Talsunovads uznemejdarbiba

627 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
627
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
33
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Talsunovads uznemejdarbiba

 1. 1. TALSU NOVADA pieredze uzņēmējdarbības veicināšanā 2011.
 2. 2. Iedzīvotāji - 34006 Teritorija - 1 763 km2 Pašvaldības budžets (2011) – Ls 19 520 481
 3. 3. Iedzīvotāji Talsu novadā - 34006
 4. 4. Uzņēmējdarbība <ul><li>Bezdarba līmenis Talsu novadā šobrīd 2178 – 9,6% (valstī 11,5%), (Kurzemē 12 %) </li></ul><ul><li>Talsu novadā darbojas 6242 uzņēmēji : (A/S, SIA, IU, IK ZS) </li></ul><ul><li>Talsu novadā reģistrētie nodokļu maksātāji – 2144 (A/S, SIA, IU, IK, ZS) </li></ul><ul><li>43 uzņēmumi apvienojušies “Talsu Komersantu klubā ” </li></ul>
 5. 5. Uzņēmējdarbība
 6. 6. Uzņēmējdarbība <ul><li>Talsu novadā 2010. gadā kopumā reģistrēti 114 jauni uzņēmumi, kas ir par 83,87 % vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt likvidēto uzņēmumu skaits sarucis par 6,45  % </li></ul>
 7. 7. Ekonomika Lielo nodokļu maksātāju pārvaldē SIA VIKA WOOD SIA JAUNALKO SIA Pindstrup Latvia <ul><li>Lielākie iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji: </li></ul><ul><li>SIA „VMF Latvia” (koksnes uzmērīšana un uzskaite) </li></ul><ul><li>SIA „Krauzers” (kokapstrāde, mežistrāde) </li></ul><ul><li>A/S „Talsu Autotransports” (pasažieru un kravu pārvadājumi) </li></ul><ul><li>A/S „Talsu Piensaimnieks” (piena produktu pārstrāde) </li></ul><ul><li>SIA „Talsu namsaimnieks” (namu apsaimniekošana) </li></ul><ul><li>SIA „Talsu tipogrāfija” </li></ul>
 8. 8. Talsu uzņēmumi – DESMIT LIELĀKO EKSPORTĒJOŠO UZŅĒMUMU SKAITĀ KURZEMĒ -2010. gadā <ul><li>SIA «Pindstrup Latvia» (kūdras substrātu ražošana) </li></ul><ul><li>SIA «Vika Wood» (kokapstrāde) </li></ul><ul><li>Uzņēmumā tiek nodarbināti 179 </li></ul><ul><li>SIA «Jaunpagasts Plus» </li></ul><ul><li>(bioetanols, pārtikas spirta rektifikāls) </li></ul><ul><li>Uzņēmumā tiek nodarbināti 180 darbinieki, t.sk. 43  inženiertehniskie darbinieki </li></ul>
 9. 9. Pašvaldības atbalsts <ul><li>1. Saistošie noteikumi «Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā»: </li></ul><ul><li>Talsu novadā reģistrētiem komersantiem, kuru pamatdarbība ir ražošana, kuri iepriekšējā gadā vidēji ir nodarbinājuši ne mazāk kā 10 darbiniekus, no kuriem vismaz 80% ir deklarēta dzīvesvieta Talsu novadā </li></ul><ul><li>kuri iepriekšējā gadā ir samaksājuši iedzīvotāju ienākuma nodokli vidēji par katru strādājošo ne mazāk kā 400,00 Ls - 50 % no nekustamā īpašuma nodokļa summas </li></ul><ul><li>ēkām, kuras būvētas no ķieģeļiem vai dzelzsbetona un kuru stāva augstums ir ne mazāks par 5 metriem </li></ul><ul><li>2. Nodokļu atvieglojumi par ēkām, inženierbūvēm, ja nekustamais īpašums tiek izmantots publisku sporta nodarbību, pasākumu un sacensību vajadzībām, un ir publiski pieejams plašam personu lokam </li></ul><ul><li>3. Atlaides īpašumu nomām dažādu pasākumu rīkošanai pēc uzņēmēju iesniegumu izskatīšanas apstiprina ar domes lēmumu </li></ul>
 10. 10. INFRASTRUKTŪRA Meži <ul><li>Talsu novads – viens no mežainākajiem Latvijā – ap 60% platības </li></ul><ul><ul><li>Lielākā daļa skujkoki (priedes) </li></ul></ul><ul><ul><li>1/3 pieder privātīpašniekiem </li></ul></ul><ul><ul><li>tendence mežainumam palielināties uz lauksaimniecībā neizmantojamo zemju rēķina </li></ul></ul>
 11. 11. INFRASTRUKTŪRA Siltumapgāde <ul><li>Talsu pilsēta – SIA “Talsu Bio-Enerģija” – 4 katlumājas – 45% </li></ul><ul><li>SIA «Talsu namsaimnieks» - Talsu novada pagastos, pilsētās </li></ul><ul><li>Siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanas atšķirības novadā </li></ul>
 12. 12. Investīcijas ūdenssaimniecībā <ul><li>ES Kohēzijas fonds </li></ul><ul><ul><li>„ Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos” </li></ul></ul><ul><ul><li>Stendes ūdenssaimniecības projekts </li></ul></ul><ul><li>ERAF </li></ul><ul><ul><li>Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Ģibuļu pagasta Pastendē </li></ul></ul><ul><ul><li>Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Lībagu pagasta Mundigciemā </li></ul></ul><ul><ul><li>Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Laidzes ciemā </li></ul></ul><ul><ul><li>Anužu ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība (Lube) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Strazdes pagasta Strazdē </li></ul></ul><ul><ul><li>Ārējā ūdensvada un kanalizācijas tīklu renovācija Balgales pagastā </li></ul></ul><ul><ul><li>Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Sabiles pilsētā </li></ul></ul><ul><ul><li>Ūdenssaimniecības attīstība Lībagu pagasta Dižstendes ciemā </li></ul></ul><ul><ul><li>Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Talsu rajona Valdgales pagasta Pūņās </li></ul></ul><ul><ul><li>Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Ģibuļu pagasta Spārē </li></ul></ul><ul><ul><li>Ūdenssaimniecības attīstība Valdemārpilī </li></ul></ul><ul><li>Vides aizsardzības fonds </li></ul><ul><ul><li>Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija apdzīvotajā vietā “Priedes” (Sabile) </li></ul></ul><ul><li>= </li></ul><ul><li>~ 16 mlj Ls </li></ul>
 13. 13. Transporta infrastruktūra <ul><li>Pašvaldības ceļu un ielu tīkls </li></ul><ul><li>Talsu pilsēta – 126 ielas ( 62,99 km , 60% asfaltbetona segums ) </li></ul><ul><li>Pārējo novada pilsētu un pagastu ielas un ceļi – 883 km , 10% asfaltbetona segums ) </li></ul>
 14. 14. Transporta infrastruktūra <ul><li>Autoceļš Ventspils-Rīga (A10) </li></ul><ul><li>Dzelzceļš Ventspils-Rīga </li></ul><ul><li>Autoosta un pasažieru pārvadājumi no Talsiem (a/s Talsu Autotransports) </li></ul><ul><li>Autoceļš Stende – Mērsrags (sarunas Satiksmes ministrijā par ceļa asfaltēšanu) </li></ul><ul><li>Projekta pieteikuma iesniegšana līdz 2012.16.01.par tranzītielu rekonstrukciju Stendes un Valdemārpils pilsētās </li></ul>
 15. 15. Ielu infrastruktūra <ul><li>PROJEKTI </li></ul><ul><li>Talsu rekonstruēto lokveida </li></ul><ul><li>krustojumu atklāšana - 21.10.2011. </li></ul><ul><li>Ielu infrastruktūras uzlabošana </li></ul><ul><li>Ūdenssaimniecības projekta </li></ul><ul><li>realizācija </li></ul>
 16. 16. Investīcijas infrastruktūrā <ul><li>ELFLA </li></ul><ul><ul><li>Mazģērnieki-Laumas ceļa rekonstrukcija (Īve) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lībagu pagasta autoceļu rekonstrukcija </li></ul></ul><ul><ul><li>Gājēju celiņa un tilta izveide pār Stendes upi Lībagu pagastā </li></ul></ul><ul><ul><li>Strazdes pagasta autoceļu rekonstrukcija </li></ul></ul><ul><ul><li>Gājēju ceļa apgaismojums Strazdes parkā </li></ul></ul><ul><ul><li>Publiskās infrastruktūras uzlabošana Ģibuļu pagastā </li></ul></ul><ul><ul><li>Ceļa Anuži-Akmeņpils rekonstrukcija Lubes pagastā </li></ul></ul><ul><ul><li>Ceļa rekonstrukcija Īvē </li></ul></ul><ul><li>Vides aizsardzības fonds </li></ul><ul><ul><li>TAKAS – Talsu Ainavas Katrs var Atrast un Sajust </li></ul></ul><ul><li>ERAF </li></ul><ul><li>Talsu pilsētbūvniecības pieminekļa piemērošana tūrisma produkta attīstībai </li></ul><ul><ul><li>Rekonstruēta baznīcas atbalsta siena un Ūdens iela, izveidota Talsu ezera promenāde </li></ul></ul><ul><ul><li>Ielu infrastruktūras uzlabošana (Talsi) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ielu infrastruktūras uzlabošana sasniedzamības sekmēšanai (Talsi) </li></ul></ul><ul><li>Satiksmes drošības uzlabojumi Dundagas ielā –lokveida krustojumu izbūve </li></ul><ul><ul><li>= </li></ul></ul><ul><ul><li>~3,6 mlj Ls </li></ul></ul>
 17. 17. Izglītība Vispārējā izglītība: 6 vidusskolas – Talsu Valsts ģimnāzija, Talsu 2.vidusskola (Laidzes pamatskolas filiāle ), Valdemārpils vidusskola, Sabiles vidusskola, Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola, Talsu kristīgā skola (privāta) 8 pamatskolas – Talsu pamatskola, Talsu 2.pamatskola, Stendes pamatskola, Laucienes pamatskola (ar filiāli Dursupē), Pastendes pamatskola (ar filiāli Spārē), Pūņu pamatskola, Virbu pamatskola, Vandzenes pamatskola 2 sākumskolas – Talsu sākumskola, Lībagu sākumskola 1 speciālā skola – Upesgrīvas speciālā skola (Valgales filiāle) 16 pirmsskolas izglītības iestādes Profesionālā izglītība – Laidzes Profesionālā vidusskola Augstākā izglītība – Biznesa augstkolas TURĪBA filiāle Talsos, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes filiāle Laidzē Pieaugušo izglītība
 18. 18. Investīcijas izglītībā <ul><li>ERAF: </li></ul><ul><ul><li>Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana – projekti Sabiles, Talsu 2. un Valdemārpils vidusskolās </li></ul></ul><ul><ul><li>Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija </li></ul></ul><ul><ul><li>Talsu 2.vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem </li></ul></ul><ul><ul><li>Izglītības iestāžu informatizācija – Talsu, Ģibuļu, Lībagu, Virbu, Vandzenes, Pūņu, Sabiles skolās </li></ul></ul><ul><ul><li>= </li></ul></ul><ul><ul><li>~ 1,4 mlj Ls </li></ul></ul>
 19. 19. Investīcijas izglītībā
 20. 20. neierāmējamā Kultūra <ul><li>Talsu fotoklubs </li></ul><ul><li>Talsu krūmu mākslas grupa </li></ul><ul><li>Radošā biedrība “Ciparnīca” Tals` keramik` </li></ul><ul><li>Talsu novada literātu apvienība </li></ul><ul><li>Biedrība “Aleksandra Pelēča lasītava” </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 21. 21. Sports <ul><ul><li>Talsu sporta halle, Talsu sporta nams, Talsu Valsts ģimnāzijas sporta zāle, Laucienes sporta centrs, Sabiles sporta centrs, Ģibuļu sporta halle </li></ul></ul><ul><ul><li>Talsu hokeja halle </li></ul></ul><ul><ul><li>Sporta, kultūras un sabiedrības integrācijas centrs “Visbija” </li></ul></ul><ul><ul><li>Sporta laukumi </li></ul></ul><ul><ul><li>Talsu jātnieku klubs – SIA “TJK” </li></ul></ul>
 22. 22. Kultūra. Sports. Investīcijas. <ul><li>ELFLA: </li></ul><ul><ul><li>Atpūtas vieta pie Dursupes ezera (Balgale) </li></ul></ul><ul><ul><li>Jaunatnes sporta un atpūtas centra rekonstrukcija (Balgale) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kultūras nama, sporta laukuma infrastruktūras un gājēju drošības uzlabošana Ģibuļu pagasta Pastendē </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiņģeres saieta nama telpu, ceļa rekonstrukcija (Īve) </li></ul></ul><ul><ul><li>Brīvā laika pavadīšanas centra “Mežrozes” rekonstrukcija (Laidze) </li></ul></ul><ul><ul><li>Brīvā laika pavadīšanas centra rekonstrukcija (Lauciene) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lībagu pagasta Dižstendes bibliotēkas rekonstrukcija </li></ul></ul><ul><ul><li>Vietējas nozīmes saieta nama, brīvā laika pavadīšanas centra un sporta objektu rekonstrukcija Lubes pagastā </li></ul></ul><ul><ul><li>Valdgales pagasta tautas nama rekonstrukcija un jaunas piebūves būvniecība </li></ul></ul><ul><ul><li>Virbu kultūras nama vienkāršota rekonstrukcija </li></ul></ul><ul><ul><li>Vandzenes pagasta tautas nama rekonstrukcija </li></ul></ul><ul><ul><li>Vandzenes pagasta saieta nama “Avoti” rekonstrukcija </li></ul></ul><ul><ul><li>Vandzenes pagasta Rezidences rekonstrukcija </li></ul></ul><ul><ul><li>Valdemārpils bibliotēkas, izstāžu un konferenču zāles rekonstrukcija </li></ul></ul><ul><ul><li>Valdemārpils pilsētas skeitparka izveidošana </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktīvās atpūtas un sporta laukuma izveide Valdemārpilī </li></ul></ul><ul><ul><li>Vandzenes pagasta estrādes būvniecība </li></ul></ul><ul><ul><li>Sporta laukuma ierīkošana Anužos (Lube) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kultūras nama rekonstrukcija Sabilē </li></ul></ul><ul><ul><li>Stendes pilsētas tautas nama vienkāršota rekonstrukcija </li></ul></ul><ul><li>Policentriskā attīstība </li></ul><ul><ul><li>Kultūras infrastruktūras atjaunošana Talsos (Radošās sētas izveide un Sauleskalna estrādes rekonstrukcija) </li></ul></ul><ul><ul><li>= </li></ul></ul><ul><ul><li>~ 4,5 mlj Ls </li></ul></ul>
 23. 23. Veselības aprūpe <ul><li>A/S “Talsu slimnīca”   SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” (Ventspils, Talsi) </li></ul><ul><li>Jaunas slimnīcas ēkas </li></ul><ul><li>būvniecība līdz 2013. gadam </li></ul><ul><li>Pirmais pediatrijas doktorāts Latvijā </li></ul><ul><li>Tals u veselības centrs </li></ul><ul><li>PA “Talsu mutes veselības centrs” </li></ul><ul><li>13 zobārstu prakses </li></ul><ul><li>22 ģimenes ārstu prakses </li></ul>
 24. 24. Investīcijas sociālajā aizsardzībā <ul><li>ERAF </li></ul><ul><ul><li>Strazdes pagasta sociālās dzīvojamās mājas “Silmalas” siltumnoturības uzlabošanas pasākumi </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociālās dzīvojamās mājas Kalna ielā 5a siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (Talsi) </li></ul></ul><ul><li>Policentriskā attīstība </li></ul><ul><ul><li>Sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana Talsos </li></ul></ul><ul><ul><li>= </li></ul></ul><ul><ul><li>1,4 mlj Ls </li></ul></ul>
 25. 25. Jaunu uzņēmumu un ražotņu atvēršana Brabantia Latvia 2011.g.22. septembrī, Talsu novada Ģibuļu pagasta Pastendē, pasaulē pazīstamais sadzīves metālizstrādājumu produktu ražotājs „Brabantia International B.V”, svinīgi atklāja jau piekto rūpnīcu pasaulē. Kopumā Nīderlandes kompānija meitas uzņēmumā „Brabantia Latvia” investējusi 3,5 miljons latu. Šobrīd jau esošajā Pastendes ražotnē ar kopējo platību 6000 m² strādā vairāk nekā 60 darbinieku
 26. 26. Starptautiskā sadarbība
 27. 27. Talsu biznesa inkubators <ul><li>«Talsu biznesa inkubators» ir «Ventspils augsto tehnoloģiju parka» filiāle Talsos, kas jau kopš 2009. gada rudens jaunajiem inovatīvajiem uzņēmējiem palīdz attīstīties. Atkarībā no uzņēmuma vecuma un vajadzībām, inkubators spēj palīdzēt ar telpām, grāmatvedības, lietvedības un citiem pakalpojumiem, no kuriem sedz daļu izdevumu. </li></ul><ul><li>Kopumā gada laikā uzņēmumi saņēmuši atbalstu Ls 125 000 apmērā, bet, ja rēķina arī viņu saņemtos bezmaksas pakalpojumus, kopējā palīdzība, ko sniedzis inkubators ir ap Ls 250 000 </li></ul><ul><li>No tā lielākā daļa ir mājaslapu izveide, logo, produktu un iepakojumu dizaina izstrāde, sertificēšana, biznesa plānu sagatavošana dažādu konkursu pieteikumiem un juridiskie pakalpojumi </li></ul><ul><li>Semināri, konkursi </li></ul>
 28. 28. Talsu biznesa inkubators <ul><li>2011. trīs ceturkšņos </li></ul>
 29. 29. Uzņēmējdarbības veicināšana - sadarbība <ul><li>Izveidots Uzņēmējdarbības sadarbības centrs </li></ul><ul><li>PHARE projekts “Sociālekonomiskās Attīstības Veicināšana un Ekonomikas Dažādošana (SAVED) Baltijas jūras valstu attīstības dimensijā” (2005.) </li></ul><ul><li>Projekta budžets 193 769,82 EUR </li></ul><ul><li>Projekta mērķis – radīt ilgtspējīgu mehānismu, kas stiprinātu pašvaldības un uzņēmēju sadarbību </li></ul><ul><li>Projekta rezultāts – izveidots Uzņēmēju sadarbības centrs Talsos </li></ul><ul><li>Centra telpas savas darbības nodrošināšanai izmanto arī Talsu komersantu klubs </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Talsu komersantu klubs apvieno 43 biedrus </li></ul>
 31. 31. Talsu Komersantu klubs <ul><li>Pārstāvētās daudzveidīgas uzņēmējdarbības nozares </li></ul><ul><li>Ēdināšanas pakalpojumi, ceptuves, konditoreja </li></ul><ul><li>Pārtikas un lauksaimniecības produktu pārstrāde </li></ul><ul><li>Banku, grāmatvedības, mācību un tipogrāfijas pakalpojumi </li></ul><ul><li>Mežizstrāde, kokapstrāde </li></ul><ul><li>Celtniecība, metālapstrāde, ceļu būve </li></ul><ul><li>Autopakalpojumi, autotransports, pārvadājumi </li></ul><ul><li>Degvielas tirdzniecība, tirdzniecība </li></ul><ul><li>Apdrošināšana, apsardzes pakalpojumi </li></ul><ul><li>Apsaimniekošana, komunālie un labiekārtošanas pakalpojumi </li></ul><ul><li>Tūrisms, viesnīcu serviss </li></ul><ul><li>Pašvaldības pārvalde </li></ul>
 32. 32. Talsu novada pašvaldības un Talsu Komersantu kluba SADARBĪBAS LĪGUMA PARAKSTĪŠANA <ul><li>Apzināt un izvērtēt ar uzņēmējdarbību </li></ul><ul><li>saistītās aktuālās problēmas un sagatavot </li></ul><ul><li>priekšlikumus to risināšanai </li></ul><ul><li>Izvērtēt Talsu novada attīstības programmas </li></ul><ul><li>izpildes gaitu </li></ul><ul><li>Iesaistīties pašvaldības investīciju projektu izstrādē </li></ul><ul><li>Iesniegt ierosinājumus un priekšlikumus pašvaldības izdoto normatīvo aktu papildināšanai vai pilnveidošanai </li></ul><ul><li>Piedalīties Talsu novada sadraudzības pašvaldību uzņēmēju pārstāvju uzņemšanā un piedalīties vizītēs uz sadarbības partneru valstīm </li></ul>Sadarbības līgums 2010.17.12. starp Talsu novada pašvaldību un biedrību „Talsu komersantu klubs” noslēgts, lai nodrošinātu saskaņotu un Talsu novada iedzīvotāju interesēm atbilstošu problēmu risināšanu sociālajos un ekonomiskajos jautājumos, kas garantētu sociālo stabilitāti un labklājības līmeņa paaugstināšanu Talsu novadā un paaugstinātu sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā pašvaldībā
 33. 33. Sadarbība ar pašvaldību <ul><li>Svarīgākie risināmie jautājumi: </li></ul><ul><li>ekonomiskie jautājumi ( nekustamā īpašuma nodokļa atlaides ) </li></ul><ul><li>pasvaldības ceļu klasificēšana kategorijās – svarīg i, lai saprastu prioritātes ceļu uzturēšanā , plānojot rekonstrukcijas, iekļaut uzņēmējiem svarīgos ceļa posmus </li></ul><ul><li>aktīva iesaistīšanās Talsu novada attīstības plāna 2014 . – 2020 . izstrādē </li></ul><ul><li>iesaistīšanās kluba biedru problēmjautājumu risināšanā ko iespējams izdarīt komunicējot ar atbildīgajiem darbiniekiem pašvaldībā </li></ul><ul><li>aktīva dalība jaunā projektā par novērošanas sistēmas izveidošanu pilsētā un novadā </li></ul>
 34. 34. Sadarbība ar pašvaldību <ul><li>S ociālie jautājumi </li></ul><ul><li>iesaistīšanās jautājumos par izglītības attīstību nākotnē , uzsvaru liekot uz profesionālo skolu kvalifikācijas celšanu (Laidzes profesionālās vidusskolas mācību programmu izveidošana, atbilstoši tirgus pieprasījumam) </li></ul><ul><li>piedalīšanās dažādos semināros kuru auditorija ir skolnieki, līdzdalība skolēnu mācību uzņēmumu vērtēšanas komisijā – projektā &quot; Junior Achievement &quot; </li></ul><ul><li>prakses iespēju nodrošināšana studentiem </li></ul>
 35. 35. Mecenātisms <ul><li>18.novembr ī Talsu uzņēmēji un Komersantu klubs atbalsta tradicionāl o svētku uguņošan u </li></ul><ul><li>Sponsorē novadā rīkotos pasākumus </li></ul><ul><li>Finansiāli atbalsta sporta komandas </li></ul><ul><li>Līdzdalība Lielās Talkas organizēšanā </li></ul><ul><li>Atbalsta bērnu un jauniešu dalību starptautiskos pasākumos u.c. </li></ul>
 36. 36. Ministru prezidents tiekas ar Talsu novada domes vadību un uzņēmējiem <ul><li>2010.septembris </li></ul>
 37. 37. Komersantu kluba pilnsapulces Tiek rīkotas reizi ceturksnī, kopā ar pašvaldības pārstāvjiem kādā no uzņēmumiem
 38. 38. Vizīte Sāremā (Igaunijā) 2008.24.04.
 39. 39. Vizīte Prieņos (Lietuvā) 2010.03.07.
 40. 40. Vizīte Alānijā (Turcijā) 2011.27.septembrī
 41. 41. Paldies par uzmanību! <ul><li>Paldies par uzmanību </li></ul>

×