Institucionet e be se

8,143 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,143
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
188
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Institucionet e be se

 1. 1. Institucionet e BE-së
 2. 2. Institucionet e BE-së janë: <ul><li>Këshilli evropian -Këshilli I ministrave </li></ul><ul><li>Parlamenti evropian </li></ul><ul><li>Këshilli I BE-së </li></ul><ul><li>Komisioni evropian </li></ul><ul><li>Gjykata evropiane e drejtësisë </li></ul><ul><li>Banka qendrore evropiane </li></ul>
 3. 3. Këshilli Evropian <ul><li>Këshilli Evropian nënkupton takimet e rregullta të krerëve të shteteve ose qeverisë së Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian. Këshilli Evropian u mblodh për herë të parë në vitin 1975 (në Dublin 10-11 mars). </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Mbledhjet e Këshillit të Europës janë të drejtuara nga kryetarët e shteteve ose të qeverive, vendi i të cilëve mban presidencen e radhës së BE-së. </li></ul><ul><li>Këshilli I Europës mblidhet 4 herë në vit në Bruksel dhe këto janë takime zyrtare. </li></ul>
 5. 6. Këshilli I ministrave të BE-së <ul><li>Këshilli I ministrave është organizëm ligjvënës. </li></ul><ul><li>Përbëhet nga përfaqësuesit e vendeve anëtare në nivelin ministror. </li></ul><ul><li>Ai udhëhiqet nga ministri I vendit anëtar I cili e mban Presidencën e Radhës. </li></ul><ul><li>Përbëhet nga 730 deputetë. </li></ul>
 6. 7. Parlamenti Evropian <ul><li>Parlamenti Evropian është asambleja e përfaqësuesve e qytetarëve të Bashkimit Evropian. </li></ul><ul><li>Që prej vitit 1979 zgjedhjet parlamentare janë bërë me votim të drejtpërdrejtë, të shpërndarë ndërmjet Shteteve Anëtare sipas popullsisë së tyre. </li></ul>
 7. 8. Parlamenti evropian ushtron këto funksione : <ul><li>Merr në konsideratë propozimet e Komisionit dhe bashkë me Këshillin merr pjesë në procesin ligjvënës në disa raste si bashkë-ligjvënës me anë të procedurave të ndryshme. </li></ul><ul><li>Kontrollon veprimtaritë e Bashkimit Evropian gjatë aprovimit të emërimit të Komisionit. </li></ul>
 8. 9. <ul><li>Ndan kompetencat me Këshillin në votimin e buxhetit vjetor, duke e miratuar ose rrëzuar buxhetin në tërësi dhe mbikëqyrur zbatimin e tij; </li></ul><ul><li>Emëron Avokatin e Popullit (Ombudsmanin) i cili është i autorizuar për të marrë ankesa nga qytetarët e Bashkimit Evropian në lidhje me keqadministrimin në veprimtaritë e institucioneve dhe organeve komunitare. </li></ul>
 9. 11. Këshilli I Bashkimit Evropian <ul><li>Këshilli i Bashkimit Evropian është institucioni kryesor vendimmarrës i Bashkimit. </li></ul><ul><li>Përbëhet nga ministrat e 27 Shteteve Anëtare. </li></ul><ul><li>Çdo Shtet Anëtar mban drejtimin e Këshillit për një periudhë 6 mujore. </li></ul><ul><li>Secili prej ministrave në Këshill ka plotfuqishmëri. </li></ul>
 10. 12. Këshilli ushtron këto funksione themelore: <ul><li>Miraton normat komunitare në bashkëpunim me Parlamentin Evropian. </li></ul><ul><li>Koordinon politikat e përgjithshme ekonomike të shteteve anëtare. </li></ul><ul><li>Lidh marrëveshje ndërkombëtare, në emër të Bashkimit Evropian, me shtete ose organizata ndërkombëtare. </li></ul>
 11. 13. <ul><li>Aprovon buxhetin e Bashkimit së bashku me Parlamentin Evropian. </li></ul><ul><li>Zhvillon Politikën e Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë, në baze të direktivave të Këshillit Evropian. </li></ul><ul><li>Koordinon bashkëpunimin në midis gjykatave dhe forcave policore të shteteve anëtare çështjet penale. </li></ul>
 12. 14. <ul><li>Gjithsej ekzistojnë nënte konfigurime të ndryshme të Këshillit : </li></ul><ul><li>Çështjet e Përgjithshme dhe Marrëdhëniet me Jashtë </li></ul><ul><li>Çështjet Ekonomike dhe Financiare </li></ul><ul><li>Drejtësia dhe Punët e Brendshme </li></ul><ul><li>Punësimi, Politikat Sociale, Shëndeti dhe Çështjet e Konsumatorit </li></ul><ul><li>Konkurrenca (Tregu i Brendshëm, Industria dhe Kërkimet) </li></ul><ul><li>Transporti, Telekomunikacionet dhe Energjia </li></ul><ul><li>Bujqësia dhe Peshkimi </li></ul><ul><li>Mjedisi </li></ul><ul><li>Edukimi, Rinia dhe Kultura </li></ul>
 13. 15. Komisioni Evropian <ul><li>Komisioni Evropian është organi me kompetencën e iniciativës, zbatimit, administrimit dhe kontrollit. </li></ul><ul><li>Komisioni përbëhet nga 27 anëtarë ku përfshihet Presidenti dhe Zv/presidentët </li></ul><ul><li>Anëtarët e Komisionit emërohen për mandat 5 vjeçar nga Këshilli. </li></ul><ul><li>Komisioni është një organ i pavarur politikisht. </li></ul>
 14. 16. Funksionet e Komisionit Evropian: <ul><li>Propozon aktet normative në Parlament dhe në Këshill </li></ul><ul><li>Administron dhe zbaton politikat e BE-se si dhe buxhetin </li></ul><ul><li>Luan rolin e &quot;gardianit&quot; të Traktateve (se bashku me Gjykaten e Drejtësisë) </li></ul><ul><li>Përfaqëson Bashkimin Evropian në arenën ndërkombëtare. </li></ul>
 15. 17. Gjykata e evropiane drejtësisë <ul><li>Gjykata e Drejtësisë siguron që e drejta Evropiane të interpretohet dhe të zbatohet në mënyre uniforme në të gjitha shtetet anëtare. </li></ul><ul><li>Gjykata gëzon edhe pushtetin e zgjidhjes se mosmarrëveshjeve gjyqësore ndërmjet shteteve anëtare, institucioneve të Bashkimit, personave fizike dhe juridike. </li></ul>
 16. 18. Çështjet kryesore që shtrohen për zgjidhje përpara Gjykatës : <ul><li>kërkesa për gjykim paraprak ; </li></ul><ul><li>procedimi për shkelje të detyrimeve që rrjedhin nga traktatet ; </li></ul><ul><li>procedimi për anullim të një vendimi ; </li></ul><ul><li>procedimi për mosveprim. </li></ul>
 17. 19. Banka Qendrore Evropiane <ul><li>Banka Qendrore Europiane çon përpara politikën monetare të Bashkimit Europian, kryen veprimet e këmbimit dhe garanton funksionimin korrekt të sistemit të pagesave. </li></ul><ul><li>Selia e saj ndodhet në Frankfurt. </li></ul>
 18. 20. Falemnderit !!! <ul><li>Punoi: </li></ul><ul><li>Egzona </li></ul><ul><li>Shabani </li></ul>

×