Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Varam inese vaivare

373 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Varam inese vaivare

 1. 1. Vienas pieturas aģentūra – iespēja pašvaldību darba uzlabošanai Inese Vaivare VARAM Pašvaldību pārraudzības departamenta Vienas pieturas aģentūras nodaļas vadītāja
 2. 2. Kas ir vienas pieturas aģentūra?
 3. 3. Ko VPA dod pašvaldības attīstībai Pieaug ieņēmumi no pakalpojumiem, jo iedzīvotāji Uzņēmēji izvēlas zina kā tos pieprasīt un kā attīstīt biznesu saņemt pašvaldībā – Pašvaldība spēj konkurēt ar samazināts blakusesošām, jo nodrošina iedzīvotājiem “labāku dzīvi” administratīvais slogsKlientu (iedzīvotāju) Pieaug ieņēmumi no apmierinātība – IIN, arvien vairāk skaidras un ātras cilvēku izvēlas dzīvot procedūras, laipna pašvaldībā apkalpošana
 4. 4. Ko VPA dod institūcijas attīstībai Ietaupījums uz kļūdu novēršanu, t.sk., Ietaupījums uz tiesvedību Ietaupījums uz procesu darbinieku efektivitāti - saprotami un ātriapmācību klientu organizācijas iekšējie procesi – apkalpošanā netiek veiktas liekas darbībasIetaupīts laiks klientu Efektīva attīstībasapkalpošanā – mērījumu sistēma no darbu veic klienta viedokļa profesionāļi
 5. 5. E-iespēja=iespēja ietaupīt Internets Pašvaldību pieejams 874 pakalpojumi Latvijas pieejami bibliotēkās Pašvaldība vienotajā Sadarbība ar veicina portālā valsts pārvaldi iedzīvotāju datu pāreju uz pieprasīšanā/ digitālajiem sniegšanāInternetu ikdienā kanāliemlietu vairāk kā 90%uzņēmumu Pašvaldība nodrošina E-prasmju tiešsaistes attīstība pakalpojumus Internetu lieto vismaz reizi nedēļā 62,%, jaunāki par 44 g. -75%
 6. 6. Piemērs – iedzīvotāju deklarēšanās elektroniski• Pašvaldības ietaupījumi – samazinās klientu apkalpošanas izdevumi• Iedzīvotāju ietaupījumi – laiks un nauda• Pašvaldības ieguvumi – pieaug deklarēto personu skaits = pašvaldības ieņēmumi 12% deklarējas latvija.lv 2010.gada janvārī-jūnijā – 8182 personas, 2009.gadā kopā – 2000 personas
 7. 7. Kā “ielēkt vilcienā” Unificēts pakalpojumu VPAPašvaldī Pakalpojumu Darbinieku saraksts un instruments – bas sistēma – apmācība apraksti, latvija.lv,lēmums tiesiskais un un uzraudzības internetapar VPA institucionālai rokasgrāma sistēma piekļuves izveidi s ietvars ta punkti Finansējums no ESF projekta „Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” (Nr.1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF) un citiem SF avotiem
 8. 8. Provizoriskais ieviešanas plāns Šodiena PPS modeļa Papil- Papil- izstrāde dināšana dināšana VPA modeļa VPA modeļa izstrāde detalizēšana PPK attīstības priekšlikumi Pilotpakalpojumu Pilotpakalpojumu izvērtēšana pārbūves plānu izstrāde Visu pakalpojumu izvērtēšana Apmācības Metodisko materiālu sagatavošana feb mar apr mai jūn jūl aug sep okt nov dec jan feb mar apr mai jūn jūl aug sep okt nov dec01.01.11 31.12.12
 9. 9. Paldies! Jautājumi? Papildus informācija par VPA: Inese Vaivare Tālrunis: 67770308E-pasts: inese.vaivare@varam.gov.lv

×