Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sessió 1 _IES Núm. 1 de Xàbia

167 views

Published on

Estructura del que anem a fer en la primera sessió presencial del curs en CCBB

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sessió 1 _IES Núm. 1 de Xàbia

  1. 1. Sessió 1_ IES Núm. 1 Aproximació a les CCBB
  2. 2. • Reflexió sobre la conveniència de la formació del treball per competències. • Valorar l'ambient del centre respecte al treball per competències. • Reflexió sobre la tasca diària i la seua relació amb les competències. Objectius
  3. 3. • L'objectiu d'aquest qüestionari és oferir una imatge dels nostres sentiments vers el camí que anem a començar i la utilitat del treball i l'avaluació per competències. Diagnòstic del grup: qüestionari 6 barrets
  4. 4. • El seu objectiu és reflexionar sobre quina incidència han tingut fins al moment el treball i l'avaluació per tasques, CCBB, en la nostra pràctica diària i a les nostres programacions. Diagnòstic del grup: qüestionari “d'impacte”
  5. 5. • Triarem un grup d'observació i durant 3 sessions omplirem esta graella i desglossarem cadascuna de les accions que fem a l'aula, indicarem el temps que li dediquem i provarem de relacionar-les amb algunes de les competències bàsiques. graella “accions diàries”

×