Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L enquesta 3r_eso

255 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

L enquesta 3r_eso

  1. 1. I.E. Francesc Cambó de Verges TECNIQUES D’APRENENTATGE En aquest document trobaràs tres apartats, el primer t’explica els aspectes formals i de comunicació que has de tenir en compte a l’hora del fer una enquesta, seguidament trobaràs diversos trucs per a fer una bona enquesta i com a final aconsellarem quin procés has de seguir per a elaborar-la. L’enquesta és la tècnica més habitual en les investigacions. Requereix d’un qüestionari estructurat i ben pensat amb el que es recull la informació sobre fets, opinions, actituds, motivacions, sentiments. Existeixen varis mètodes bàsics per a fer una enquesta: personalment, per telèfon, per mail. En el nostre projecte, l’enquesta serà feta personalment, oralment, entrevistant a persones, la gravarem demanant però el consentiment a l’enquestat, no està de més registrar-la per escrit, per tant a més dels estris de gravació, carpeta dura i fulls amb preguntes de l’enquesta fotocopiada. Recorda que l’enquesta haurà d’anar acompanyada de la carta de presentació. 1. Aspectes formals a tenir en compte: • Mostra’t obert: saluda i somriu. • Relaxa’t: has de conduir una conversa, no un interrogatori. • Mostra seguretat. • Recorda que has d’escoltar a l’entrevistat amb molta atenció per poder conduir bé la conversa i sigui rica. • En acabar dóna les gràcies a l’entrevistat pel temps que t’ha dedicat. 2. Trucs per a una bona enquesta: Aquests són alguns consells i trucs que us ajudaran a dissenyar una bona enquesta: • Indiqueu clarament els objectius del que esteu investigant. Moltes persones són reticents a contestar preguntes personals i a donar les seves opinions. Si s'està desenvolupant una enquesta per a un treball que feu des de l’Institut escola, és molt probable que els receptors de l’enquesta estiguin més disposats a contestar-la si tenen clar l’objectiu de l’enquesta. • Incloeu les instruccions de com respondre a l’enquesta.
  2. 2. Per tal de recollir uns resultats vàlids, assegureu-vos d'incloure instruccions sobre com contestar el qüestionari de l'enquesta. Les instruccions en general poden ser del tipus: Si us plau, marqueu la casella corresponent al costat de la seva opció de resposta amb una "x" (X). Si us plau, contesti totes les preguntes el millor que pugui. Hem especificat que en el nostre cas, com que no lliurem un qüestionari només els hi em de demanar col·laboració. • No demaneu informació personal si no és imprescindible Moltes persones refusen contestar quan se'ls demanar informació personal (edat, nacionalitat, nivell d'ingressos, etc ..) Malgrat tot, en molts casos, aquesta informació és necessària per a la investigació. Si es necessita aquest tipus d'informació el millor és posar les preguntes al final de l'enquesta. • Mantingueu les preguntes curtes i concises El text de les preguntes ha de ser curt i concís. La millor manera d'assegurar-se que les preguntes estan ben redactades és provar l’enquesta a l’aula, entre vosaltres, abans de passa-la a la mostra complerta. Mostra: estadísticament representa un subconjunt d'individus d'una població • Feu només una pregunta a la vegada És un error molt comú a les enquestes, i que afecta seriosament al seu anàlisi. Quan es redacta una pregunta, ha d’assegurar-se que només s'està fent una pregunta a la vegada. Un exemple d'una doble pregunta: Observa que la pregunta amb doble resposta pot tenir moltes interpretacions: Els professors estan satisfets Els estudiants estan satisfets Els mestres i estudiants estan satisfets Un "insatisfet" La resposta podria significar qualsevol dels següents: Els mestres no estan satisfets Els estudiants no estan satisfets Professors i estudiants no estan satisfets
  3. 3. Per resoldre aquest problema, només cal trencar aquesta pregunta en dues qüestions diferents tal com es mostra a l'exemple anterior. També és important tenir en compte que les dues preguntes anteriors són molt similars i que s’ha subratllat la paraula clau per tal de distingir-les. Aquesta és una bona tècnica per posar èmfasi a un aspecte i evitat confusions i llegir les preguntes correctament quan les estructures són molt similars. • Assegureu-vos que les preguntes són imparcials Al desenvolupar una enquesta heu d’assegurar-vos que les preguntes estan redactades de forma neutral, és a dir, que no s’està conduint cap a una determinada resposta. Això pot semblar evident, però molt sovint quan s'escriuen les preguntes, la forma de formular-les pot reflectir la opinió de l’investigador. Exemple d'una pregunta principal i com corregir-la La pregunta esbiaixada impulsa a l’enquestat a respondre que el nou menú és més saludable que l’anterior. La pregunta neutra es millor per que elimina prejudicis. • Feu preguntes que poden ser contestades Cal assegurar-se que les preguntes que es formulen són preguntes que la gent serà capaç de respondre. L'error més comú és fer preguntes que la majoria de la gent no pot recordar. Exemple: Si bé aquesta qüestió sembla perfectament acceptable, és probable que molts estudiants no recordin el que van gastar en articles escolar, molts dels enquestats es poden sentir frustrats quan se'ls demana informació que no recorden. Aleshores cal reformular la pregunta per fer-la més fàcil de contestar.
  4. 4. • Ordeneu les preguntes per temes Si l’enquesta té més de sis preguntes, has de fer un esforç per organitzar-les de tal manera que l’enquestat pugui respondre-les el més ràpidament possible. Una bona manera d'organitzar les preguntes és agrupant-les per temes. • Presenteu les preguntes en un disseny net i organitzat Un disseny net, farà que sigui més senzill per a la gent respondre-les i per a l'enquestador recollir les dades. • Podeu fer preguntes obertes i/o preguntes tancades Les preguntes tancades seran contestades amb Si;No; Sempre......i les preguntes obertes seran contestades amb una explicació, una argumentació que haureu de registrar al “peu de la lletra” per a no perdre cap informació. 3. Procès a seguir per elaborar una enquesta recordeu que, l'enquesta és una mitjà de recollir informació en relació a un tema determinat. La informació la donen les persones enquestades segons les preguntes que conformen l'enquesta. Les preguntes dependran de què voleu aconseguir , o sigui, què voleu saber en fer l’enquesta. Per tant, els passos que cal seguir haurien de ser: - Plantejament de l'enquesta, o sigui, quins objectius es volen aconseguir fent-la. - Planificar com es farà aquesta enquesta: • a quantes persones s'entrevistarà • delimitar el tipus de persones entrevistades (edat, sexe, condicions econòmiques, familiars, desconeguts, etc...) en funció de l'objectiu que volem aconseguir. • establir les preguntes que es faran. • on fareu les entrevistes
  5. 5. • quan fareu les entrevistes • si treballareu en equip, s'haurà de repartir la realització de l'enquesta entre els diferents membres del grup. - Un cop feta l’enquesta, s'ha de fer una classificació en diferents apartats de la informació proporcionada per l'enquesta. Això suposaria: • agrupar aquests resultats en diferents apartats segons pobles, sectors, etc. • calcular el percentatge (%) de les respostes en relació a les preguntes que heu plantejat. • representar les dades obtingudes mitjançant gràfics per il·lustrar i demostrar millor la informació que heu classificat. - Anàlisis de les dades per establir les conclusions. Exercici de pràctiques, per parelles, a l’hora d’Emprenedoria: 30/01/13 a) Comenceu a pensar quin son els objectius de les entrevistes que haureu de fer en el projecte interdisciplinari. b) Posada en comú amb companys coincidents en el grup cooperatiu si s’escau. c) Revisió objectius del projecte i pluja d’idees sobre preguntes. Revisió de preguntes i preparació de les mateixes per a complementar des del grup cooperatiu.
  6. 6. • quan fareu les entrevistes • si treballareu en equip, s'haurà de repartir la realització de l'enquesta entre els diferents membres del grup. - Un cop feta l’enquesta, s'ha de fer una classificació en diferents apartats de la informació proporcionada per l'enquesta. Això suposaria: • agrupar aquests resultats en diferents apartats segons pobles, sectors, etc. • calcular el percentatge (%) de les respostes en relació a les preguntes que heu plantejat. • representar les dades obtingudes mitjançant gràfics per il·lustrar i demostrar millor la informació que heu classificat. - Anàlisis de les dades per establir les conclusions. Exercici de pràctiques, per parelles, a l’hora d’Emprenedoria: 30/01/13 a) Comenceu a pensar quin son els objectius de les entrevistes que haureu de fer en el projecte interdisciplinari. b) Posada en comú amb companys coincidents en el grup cooperatiu si s’escau. c) Revisió objectius del projecte i pluja d’idees sobre preguntes. Revisió de preguntes i preparació de les mateixes per a complementar des del grup cooperatiu.

×