Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Varam konference 15.11.

433 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Varam konference 15.11.

 1. 1. Teritorijas mārketings Saldus, 2011. gada 15. novembris Aigars Plotkāns
 2. 3. Amerikāņi apgalvo: ja tev ir kāds talants, tad attīsti to. Latvieši iebilst: ja tev ir trūkumi, cīnies ar tiem.
 3. 4. Mārketings ir zinātne par lielīšanās prasmju izkopšanu <ul><li>Lielība prasa naudu; </li></ul><ul><li>Lielīties vajag prast; </li></ul><ul><li>Lielībai ir jābūt segumam; </li></ul><ul><li>Lielībai ir jāpārsteidz. </li></ul>
 4. 5. <ul><li>Teritorijas mārketings paredz konkurētspējīgo priekšrocību izzināšanu; </li></ul><ul><li>Teritorijas mārketings ir priekšrocību definēšana; </li></ul><ul><li>Teritorijas mārketings ir priekšrocību pozicionēšana un attīstīšana dažādiem patērētāju segmentiem. </li></ul>Teritorijas mārketings
 5. 6. Pozicionēšana <ul><li>Pozicionēšana ir unikālu priekšrocību definēšana; </li></ul><ul><li>Pozicionēt var vienā vai vairākās pozīcijās; </li></ul><ul><li>Priekšrocības var veidot vienkāršu elementu kombinācijas; </li></ul><ul><li>Vienu un to pašu priekšrocību var pozicionēt dažādi. </li></ul>
 6. 7. Kur meklēt priekšrocības? <ul><li>Mīti, teikas, pasakas, leģendas </li></ul><ul><li>Kultūra un vēsture </li></ul><ul><li>Māksla un amatniecība </li></ul><ul><li>Daba </li></ul><ul><li>Cilvēki un dzīvesveids </li></ul><ul><li>Pakalpojumi un serviss </li></ul><ul><li>Radošums </li></ul>
 7. 8. Kā meklēt priekšrocības? <ul><li>Apskatīties uz sevi ar citu acīm </li></ul><ul><li>Iesaistīt maksimāli daudz cilvēku </li></ul><ul><li>Nepieciešams skats no malas </li></ul><ul><li>Jāapzinās pozicionēšanas mērķi </li></ul><ul><li>Jāizmanto citu pieredze </li></ul><ul><li>Jāpārzina patērētāju vēlmes un vērtības </li></ul><ul><li>Jābūt radošai pieejai </li></ul>
 8. 9. Sinerģija: priekšrocību summas efekts <ul><li>Multiplikatora efekts </li></ul><ul><li>Daudzveidība kā bagātība </li></ul><ul><li>Kur ir, tur rodas </li></ul><ul><li>Defekts kā efekts </li></ul><ul><li>Informācijas kritiskā masa </li></ul><ul><li>Tradīciju veidošana </li></ul><ul><li>Sadarbība ar konkurentiem </li></ul>
 9. 10. Vai esam zaudējuši spēju brīnīties? <ul><li>Kartupeļi mundierī </li></ul><ul><li>Izkapts un dakšas </li></ul><ul><li>Vēsturiskais un modernais </li></ul><ul><li>Piesaiste vietai kur gribas atgriezties </li></ul><ul><li>Informācijas pasniegšanas forma </li></ul><ul><li>Entuziasms un lojalitāte </li></ul><ul><li>Izklaidē cilvēku </li></ul>
 10. 11. Pozitīvie piemēri un kļūdas <ul><li>Senču pirts un plastmasas māja </li></ul><ul><li>Biedrības un kopas </li></ul><ul><li>Sports un pašdarbība </li></ul><ul><li>Pašplūsma </li></ul><ul><li>Publicitāte un sabiedriskās attiecības </li></ul><ul><li>Karote darvas medus mucā </li></ul><ul><li>Atbalsts ‘’trakajiem’’ </li></ul>
 11. 12. Paldies par pieciešanu! <ul><li>Aigars Plotkāns no Zosēniem </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×