Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RIGA               ENVIRONME               NT                     RĪGAS P...
RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBASATURS↗  Kompleksas pilsētvides attīstības priekšnoteikumi↗  Pilsētvides attīstības plānošana...
RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA                  INTEGRĒTA PIEEJA:                  ↗  Vi...
RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA                  INTEGRĒTA PIEEJA:                  ↗  Pa...
RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA                  INTEGRĒTA PIEEJA:                  ↗ Proj...
RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA                  INTEGRĒTA PIEEJA:                  ↗ Papi...
RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA                    Plānošana:                    ↗  R...
RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA                    Publiska iniciatīva:                  ...
PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA                  RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA
PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA                  RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA
RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA              Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartāla degradētās       ...
RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA              PROJEKTA MĒRĶIS ir nodrošināt Rīgas pilsētas degradētās teritorijas...
RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBAPILSĒTVIDES PROJEKTI
RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA              Projekta mērķis ir revitalizēt Rīgas Centrāltirgus teritoriju, sagla...
RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA              Grīziņkalna apkaimes attīstība:              ↗ Grīziņ...
RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA              Grīziņkalna kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma potenciāla stiprināša...
RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBAPILSĒTVIDES PROJEKTI
RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA              Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija ...
RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBAPILSĒTVIDES PROJEKTI
RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA              Paldies              Mārtiņš Menniks       Rīgas...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

R ½gas pils ōtvides att_½st_½ba 23.11.2011.

528 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

R ½gas pils ōtvides att_½st_½ba 23.11.2011.

 1. 1. RIGA ENVIRONME NT RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBAMārtiņš MenniksRīgas domes Pilsētas attīstības departamentaEkonomikas pārvaldesStarptautisko projektu nodaļas vadītājs RĪGA, 23.11.2011.
 2. 2. RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBASATURS↗ Kompleksas pilsētvides attīstības priekšnoteikumi↗ Pilsētvides attīstības plānošana↗ Pilsētvides projekti
 3. 3. RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA INTEGRĒTA PIEEJA: ↗ Vienots projekts, jeb projekta grupas vienlaicīga plānošana (dažādi finansējuma saņēmēji vienotāKOMPLEKSAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBAS projekta ietvarā); ↗ Īpašumtiesības; ↗ Pārklāšanās ar citām Eiropas Savienības programmām; ↗ Kompleksa ilgtermiņa plānošanas pieeja (Vertikāla – Horizontāla):PRIEKŠNOTEIKUMI ↗ Stratēģija ↗ Programma ↗ Plāns – Projektu grupa
 4. 4. RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA INTEGRĒTA PIEEJA: ↗ Pamatojums: ↗ Ekonomisks ↗ SociālekonomisksKOMPLEKSAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBAS ↗ Dabas vides ↗ U.c. ↗ Vienota Eiropas Savienības fondu plānošana – mazinot risku uz iekšēji izraisītām cenu svārstībām; ↗ Projekta efektivitātes mērījumu sistēma:PRIEKŠNOTEIKUMI ↗ Ekonomiskie ↗ Sociālekonomiskie, ↗ Dabas vides, ↗ U.c.
 5. 5. RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA INTEGRĒTA PIEEJA: ↗ Projektu un rīcību pēctecība: ↗ Projektu plānošanas un sagatavošanas fāzeKOMPLEKSAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBAS ↗ Projektu izsekojamība integrētas attīstības nodrošināšanai ↗ Prioritāte projektiem ar skaidri izteiktu saikni ar citiem projektiem, kas izteikts finanšu ekonomiskajos aprēķinos;PRIEKŠNOTEIKUMI ↗ Vienots un secīgi ieviests projekts – augstāka ekonomiskā un sociālekonomiskā efektivitāte, zemākas administratīvās izmaksas
 6. 6. RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA INTEGRĒTA PIEEJA: ↗ Papildus finanšu avotu radīšana: ↗ “Ecosystem services payment scheme” pieejasKOMPLEKSAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBAS izmantošana ↗ Latvijā – KPFI, Rīgā – Rīgas Vides fonds (netieša ESP pieeja) ↗ Jāveido – Pilsētvides pakalpojumu maksājumu shēma:PRIEKŠNOTEIKUMI ↗ Rīgā: Infrastruktūras maksājums un Infrastruktūras fonds; ↗ Ārvalstu piemēri: Londonas attīstības fonds, JESSICA iniciatīva, Carbon Disclosure Payment Project, u.c.
 7. 7. RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA Plānošana: ↗ Rīgas attīstības Stratēģija un Programma ↗ Iestāžu rīcības plāniPILSĒTVIDES ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA ↗ Stratēģiskā uzraudzības monitoringa sistēma ↗ Pilsētas investīciju plāns ↗ Rīgas pilsētas degradēto objektu un teritoriju revitalizācijas programma ↗ Jauna iniciatīva – Rīgas pilsētvides attīstības plāns: ↗ Publiskā telpa; ↗ Apstādījumi; ↗ Degradētie objekti un teritorijas (ieskaitot piesārņotās vietas); ↗ U.c.
 8. 8. RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA Publiska iniciatīva: ↗ RADI RĪGU organizatori: ↗ Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un ZemesPILSĒTVIDES ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA zinātņu fakultāte ↗ Lēvenes Katoļu universitāte (Beļģija) ↗ SIA “ainavu projektēšanas darbnīca ALPS” ↗ Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments
 9. 9. PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA
 10. 10. PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA
 11. 11. RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartāla degradētās teritorijas revitalizācijaPILSĒTVIDES PROJEKTI
 12. 12. RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA PROJEKTA MĒRĶIS ir nodrošināt Rīgas pilsētas degradētās teritorijas kvartālā starp Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielām revitalizāciju saskaņā ar Rīgas centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu, pārvēršot to par iedzīvotājiem un tūristiem publiski pieejamu kultūras, izglītības un atpūtas telpu. PROJEKTA SPECIFISKAIS MĒRĶIS - attīstīt un revitalizēt Rīgas pilsētas degradēto teritoriju kvartālā starp Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielām atbilstoši Rīgas pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem un attiecīgās priekšpilsētas vides attīstības prioritātēm. PROJEKTA KOPĒJĀS IZMAKSAS ir 3 033 120 LVL, no tām attiecināmās izmaksas plānotas 3 000 000 latu apmērā. No attiecināmām izmaksām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 2 550 000 lati (85%) un Rīgas domes līdzfinansējums 450 000 lati (15%).PILSĒTVIDES PROJEKTI PROJEKTU PLĀNOTS REALIZĒT no 2010. gada oktobra līdz 2013. gada aprīlim - plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums ir 30 mēneši. PROJEKTS TIEK REALIZĒTS: RD Pilsētas attīstības departamenta Ekonomikas pārvaldes Starptautisko projektu nodaļā. FINANSĒJUMA AVOTS: ERAF
 13. 13. RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBAPILSĒTVIDES PROJEKTI
 14. 14. RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA Projekta mērķis ir revitalizēt Rīgas Centrāltirgus teritoriju, saglabājot tā sociālekonomisko un pasaules kultūrvēsturisko mantojumu; Rīgas Centrāltirgus teritorijas revitalizācija ietvers: ↗ Pilsētvides uzlabošanu, respektējot un saglabājot kultūrvēsturisko tirgus mantojumu, izveidojot Rīgas Centrāltirgu kā pievilcīgu tūrisma objektu, kas ir viens no Rīgas un Eiropas simboliem, tādējādi piesaistot lielāku skaitu tūristu un apmeklētāju; ↗ Pilsētvides sakārtošana kontekstā ar blakus esošo teritoriju un pilsētas attīstības plāniem; ↗ Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, radot pozitīvuPILSĒTVIDES PROJEKTI sociālekonomisko efektu un pievilcīgu iepirkšanās, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas vietu. Kopējās izmaksas: ~ 45 M EUR
 15. 15. RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA Grīziņkalna apkaimes attīstība: ↗ Grīziņkalna kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma potenciāla stiprināšana; ↗ Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācijaPILSĒTVIDES PROJEKTI
 16. 16. RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA Grīziņkalna kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma potenciāla stiprināšana PROJEKTA VISPĀRĒJAIS MĒRĶIS ir attīstīt Grīziņkalna koka arhitektūras kultūrvēsturisko kompleksu kā starptautiski atzītu nacionālas nozīmes kultūras tūrisma produktu. PROJEKTA SPECIFISKIE MĒRĶI ir: ↗ Veikt Grīziņkalna koka arhitektūras restaurāciju-rekonstrukciju un apkārtējās vides infrastruktūras sakārtošanu; ↗ Pilnveidot Grīziņkalna koka arhitektūras kultūrvēsturiskā mantojuma mārketingu. ↗ Lai risinātu iepriekš minētās problēmas, projekta ietvaros paredzētas divu veidu darbības/aktivitātes: ↗ Grīziņkalna kultūrvēsturiskā centra (Krāsotāju ielā 12) restaurācija un rekonstrukcija (t.sk. tūrisma infrastruktūras sakārtošana);PILSĒTVIDES PROJEKTI ↗ Grīziņkalna mārketinga attīstība. PROJEKTA FINANSĒJUMS: ↗ Projekta kopējās izmaksas 422 282.49 LVL; ↗ Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 388 425.70 LVL: ↗Eiropas Reģionālās attīstības fonds 252 282.49 LVL; ↗Rīgas domes līdzfinansējums 136 143.21 LVL. FINANSĒJUMA AVOTS: ERAF
 17. 17. RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBAPILSĒTVIDES PROJEKTI
 18. 18. RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija PROJEKTA MĒRĶIS ir nodrošināt Rīgas pilsētas degradēto teritoriju Grīziņkalnā un Miera dārza revitalizāciju, pārvēršot to par iedzīvotājiem un tūristiem publiski pieejamu kultūras un atpūtas telpu. Lai sasniegtu šo mērķi, projekta gaitā tiks veikta teritorijas attīstības pavaddokumentu sagatavošana (tehniskie projekti), Grīziņkalna parka, Ziedoņdārza un Miera parka revitalizācija, Pļavas, Zaķu, Lienes (posmā no Avotu līdz Krāsotāju ielai), Sparģeļu, Ž. Lipkes, Jēkabpils (posmā no Daugavpils ielas, Ž. Lipkes ielas virzienā), Kalupes (posmā no Katoļu līdz Daugavpils ielai) ielas rekonstrukcija. Pilnveidojot teritorijas infrastruktūru plānotas Zvaigžņu, Laboratorijas, Vārnu, Alauksta, Lauku, Terēzes, Augšiela, J. Asara, Krāsotāju ielasPILSĒTVIDES PROJEKTI apgaismojuma rekonstrukcija. PROJEKTA KOPĒJAIS FINANSĒJUMS PAREDZĒTS ir 5 268 283 lati, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 4 478 040 lati (85%) un Rīgas domes līdzfinansējums 790 243 lati (15%). PROJEKTU PLĀNOTS REALIZĒT no 2011. gada februāra līdz 2013. gada septembrim - plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums ir 30 mēneši. FINANSĒJUMA AVOTS: ERAF
 19. 19. RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBAPILSĒTVIDES PROJEKTI
 20. 20. RĪGAS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA Paldies Mārtiņš Menniks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ekonomikas pārvaldes Starptautisko projektu nodaļas vadītājs Tālrunis: +371 67026143 Fakss.: +371 67012872 E-pasts: martins.menniks@riga.lv

×