Microsoft Excel

30,432 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
30,432
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
328
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Microsoft Excel

 1. 1. Microsoft ExcelMicrosoft ExcelUniversiteti Publik“ HaxhiZeka” –PejëPUNIM SEMINARIKLënda: InformatikSoftveri aplikativ MICROSOFT EXCELMentori: Jahja Lataj Punuar nga : Fortesa Osmonaj;Thëllëza Sadrija Egzon AhmaxhekajEmirjeta DervishajPejë 2013
 2. 2. Microsoft ExcelMicrosoft ExcelHyrjeNe jeten e përditshme shpesh nevojitet qe te dhenat e ndryshme te ruhen ne form tabelare . Per ketearsye mund te shfrytzohen mundesit e krijimit te tabelave perms programit EXCEL , I cili mund te gjendetne përbërje te paketit me programin Microsoft Office te kompanis softverike boterore Microsoft. Pjesë tëcaktuara të punes në EXCEL janë të ngjajshme me ato qe shfrytzohen gjat punës ne Word i cili perdoretper shkruarjen e teksteve. Por, EXCELI ofron mundesi te veçanta: për perpunimin e te dhenave që ruhen netabela, ndryshimin e tyre permes llogaritjeve , sortimin, dhe paraqitje te ndryshme grafike.Tabelat jane nje vend shume i pershtatshem per ti ruajtur dhe per ti perpunuar te dhenat. Ato shfrytezohenndonjeher per te ruajtur ndonje list te thjesht , ndonjeher per ti ruajtur te dhenat per hargjimet familjare, endonjeher per te bere edhe bilance mjaft komplekse per ndonje kompani.Në mënyrë të veçantë, ju mund të përdorni Excel për të gjetur të dhëna, per të ndërtuar modele për tëanalizuar të dhënat, te shkruani formulat për të kryer llogaritjet e ketyre dhënave, te ndryshoni të dhënat nëmënyra të shumta etj.
 3. 3. Microsoft ExcelMicrosoft ExcelPërmbajtja1. Hapja e EXCEL-it2. Dritarja kryesore e EXCEL-it2.1 Shiritat me vegla3. Krijimi I tabelave3.1 Insertimi4. Editimi I te dhenave4.1 Kerkimi I te dhenave ne fleten punuese5. Formulat dhe Funksionet5.1 Insertimi I Funksioneve6. Formatizimi I tabelave6.1 Te dhenat numerike6.2 Barazimet e te dhenave6.3 Fontet6.4 Border6.5 Patterns7. Formatizimi I kolones, rreshtit dhe fletes punuese7.1 Ndryshimi I lartesis se rreshtit dhe gjersisë së shtyllës8. Insertimi I objekteve ne EXCEL8.1 Insertimi I grafikeve9. Paraqitttja e daljes9.1 Konfigurimi I faqeve10. Margjinat e shtypjes10.1 Shtypja
 4. 4. Microsoft ExcelMicrosoft Excel1. Hapja e Excel-itExcel hapet në disa mënyra,1. Ne desktop duke e klikuar ikonën e Excel-it dy herë,2. mënyra tjetër fillon nga Start, Programs dhe Microsoft Excel,3. programin mund ta ekzekutojmë edhe nga Start-Run dhe në dritaren e paraqitur në Open e shkruajmëExcel- Exceli aktivizohet edhe duke hapur nje dokument te ri permes opcionit New Office Dokument , qeofrohet ne menyne rritese te pulles start .-Exceli mund te aktivizohet edhe duke hapur nje dokument egzistues te shkruar me pare, i cili ruhet nememorien e kompjuteri. Sido qe ta hapim ne ekran paraqitet dritarja e njejtë e Excel-it . Siperfaqjapunuese e Excel-it eshte nje tabele e madhe (thuajse e pakufishme). Pjeset e tjera te dritares jane tengjajshme me te gjitha dritaret e tjera te programeve te Windows-it.Mbyllja e programit bëhet në butonin X që gjendet në pjesën e epërme të programit ose nga menyakryesore zgjedhim File-Exit.
 5. 5. Microsoft ExcelMicrosoft Excel2. Dritarja kryesore e EXCEL-it- Pas aktivizimit te Excelit ne ekran hapet dritarja kryesore brenda se ciles vendoset : Menyja kryesoree cila permban keto opcione : File. Edit, View, Insert, Format, Tools , Data , Windows dhe Help .- Siperfaqja punuese (tabela) eshte e orjentuar neper fleta (sheet) ,numri i te cilave zakonisht eshte tri,por qe mund te ndryshohet sipas deshires dhe nevojes.Te gjitha fletet jane pjes e te njejtit fajll(workbook).- Fleta e punës ne Excel përbehet nga 256 kolona dhe 65536 rreshtave , emërtimi i kolonave behetsipas alfabetit A,B,C, rreshtat emërtohen me numra rendor nga 1 deri ne 65536.- Celula formohen me prerjen e kolonave dhe te rreshtave te caktuar. Celulat identifikohet me adresene vete , e cila perbehet prej shkronjes se shtylles dhe numrit te rreshtit p.sh B3 .2.1. Shiritat me veglaVeglat që më së shumti i përdorim janë ato të cilat radhiten në shiritin Standard dhe Formatting.
 6. 6. Microsoft ExcelMicrosoft Excel3. Krijimi I tabelaveNe siperfaqen punuese eshte tabela ‘’e pafundme’’ per perpunimin e te dhenave. Mirpo kjo eshte nje tabelee zbrazet , ne kuader te se ciles mund te krijohen shume tabela te shfrytezuesit . Tabela mund te filloj tekrijohet nga cila do qeliz.Zgjedhja bëhet në atë mënyrë që kursori vendoset në shkronja për kolona dhe në numra për rreshtadhe duke mbajtur të shtypur tastin miut dhe duke përfshirë rreshtat apo kolonat e nevojshme mund tizgjedhim ato si më poshtëZgjedhja e kolonave Zgjedhja e rreshtaveZgjedhja e hapësirës-celulave3.1 Insertimi- Insert/cell…-do te insertohet nje qeliz e re ,- Insert/rows- krijohet nje rresht I ri,- Insert/column-krijohet nje kolon e re,- Insert/Worksheet-krijohet nje flet e re punuese.Fshirja e tyre behet ne menyr te njejt tek menya Edit.
 7. 7. Microsoft ExcelMicrosoft Excel4. Editimi I te dhenaveMe hapjen e Excelit automatikisht hapet nje liber I ri punues I cili mund te ket nje apo me shumëtabela punuese qe perbehet nga rreshtat dhe kolonat qe formojn celula ne te cilat me pas futim tedhenat. Te dhenat bazike te cilat futen ne Excel mund te jene :- Text – (pa vlera numerike),- Konstante –(vetem numra-vlera konstante)- Formula –(ekuacione matematikore te cilat shfrytzohen per llogaritje).4.1 Kerkimi I te dhenave ne fleten punueseGjatë punës tone në tabela kemi të bëj me tabela të mëdha me shumë shënime dhe kemi nevojë përkërkimin e të dhënave në tabela e kjo në mënyrë mekanike është shumë e vështir, për kërkimin eshënimeve në tabela bëhet me komandën Find (CTRL+F) që gjendet në menynë Edit së pari zgjidhethapësira ku kërkohet teksti ,pastaj Find.Ndërsa zëvendësimi i tekstit brenda tabelësbëhet me komandën Replace (CTRL+H) qëgjendet në menynë Edit. Radhitja epërmbajtjes së tabelës në bazë të alfabetit apomadhësisë bëhet duke zgjedhur tabelën së pari e më pastaj me komandën Sort nga menyja Data.Llojet e te dhenave Shembull PershkrimiText Emri ose pagesa ose dite pune. Diqka qe eshte textKonstante 5 ose 3.75 ose -7.4 Ndonje numerFormula =5+3 ose =8*5+3 Ekuacionematematikore
 8. 8. Microsoft ExcelMicrosoft Excel5. Formulat dhe funksionetFormulat jane ekuacione te cilat llogarisin vlerat e te dhenave te pasqyruara ne faqen punuese. Per krijimine nje formule, ne qelizen qe paraqet rezultatin duhet te shkruhet shprehja aretmitikore, shprehja fillon(gjithmon!) me shenjen e barazimit (=),pas barazimit shkruhen adresat e qelizave, duke I kombinuar meoperatoret aritmetik dhe me nr. konstant.Llogaritja behet permes ketyre operatoreve aritmetik : (*) shumëzimi, (-) zbritja, (/) pjesëtimi, (+)mbledhja, (^) fuqia.Llogaritja në Excel fillon me shenjën e barazimit, përdorimi i formulave në Excel bëhet në dymënyra: duke përdorur drejtpërdrejt numrat në tabele apo duke u referuar në celula të tabelës.Shembull: Nëse Pagesa=Çmimi*Sasia kjo llogari bëhet duke u referuar në vlerat në celula , se parishenojm shenjen e barazimit pastaj klikojmë me maus ne qelizen e sasis (*) qeliza e qmimit dheshtypim tastin Enter ku automatikisht na paraqitet vlera e tyre tek qeliza e pageses.Kopjimi i formulave (radhitja e të dhënave me hap të caktuar): së pari zgjedhim shënimin apo formulën emë pastaj në këndin e djathtë poshtë vendosim shigjetën e miut ku ajo ndërron formën e saj të rëndomtë(zgjedhim dy celulat e para të cilat caktojnë hapin) dhe lëvizim miun deri sa kemi nevojë.Kopjimi i formulës
 9. 9. Microsoft ExcelMicrosoft Excel5.1 Insertimi I funksionevePer zgjedhjen e funksioneve zgjedhim menyn Insert/Function ose vegle fx.Fuqia e Excel-it është në llogari dhe si e tillë ka një mori funksionesh të gatshme të cilat mundë të shkruhendrejtpërdrejt në celulë apo të merren nga veglat funksionet që më së shpeshti përdoren janë:Funksionet mund te jene :Matematikore ose Trigonemetrike (Math&Trig)Statestikore (Statestical)Logjike (Logiscal)Funksionet per date dhe kohe(date&time)Funksionet financiareFunksionet tekstore (Text)Funksionet informative Dhe Funksionet per lista dhe referenca.Minimumi =min(dhe zgjedhën celulat prej nga llogaritet vlera minimale)Maksimumi =max(dhe zgjedhën celulat prej nga llogaritet vlera maksimale)Numërimi i anëtarëve =count(dhe zgjedhën celulat prej nga numërohen anëtarët)Mesatarja =average(dhe zgjedhën celulat prej nga llogaritet mesatarja)Shuma =sum(dhe zgjedhën celulat prej nga llogaritet shuma)
 10. 10. Microsoft ExcelMicrosoft Excel6. Formatizimi I tabelaveNe Excel eshte nje teresi e qelizave te cilat mund ti organizojmë sipas deshires. Disa lloje te te dhenaveformatizohen edhe automatikisht me rastin e mbushjes se qelizes. Mirëpo , menyra me e saket eformatizimit te te dhenave eshte qe permbajtja e te dhenave te formatizohet perms zgjedhjes seForma/Cell…(shkurtesa CTRL + 1).6.1 Te dhenat numerikeRregullimi I te dhenave numerike behetne menynë Forma dhe opcioni Number.Ne anen e djathte te dritares rregullohendetajet e paraqitjes se numrave si: numrine shifrave pas pikes dhjetore (Decimalplaces) si dhe formen e paraqitjes senumrave negative (Negative numbers:).General Paraqitja e shënimit në formën e shkruarNumberParaqitja e shënimit në formën e numrit ku mund te rregullohet paraqitja e numrave paspresjes dhjetore dhe numrit negativCurrency Paraqitja e shënimit ne formën monedhaveDate Paraqitja e shënimit ne formën e datës
 11. 11. Microsoft ExcelMicrosoft Excel6.2 Barazimi I te dhenaveNe dritaren Format Cell…egziston edheregjistri Aligment , tek I cili jane tevendosura mundesit e orjentimit te tekstit dhedisa efekte te tjera. Ne pjesen Text aligmente caktojm barazimin e permbajtjes se qelizes,horizontalisht/vertikalisht.Ne pjesen Orientation mund te rregullohetqe te dhenat te paraqiten ne kend te caktuar (siq shkruhet zakonisht rreshti I pare I tabeles, p.sh per orar te shkolles ).Wrap text- Nese aktivizohet kjo kuti ateher teksti brenda qelizes mund te paraqitet ne me shumërreshta.Kjo kuti vertetuese e ka rolin e thyerjes se rreshtit.Shrink to fit-Me aktivizimin e kesaj kutie , fonti I shkronjave rregullohet ne menyre automatike (rritet apozvoglohet)aq sa ka nevoj, ne menyr qe qeliza te zërë tërë tekstin e shkruar.Marge cells-Bashkon me shumë qeliza (sa jan selektuar) dhe e formon nje te vetme.6.3 FONTET – Ne regjistrin Fonts ndodhen opcionet per zgjedhjen e fontit te shkronjave per te dhenat qejane ne qelizat e zgjedhura ngjyren e tyre te efektet , Bold-nxirja e tekstit , Italic-pjerrtesimi I tekstit,Underline-nenvizimi I tekstit.6.4 BORDER – Nese deshirojme qe qelizat ti kufizojm me vija,ateher nga dritarja Format cells zgjedhimBorder, ku gjendet menya per vendosjen /heqjen e vijave etj.6.5 PATTERNS - Ngjyrosja e tabelave te zgjedhura bëhet nga Format – Cells – Patterns ku zgjidhetngjyra për tabela ose nga vegla për ngjyrosje e shiritit Formating
 12. 12. Microsoft ExcelMicrosoft Excel7. Formatizimi I kolones ,rreshtit dhe fletesNese duam ta formatizojme nje shtyllë apo rresht atehere nga menya Format zgjedhim Columnperkatesisht Row. Ne anen e djathte gjenden komandat per formatizimin e tyre.Width-rregullimi I gjersisë se shtylles apo rreshtit sipas madhesis se caktuar;AutoFit-rregullimi I gjeresisë së shtylles apo rreshtit sipas gjersisë se tekstit te qelizes se zgjedhurashtu qe te paraqitet I terë teksti qe gjendet ne qelizë;Hide-fshehja e shtylles apo rreshtit , keto fshehen por te dhenat mbesin te pa ndryshuara;Unhide-paraqitja e shtylles perkatesisht rreshtit te fshehur me pare;Standart Width-rregullimi I gjeresisë së shtyllave ne menyrë standarte.7.1 Ndryshimi I lartesisë së rreshtit dhe gjersisë së shtylles.Per ta pershtatur lartesinë e rreshtit te zgjedhur, e zgjedhim komanden Format/Row/Height.. me kete rastparaqitet dritarja per percaktimin e lartesisë.Ne te njejten menyre per ta rregulluar gjersin e shtylles ,sipas mases se deshiruar zgjedhimFormat/Column/Width…Ndersa ne Format/Sheet I kemi komandat perkatese per formatizimin e fletes punuese.Ne menynë Format eshte edhe komanda AutoFormat…, e cila mundeson formatizimin automatik meshabllonet e dizajneve qe ka program ne librin e vet.
 13. 13. Microsoft ExcelMicrosoft Excel8. Insertimi I objekteve ne ExcelInsertimi I objekteve te ndryshme (fotografive , Clip Art-eve etj) mund te behet duke shfrytezuarkomanden e menys Insert.Fotografitë insertohen duke zgjedhur Insert/Picture ku gjejmë: Clip Art (foto nga galleria e Office-it),From File (foto te ruajtura si fajlla), WordArt (fjalë te dizajnuara), AutoShapes (figura te ndryshmegjeometrike).8.1 Insertimi I GrafikëveInsertimi I Grafikeve ne Excel fillon mezgjedhjen e tabeles qe dëshirojmë ta krijojmë dhe nga menyja Insert – Chart paraqitet dritarja prej ngazgjedhim tipin e grafikut që na përshtatet dhe me butonin Finish paraqesim grafikun e punuar .Rritja apo zvogëlimi i grafikeve bëhet duke përdorur pikat anësore të cilat paraqiten me rastin ezgjedhjes së tyre, në rast se vendosemi në ato pika forma e treguesit të miut ndryshon si në figurë, ndërsafshirja bëhet me tastin Delete pas zgjedhjes së grafikut për fshirje.
 14. 14. Microsoft ExcelMicrosoft Excel9. Perqatitja e daljesÇdo gjë qe krijohet ne Excel, mund edhe te shtypet ne leter , mund te behen shumë rregullime tefaqeve dhe parametrave qe kane te bejnë me shtypjen ne leter.9.1 Konfigurimi I faqeveNe menynë File kemi komanden Page Setup, e cila, sikur edhe te programet e tjera sherben per rregullimine parametrave te faqes.Rregullim i shtrirjes së faqes mundëson orientimin e faqes horizontal apo vertikalRregullimi i madhësisë së dokumentit me % mundëson rritjen apo zvogëlimin e dokumentit përmes %Rregullimi i madhësisë dokumentit me faqe mundëson rritjen apo zvogëlimin shtrirjes së dokumentit nëfaqeZgjedhja e letrës për dokument mundëson zgjedhjen e formatit të letrës për shtypjen e dokumentit
 15. 15. Microsoft ExcelMicrosoft Excel10. Margjinat e shtypjesRregullimi i kufijve të shtrirjes së tekstit në fasqen e punës bëhet nga File – Page Setup – Marginssi në figure1. Hapsira në pjesën e sipërme të faqës2. Hapsira në pjesën e poshtme të faqës3. Hapsira në pjesën e majt të faqës4. Hapsira në pjesën e dajthtë të faqës5. Hapsira në pjesën e titullit (hederit) të faqës6. Hapsira në pjesën e titullit (futerit) të faqës7. Qendërzimi i tabelës vertikalisht dhe horizontalishtTitulli në pjesën e epërme dhe të poshtme (Header and Footer) rregullohet me komandën që gjendetnë nënmenynë View dhe Header and Footer .
 16. 16. Microsoft ExcelMicrosoft Excel11. ShtypjaMe zgjedhjen e File/Print… hapet dritarja per shtypje, ne te cilen e zgjidhim shtypesin me te cilindeshirojmë ta shtypim ne kete rast ( fusha Name ), cilat faqe te shtypen ( pjesa Print range ) ,Numrin e kopjeve ( rubrika Number of copies ) , si dhe radhitjen e kopjeve ( chek box –I Collate ).Përcaktimi i faqeve për shtypje mundëson:All – shtyp gjithë dokumentinPage(s) From (x) To (y) – mundëson shtypjen e fletëve në mes kufijve x dhe yPërcaktimi i tabelave për shtypje mundëson:Selection – shtyp pjesën e zgjedhurActive sheet(s) – shtyp faqen aktiveEntire worksbook – shtyp të gjitha faqet e dokumentit.
 17. 17. Microsoft ExcelMicrosoft ExcelLITERATURAECDL (European computer driving licence)Smart Bits - Prishtinë, u shtyp ne shtypshkronjen "Viprint ne Mitrovic ë ne shtator 2005)Katalogimi ne publikim Biblioteka Kombetare dhe Universitare e PrishtinesDr.sc. Edmond E. BeqiriBazat e informatikës (2000)Universiteti I PrishtinesInternet :http://www.scribd.com/doc/13389402/Formulas-y-Funciones-en-Excelhttp://www.wikihow.com/Make-Tables-Using-Microsoft-Excelhttp://office.microsoft.com/en-001/excel-help/basic-tasks-in-excel-2010-HA101829993.aspx#_Toc256078345Gjithashtu ka shkrime edhe nga pervoja jonë me Microsoft EXCEL-in

×