Typograficzna estetyka edycji (TEE2013)

578 views

Published on

Typograficzna estetyka edycji i składu w pismach korespondencji handlowej, pismach urzędowych i pismach rynku pracy

Published in: Education, Design, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Typograficzna estetyka edycji (TEE2013)

 1. 1. Typograficzna estetyka edycji i składu tekstu i obrazu Od odkrywania potrzeby, poprzez kreację, po realizację w pismach rynku pracy, korespondencji handlowej i w pismach urzędowych Krzysztof Sługocki, Wrocław, 07.09.2013
 2. 2. Typografia pisma i obrazu Ortografia i interpunkcja… Gramatyka i stylistyka… Składanie tekstów w języku polskim… Typologia dokumentów… Typografia… Estetyka edycji i składu tekstu… Lekkość projektowania i rozkładu grafiki… Sztuka doskonalenia komunikacji…
 3. 3. Celem tej prezentacji jest uświadomienie tego, w jakim stopniu oraz za pomocą jakich środków typografia staje się narzędziem rzeczywistych relacji kreowanych pomiędzy pismem i obrazem a stanem umysłu. Pismo i obraz wywierają wpływ na ludzi od tysięcy lat. Dążenia imperialne, powaga wzbudzająca zaufanie, obietnica odprężenia, poczucie bezpieczeństwa czy wywołującego szacunek dystansu itd. – wszystko to daje się wyrazić kompozycją pisma i obrazu.
 4. 4. Prawdopodobnie ktoś już kiedyś
 5. 5. Komunikat, typografia, komunikacja
 6. 6. Przypomnijmy elementarne zasady o kturych zawsze pamiętać należy i nigdy ich łamać nie wolno… …który przez „u” otwarte?! „Z kim ja tu mam do czynienia?” Nie o takie zasady jednak tu chodzi. Proszę zapamiętać uczucia, które pojawiły się przy okazji słowa „kturych”.
 7. 7. Proszę pamiętać te złe emocje Pracownik,który Pracownik, który Pracownik , który Pracownik ,który Te same negatywne uczucia, a może i gorsze (bo nie są przez wielu uświadamiane) pojawiają się w przypadku źle wstawianych w tekście znakach: . , : ; ? ! …
 8. 8. .,:;?!… Za każdym z wymienionych wyżej znaków zawsze należy wstawić odstęp (spację). Przed każdym z wyżej wymienionych znaków nigdy odstępu wstawiać nie należy. Nigdy nie należy wstawiać np. trzech wykrzykników (!!!), tak jak nigdy się nie wstawia np. trzech przecinków (,,,). Pomiędzy wyrazami zawsze można używać tylko jednego odstępu.
 9. 9. Inne znaki: ( ) [ ] { } „ ” (to jest pracownik, który o tym wie) ( to jest pracownik, który o tym wie ) „to jest pracownik, który o tym wie” „ to jest pracownik, który o tym wie „ Przykład: …jutro (to będzie pracownik, który będzie wiedział). Zawsze…
 10. 10. Myślnik, dywiz, kreska, minus… Typografia – to potężne narzędzie. Typografia- to potężne narzędzie. Typografia-to potężne narzędzie. Biało-czerwona Biało – czerwona Hokus-pokus Łapu-capu
 11. 11. Zbiegi znaków interpunkcyjnych Prus pisze (przykłady): „Co ona, nieszczęsna niewiasta, zawiniła?”. Często powtarza: „Dzisiaj nie idę na spacer”. „Dzisiaj nie idę!” – stanowczo stwierdziła. – Co ty mówisz, Nel?... Dlaczego mi nie wierzysz?!
 12. 12. str.18 czy str. 18 str.18 str. 18 str.36 str. 36
 13. 13. str.18, str. 18, nr 18 Po skrótach kończących się kropką dopuszczalne jest pomijanie odstępu po kropce. Lepiej jednak jest używać odstęp po kropce. Po skrótach nie zakończonych kropką – odstęp jest konieczny. W używaniu skrótów w tekstach należy być koniecznie konsekwentnym.
 14. 14. Odwołania do tekstów prawnych Art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. b) tiret drugie Art.12 ust.2 pkt 2 lit. b) tiret drugie W przykładzie drugim nastąpiło złamanie zasady bycia konsekwentnym.
 15. 15. Miejscowość i data Poznań dnia 3.11.05r. Poznań, dnia 03.11.2005 r. 03.11.2005 roku w Poznaniu 3 listopada 2005 roku w Poznaniu Poznań, 03.11.2005 Poznań, 2005.11.03
 16. 16. Adres Kowalski Jan 58-212 Poznań Oś.Jasne 24c/2 ----------------------Jan Kowalski Os. Jasne 24c/2 58-212 Poznań
 17. 17. Nr telefonu Tel (074) 645-08-38 tel.: 0 74 645 08 38 tel. 74 645 08 38 tel.: +48 74 645 08 38 tel.mob. +48 0-501-091-995 tel.: +48 501 09 19 95 tel.: +48 501 091995 tel./fax: 74 645 08 38
 18. 18. Co jeszcze w prostej typografii? Dobór czcionek do publikacji. Rozplanowanie tekstu. Wybór własności czcionek, linii i akapitów. Czym się kierować i dlaczego? I tu dopiero będzie coś, co nie jest zwykłe!
 19. 19. Serif i Sans Serif Czcionki najogólniej można podzielić na dwa typy Czcionki szeryfowe Czcionki bezszeryfowe Czcionki bezszeryfowe nazywane są również czcionkami groteskowymi
 20. 20. Publikacje tradycyjne i elektroniczne W publikacjach elektronicznych dominuje czcionka groteskowa: Verdana W publikacjach tradycyjnych Tahoma dominuje czcionka szeryfowa: Arial Times New Roman Trebuchet Serif Sans Serif Garamond Georgia Book Antiqua
 21. 21. Jak składać tekst na stronie?
 22. 22. Np. na stronie formatu A4
 23. 23. Rozmieszczenie tekstu
 24. 24. Marginesy obszaru edycji
 25. 25. Lepsze marginesy? Dlaczego?
 26. 26. φ=͌ 1,618 i ciąg Fibonacciego
 27. 27. Obliczenia dla obszaru edycji
 28. 28. Liczba błędów – katastroficzna!
 29. 29. Poprawne typograficznie?
 30. 30. Piękne i estetyczne
 31. 31. Coś tu psuje urodę
 32. 32. Teraz znowu lepiej. Co jeszcze?
 33. 33. Analiza „typograficzna” obrazu
 34. 34. Analiza „typograficzna” obrazu
 35. 35. Typograficzne prowadnice
 36. 36. Poprawmy odrobinę pustynię
 37. 37. Ciekawe czy będzie lepiej?
 38. 38. Teraz kolej na niebo
 39. 39. Rozkład zgodny z liczbą φ
 40. 40. Gdzie kolumna książek?
 41. 41. Tu jest jej miejsce
 42. 42. Pora na cień
 43. 43. Najważniejszy punkt
 44. 44. Kilka koniecznych poprawek
 45. 45. Pierwsze porównanie
 46. 46. Drugie porównanie
 47. 47. Trzecie porównanie
 48. 48. Symetria, złota asymetria, kadr
 49. 49. 33
 50. 50. 49
 51. 51. 93
 52. 52. 76
 53. 53. Dziękuję Krzysztof.Slugocki@gmail.com

×