Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zoeken in notarisarchieven 26 nov 2016

Zoeken in archieven van notarissen. Tools, tips, Google trucs etc.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Zoeken in notarisarchieven 26 nov 2016

 1. 1. 26-11-2016 Eric Hennekam © www.archiefzoeker.nl erichennekam@gmail.com 1 Meneer *) de notaris. Tips en trucs voor zoeken in notarisarchieven *) 1e vrouwelijke notaris pas 7 feb 1947 Mr. C. Bletz, Amsterdam © Eric Hennekam presentatie 29 september 2016 Stadsarchief Amsterdam (aangepaste webversie 26 november 2016) Nieuws 26 november 2016 Bron: nos.nl
 2. 2. 26-11-2016 Eric Hennekam © www.archiefzoeker.nl erichennekam@gmail.com 2 Google en notariële archieven
 3. 3. 26-11-2016 Eric Hennekam © www.archiefzoeker.nl erichennekam@gmail.com 3 www.bhic.nl/onderzoeken/notaris-schepen- en-andere-akten
 4. 4. 26-11-2016 Eric Hennekam © www.archiefzoeker.nl erichennekam@gmail.com 4 ……veel gegevens uit notariële archieven (incl. protocollen,repertoria etc) zijn invisible web http://westbrabantsarchief.nl/notariele-archieven
 5. 5. 26-11-2016 Eric Hennekam © www.archiefzoeker.nl erichennekam@gmail.com 5 Deels (in)visible web Repertorium Tobias Asser 1838-1913 Repertorium L.Eikendal. 1912 Bron: Haags Gemeentearchief
 6. 6. 26-11-2016 Eric Hennekam © www.archiefzoeker.nl erichennekam@gmail.com 6 Google tips • Hoofd of kleine letters doen er niet toe (uitzondering de OR operator) • Lettertekens doen er toe bv: ü Ø é
 7. 7. 26-11-2016 Eric Hennekam © www.archiefzoeker.nl erichennekam@gmail.com 7 Google tips • Gebruik 3 puntjes voor datum selectie Testament Lion Philips. Was gehuwd met Sophie Presburg. Haar zuster Henriëtte, trouwde met de Duitse advocaat Heinrich Marx. Ouders Karel Marx. Bron: RA Rivierenland
 8. 8. 26-11-2016 Eric Hennekam © www.archiefzoeker.nl erichennekam@gmail.com 8 Google tips • Gebruik eventueel * voor wildcard in namen Personen oa: Alegonda Otto en Louis Carl Falck Bron: http://www.hetutrechtsar chief.nl/collectie/archiefb ank/indexen/akten
 9. 9. 26-11-2016 Eric Hennekam © www.archiefzoeker.nl erichennekam@gmail.com 9 Tips en toegangen Een selectie Centraal Testamenten Register (CTR) www.centraaltestamentenregister.nl • CTR 1890-1973 bij Nationaal Archief. • Na 1970 schrijven naar: CTR, Postbus 19398, 2500 CJ Den Haag • En…… Bron: www.worldcat.org
 10. 10. 26-11-2016 Eric Hennekam © www.archiefzoeker.nl erichennekam@gmail.com 10
 11. 11. 26-11-2016 Eric Hennekam © www.archiefzoeker.nl erichennekam@gmail.com 11 Overzicht tot ca.1912 Testament Lion Philips (1794- 1866), grootvader van Gerard en Anton Philips, en geldschieter van Karl Marx. Bron: www.regionaalarchiefrivierenland.nl
 12. 12. 26-11-2016 Eric Hennekam © www.archiefzoeker.nl erichennekam@gmail.com 12 Bron: www.bhic.nl www.delpher.nl (gebruik PROX)
 13. 13. 26-11-2016 Eric Hennekam © www.archiefzoeker.nl erichennekam@gmail.com 13 Register voor het notariaat https://registernotariaat.nl Gegevens over notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen zoals de datum van benoeming, ontslag, waarneming en nevenbetrekkingen Het Opvolgersarchief www.notaris.nl/het-opvolgersarchief
 14. 14. 26-11-2016 Eric Hennekam © www.archiefzoeker.nl erichennekam@gmail.com 14 Tuchtrecht notarissen http://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/notarissen www.notaries-directory.eu
 15. 15. 26-11-2016 Eric Hennekam © www.archiefzoeker.nl erichennekam@gmail.com 15 Informatie notariële archieven buitenland https://familysearch.org/wiki/
 16. 16. 26-11-2016 Eric Hennekam © www.archiefzoeker.nl erichennekam@gmail.com 16 www.archivesportaleurope.net Bron: Bron: www.gahetna.nl Nationaal Archief
 17. 17. 26-11-2016 Eric Hennekam © www.archiefzoeker.nl erichennekam@gmail.com 17 http://resources.huygens.knaw.nl/broncommentaren/retro www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php
 18. 18. 26-11-2016 Eric Hennekam © www.archiefzoeker.nl erichennekam@gmail.com 18 Tips voor online onderzoek notariële archieven en veel meer (bv Memories van successie, archieven hypotheekbewaarders etc): http://archiefzoeker.nl/?q=notarissen Leestip
 19. 19. 26-11-2016 Eric Hennekam © www.archiefzoeker.nl erichennekam@gmail.com 19 Leestip www.tresoar.nl • Brabants Historisch Informatie Centrum • Bert Kruismans • Carla la Poole (RAR) • Ceciel Huitema (NA) • Christian v/d Ven en Annemarie van Geloven (BHIC) • Haags Gemeentearchief • Nationaal Archief • Pauline Broekema (NOS) • Regionaal Archief Rivierenland • Stadsarchief Amsterdam • Tobias Asser †, Karel Marx †, Lion Philips † etc
 20. 20. 26-11-2016 Eric Hennekam © www.archiefzoeker.nl erichennekam@gmail.com 20 Eric Hennekam Twitter: @erichennekam Facebook: Eric Hennekam Niets uit deze handout mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt d.m.v. fotokopie, druk of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eric Hennekam. © Eric Hennekam Agora 2016, Doorn

×