3 vragen beantwoorden:
1. Wat/wie is de ekklêsia ?
2. Wat is de oorsprong van de ekklêsia ?
3. Wat is de toekomstige bedie...
Ef. 3:20,21
20. Hem nu Die oneindig veel meer kan doen
boven alles wat wij verzoeken of bevatten, in
overeenstemming met d...
Definitie van ekklêsia
• EK = UIT
• KLESIA = GEROEPEN
• EKKLESIA = UITGEROEPEN
Hand. 5:9-11
9 En Petrus zeide tot haar: Hoe hebt gij kunnen
overeenkomen om de Geest des Heren te
verzoeken? Zie, de voet...
Ef. 1:22,23

22. En alles onderschikt Hij onder Zijn
voeten en Hij geeft Hem als Hoofd boven
alles aan de uitgeroepen geme...
Gods recht om te kiezen.
Rom. 9:11
9 Want er ligt een belofte in dit woord: omstreeks
deze tijd zal Ik komen en Sara zal e...
Wie zijn degene die God uitkiest voor
de ekklêsia ?
1 Tim 1:12,13 : Ik breng dank aan Hem, die mij kracht
gegeven heeft, C...
De ekklêsia in de Efezebrief
1. Paulus, apostel van Christus Jezus door de
wil van God, aan al de heiligen, die ook
gelovi...
Kenmerken van de ekklêsia het
lichaam van Christus!
• Vers 5 : de ekklêsia bestaat uit zonen van God en
ze is tot lofprijs...
1. Wie/wat is de ekklêsia?
• de door God uitgeroepenen die door het
evangelie van de apostel Paulus bediend
worden,
• De z...
Wat is de oorsprong van de ekklêsia ?
Ef. 1:4 : Zoals Hij ons uitkiest in Hem voor de
nederwerping van de wereld, opdat wi...
Gods plan van eonen !
Ef. 3:10,11
10. ..opdat nu door de uitgeroepen gemeente
(ekklêsia) aan de soevereiniteiten en de
vol...
Gen. 5:1,2
1 Dit is het geslachtsregister van Adam. Ten
dage, dat God Adam schiep, maakte Hij hem
naar de gelijkenis Gods;...
2. Wat is de oorsprong van de ekklêsia,
het lichaam van Christus ?
• God heeft al die leden uitgekozen voor de
nederwerpin...
3. Wat is de toekomstige bediening
van de ekklêsia ?
•
•
•
•
•

EN TOIS EPOURANIOIS
OURANIOIS = HEMELSE
EP OURANIOIS = OP ...
TE MIDDEN VAN DE HEMELINGEN!
Te midden van de hemelingen is het bijzondere
voorrecht van de Efezebrief! 5x komt deze
combi...
1e vindplaats Ef. 1:3-6
3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer
Jezus Christus, Die ons zegent met iedere
geestelijk...
God, de bron van de ekklêsia !
1. Wie is de bron van de ekklêsia ; het is God Die ons
zegent!
2. Wie bepaalt haar samenste...
2e vindplaats Ef. 1:19-21
19. ..en wat de overstijgende grootte van Zijn
kracht is voor ons die geloven, in
overeenstemmin...
3e vindplaats Ef. 2:6,7
6. ..en wekt ons gezamenlijk op en zet ons
gezamenlijk te midden van de hemelingen in
Christus Jez...
4e vindplaats Ef. 3:10
10…..opdat nu door de uitgeroepen gemeente
aan de soevereiniteiten en de volmachten te
midden van d...
5e vindplaats Ef. 6:12
12. ..want het is voor ons geen worsteling met
bloed en vlees, maar standhouden tegen de
soevereini...
3. Wat is de toekomstige bediening
van de ekklêsia ?

TE MIDDEN VAN DE
HEMELINGEN !
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

20130911 studie-pvtv-de plaats-van_de_ekklesia_deel 1_2

295 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
295
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
81
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20130911 studie-pvtv-de plaats-van_de_ekklesia_deel 1_2

 1. 1. 3 vragen beantwoorden: 1. Wat/wie is de ekklêsia ? 2. Wat is de oorsprong van de ekklêsia ? 3. Wat is de toekomstige bediening van de ekklêsia ?
 2. 2. Ef. 3:20,21 20. Hem nu Die oneindig veel meer kan doen boven alles wat wij verzoeken of bevatten, in overeenstemming met de kracht die in ons werkzaam is, 21. Hem zij de heerlijkheid in de uitgeroepen gemeente (ekklêsia) en in Christus Jezus in alle generaties van de eon der eonen ! Amen!
 3. 3. Definitie van ekklêsia • EK = UIT • KLESIA = GEROEPEN • EKKLESIA = UITGEROEPEN
 4. 4. Hand. 5:9-11 9 En Petrus zeide tot haar: Hoe hebt gij kunnen overeenkomen om de Geest des Heren te verzoeken? Zie, de voeten van hen, die uw man hebben begraven, zijn aan de deur en zij zullen ook u uitdragen. 10 En zij viel terstond neder voor zijn voeten en blies de adem uit; en de jonge mannen kwamen binnen en vonden haar dood en zij droegen haar uit en begroeven haar bij haar man. 11 En een grote vrees kwam over de gehele gemeente (ekklêsia) en over allen, die dit hoorden.
 5. 5. Ef. 1:22,23 22. En alles onderschikt Hij onder Zijn voeten en Hij geeft Hem als Hoofd boven alles aan de uitgeroepen gemeente (ekklêsia), 23. die Zijn lichaam is, het complement van Hem, Die het al in allen compleet maakt.
 6. 6. Gods recht om te kiezen. Rom. 9:11 9 Want er ligt een belofte in dit woord: omstreeks deze tijd zal Ik komen en Sara zal een zoon hebben. 10 Maar dit niet alleen; daar is ook Rebekka, bevrucht van één man, onze vader Isaak. 11 Want toen de kinderen nog niet geboren waren en goed noch kwaad hadden gedaan – opdat het verkiezend voornemen Gods zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan, dat Hij riep, – 12 werd tot haar gezegd: De oudste zal de jongste dienstbaar zijn,
 7. 7. Wie zijn degene die God uitkiest voor de ekklêsia ? 1 Tim 1:12,13 : Ik breng dank aan Hem, die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus, onze Here, dat Hij mij getrouw geacht heeft, daar Hij mij in de bediening gesteld heeft, 13 hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. 1 Kor. 1:26-29 : Ziet slechts, broeders, wat gij waart, toen gij geroepen werdt: niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. 27 Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; 28 en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, 29 opdat geen vlees zou roemen voor God.
 8. 8. De ekklêsia in de Efezebrief 1. Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, aan al de heiligen, die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. 2. Genade zij jullie en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons zegent met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen, in Christus, 4. zoals Hij ons uitkiest in Hem voor de nederwerping van de wereld,……………..
 9. 9. Kenmerken van de ekklêsia het lichaam van Christus! • Vers 5 : de ekklêsia bestaat uit zonen van God en ze is tot lofprijs van de heerlijkheid van Zijn genade, • Vers 9 : de ekklêsia is ingewijd in het geheimenis van Gods wil, • Vers 10 : de ekklêsia zal door God ingezet worden om al wat in de hemel is en op de aarde samen te vatten onder Christus, • Vers 11 : de ekklêsia is door loting aangewezen.
 10. 10. 1. Wie/wat is de ekklêsia? • de door God uitgeroepenen die door het evangelie van de apostel Paulus bediend worden, • De zwakke, niet eervolle mensen die God uitroept omdat geen vlees roemt voor God, • Het lichaam van Christus, het complement van Christus, • Zonen van God en ingeijd in het geheimenis van Gods wil.
 11. 11. Wat is de oorsprong van de ekklêsia ? Ef. 1:4 : Zoals Hij ons uitkiest in Hem voor de nederwerping van de wereld, opdat wij heiligen en smettelozen voor Zijn aangezicht zijn… 2 Tim. 1:8,9 : Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here of voor mij, zijn gevangene, maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God, 9 die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden (voor eonische tijden), …….
 12. 12. Gods plan van eonen ! Ef. 3:10,11 10. ..opdat nu door de uitgeroepen gemeente (ekklêsia) aan de soevereiniteiten en de volmachten te midden van de hemelingen de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt, 11. in overeenstemming met het voornemen van de eonen, dat Hij uitvoert in Christus Jezus onze Heer,…
 13. 13. Gen. 5:1,2 1 Dit is het geslachtsregister van Adam. Ten dage, dat God Adam schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods; 2 man en vrouw (mannelijk en vrouwelijk) schiep Hij hen, en Hij zegende hen en noemde hen „mens” ten dage, dat zij geschapen werden.
 14. 14. 2. Wat is de oorsprong van de ekklêsia, het lichaam van Christus ? • God heeft al die leden uitgekozen voor de nederwerping van de wereld ! • In Gods gedachten waren wij als ontvanger van Zijn genade al realiteit voor eonische tijden !
 15. 15. 3. Wat is de toekomstige bediening van de ekklêsia ? • • • • • EN TOIS EPOURANIOIS OURANIOIS = HEMELSE EP OURANIOIS = OP HEMELSE TOIS EP OURANIOIS = DE OP HEMELSE EN TOIS EP OURANIOIS = IN (TE MIDDEN VAN) DE OP HEMELSE TE MIDDEN VAN DE OPHEMELSEN !
 16. 16. TE MIDDEN VAN DE HEMELINGEN! Te midden van de hemelingen is het bijzondere voorrecht van de Efezebrief! 5x komt deze combinatie van Griekse woorden voor, alleen in de Efezebrief! 1e vindplaats in Ef. 1:3 2e vindplaats in Ef. 1:20 3e vindplaats in Ef. 2:7 4e vindplaats in EF. 3:10 5e vindplaats in Ef. 6:12
 17. 17. 1e vindplaats Ef. 1:3-6 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons zegent met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen, in Christus, 4. zoals Hij ons uitkiest in Hem voor de nederwerping van de wereld, opdat wij heiligen en smettelozen voor Zijn aangezicht zijn, 5. in liefde ons tevoren bestemmend tot het zoonschap door Christus Jezus voor Zichzelf, in overeenstemming met het welbehagen van Zijn wil, 6. tot lofprijs van de heerlijkheid van Zijn genade, die ons begenadigt in de Geliefde.
 18. 18. God, de bron van de ekklêsia ! 1. Wie is de bron van de ekklêsia ; het is God Die ons zegent! 2. Wie bepaalt haar samenstelling ; het is God Die ons uitkiest! 3. Wie bepaalt haar kwaliteit ; het is God Die ons heilig en onberispelijk voor Zijn aangezicht heeft gemaakt ! 4. Wie bepaalt haar bestemming ; het is God die ons tot zonen heeft gemaakt ! 5. Wat is het motief van haar bestaan ; omdat het welbehagen van Gods wil erachter zit ! 6. Wat is de reden voor haar bestaan ; opdat we zijn tot lofprijs van de heerlijkheid van Zijn genade !
 19. 19. 2e vindplaats Ef. 1:19-21 19. ..en wat de overstijgende grootte van Zijn kracht is voor ons die geloven, in overeenstemming met de werkzaamheid van de macht van Zijn sterkte, 20. die werkzaam is in de Christus, Hij Die Hem opwekt uit de doden en Hem zet aan Zijn rechter te midden van de hemelingen, 21. boven iedere soevereiniteit en volmacht en kracht en heerschappij en iedere naam die genoemd wordt,……………..
 20. 20. 3e vindplaats Ef. 2:6,7 6. ..en wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus 7. opdat Hij in de komende eonen ten toon zal spreiden de overstijgende rijkdom van Zijn genade in Zijn mildheid voor ons in Christus Jezus.
 21. 21. 4e vindplaats Ef. 3:10 10…..opdat nu door de uitgeroepen gemeente aan de soevereiniteiten en de volmachten te midden van de hemelingen de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt, 11. in overeenstemming met het voornemen van de eonen, dat Hij uitvoert in Christus Jezus, onze Heer,..……….
 22. 22. 5e vindplaats Ef. 6:12 12. ..want het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees, maar standhouden tegen de soevereiniteiten, tegen de gevolmachtigden, tegen de wereldmachten van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid te midden van de hemelingen.
 23. 23. 3. Wat is de toekomstige bediening van de ekklêsia ? TE MIDDEN VAN DE HEMELINGEN !

×