Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
I.E. Francesc Cambó i Batlle
RÚBRICA PER ELABORAR EXPOSICIONS ORALS
INDICADORS A
AVALUAR
INEXPERT APRENENT AVANÇAT EXPERT
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rúbrica per elaborar exposicions orals

216 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rúbrica per elaborar exposicions orals

  1. 1. I.E. Francesc Cambó i Batlle RÚBRICA PER ELABORAR EXPOSICIONS ORALS INDICADORS A AVALUAR INEXPERT APRENENT AVANÇAT EXPERT POSADA EN ESCENA 1. L’alumne saluda abans de començar l’exposició No saluda, ni es presenta i comença directament l’exposició. Senzillament saluda i sense presentar-se comença l’exposició. Saluda i es presenta de forma col·loquial i inicia l’exposició. Saluda i es presenta correctament i formal, presenta els companys del grup, si és el cas, diu el títol, els apartats que conté el treball i inicia l’exposició. 2. Modula, pronuncia i utilitza un to i volum adequats, respecta les pauses i utilitza frases estructurades i fluides. Modulació, pronunciació, to i volum inadequats. Sense marcar o respectar pauses. Frases massa llargues i parla massa ràpida. Modulació, pronunciació, to i volum no del tot correctes. Poc respecte o marca de pauses. Frases llargues i parla poc fluida. Modulació, pronunciació, to i volum correctes. Marca i respecta les pauses. Frases estructurades i fluides Molt bona pronunciació, Molt bon to i volum. Molt bona fluïdesa del llenguatge: pauses, frases, entonació i precisió. 3. Postura corporal correcta. Es mostra tens. No gesticula ni manté contacte visual. Tics amb mans, cos... Es mostra una mica tens; gesticulació pobra i/o forçada; contacte visual amb les persones properes o amb les que semblen més interessades; consciència i certa rectificació de tics. Cos força relaxat, mostrant confiança i seguretat; gesticulació correcta; contacte visual per sectors. Rectificació i quasi absència de tics. Cos, braços, peus molt relaxats mostrant molta confiança i despertant interès; gesticulació molt natural i personal; contacte visual amb tothom. Cap tic marcat. CONTINGUT 4. Hi ha introducció, desenvolupament i conclusió El seu discurs no està estructurat en absolut i, per tant, no s’entén. L’estructura no és clara i el missatge resulta confús. Tot i que l’estructura no és del tot clara, s’entén molt bé el missatge. S’identifica clarament l’estructura i s’entén molt bé el missatge. 5. Contingut Informació a un nivell molt simplista. El contingut mostra que s’ha entès el que s’ha treballat però no es tracten tots els punts necessaris. La informació és força clara, mostra una certa reflexió sobre el tema, tractant tots els punts. La informació és excel·lent: s’ha entès el tema, hi ha reflexions, anècdotes i conclusions. Es tracten tots els punts necessaris amb profunditat. 6. Temporització L’exposició és massa llarga o massa curta. Un o més membres del grup realitzen quasi tota l’exposició. L’exposició no s’acaba d’ajustar al temps demanat. El temps d’exposició no és igual entre tots els membres del grup L’exposició s’ajusta bastant al temps demanat però alguns membres del grup tenen més protagonisme. L’exposició s’ajusta exactament al temps demanat i tots els membres del grup intervenen el mateix període de temps. MATERIAL DE SUPORT 7. Presentació multimèdia i materials de suport A la diapositiva apareix escrit tot allò que s’explica. Hi ha moltes faltes d’ortografia. Presentació pobra visualment, sense ordre. Conté molts espais buits. Hi ha molta imatge i cap títol o paraula clau. S’utilitzen diferents cossos de lletra, subratllat, negreta i majúscules sense criteri. No utilitza cap altre tipus de material de suport. A la diapositiva apareix una part important del que s’explica. Hi ha alguna falta d’ortografia. No hi ha un ordre correcte i la presentació no és prou atractiva visualment. Hi ha alguna diapositiva sense títol o paraula clau. Utilitza alguna vegada cossos de lletra diferents, subratllat, negreta i majúscules sense criteri. Utilitza algun altre tipus de material de suport. A la diapositiva només apareixen els títols o paraules claus que ajuden a aclarir o subratllar els conceptes que s’expliquen. No hi ha faltes d’ortografia. Presentació multimèdia bastant atractiva. Es realitza una exposició correcta. Utilitza altres materials de suport. A la diapositiva només apareixen els títols o paraules claus que ajuden a aclarir o subratllar conceptes que s’expliquen. No hi ha faltes d’ortografia. Presentació multimèdia molt atractiva, aconsegueix despertar l’ interès de l’auditori. Utilitza altres materials de suport que enriqueixen l’exposició.

×