Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Csörgi szilvia 6.c kiskunság

860 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Csörgi szilvia 6.c kiskunság

 1. 1. KISKUNSÁGAz 1975 január 1-jén alapított KiskunságiNemzeti Park hazánk második parkja.
 2. 2. Hasonlóan a Hortobágyhoz,ez a táj is az ember és a természet sok száz éves eggyüttélésének emlékeit őrzi.
 3. 3. . A nemzeti park értékes területei a Duna –völgyszikes pusztái,tavai,a Duna-Tisza közihomokhátság homokbuckái,homokospusztái,mocsarai,az Alsó-Tiszavidék holtágai ésártéri erdői,a Bácska homokbuckái ésdunavölgyi löszpartjai.
 4. 4. KISKUNSÁG CÍMERE
 5. 5. KISKUNSÁGI ÁLLATOK
 6. 6. Mai állományai változatosmikrodomborzatú, nedvesés száraz gyeptípusokalkotta réteken, legelőkönmaradtak fenn, ahol azélőhely változatosmikroklímát és gazdagtáplálékbázist biztosít.Téli időszakradombhátakban lévőrágcsálójáratokbahúzódik, ahol hibernáltállapotban vészeli át ahideg napokat.
 7. 7. A búbos banka Magyarországon márciustól szeptemberigtartózkodik, ősszel délre vonul.Rovarokkal, földigilisztákkal, százlábúakkal és pókokkaltáplálkozik. Üregekbe, harkály által készített odúba rakja a fészkét.
 8. 8. BÚBOS BANKA Ez a nagyon népszerű madár – a miről mártengersok népies neve is tanuskodik –vándor és hazaérkezve leginkább az erdőszéleit, bokrosait és a legelő közelségeitlakja. A legelőkön fáradhatatlan kutatója azott elterülő, hullott lepényeknek, amelyekből a nyüzsgő bogárságot s annakálczáit kitapogatja, kiszedegeti és begyébecsusztatja; de működik nedves, puha talajonis, a melyből kiszedegeti a hernyót, acsimazt, a pajodot, a lótetűt és ivadékát; deelkapkodja a röpülő legyet, az ugró szöcskétis. Hangos madár, mely ágraszállva víganhallatja pu-pu-pu-pu-pu gyorsan pergőhangját, melytől neveinek nagyobb részétmint: babuk, budoga, huputa stb. vette.Egyike leghasznosabb és legékesebbmadarainknak, mely védelmet érdemel.Nálunk szerencsére még nem ritka.
 9. 9. Sisakos sáskaA Földközi-tenger menti országoktól Közép-Ázsiáig elterjedt faj. Igazi sztyeppi alak, melyvalószínűleg a dél-oroszországi síkságokról került hozzánk.
 10. 10. A kései szegfű a kétszikűek osztályába, ezen belül aszegfűvirágúak rendjébe és a szegfűfélék családjába tartozó, Magyarországon védett faj.
 11. 11. KISKUNSÁGHova szívem, lelkemMindig mindenhonnan vissza-visszavágyott,Ujra láttam végre születésem földét,A szép Kiskunságot!Bejártam a rónát,Melyet átölel a Tisza-Duna karja,S ölében, mint kedves mosolygó gyermekétAz anya, ugy tartja.
 12. 12. VÉGE

×