Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vraa ieguld vidzeme

477 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vraa ieguld vidzeme

 1. 1. IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ VRAA administrētās ES fondu aktivitātes un to ieguldījums Vidzemes reģionā Emīls Pūlmanis Valsts reģionālās attīstības aģentūras Projektu ieviešanas un uzraudzības departamenta Uzraudzības un kontroles nodaļas vadītāja vietnieks
 2. 2. ERAF aktivitātes
 3. 3. ERAF aktivitātes
 4. 4. ERAF aktivitātes
 5. 5. ESF aktivitātes
 6. 6. Izmaksātais projektu finansējums Latgales reģiona pašvaldībām
 7. 7. ERAF ieguldījums pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībā Vidzemes reģionā
 8. 8. 11/14/11 ERAF ieguldījums pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībā Latvijā
 9. 9. Izmaksātais projektu finansējums Vidzemes reģiona pašvaldībām
 10. 10. ERAF ieguldījums pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībā Vidzemes reģionā
 11. 11. ERAF ieguldījums pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībā Vidzemes reģionā
 12. 12. Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai Vidzemes reģionā
 13. 13. 11/14/11 Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai
 14. 14. Izmaksātais projektu finansējums Vidzemes reģiona pašvaldībām
 15. 15. Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai Vidzemes reģionā
 16. 16. Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai Vidzemes reģionā
 17. 17. Nacionālās un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai
 18. 18. 11/14/11 Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai
 19. 19. Izmaksātais projektu finansējums Vidzemes reģiona pašvaldībām
 20. 20. Nacionālās un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai Vidzemes reģionā
 21. 21. Nacionālās un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai Vidzemes reģionā - Valmiera
 22. 22. Nacionālās un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai Vidzemes reģionā - Valmiera
 23. 23. Nacionālās un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai Vidzemes reģionā - Cēsīs
 24. 24. Nacionālās un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai Vidzemes reģionā - Gulbenē
 25. 25. Nacionālās un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai Vidzemes reģionā - Madonā
 26. 26. Nacionālās un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai Vidzemes reģionā - Smiltenē
 27. 27. Nacionālās un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai Vidzemes reģionā - Smiltenē
 28. 28. 11/14/11 Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem
 29. 29. 11/14/11 Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem
 30. 30. Izmaksātais projektu finansējums Vidzemes reģiona pašvaldībām
 31. 31. ESF aktivitāte Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem Vidzemes reģionā piesaistīti 49 speciālisti, 14 dažādās profesijās
 32. 32. ESF aktivitāte Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem
 33. 33. 11/14/11 Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana
 34. 34. 11/14/11 Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana
 35. 35. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Vidzemes reģionā
 36. 36. Izmaksātais projektu finansējums Vidzemes reģiona pašvaldībām
 37. 37. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana
 38. 38. Projektu ieviešanas veiksmes formula
 39. 39. <ul><li>Valsts reģionālās attīstības aģentūra </li></ul><ul><li>Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010 </li></ul><ul><li>Tel. 67079000 </li></ul><ul><li>Fakss 67079001 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>www.vraa.gov.lv </li></ul>Veiksmīgu turpmāko sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanā! IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

×