ומוריהם‬ ‫יותר‬ ‫רחוק‬ ‫מגיעים‬ ".‫ל‬‫כל‬ ‫בדרך‬ ,‫סרג'יובני‬ ‫תומס‬ '‫פרופ‬ "‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫ומצוינות‬ ‫"מנהיגות‬ ‫את‬ ‫המקדם‬ ‫גורם‬ ‫היא‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫"היכולת‬ ‫השליטה‬‫את‬‫למנהל‬‫לתת‬‫פירושו‬‫לנהל‬.‫המדינה‬‫של‬‫הבינלאומי‬‫הדירוג‬ ‫לגייס‬ ‫מורה‬ ‫איזה‬ ‫לקבוע‬ ,‫תמריצים‬ ‫להעניק‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫וכן‬ ,‫ב‬‫בתקצי‬ ".‫לו‬ ‫לשלם‬ ‫כמה‬ ‫ואף‬ 6.12.2007 ,‫אקונומיסט‬
 15. 15. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 3031 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫הליבה‬ ‫במקצועות‬ ‫מיקוד‬ .3 ‫הליבה‬ ‫למקצועות‬ ‫הלימוד‬ ‫שעות‬ ‫מירב‬ ‫את‬ ‫נקצה‬ :‫ובראשם‬ ,‫לחיים‬ ‫התלמידים‬ ‫את‬ ‫המכשירים‬ .‫וכתיבה‬ ‫ .אקריאה‬ .‫ .בחשבון‬ .‫ .גאנגלית‬ .‫ומחשב‬ ‫דמדע‬. ‫ .ה‬.‫והיסטוריה‬ ‫תנ"ך‬ ,‫מכוון‬ ‫תהליך‬ ‫הוא‬ ‫"החינוך‬ ‫החניך‬ ‫את‬ ‫להכשיר‬ ‫הבא‬ ".‫ד‬‫בעתי‬ ‫לחייו‬ ‫סימון‬ ‫ארנסט‬ ‫עקיבא‬ '‫פרופ‬
 16. 16. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 3233 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫לחלשים‬ ‫מהיר‬ ‫סיוע‬ .4 :‫באמצעות‬ ‫מאחור‬ ‫להישאר‬ ‫תלמיד‬ ‫לאף‬ ‫לתת‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫בעזרת‬ ‫התלמיד‬ ‫של‬ ‫ביצועיו‬ ‫אחר‬ ‫אמיתי‬ ‫בזמן‬ ‫ .אמעקב‬ .‫חדשניות‬ ‫בקרה‬ ‫שיטות‬ ‫כדי‬ ‫בלימודים‬ ‫פער‬ ‫שפתחו‬ ‫לתלמידים‬ ‫מיידי‬ ‫ .בסיוע‬ .‫להתרחב‬ ‫זה‬ ‫מפער‬ ‫למנוע‬ ‫קריטריונים‬ ‫לפי‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫תקצוב‬ ‫לשיטת‬ ‫ .גמעבר‬ .‫התלמידים‬ ‫של‬ ‫וחברתיים‬ ‫כלכליים‬ ‫הטובות‬ ‫החינוך‬ ‫"מערכות‬ ‫את‬ ‫שמזהות‬ ‫אלה‬ ‫הן‬ ‫בעולם‬ ‫מתחיל‬ ‫התלמיד‬ ‫בו‬ ‫הרגע‬ ‫ומתערבות‬ ‫מאחור‬ ‫להשתרך‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫במהירות‬ ."‫ביצועיו‬ 2007 ,‫ך‬‫החינו‬ ‫על‬ ‫מקינזי‬ ‫דו"ח‬
 17. 17. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 3435 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫לחינוך‬ ‫הערכים‬ ‫השבת‬ .5 ‫התלמידים‬ ‫של‬ ‫הלימוד‬ ‫בתכניות‬ ‫לערכים‬ ‫חינוך‬ ‫נשלב‬ ‫בתחומים‬ ‫נתמקד‬ .‫המורים‬ ‫של‬ ‫ההכשרה‬ ‫ובתכניות‬ :‫הבאים‬ !‫משמעת‬ .‫א‬ ‫ישראל‬ ‫ומורשת‬ ‫ציונות‬ .‫ב‬ ‫ודמוקרטיה‬ ‫אזרחות‬ .‫ג‬ ‫הנחלת‬ ‫פירושו‬ ,‫עברי‬ ‫"חינוך‬ ,‫הנצחיים‬ ‫היהדות‬ ‫ערכי‬ ,‫והאוניברסאליים‬ ‫הלאומיים‬ ".‫ל‬‫ישרא‬ ‫נביאי‬ ‫לנו‬ ‫שהורישו‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫דוד‬ ‫הלאומית-רוחנית‬ ‫"היצירה‬ ,‫עם‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫תכלית‬ ‫היא‬ ‫לו‬ ‫אין‬ ,‫יצירה‬ ‫לשם‬ ‫לא‬ ‫ואם‬ ".‫להתקיים‬ ‫מה‬ ‫לשם‬ ‫ז'בוטינסקי‬ ‫זאב‬
 18. 18. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 38 ‫נקבה‬ ‫בלשון‬ ‫למורה‬ ‫גם‬ ‫מתייחסת‬ ‫זכר‬ ‫בלשון‬ ‫למורה‬ ‫בטקסט‬ ‫ההתייחסות‬ *
 19. 19. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫ילד‬ ‫לכל‬ ‫הזדמנויות‬ ‫שוויון‬ ‫בחינוך‬ ‫אמיתית‬ ‫למהפכה‬ ‫תוכנית‬ ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫לנהל‬ ‫למנהל‬ ‫לתת‬ ‫הליבה‬ ‫במקצועות‬ ‫מיקוד‬ ‫לחלשים‬ ‫מהיר‬ ‫סיוע‬ ‫לחינוך‬ ‫הערכים‬ ‫השבת‬ www.likud.org.il www.netanyahu.org.il

×