Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KONINKRIJK	
  IN	
  DE	
  BRIEVEN	
  
VAN	
  DE	
  APOSTEL	
  PAULUS	
  

LAATSTE	
  STUDIE	
  
22	
  JANUARI	
  2014	
  
Volgorde	
  studie	
  over	
  koninkrijk	
  :	
  
	
  	
  	
  	
  1.	
  studie	
  Andries	
  (2	
  avonden)	
  over	
  het...
GODS	
  PLAN	
  VAN	
  TIJDPERKEN	
  (EONEN)	
  
	
  	
  	
  	
  EF.	
  3:10,11	
  
	
  	
  	
  	
  10..opdat	
  nu	
  doo...
Voltooiing	
  van	
  Gods	
  plan!	
  
	
  	
  	
  	
  	
  1	
  Kor.	
  15:24-­‐28	
  
	
  	
  	
  	
  	
  24	
  daarna	
 ...
De hemelse kant
– thema van Gods plan -> openbaring.
Het richt zich op de gemeente, die het lichaam van Christus is.
– pri...
‘het koninkrijk van God’	
  
Koninkrijk van God en
Koninkrijk van de hemelen
niet synoniem, niet exact
hetzelfde.

Koninkr...
 

Koninkrijk	
  in	
  de	
  brieven	
  van	
  
Paulus:	
  

Koninkrijk	
  van	
  God	
  –	
  vindplaatsen:	
  

	
  	
  	...
Koninkrijk	
  van	
  God	
  in	
  de	
  brieven	
  van	
  
Paulus!	
  
	
  	
  	
  	
  Rom.	
  14:17	
  
	
  	
  	
  	
  1...
Koninkrijk	
  van	
  God	
  in	
  de	
  brieven	
  van	
  
Paulus!	
  
	
  	
  	
  	
  1	
  Cor.	
  4:20	
  
	
  	
  	
  	...
Koninkrijk	
  van	
  God	
  in	
  de	
  brieven	
  van	
  
Paulus!	
  
	
  	
  	
  	
  1	
  Cor.	
  15:47-­‐50	
  
	
  	
 ...
Koninkrijk	
  van	
  God	
  in	
  de	
  brieven	
  van	
  
Paulus!	
  
	
  	
  	
  	
  Kol.	
  4:10,11	
  
	
  	
  	
  	
 ...
Koninkrijk	
  van	
  God	
  in	
  de	
  brieven	
  van	
  
Paulus!	
  
	
  	
  	
  	
  1	
  Tess.	
  2:12	
  
	
  	
  	
  ...
Koninkrijk	
  van	
  God	
  in	
  de	
  brieven	
  van	
  
Paulus!	
  
	
  	
  	
  	
  2	
  Tess.	
  1:5	
  
	
  	
  	
  	...
Koninkrijk	
  van	
  God	
  in	
  de	
  brieven	
  van	
  
Paulus!	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  1	
  Cor.	
  6:6-­‐11	
  
	...
Koninkrijk	
  van	
  God	
  in	
  de	
  brieven	
  van	
  
Paulus!	
  
	
  	
  	
  	
  Gal.	
  5:19-­‐21	
  
	
  	
  	
  	...
Koninkrijk	
  van	
  God	
  in	
  de	
  brieven	
  van	
  
Paulus!	
  
	
  	
  	
  	
  	
  Ef.	
  5:1-­‐5	
  
	
  	
  	
  ...
 lotgeniehng	
  in	
  het	
  meeregeren	
  in	
  
de	
  heerschappij	
  van	
  Christus	
  en	
  God!	
  
Geen

	
  	
  	
...
Wel	
  lotgeniehng	
  in	
  eonisch	
  leven!	
  
	
  	
  	
  	
  	
  Iedere	
  gelovige/heilige	
  die	
  God	
  van	
  t...
Voortschrijdend	
  inzicht	
  van	
  de	
  
apostel	
  Paulus!	
  
	
  	
  	
  	
  Kol.	
  1:24,25	
  
	
  	
  	
  	
  24....
Paulus	
  rekent	
  af	
  met	
  het	
  vlees	
  van	
  de	
  
mens!	
  
	
  	
  	
  	
  2	
  Kor.	
  5:15-­‐17	
  

	
  	...
Paulus	
  rekent	
  af	
  met	
  het	
  vlees	
  van	
  de	
  
mens!	
  
	
  	
  	
  	
  1.	
  Voortaan	
  zijn	
  degene	...
Al	
  Gods	
  zegeningen	
  voor	
  nu	
  zijn	
  
geestelijk!	
  
	
  	
  	
  	
  Ef.	
  1:3	
  
	
  	
  	
  	
  3.	
  Ge...
Koninkrijk	
  van	
  de	
  Zoon	
  van	
  Gods	
  
liefde!	
  
	
  	
  	
  	
  Kol.	
  1:12,13	
  
	
  	
  	
  	
  12.	
  ...
Koninkrijk	
  van	
  de	
  Zoon	
  van	
  Gods	
  
liefde!	
  
	
  	
  	
  	
  4	
  vragen	
  hierover:	
  
	
  	
  	
  	
...
1.	
  Wat	
  is	
  de	
  betekenis	
  van	
  het	
  
koninkrijk	
  van	
  de	
  Zoon	
  van	
  Gods	
  liefde	
  ?	
  
	
 ...
2.	
  Voor	
  wie	
  is	
  dit	
  koninkrijk	
  bestemd	
  ?	
  
	
  	
  	
  	
  Kol.	
  1:1-­‐5	
  
	
  	
  	
  	
  1.	
 ...
3.	
  Wat	
  zijn	
  de	
  verschillen	
  van	
  dit	
  
koninkrijk	
  met	
  het	
  aardse	
  koninkrijk	
  der	
  
hemel...
4.	
  Wat	
  zijn	
  de	
  overeenkomsten	
  van	
  dit	
  
koninkrijk	
  en	
  de	
  nieuwe	
  hemel	
  en	
  aarde?	
  
...
Wat	
  gebeurt	
  er	
  bij	
  de	
  voltooiing?	
  
	
  	
  	
  	
  24.	
  daarna	
  het	
  einde	
  (de	
  voltooiing),	...
TOT	
  SLOT	
  
	
  	
  	
  	
  	
  2	
  Tim.	
  4:16-­‐18	
  
	
  	
  	
  	
  	
  16.	
  Bij	
  mijn	
  eerste	
  verdedi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2014.01.22 koninkrijk in de brieven van paulus-pvt veer

810 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2014.01.22 koninkrijk in de brieven van paulus-pvt veer

 1. 1. KONINKRIJK  IN  DE  BRIEVEN   VAN  DE  APOSTEL  PAULUS   LAATSTE  STUDIE   22  JANUARI  2014  
 2. 2. Volgorde  studie  over  koninkrijk  :          1.  studie  Andries  (2  avonden)  over  het   koninkrijk  in  het  Oude  Testament,          2.  studie  Date  (2  avonden)  over  het  koninkrijk   in  het  Nieuwe  Testament,          3.  studie  Pieter  (1  avond)  over  het  koninkrijk   in  de  brieven  van  de  apostel  Paulus.  
 3. 3. GODS  PLAN  VAN  TIJDPERKEN  (EONEN)          EF.  3:10,11          10..opdat  nu  door  de  uitgeroepen  gemeente   aan  de  soevereiteiten  en  de  volmachten  te   midden  van  de  hemelingen  de  veelvuldige   wijsheid  van  God  bekendgemaakt  wordt,  11.   in  overeenstemming  met  het  voornemen   (plan)  van  de  eonen,  dat  Hij  uitvoert  in   Christus  Jezus,  onze  Heer,….  
 4. 4. Voltooiing  van  Gods  plan!            1  Kor.  15:24-­‐28            24  daarna  het  einde  (de  voltooiing!),  wanneer  Hij  het   koningschap  aan  God  de  Vader  overdraagt,  wanneer   Hij  alle  heerschappij,  alle  macht  en  kracht  onYroond   zal  hebben.  25  Want  Hij  moet  als  koning  heersen,   totdat  Hij  al  zijn  vijanden  onder  zijn  voeten  gelegd   hee[.  26  De  laatste  vijand,  die  onYroond  wordt,  is  de   dood,  27  want  alles  hee[  Hij  aan  zijn  voeten   onderworpen.  Maar  wanneer  Hij  zegt,  dat  alles   onderworpen  is,  is  blijkbaar  Hij  uitgezonderd,  die  Hem   alles  onderworpen  hee[.  28  Wanneer  alles  Hem   onderworpen  is,  zal  ook  de  Zoon  zelf  Zich  aan  Hem   onderwerpen,  die  Hem  alles  onderworpen  hee[,  opdat   God  zij  alles  in  allen.    
 5. 5. De hemelse kant – thema van Gods plan -> openbaring. Het richt zich op de gemeente, die het lichaam van Christus is. – principe -> genade. – einddoel -> herstel van de hemelen. – Instrument -> de gemeente. Zij is middelaar voor het tentoonspreiden van die genade. Door dat geestelijke instrument zal God de overstijgende rijkdom van Zijn genade tentoonspreiden gedurende de komende eonen (Ef.2:7). Niet voor niets vinden we de ongelooflijke uitspraak, die ons bijna doet duizelen vanwege de onmetelijkheid ervan: “wij zijn een schouwspel (theater) geworden voor de wereld, voor engelen (boodschappers) en mensen” (1 Cor.4:9). De aardse kant – – – – thema van Gods plan -> een koninkrijk. Het richt zich op een volk – Israël. principe -> heerschappij. einddoel -> herstel van de aarde. Instrument -> Israël. Met Israël als middelaar zal God Zijn regering op aarde vestigen, de andere natiën hoeden en alle zaken van deze lagere sfeer regelen.
 6. 6. ‘het koninkrijk van God’   Koninkrijk van God en Koninkrijk van de hemelen niet synoniem, niet exact hetzelfde. Koninkrijk van God Koninkrijk van de hemelen   11-­‐12-­‐2013   Koninkrijk  in  Griekse  Schri[  -­‐  2   6  
 7. 7.   Koninkrijk  in  de  brieven  van   Paulus:   Koninkrijk  van  God  –  vindplaatsen:              *Romeinen  14:7              *1  Cor.  4:20              *1  Cor.  15:50              *Kol.  4:11              *1  Tess.  2:12              *2  Tess.  1:5              *1  Cor.  6:9,10  ;  Gal.  5:21  ;  Ef.  5:5                  Koninkrijk  van  Christus  –  vindplaatsen:                *1  Cor.  15:24  ;  Ef.  5:5  ;  2  Tim.  4:1,18                  Koninkrijk  van  de  Zoon  van  Zijn  Liefde  –  vindplaatsen:                *Kol.  1:13                
 8. 8. Koninkrijk  van  God  in  de  brieven  van   Paulus!          Rom.  14:17          17.  Want  het  Koninkrijk  Gods  bestaat  niet  in   eten  en  drinken,  maar  in  rechtvaardigheid,   vrede  en  blijdschap,  door  de  heilige  Geest.    
 9. 9. Koninkrijk  van  God  in  de  brieven  van   Paulus!          1  Cor.  4:20          18.  Doch  sommigen  hebben  zich  opgeblazen,   in  de  waan,  dat  ik  niet  tot  u  komen  zou;  19.   maar  spoedig  zal  ik  tot  u  komen,  zo  de  Here   wil.  Dan  zal  ik  mij  vergewissen,  niet  van  het   woord  dier  opgeblazenen,  maar  van  hun   kracht.  20.  Want  het  Koninkrijk  Gods  bestaat   niet  in  woorden,  maar  in  kracht.    
 10. 10. Koninkrijk  van  God  in  de  brieven  van   Paulus!          1  Cor.  15:47-­‐50          47.  De  eerste  mens  is  uit  de  aarde,  stoffelijk,  de  tweede   mens  is  uit  de  hemel.  48.  Gelijk  de  stoffelijke  is,  zijn   ook  de  stoffelijken  (aardsen),  en  zoals  de  hemelse  is,   zijn  ook  de  hemelsen.  49.  En  gelijk  wij  het  beeld  van  de   stoffelijke  gedragen  hebben,  zo  zullen  wij  het  beeld   van  de  hemelse  dragen.          50.  Dit  spreek  ik  evenwel  uit,  broeders:  vlees  en  bloed   kunnen  het  Koninkrijk  Gods  niet  beërven  en  het   vergankelijke  beër[  de  onvergankelijkheid  niet.    
 11. 11. Koninkrijk  van  God  in  de  brieven  van   Paulus!          Kol.  4:10,11          10.  Aristarchus,  mijn  medegevangene,  laat  u   groeten,  en  Marcus,  de  neef  van  Barnabas  –   over  hem  hebt  gij  opdracht  gekregen;   ontvangt  hem,  indien  hij  bij  u  mocht  komen  –            11.  en  Jezus  genaamd  Justus,  de  enigen  uit  de   besnedenen,  die  mijn  medewerkers  zijn  voor   het  Koninkrijk  Gods,  en  die  mij  dan  ook  tot   troost  zijn  geweest.    
 12. 12. Koninkrijk  van  God  in  de  brieven  van   Paulus!          1  Tess.  2:12          10.  Gij  zijt  getuigen,  en  God,  hoe  vroom,   rechtvaardig  en  onberispelijk  wij  ons  bij  u,  die   geloo[,  gedragen  hebben.  11.  Gij  weet   trouwens,  hoe  wij,  als  een  vader  zijn  eigen   kinderen,  u  hoofd  voor  hoofd  vermaanden,   aanmoedigden,  12.  en  betuigden  te  blijven   wandelen,  Gode  waardig,  die  u  roept  tot  zijn   eigen  Koninkrijk  en  heerlijkheid.    
 13. 13. Koninkrijk  van  God  in  de  brieven  van   Paulus!          2  Tess.  1:5          3.  Wij  behoren  God  te  allen  hjde  om  u  te  danken,   broeders,  zoals  gepast  is,  omdat  uw  geloof  zeer   toeneemt  en  uw  aller  liefde  jegens  elkander   sterker  wordt,  4.  zodat  wij  zelf  over  u  roemen  bij   de  gemeenten  Gods,  vanwege  uw  volharding  en   uw  geloof  onder  al  uw  vervolgingen  en  de   verdrukkingen,  die  gij  doorstaat:  5.  een  bewijs   van  het  rechtvaardige  oordeel  Gods,  dat  gij  het   Koninkrijk  Gods  waardig  geacht  zijt,  voor  hetwelk   gij  ook  lijdt,    
 14. 14. Koninkrijk  van  God  in  de  brieven  van   Paulus!              1  Cor.  6:6-­‐11              6.  Zoekt  nu  de  ene  broeder  recht  tegen  de  andere,  en  dat  bij  de   ongelovigen?  7.  Maar  dan  is  de  zaak  voor  u  reeds  geheel   verloren,  dat  gij  tegen  elkander  rechtszaken  hebt.  Waarom  lijdt   gij  niet  liever  onrecht?  Waarom  laat  gij  u  niet  liever  te  kort  doen?   8.  Maar  zelf  doet  gij  onrecht  en  doet  gij  te  kort,  en  dat  aan   broeders.  9.  Of  weet  gij  niet,  dat  onrechtvaardigen  het  Koninkrijk   Gods  niet  beërven  zullen?  10.  Dwaalt  niet!  Hoereerders,   afgodendienaars,  overspelers,  schandjongens,  knapenschenders,   dieven,  geldgierigen,  dronkaards,  lasteraars  of  oplichters,  zullen   het  Koninkrijk  Gods  niet  beërven.  (zullen  geen  lotgeniehng   hebben  in  de  koningsheerschappij  van  God)11.  En  sommigen   uwer  zijn  dat  geweest.  Maar  gij  hebt  u  laten  afwassen,  maar  gij   zijt  geheiligd,  maar  gij  zijt  gerechtvaardigd  door  de  naam  van  de   Here  Jezus  Christus  en  door  de  Geest  van  onze  God.    
 15. 15. Koninkrijk  van  God  in  de  brieven  van   Paulus!          Gal.  5:19-­‐21          19.  Openbaar  nu  zijn  de  werken  van  het  vlees,   welke  dan  ook  zijn:  echtbreuk,  hoererij,   onreinheid,  losbandigheid,  20.  afgodendienst,   toverij,  vijandschappen,  twist,  ijver,  gramschap,   parhjschappen,  onenigheden,  sekten,  21.  afgunst,   moord,  roes,  brasserijen  en  dergelijke,  waarvan  ik   jullie  tevoren  zeg,  zoals  ik  het  ook  eerder  zei,  dat   zij,  die  zodanige  dingen  bedrijven,  de   koningsheerschappij  van  God  niet  als  lotdeel  zullen   genieten.  
 16. 16. Koninkrijk  van  God  in  de  brieven  van   Paulus!            Ef.  5:1-­‐5            1.  Wordt  dan  navolgers  van  God  als  geliefde  kinderen  2.   en  wandelt  in  liefde,  zoals  ook  Christus  jullie  liejee[  en   Zichzelf  ter  wille  van  ons  hee[  overgegeven  als   naderingsgeschenk  en  offer  voor  God,  tot  aangename   geur.  3.Allerlei  hoererij  en  onreinheid  echter  of  hebzucht   laat  daarvan  bij  jullie  zelfs  geen  sprake  zijn,  zoals  het   heiligen  betaamt,  4.  en  evenmin  schandelijkheid  en  dwaze   taal  of  insinuahe,  die  niet  passend  zijn,  maar  veeleer  van   dank.  5.  Want  dit  zien  en  erkennen  jullie,  dat  geen  enkele   hoereerder  of  onreine  of  hebzuchhge  (die  afgodendienaar   zijn)  Lotgeniehng  hee[  in  de  koningsheerschappij  van   Christus  en  van  God.  
 17. 17.  lotgeniehng  in  het  meeregeren  in   de  heerschappij  van  Christus  en  God!   Geen        1  Cor.  6:10          …onrechtvaardigen  hebben  geen  lotgeniehng  in   Gods  heerschappij………….          Gal.  5:21          …werken  van  het  vlees  hebben  geen  lotgeniehng     in  de  koningsheerschappij  van  God………          Ef.  5:5          …afgodendienaars  hebben  geen  lotgeniehng  in   de  koningsheerschappij  van  Christus  en  van  God..  
 18. 18. Wel  lotgeniehng  in  eonisch  leven!            Iedere  gelovige/heilige  die  God  van  te  voren  kende,  bestemde,   geroepen  en  gerechtvaardigd  hee[  en  verheerlijkt  !  (Rom.  8:28-­‐30)            2  Tim.  1:8-­‐10            8.  Schaam  je  dan  niet  voor  het  getuigenis  van  onze  Heer  noch  voor   mij,  zijn  gebondene,  maar  lijd  samen  kwaad  met  mij  voor  het   evangelie  in  overeenstemming  met  de  kracht  van  God,  9.  die  ons   redt  en  roept  met  een  heilige  roeping,  niet  in  overeenstemming   met  onze  werken,  maar  in  overeenstemming  met  zijn  eigen   voornemen  (plan)  en  de  genade,  die  ons  gegeven  is  in  Christus   Jezus  voor  eonische  hjden,  10.  maar  nu  geopenbaard  wordt  door  de   verschijning  van  onze  redder,  Christus  Jezus,  die  de  dood  buiten   werking  stelt,  en  leven  en  onverderfelijkheid  aan  het  licht  brengt, ……..            Rom.  6:23            Want  het  rantsoen  van  de  zonde  is  dood,  maar  de  genadevolle  gi[   van  God  is  eonisch  leven,  in  Christus  Jezus,  onze  Heer.  
 19. 19. Voortschrijdend  inzicht  van  de   apostel  Paulus!          Kol.  1:24,25          24.  Nu  verheug  ik  mij  in  mijn  lijden  ter  wille   van  jullie  en  vul  in  Zijn  plaats  in  mijn  vlees  aan,   wat  ontbreekt  aan  de  verdrukkingen  van   Christus  ter  wille  van  Zijn  lichaam,  dat  is  de   uitgeroepen  gemeente.  25.  Van  haar  werd  ik   dienaar  in  overeenstemming  met  het  beheer   van  God  dat  mij  gegeven  is  voor  jullie  om  het   woord  van  God  compleet  te  maken,…  
 20. 20. Paulus  rekent  af  met  het  vlees  van  de   mens!          2  Kor.  5:15-­‐17            15.  daar  wij  tot  het  inzicht  gekomen  zijn,  dat  één  voor   allen  gestorven  is.  Dus  zijn  zij  allen  gestorven.  En  voor   allen  is  Hij  gestorven,  opdat  zij,  die  leven,  niet  meer   voor  zichzelf  zouden  leven,  maar  voor  Hem,  die  voor   hen  gestorven  is  en  opgewekt.  16.  Zo  kennen  wij  dan   van  nu  aan  niemand  naar  het  vlees.  Indien  wij  al   Christus  naar  het  vlees  gekend  hebben,  thans  niet   meer.  17.  Zo  is  dan  wie  in  Christus  is  een  nieuwe   schepping;  het  oude  is  voorbijgegaan,  zie,  het  nieuwe   is  gekomen.      
 21. 21. Paulus  rekent  af  met  het  vlees  van  de   mens!          1.  Voortaan  zijn  degene  die  leven  (die  Gods   Geest  hebben  ontvangen),  leven  niet  meer   voor  zichzelf  maar  voor  Christus,          2.  Voortaan  zijn  wij  vertrouwd  met  niemand   meer  naar  het  vlees,          3.  Voortaan  kennen  wij  zelfs  Christus  niet   meer  naar  het  vlees.  
 22. 22. Al  Gods  zegeningen  voor  nu  zijn   geestelijk!          Ef.  1:3          3.  Gezegend  zij  de  God  en  Vader  van   onze  Heer  Jezus  Christus,  Die  ons   zegent  met  iedere  geestelijke  zegen   te  midden  van  de  hemelingen,  in   Christus,….  
 23. 23. Koninkrijk  van  de  Zoon  van  Gods   liefde!          Kol.  1:12,13          12.  ..gelijkhjdig  de  Vader  dankend,  Die   jullie  bekwaam  maakt  voor  het  deel  van   het  lot  van  de  heiligen  in  het  licht,  13.   Die  ons  bergt  uit  het  volmachtsgebied   van  de  duisternis  en  ons  overzet  in  het   koninkrijk  van  de  Zoon  van  Zijn  liefde  ,   …  …..  
 24. 24. Koninkrijk  van  de  Zoon  van  Gods   liefde!          4  vragen  hierover:          1.  Wat  is  de  betekenis  van  het  koninkrijk  van   de  Zoon  van  Zijn  liefde?          2.  Voor  wie  is  dit  koninkrijk  bestemd?          3.  Wat  zijn  de  verschillen  van  dit  koninkrijk   met  het  koninkrijk  der  hemelen?          4.  Wat  zijn  de  overeenkomsten  van  dit   koninkrijk  met  de  nieuwe  hemel  en  aarde?  
 25. 25. 1.  Wat  is  de  betekenis  van  het   koninkrijk  van  de  Zoon  van  Gods  liefde  ?          Kol.  1:12,13          12.  ..gelijkhjdig  de  Vader  dankend,  Die   jullie  bekwaam  maakt  voor  het  deel  van   het  lot  van  de  heiligen  in  het  licht,  13.   Die  ons  bergt  uit  het  volmachtsgebied   van  de  duisternis  en  ons  overzet  in  het   koninkrijk  van  de  Zoon  van  Zijn  liefde  ,   …  …..  
 26. 26. 2.  Voor  wie  is  dit  koninkrijk  bestemd  ?          Kol.  1:1-­‐5          1.  Paulus,  apostel  van  Christus  Jezus  door  de  wil   van  God,  en  Timotheus,  de  broeder,  2.  aan  de   heilige  en  gelovige  broeders  in  Christus  te   Kolosse.  Genade  voor  jullie  en  vrede  van  God,   onze  Vader,  en  de  Heer  Jezus  Christus.  3.  Wij   danken  de  God  en  Vader  van  onze  Heer  Jezus   Christus,  alhjd  biddend  voor  jullie,  4.  horend  over   jullie  geloof  in  Christus  Jezus  en  over  de  liefde  die   jullie  hebben  voor  al  de  heiligen,  5.  vanwege  de   verwachhng,  voor  jullie  gereserveerd  in  de   hemelen,  waarover  jullie  tevoren  hoorden  in  het   woord  van  de  waarheid  van  het  evangelie…  
 27. 27. 3.  Wat  zijn  de  verschillen  van  dit   koninkrijk  met  het  aardse  koninkrijk  der   hemelen?  de  Zoon  van  Gods   Kon.  van   Kon.  der  hemelen   1.  Aards  koninkrijk   2.  Toekomshg  voor  Joodse  volk            voor  de  aarde,  koningen  en   priesters   3.  Alle  menselijke    heerschappij   wordt  verniehgd,  de  aarde  is   dan  verlost  van  alle   menselijke  heerschappij   onder  de  regering  van   Christus!     liefde   1.  Geestelijk  koninkrijk   2.  Nu  voor  alle  leden  van  het   lichaam  van  Christus  te   midden  van  de  hemelingen   3.  Wij  onderschikken  ons    nu   nog    wel  aan  menselijke   heerschappij,  maar  wij  zijn   nu  al  verlost  van  de  macht   van  de  duisternis!  
 28. 28. 4.  Wat  zijn  de  overeenkomsten  van  dit   koninkrijk  en  de  nieuwe  hemel  en  aarde?   Nieuwe  hemel  en  aarde   Kon.  van  de  Zoon  van  Gods   liefde   1.  Geen  priesterschap  meer,   1.  Wij  hebben  direct  toegang   God  woont  bij  de  mensen!   tot  God  de  Vader!   2.  De  Zoon  zal  heersen  met  een   2.  Niets  kan  ons  scheiden  van   scepter  van  rechtvaardigheid     de  liefde  van  God  die  in   Christus  Jezus  is!                (Hebr.  1:8)  Liefde  en   verzoening  zijn  de  thema’s!   3.        God  hee[  een  nieuwe   3.  Wij  zijn  nu  al  een  nieuwe   hemel  en  aarde  geschapen!   schepping!  
 29. 29. Wat  gebeurt  er  bij  de  voltooiing?          24.  daarna  het  einde  (de  voltooiing),  wanneer  Hij  het   koningschap  aan  God  de  Vader  overdraagt,  wanneer   Hij  alle  heerschappij,  alle  macht  en  kracht  onYroond   zal  hebben.  25.  Want  Hij  moet  als  koning  heersen,   totdat  Hij  al  zijn  vijanden  onder  zijn  voeten  gelegd   hee[.  26.  De  laatste  vijand,  die  onYroond  wordt,  is   de  dood,  27.  want  alles  hee[  Hij  aan  zijn  voeten   onderworpen.  Maar  wanneer  Hij  zegt,  dat  alles   onderworpen  is,  is  blijkbaar  Hij  uitgezonderd,  die   Hem  alles  onderworpen  hee[.  28.  Wanneer  alles   Hem  onderworpen  is,  zal  ook  de  Zoon  zelf  Zich  aan   Hem  onderwerpen,  die  Hem  alles  onderworpen   hee[,  opdat  God  zij  alles  in  allen.    
 30. 30. TOT  SLOT            2  Tim.  4:16-­‐18            16.  Bij  mijn  eerste  verdediging  hee[  niemand  mij   bijgestaan,  maar  allen  hebben  mij  in  de  steek  gelaten  –   het  worde  hun  niet  toegerekend;  17.  doch  de  Here   hee[  mij  ter  zijde  gestaan  en  kracht  gegeven,  zodat   door  mij  de  verkondiging  tot  haar  recht  gekomen  is  en   al  de  heidenen  haar  hebben  kunnen  horen;  en  ik  ben   uit  de  muil  van  de  leeuw  verlost.  18.  De  Here  zal  mij   beveiligen  tegen  alle  boos  opzet  en  behouden  in  zijn   hemels  Koninkrijk  brengen.  Hem  zij  de  heerlijkheid  in   alle  eeuwigheid!  Amen.    

×