Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Merih Yücel
İzmir Çevre Gönüllüleri Platformu
Sözcüsü
BÖLGEMİZDEKİ
ÇEVRE SORUNLARI
İzmir Çevre Gönüllüleri Platformu önceliği
eğitimdir. Uzmanlaşmış eğitimci kadromuz bu
farkındalığı, her yaştan ve her di...
 Çevre: Tüm canlıların yaşamlarını
sürdürdükleri doğal ortamlardır. Yaşamın
dışında olan ama yaşamı sağlayan
değerlerin t...
Güneş, Hava, su, toprak : yaşamı var eden doğal varlıklardır.
Tüm yaşam formlarının ortamlarını oluşturur. Güneş, kozmik b...
ÇEVRE HAKKI
Çevre hakkı Anayasamızın 56.
Maddesinde düzenlenmiştir.
Buna göre:
“Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede
yaş...
 Doğa kendini devamlı temizler ve yeniler.
 Bir gurup canlının artığı, bir başka canlı gurubunun
gereksinimlerini oluştu...
T.C. Orman Bak.
 Bergama Ovacık’da, Uşak Eşme’de, Kozak
Yaylasında, Kazdağları’nda, siyanür liçiyle
yapılan altın işletmeciliği, Efemçuku...
Efemçukuru köyü, İzmir’e 20 km mesafede, bu
köye gelen Kanadalı Tüprag A.Ş. Köyün
zengin altın yataklarını duydu ve 2009’d...
İBŞB Başkanı Aziz Kocaoğlu, köyde
düzenlenen Üzüm Festiva’inde, burada,
altın madeninin, çalışıp, çevreyi
zehirlemesine iz...
Yetmedi, şirket çalışma alanını 2,5 kat arttırmak için, yeni ÇED izni
aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan
EGEÇEP, ELE...
  "2012 ÇED Olumlu Belgesi"nin iptaline ilişkin Mahkeme Kararı,
Anayasa'nın 138. Maddesine göre derhal, İdari Yargılama Ü...
Kendisine , çok miktarda para teklif edildiği
halde ,tek bir kişi toprağını satmadı. TBB,
bu yılki Noyan Özkan Çevre Ödülü...
Köylülerin toprakları kamulaştırıldı
Madenden önce köyde üzüm festivali yapılırdı
Maden kapasitesini 2.5 kat arttırmak ve işletme süresini 5 yıl
uzatmak için ÇED iznini aldı. EGEÇEP, ÇMO,İTO, A.Karaçam ve...
TBB, 2016, Noyan Özkan Çevre
Ödülü’nü Yalnız Efe’ye verdi.
08.06.2016 SU ALTINDAN
DEĞERLİDİR
16.03.2008 Su Altından
değerlidir(Efemçukuru)
08.06.2016 SUDAN DEĞERLİ
ALTIN MI VAR?
 1970 yılında MTA bu bölgede nikel madenini keşfetti ve bölge
toprağının çok gevşek ve yumuşak (lateritik) olmasından dol...
 2. ÇED İtirazı sonrası mahkeme bilirkişi heyeti oluşturdu ve maden
bölgesinde araştırmalara başladı. Turgutlu ve bölgede...
DAĞ OYULUP BAŞKA BİR YERE
LİÇ YIĞINI YAPILIYOR
HUKUK ZAFERİ
Aliağa, ülkenin en kirli bölgesi. Petro kimya
tesisleri, demir çelik haddehaneleri, tehlikeli gemi
söküm tesisleri, filitr...
ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.
Dr. Gürdal Tuncel, Aliağa'daki 55 nokta üzerinde çalıştıklarını,
...
Aliağa’da gün doğumu
Kömür Santrallerinde bir kW / saat elektrik üretmek için
atmosfere,1 kg CO2 veriliyor. Bu değer petrol için
650gr ve doğal...
Foça İlusu’da, ormanlık alana
yığılan atık curuf miktarı
milyonlarca ton.
Kömüre DUR demek için 15 mayıs
2016’da Foça Ilısu’da toplandık
 Yeni yeni termik santrallar ülkenin dört bir tarafında birer
birer kuruluyor. En son, Aliağa’da üç yıldır çalışan İzdemi...
 Manisa Köprübaşı ilçesinde eski bir uranyum
yatağında dudak uçuklatan değerler bulundu.
Manisa’da normalin 140 katı
rady...
 Fırat Üniversitesi Jeoloji Bölümü hocalarından Prof. Dr.
Ahmet Şaşmaz, bu bölgede 2008 yılında incelemelerde
bulunmuş ve...
Çernobilden fazla
Bu değerleri yorumlayan Yrd. Doç. Dr. Enver Yaser
Küçükgül, “ Biz alanda Gama ışınlarını ölçtük. Elde
ed...
Amerika’da yaşayan nükleer fizik çi Prof.
Dr. Hayrettin Kılıç,  Nükleer Savaşa Karşı
Uluslararası Hekimler Birliğinin Alma...
Maden sahasının aşağısında
mandra yapıldı
 Bölgedeki uranyum arama tesislerinde yıllarca
çalıştıktan sonra emekli olan Kasar köylüsü Adil
Mergen, radyasyonun köyün...
 Tesisin tam adı Aslan Avcı Döküm Sanayi ve Tic.
A.Ş. İzmir’deki fabrika, 60 yıldan fazla Gaziemir
Akçay Caddesi üzerinde...
 İlk tespit Türkiye Atom Enerjisi (TAEK)
tarafından 3 Nisan 2007’de yapıldı. TAEK,
fabrikada radyasyonlu atık gömülü alan...
Gaziemir’de terk edilmiş
kurşun fabrikası
Gaziemir’de, üzerine tonlarca
toprak atılarak kapatılmış,
radyasyon saçan atık bölgesi
İzmir’in Çernobil’inde davaya sahip çıkanlar :
Doç.Dr Hür Hassoy, Av. Arif Ali Cangı ve Doç.Dr.
Enver Yaser Küçükgül
 Rüzgardan enerji eldesi, temiz ve
yenilenebilir enerjilerdir. Her zaman ;
“Rüzgar, güneş bize yeter, nükleere hayır!”
De...
 Hazırlanan raporda, bölgede, 81 familyanın 357 cinsine
ait 589 tür saptanmış olup, bunların 9 tanesi endemiktir.
( Güven...
özbek ve denizli mahallelerinde
planlanan yeni RES’ler
Yok edilen ormanın orkidesi:
Limodorum abortivum
Yok edilen ormanın orkidesi:
Cephalanthera epipactoides
 Ovacık Köyü bölgesi ormanlık alanda, Demirciler, Yağcılar ve Kuşcular
kırsallarında kurulacak RES’ler için, Bilirkişi Ra...
Karaburun – Çeşme – Urla’da
kurulumu gerçekleşen yeni alanlar
Çam ormanları içine böyle 12 RES projesi yapılmaktadır.
 Karaburun, senelerdir RES şirketlereiyle mücadeleyi sürdürüyor.
Toplam yüzölçümünün yarısından fazlasını RES alanları
ka...
Karaburun’da zafer coşkusu
 Dereköy’de kurulmaya başlayan RES’lere halkın
tepkisi çevre gruplarıyla birlikte protestoya
dönüştü.
 “Dağlara, yol açm...

 Urla Yağcılar köyünde 2000 yılından beri faaliyette olan taş ocakları,
şu anda 4 ayrı şirket tarafından işletilmekte, ...
TAŞ OCAKLARI
 Yerleşim yerlerine, ormanlara, meralara, bağa,
bahçeye , etrafa toz saçmasıyla zarar veriyor.
Yapraklardaki gözenekleri ...
Yeşil dokuyu yok edip,
ekosisteme zarar veriyor
ORMANDA BEYAZ, KORKUNÇ BİR YARA
Çeşme Germiyan Köyü taş ocağı
Nuran Erden’in Germiyan duvar
resimleri
 Narlıdere’den, Çiğli’ye uzanan, bir kısmı
deniz altından, bir kısmı da deniz üzerinden
köprü ile, iki yakayı birbirine b...
DAVALAR AÇILDI
Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP),
Doğa Derneği ve 85 kişi birlikte, Türk
Mühendis ile Mimar Odaları B...
Narlıdere’den tünelle gelen tüp (1,8 km), yapay adadan(0,8 km)
yüzeye çıkacak ve köprü ile Çiğli’ye ulaşacak. Her iki yand...
Ve denizin üzerinden köprü ile
devam edecektir.(4,2 km)
Senelerdir, Karaburun ve Seferihisar’da balık çiftliklerinin
karaya çok yakın olması, su sirkülasyonunun sağlanmaması
nede...
 Gerence koyu’nda, 9600 m2’lik alanda
yılda 900 ton levrek , çipura üreterek,
denizde yaşamı bitiren, Tabaoğlu üretim
fir...
BALIK ÇİFTLİKLERİ
Balık çiftlikleri açık alanlara, su sirkülasyonunun
olduğu alanlara kurulmalı, kıyıdan en az 1100
metre, su derinliği 80 m...
2013 YILI -1
 Urla Zeytineli mevkiinde 1.Dereceden Sit alanı olarak tescil
edilen alana villalar yapılmış, ama oturma ruhsatı
alınamam...
4.İDARE MAHKEMESİ KARARI
 1 Ekim 2013 – 1 Kasım 2013 tarihleri
arasında 5 akademisyenin hazırladığı
Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma
Raporu’na ...
GENİŞ KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK
Daha yakından
 26 Nisan 2014 günü, Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent
Hukuku Komisyonu üyeleri, İzmir Barosu üyeleri, Çevre ve
Ekolo...
İŞTE DENİZE UZANAN YOLU KAPAYAN DEMİR KAPI
3621 sayılı Kıyı Kanunu Madde 5) Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu
altındadı...
ETRAFI TELLERLE ÇEVRİLMİŞ ARAZİ
.
 İş adamı Latif Topbaş’ın Hacılar Koyu’nda
yaptırdığı lüks villalar için, İzmir
2.Mahkemesi, SİT Derecesi düşürülerek
yap...
 SÖZCÜ CAZETESİ’nin ulaştığı taslak metnin 13'üncü
maddesinde yer alan ifadeye göre, 1985 yılında çıkartılan
3194 sayılı ...
ÇEVREYİ KORUMAK
AKLIN GEREĞİDİR
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar

336 views

Published on

Merih Akın Yücel
İZÇEP

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ege Bölgesi'ndeki Çevresel Sorunlar

 1. 1. Merih Yücel İzmir Çevre Gönüllüleri Platformu Sözcüsü BÖLGEMİZDEKİ ÇEVRE SORUNLARI
 2. 2. İzmir Çevre Gönüllüleri Platformu önceliği eğitimdir. Uzmanlaşmış eğitimci kadromuz bu farkındalığı, her yaştan ve her disiplinden kişilere, çevre bilgisini yayarak yaptığı gibi, çevre konularında uzman olmuş kişilere, hocalara, çeşitli eğitim talepleriyle gider ve her ayın 3. Çarşambası İZÇEP’de konferans verilir.  Çevreyi tanımayanlar, çevreyi koruyamazlar. Çevre , barındırdığı yaşam formlarıyla bir bütündür. Çevre farkındalığı yaratmak
 3. 3.  Çevre: Tüm canlıların yaşamlarını sürdürdükleri doğal ortamlardır. Yaşamın dışında olan ama yaşamı sağlayan değerlerin toplamıdır.  Canlı ve cansız varlıkların, sorunsuz bir arada bulundukları, birbirleriyle madde alış verişini gerçekleştirdikleri ortama da: EKOSİSTEM denir. ÇEVRE - 1
 4. 4. Güneş, Hava, su, toprak : yaşamı var eden doğal varlıklardır. Tüm yaşam formlarının ortamlarını oluşturur. Güneş, kozmik bir varlık olup, bir kaç milyar yıl daha dünyaya yaşam sağlayacaktır. Ona dokunamayız. Ama diğer doğal varlıkların temiz ve güvenilir olmaları yaşamın garantisi demektir. Onları örseleyen hiç bir zehir kabul edilemez. İnsanoğlunun yarattığı ekonomik düzen, doğal varlıklarımızın hepsini sonsuz kaynak varsayarak, insanı en merkeze yerleştirip , doğayı çıkarı uğruna, rant uğruna yağmalamaya başlamıştır. Bu emperyalizmin, insanı vahşi tüketime yönlendirerek akıl almaz bir şekilde yükselişi ile olmaktadır. İşte doğal varlıkları kirleten, tüketen bu anlayıştır. DOĞAL VARLIKLAR
 5. 5. ÇEVRE HAKKI Çevre hakkı Anayasamızın 56. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre: “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir.”
 6. 6.  Doğa kendini devamlı temizler ve yeniler.  Bir gurup canlının artığı, bir başka canlı gurubunun gereksinimlerini oluşturur.  Doğada: Üreticiler , tüketiciler ve ayrıştırıcılardan oluşmuş canlı gurupları vardır.  Ve bu canlı gurupları besin zincirleri oluşturarak, diğer canlılarla, ürünleriyle bazen de çöpleriyle beslenir, büyür ve çoğalırlar.  Üreticiler üretir. Tüketiciler tüketir. Hepsinin çöpünü , ayrıştırıcılar temizler. .Her gurubun karnı doyar . Doğanın çöpü olmaz
 7. 7. T.C. Orman Bak.
 8. 8.  Bergama Ovacık’da, Uşak Eşme’de, Kozak Yaylasında, Kazdağları’nda, siyanür liçiyle yapılan altın işletmeciliği, Efemçukuru altın işletmeciliği( siyanürsüz)  Manisa Turgutlu Çaldağ’da, Gördes’de sülfürik asit liçiyle yapılan nikel işletmeciliği.  Hepsinin adı, doğaya zarar veren vahşi nadenciliktir. VAHŞİ MADENCİLİK
 9. 9. Efemçukuru köyü, İzmir’e 20 km mesafede, bu köye gelen Kanadalı Tüprag A.Ş. Köyün zengin altın yataklarını duydu ve 2009’dan beri burada işletmesini kurmak için uğraştı. Gerekli izinler verildi. İBŞB , o bölgede Çamlı Barajı ÇED iznini almak için uğraştı. İzin verilmedi. Eğer verilseydi, maden orada çalışamazdı. Köylülerin toprakları kamulaştırıldı. Hukuk savaşıyla davalar kazanıldı. Ama, bir kişi hariç, köylüler tekrar yüksek fiyata topraklarını sattı. Efemçukuru altın madeni gerçeği-1
 10. 10. İBŞB Başkanı Aziz Kocaoğlu, köyde düzenlenen Üzüm Festiva’inde, burada, altın madeninin, çalışıp, çevreyi zehirlemesine izin veremeyiz diyerek, şirketin açtığı galerileri mühürledi. Ama, kısa bir süre sonra, İZİN YETKİSİ Özel İdare’ye devredilerek, galeri mühürleri açıldı. Maden 2011 yılında çalışmaya başladı. Binlerce ağaç kesildi. Köylülerin çoğu madene işçi olarak alındı. Efemçukuru altın madeni gerçeği-2
 11. 11. Yetmedi, şirket çalışma alanını 2,5 kat arttırmak için, yeni ÇED izni aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan EGEÇEP, ELELE Hareketi, ÇMO, İTO Av.Arif Ali Cangı Ahmet Karaçam ve bireysel katılımlarla İzmir 1.İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkemenin saptadığı, üç ayrı üniversiteden üç ayrı bilim insanının , yaptıkları incelemeler sonucunda sundukları bilirkişi raporunda, toprak, pasa, yer altı ve yer üstü sularının tahlil raporlarında, normalin çok üzerinde ağır metal( Cd, Cu, Pb, Mn, Fe, arsenik ve kanserojen bileşikler(NO3) tespit edildi. (AMD) Asit-maden drenajı yaratan sülfürlü bileşikler, tespit edildi. Bu durumun ağır metalleri masum hallerinden çıkarıp, serbestleştireceği ve suların yaşamı tehdit edecek boyutta kirletileceği mahkemeye sunuldu. İzmir 1. İdari Mahkemesi ÇED iznini iptal etti ve kapasite arttırımını durdurdu. (16.04.2014) Efemçukuru altın madeni gerçeği-3
 12. 12.   "2012 ÇED Olumlu Belgesi"nin iptaline ilişkin Mahkeme Kararı, Anayasa'nın 138. Maddesine göre derhal, İdari Yargılama Üsulü Kanunu'na göre de en geç 30 gün içinde uygulanması gerekirken, Şirket Mahkeme’nin iptal ettiği 2.5 kat kapasite artışı ve 5 yıl ek işletme süresi sağlayan ÇED Raporu’nu yeniden gündeme getirmiştir.  Şirketin talebi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından jet hızıyla işleme konulmuş, Halkın Katılımı Süreci atlanarak İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı ile ÇED süreci başlatılmış, 20 Ağustos 2015 tarihinde toplanan İDK'da Mahkeme Kararı ve İzmir'in sağlığı umursanmadan , Çevre Bakanı'nın yayınladığı bir genelgeye (2009/7 sayılı) dayanılarak, mahkeme kararı yok sayılarak, 17 Kasım 2015 tarihinde kapasite arttırımı projesi için yeniden ÇED izni verilmiştir.  Konu, sağlık ve çevre yanında, hukuk ve mevzuat ihlalleri açısından da büyük bir sorundur. Egeçep, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve İzmirli yurttaşlar olarak bu karara itiraz etmiş ve yaşamımızı ve gelecek kuşakların yaşamını tehdit eden bu Maden’in derhal kapatılmasını talep etmişlerdir.  EFEMÇUKURU TÜPRAG A.Ş. HUKUK DİNLEMİYOR
 13. 13. Kendisine , çok miktarda para teklif edildiği halde ,tek bir kişi toprağını satmadı. TBB, bu yılki Noyan Özkan Çevre Ödülü’nü bu, kıyasıya yaşamı savunan, keçi sürüsünü dağlarda otlatarak geçimini sürdüren, Yalnız Efe’ye verdi. Neden satmadın diye sorulduğunda, o, “ Doğa için, sağlık için, hava, su ve toprak için.” Diye cevap verdi. Efemçukuru altın madeni gerçeği-4
 14. 14. Köylülerin toprakları kamulaştırıldı
 15. 15. Madenden önce köyde üzüm festivali yapılırdı
 16. 16. Maden kapasitesini 2.5 kat arttırmak ve işletme süresini 5 yıl uzatmak için ÇED iznini aldı. EGEÇEP, ÇMO,İTO, A.Karaçam ve vatandaşlar A. Ali Cangı, 2012 ÇED iptali için dava açtı. Dava kazanıldı. Ama yeni ÇED izni verildi-2015 . İtiraz edildi.
 17. 17. TBB, 2016, Noyan Özkan Çevre Ödülü’nü Yalnız Efe’ye verdi.
 18. 18. 08.06.2016 SU ALTINDAN DEĞERLİDİR
 19. 19. 16.03.2008 Su Altından değerlidir(Efemçukuru)
 20. 20. 08.06.2016 SUDAN DEĞERLİ ALTIN MI VAR?
 21. 21.  1970 yılında MTA bu bölgede nikel madenini keşfetti ve bölge toprağının çok gevşek ve yumuşak (lateritik) olmasından dolayı, erozyonu önlemek için bölgeye 2 milyon ağaç fidanı dikilmesini sağladı.  İngiliz şirketi Bosporus bu bölgede nikel işletmesi yapmak istedi. Dönemin Çevre Bakanı Osman Pepe buna izin vermedi.  Bakan değişti. Şirket adı Sardes oldu. Yeni bakan Veysel Eroğlu ÇED raporunu imzaladı ve çalışmalar başladı. Bölgeye önce bir sülfürik asit fabrikası kurulacak, kayaç kırıklarından oluşan yığına açık havada (açık liç) , yılda 1 800 000 ton sülfürik asit boşaltılacak, gediz ovası kısa sürede asit yağmurlarıyla çölleşek; Gediz’den milyonlarca ton su çekilecek, maden için kullanılacaktı. ÇALDAĞ VAHŞİ MADENCİLİĞİ
 22. 22.  2. ÇED İtirazı sonrası mahkeme bilirkişi heyeti oluşturdu ve maden bölgesinde araştırmalara başladı. Turgutlu ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının da hazır bulunduğu incelemelerde bilirkişi heyetinin başında bulunan hakim davalı ve davacı tarafları dinledi. CHP, MHP, HDP ile Kimya Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Metalürji ve Jeoloji Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası gibi birçok oda, sivil toplum kuruluşları incelemelerin yapılacağı alanda hazır bulundu. TURÇEP, siyasiler, oda başkanları, köylüler gibi bir çok farklı bileşen Çaldağı’nda gelişmeleri yakından takip etti.  CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören, Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili adayı Tur Yıldız Biçer, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Erk Kayabaş, HDP Turgutlu İlçe Başkanı Selahattin Dağlı, MHP’liler, Turgutlu Çiftçi Malları Koruma Başkanı Mahmut Çetin, oda başkanları bölgede madenle ilgili çalışmaları takip etti. VAHŞİ MADENCİLİĞE BÜYÜK İTİRAZ
 23. 23. DAĞ OYULUP BAŞKA BİR YERE LİÇ YIĞINI YAPILIYOR
 24. 24. HUKUK ZAFERİ
 25. 25. Aliağa, ülkenin en kirli bölgesi. Petro kimya tesisleri, demir çelik haddehaneleri, tehlikeli gemi söküm tesisleri, filitrelerini çalıştırmayan fabrikalar ve termik santrallar. Havada, tehlikeli gaz ve ağır metal emisyonları hayli fazla. Daha fazla kirlilik kaldıracak durumda değil. Havadan, toprağa, topraktan suya ve canlılara taşınan , yaşam düşmanı olan bu maddeler sağlık açısından tehlikeli ve hepsi kanserojen. Bölgede kansere yakalananların yüzdesi arttı. Aliağa Gerçeği-1
 26. 26. ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gürdal Tuncel, Aliağa'daki 55 nokta üzerinde çalıştıklarını, 40 kadar uçucu organik bileşik tespit ettiklerini bunların içinde kansere neden olan maddelerin de bulunduğunu söyledi. Prof. Tuncel, "Aliağa'da uzun yıllar çok ciddi hava kirliliği vardı. Bu kirlilik zemine çökerek toprak kirliliği oluşturdu. Aliağa'da ağır metallerin oluşturduğu toprak kirliliği ciddi boyutlara ulaştı. Bölgede yetişen tarım ürünlerinin çok iyi kontrol edilmesi gerekli" dedi. Bölgede, kanserden ölüm olaylarının arttığı TUBİTAK Raporuyla onaylandı. Aliağa Gerçeği -2
 27. 27. Aliağa’da gün doğumu
 28. 28. Kömür Santrallerinde bir kW / saat elektrik üretmek için atmosfere,1 kg CO2 veriliyor. Bu değer petrol için 650gr ve doğal gaz için de 450 gr CO2 üretiliyor demektir.
 29. 29. Foça İlusu’da, ormanlık alana yığılan atık curuf miktarı milyonlarca ton.
 30. 30. Kömüre DUR demek için 15 mayıs 2016’da Foça Ilısu’da toplandık
 31. 31.  Yeni yeni termik santrallar ülkenin dört bir tarafında birer birer kuruluyor. En son, Aliağa’da üç yıldır çalışan İzdemir Termik Santrali ‘nin, ÇED sürecine uygun çalışmadığı, kamu yararı için değil, şirket menfeati için çalıştığı gerekçesiyle çalışması mahkeme kararıyla durduruldu.  Ama hukuk tanımamazlık devam ediyor. Santral çalışmaya devam ediyor.  Muğla’nın Yatağan ilçesinin Turgut beldesinde ve kömür çıkarılacak alan Lagina antik kentine yakın, 300 000 zeytin ağacı katledilerek, araziler kamulaştırılarak yeni bir termik santral kuruluyor. AMA DURMADILAR.
 32. 32.  Manisa Köprübaşı ilçesinde eski bir uranyum yatağında dudak uçuklatan değerler bulundu. Manisa’da normalin 140 katı radyasyon ölçüldü
 33. 33.  Fırat Üniversitesi Jeoloji Bölümü hocalarından Prof. Dr. Ahmet Şaşmaz, bu bölgede 2008 yılında incelemelerde bulunmuş ve sunduğu raporda, bölgedeki toprak ve su kirliliğine dikkat çekmiş, derhal önlem alınıp, bu bölgenin rehabilite edilmesini söylemiştir.  Ahmet hoca, derelerde ve kuyularda, bitkilerde uranyum ve ağır metal kirliliğini rapor ederek, bölge halkının bu suları, içme, temizlik ve sulama amaçlı kullandığını, kirliliğin, çaylarla Demirköprü Barajına, oradan da Gediz ile İzmir Körfezine ulaşacağını söylemiştir. Köprübaşı eski uranyum yatakları
 34. 34. Çernobilden fazla Bu değerleri yorumlayan Yrd. Doç. Dr. Enver Yaser Küçükgül, “ Biz alanda Gama ışınlarını ölçtük. Elde edilen değerler Birleşmiş Milletler Atom Enerji Komisyonunun tanımladığı yıllık değerin 140 katı. Biz 16 mikrosivert ölçtük. Bu sayı Fukişima'da 40. Çernobil'in Karadeniz kıyılarına yıllık etkisi 0.50 mikrosivert düzeyinde. Karadeniz’deki kanser oranının yüksekliğinin Çernobil nükleer felaketiyle olan ilişkisi yıllardır biliniyor” diye konuştu.
 35. 35. Amerika’da yaşayan nükleer fizik çi Prof. Dr. Hayrettin Kılıç,  Nükleer Savaşa Karşı Uluslararası Hekimler Birliğinin Almanya Seksiyonu Üyesi Radyolog Doktor Alper Öktem ve Dokuz Eylül Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Enver Yaser Küçükgül’ün, üç farklı aletle üç farklı yerde yaptığı ölçümler ayni değerdeydi. Köydeki evlerin duvarlarında da yüksek radyasyon değerleri bulundu. Köyde kanser vakaları çok fazla. Söke Kisir köyde normalin 450 katı radyasyon ölçüldü.
 36. 36. Maden sahasının aşağısında mandra yapıldı
 37. 37.  Bölgedeki uranyum arama tesislerinde yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan Kasar köylüsü Adil Mergen, radyasyonun köyüne ve civara etkileri ile ilgili herhangi bir sağlık taraması yapılmadığını söyledi. Alanda hala MTA tarafından çeşitli dönemlerde ölçümler yapılarak uranyum arandığını iddia eden Mergen, uranyum yataklarının bulunduğu alandan geçen derenin ucundaki komşu köyde çok sayıda kanser vakası olduğunu da ileri sürdü. KOMŞU KÖYDE ÖLÜMLER FAZLA
 38. 38.  Tesisin tam adı Aslan Avcı Döküm Sanayi ve Tic. A.Ş. İzmir’deki fabrika, 60 yıldan fazla Gaziemir Akçay Caddesi üzerinde, şehrin tam göbeğinde kurşun üretimi yaptı. Külçe kurşun elde etmek için ömrünü tamamlamış akü ve hurda kurşun kullanıldı. Fabrikanın 70 dönümden fazla arazisi var. Kaderine terk edilmiş makineler, depolar, asit havuzları... Fabrika 4 yıldır terk edilmiş halde. Burası, Türkiye’nin bilinen ‘ilk’ nükleer çöplüğü ve belgelere göre, fabrikadaki ‘sadece görünen’ tehlikeli atıkları bertarafın bedeli en az 12 milyon lira Türkiye’nin bilinen ilk nükleer çöplüğü İzmir Gaziemir’de
 39. 39.  İlk tespit Türkiye Atom Enerjisi (TAEK) tarafından 3 Nisan 2007’de yapıldı. TAEK, fabrikada radyasyonlu atık gömülü alan tespit etti. Bu atıkların Europium 152 kaynaklı olduğu belirtildi. 17 Haziran 2008’de Çevre ve Orman Müdürlüğü bir depoda 200 ton atık tespit etti. Atıkların bertarafa gönderilmesi istendi. Denetçiler, Temmuz 2008’de tekrar fabrikaya gittiğinde 180 ton tehlikeli atık daha buldu.  Gaziemir eski kurşun fabrikasında tehlikeli atıklar
 40. 40. Gaziemir’de terk edilmiş kurşun fabrikası
 41. 41. Gaziemir’de, üzerine tonlarca toprak atılarak kapatılmış, radyasyon saçan atık bölgesi
 42. 42. İzmir’in Çernobil’inde davaya sahip çıkanlar : Doç.Dr Hür Hassoy, Av. Arif Ali Cangı ve Doç.Dr. Enver Yaser Küçükgül
 43. 43.  Rüzgardan enerji eldesi, temiz ve yenilenebilir enerjilerdir. Her zaman ; “Rüzgar, güneş bize yeter, nükleere hayır!” Dedik.  Ama, tarım ve yaşam alanlarına, ormana, kuş göç yolları üzerine kurulunca, yaydıkları elektro manyetik alanlarıyla, ultrasesle, Flora ve faunaya zarar veriyorsa  kirli enerji oluyor RES’LER , KARABURUN, ÇEŞME, URLA, KEMALPAŞA, KUŞADASI’NDA
 44. 44.  Hazırlanan raporda, bölgede, 81 familyanın 357 cinsine ait 589 tür saptanmış olup, bunların 9 tanesi endemiktir. ( Güven Görk, Yusuf Gemici, Lütfi Bekat ve Çiğdem Yılmazer) Yaşam alanlarına kurulan bu rüzgar pervanelerinin bölgedeki floraya vereceği zarar nedeniyle pek çok türün yaşamları tehdit altındadır. 30.04.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu’nun kararına göre, Karaburun’da: Eylenhoca, Yaylaköy, Urla’da Nohutalan ve Barbaros köylerinde bazı taşınmazlar TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına EPDK (Enerji Piyasası Dentleme Kurumu) tarafından acele kamulaştırılacak. www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140430-8.htm 1996 Yılnda E.Ü Fen Fak. Botanik Bölümü’nün çalışmasında:Urla ve Çeşme yarımadası için
 45. 45. özbek ve denizli mahallelerinde planlanan yeni RES’ler
 46. 46. Yok edilen ormanın orkidesi: Limodorum abortivum
 47. 47. Yok edilen ormanın orkidesi: Cephalanthera epipactoides
 48. 48.  Ovacık Köyü bölgesi ormanlık alanda, Demirciler, Yağcılar ve Kuşcular kırsallarında kurulacak RES’ler için, Bilirkişi Raporu’na göre: “Bölge 1.Derece sit alanı olup, burada yapılacak bu proje, alanın doğal bütünlüğünü ve SİT özelliğini bozacaktır." Sonucuna göre, mahkeme, temmuz ayında esastan yürütmeyi durdurma kararı verdi.(2015)  Ama daha sonra, mahkeme heyeti değişti ve verilen karar , ayni mahkeme tarafından bozuldu. Yöre halkının itirazlarına rağmen, meyve ve zeytin ağaçlarının olduğu köylülerin tapulu toprakları acele kamulaştırılarak, eko turizm alanları, çam ormanları, keçi sürülerin yayıldığı yerlere ÇED muafiyeti verildi. Hukuka aykırı Orman kesim izni için açılan dava halen devam ederken ve RES porjesi için verilen ÇED gerekli değildir belgesinin süresi dolmuşken, uygulanamayacak bir proje için 19.01.2016 saat 09:00 itibariyle, çevre gruplarının ve köylülerin itirazlarına rağmen , ağaçlar yoğun olarak kesilmeye başladı. 12 RES projesi için, Orman Müdürlüğü tarafından 1800 çam ağacı kesildi. Doğrandı. İstiflendi. İzmir 2.İdare Mahkemesi kararı değişti
 49. 49. Karaburun – Çeşme – Urla’da kurulumu gerçekleşen yeni alanlar
 50. 50. Çam ormanları içine böyle 12 RES projesi yapılmaktadır.
 51. 51.  Karaburun, senelerdir RES şirketlereiyle mücadeleyi sürdürüyor. Toplam yüzölçümünün yarısından fazlasını RES alanları kapsamaktadır. Bölgedeki türbin sayısının 166’yı bulacaktır. Bölge ekosistemine vereceği zarar, yaşam alanlarıyla iç içe olması nedeniyle çok kesindir. Davalar sürmektedir. Valilik tarafından Karaburun Yarımadası’nda 252 kilometrelik bir alana yayılan Lodos Şirketi’ne ait Karaburun RES Projesi için çıkan 47 tribünlük kapasite artışına yargı freni geldi (mart 2015). Yaylaköy sakinleri, Karaburun Yarımadası 13 köy ve mahalle muhtarının üyesi olduğu Karaburun Çevre Kültür ve Turizm Birliği ile Karaburun Kent Konseyi temsilcileri davacı oldu. Kent Konseyi müdahil sıfatıyla davaya katılırken. Davayı ÇEHAV ‘dan 34 avukat gönüllü olarak üstlendi. Davada Ankara Bölge İdare Mahkemesi, “Hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının, telafisi güç zararına yol açacağı açık bulunan dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verdi. KARABURUN RES’LERİ
 52. 52. Karaburun’da zafer coşkusu
 53. 53.  Dereköy’de kurulmaya başlayan RES’lere halkın tepkisi çevre gruplarıyla birlikte protestoya dönüştü.  “Dağlara, yol açmaya başladılar. Merak ettik. Sorduk. Yangın için yol açıyoruz. Ateş atlayıp, tüm ormanı yakmasın diye.” Dediler . İnandık. İyi bir şeydi. Daha sonra, o yollarda, demir rüzgar gülleri gelip, taşınmaya başladılar.  Ağaçlar kesilip, yerlerine beton dökülüp, türbinler dikildi. Keçilerimiz, zeytinimiz, arılarımız zarar gördü. Arı kovanlarımızı Afyon’a taşıyoruz. Dediler.” Kemalpaşa Mahmut Dağı’nda RES’ler
 54. 54.   Urla Yağcılar köyünde 2000 yılından beri faaliyette olan taş ocakları, şu anda 4 ayrı şirket tarafından işletilmekte, “ÇED gerekli değildir .” söylemiyle başlatılan taş ocakları, kırma – Eleme tesisleriyle, ilkel yöntemlerle işletilmekte, giderek kapasitelerini arttırarak devam etmekte, orman ağaçlarına, zeytin ağaçlarına zarar vermekte, tarım ve yerleşim alanlarına uzaklıkları yeterli olmayıp, defalarca görülen mahkemelerle iptal edilmekte daha sonra, şirketin yeniden ÇED olumlu kararı almasıyla işletime açılmaktadır.  Aynı olay, Çeşme Germiyan köyünde de 34 yıldır devam etmektedir. Şu anda her iki bölgedeki taşocakları mahkeme kararlarıyla işletime kapatılmıştır.  Özbek ve Nohutalan köylerinde ve Karaburun’da da şirketlerin talepleri ve faaliyetleri zaman zaman devam etmektedir. Bölgede zeytin, bağ, enginar, nergis, sümbül, mandalina ve orman ve maki alanlarının ekolojisine zarar veren bu işletmeler derhal kapatılmalıdır. Tarım ve alternatif turizm faaliyetleri zarar görmektedir. Urla – Çeşme -Karaburun bölgelerindeki taş ocakları
 55. 55. TAŞ OCAKLARI
 56. 56.  Yerleşim yerlerine, ormanlara, meralara, bağa, bahçeye , etrafa toz saçmasıyla zarar veriyor. Yapraklardaki gözenekleri tıkayarak, bitki gelişimini önlüyor. Sucul ekosistemlere zarar veriyor. Tozu, toprağı, gürültü ve sarsıntısıyla zarar veriyor
 57. 57. Yeşil dokuyu yok edip, ekosisteme zarar veriyor
 58. 58. ORMANDA BEYAZ, KORKUNÇ BİR YARA
 59. 59. Çeşme Germiyan Köyü taş ocağı
 60. 60. Nuran Erden’in Germiyan duvar resimleri
 61. 61.  Narlıdere’den, Çiğli’ye uzanan, bir kısmı deniz altından, bir kısmı da deniz üzerinden köprü ile, iki yakayı birbirine bağlayacak proje, körfez ekosistemini alt üst edecek, sirkülasyonu önleyecek ve sulak alanları bozacaktır. Körfez geçiş projesi bir çevre sorunudur
 62. 62. DAVALAR AÇILDI Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Doğa Derneği ve 85 kişi birlikte, Türk Mühendis ile Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ise yeni bir dava açtı. Davada, projenin fizibıl olmadığı, imar planlarında yer almadığı, körfezi kirleteceği, sulak ve doğa alanlarına zarar vereceği ifade edildi. Dava raporunda ÇED olumlu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.
 63. 63. Narlıdere’den tünelle gelen tüp (1,8 km), yapay adadan(0,8 km) yüzeye çıkacak ve köprü ile Çiğli’ye ulaşacak. Her iki yandaki sulak alanlar mahvolacaktır. Ramsar Sözleşmesi göz ardı ediliyor.
 64. 64. Ve denizin üzerinden köprü ile devam edecektir.(4,2 km)
 65. 65. Senelerdir, Karaburun ve Seferihisar’da balık çiftliklerinin karaya çok yakın olması, su sirkülasyonunun sağlanmaması nedeniyle kullanılan antibiyotikli yemler, ilaçlar, hormonlar deniz ekosistemini bozarak, posidonia çayırlarına, mercanlara zarar vermiştir. Akdeniz fokunun yaşam alan olan Karaburun suları kirlenmiş, davalarla bazı çiftlikler derin denize çekilmiş, Gerence körfezindekiler kıyıya yakın bırakılmıştır . Seferihisar ve Urla birlikte hareket ederek (YADEM), Yağcılar köyü Muhtarlığı, AKKOY (Altınköy Koruma Derneği) ve Seferihisar Belediyesi’nin açtığı, toplam 14 davada Danıştay 14. Dairesi , yürütmeyi durdurma ve onama kararı vermiştir. BALIK ÇİFTLİKLERİ
 66. 66.  Gerence koyu’nda, 9600 m2’lik alanda yılda 900 ton levrek , çipura üreterek, denizde yaşamı bitiren, Tabaoğlu üretim firması, o bölgede kapasite artışına izin alamadığı için, çipura, levrek üretimine glanyöz de ilave etmek amacıyla, Demircili koyu’nda 264 000 m2’lik alanda yılda 8850 ton üretim yapabilmek için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat ederek, 2016’da, Halkı Bilgilendirme Toplantısı yapmıştır. BALIK ÇİFTLİKLERİ
 67. 67. BALIK ÇİFTLİKLERİ
 68. 68. Balık çiftlikleri açık alanlara, su sirkülasyonunun olduğu alanlara kurulmalı, kıyıdan en az 1100 metre, su derinliği 80 metre olmalıdır. Sığacık ve demircili koyları bu özellikleri taşımıyor.
 69. 69. 2013 YILI -1
 70. 70.  Urla Zeytineli mevkiinde 1.Dereceden Sit alanı olarak tescil edilen alana villalar yapılmış, ama oturma ruhsatı alınamamıştır.  Hacılar koyundaki bu yapılaşmalar için, İzmir İl Özel İdaresi İl Encümeni’nin 15.09.2010 613614615616,617 ve 618 sayılı kararı ile para cezaları kesinleşmiş. Keza yine İl Encümeni’nin 05.10.2011 tarih ve 710 sayılı kararı ile, 29.02.2012 tarih ve 255, 256 sayılı yıkım kararları verilmiştir. 29.02.2012 tarih ve 739 sayılı kararı ile yıkımın gerçekleşmesi için de ödenek çıkartılmıştır. Parsel malikleri, İzmir 4.İdare mahkemesine açtıkları dava ile, 16 adet yapının yıkımının iptalini istemişler. Ama davaları, 2012/1027 E-2012/2502 K sayılı ve 31.12. 2012 tarihli karar ile reddedilmiştir. KAÇAK VİLLALAR
 71. 71. 4.İDARE MAHKEMESİ KARARI
 72. 72.  1 Ekim 2013 – 1 Kasım 2013 tarihleri arasında 5 akademisyenin hazırladığı Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu’na göre, “Koruma alanlarının Tesbit, Tescil ve Onayına ilişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin 14. Maddesi gereğince, “Sürdürülebilir, Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı “ ilan edilip, bölgenin bir bölümünün Sit derecesi düşürülerek, 3.Derece Sit Alanı ilan edilmiştir. Bilimsel Rapor hazırlandı
 73. 73. GENİŞ KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK
 74. 74. Daha yakından
 75. 75.  26 Nisan 2014 günü, Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyeleri, İzmir Barosu üyeleri, Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları, davacı olan 3 yurttaş, dava konusu yeri görmek ve inceleme yapmak üzere Hacılar Koyu’a gittiklerinde, karşılarında , kadastral yolun denize uzanmadan bir kaç kilometre önce yollarını bir demir kapı kesmiştir.  Mülk sahibi olduğunu bildiren biri kendilerine hakaret edip, arabalarını taşlamış ve jandarmaya şikayet etmiştir. Jandarma, ekibi dönüş yolunda durdurarak 24 kişi (21’i avukat) karakola götürmek istemiş, avukatların, İlçe Savcısı’nın buraya gelmesi gerekir.” Söylemeleri ve İtirazları sonunda 3 saat arazide bekletilmişlerdir. HUKUKÇULARIN ÖNLERİ KESİLDİ
 76. 76. İŞTE DENİZE UZANAN YOLU KAPAYAN DEMİR KAPI 3621 sayılı Kıyı Kanunu Madde 5) Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır . Kıyılar herkesin eşitlik ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada kamu yararı gözetilir. ( Deniz kenarına giden yol bu kapı ile halka kapatılmıştır)
 77. 77. ETRAFI TELLERLE ÇEVRİLMİŞ ARAZİ .
 78. 78.  İş adamı Latif Topbaş’ın Hacılar Koyu’nda yaptırdığı lüks villalar için, İzmir 2.Mahkemesi, SİT Derecesi düşürülerek yapılaşmaya izin veren SİT değişikliğinin yürütmesini, temmuz 2015’de durdurdu.  Ardından Danıştay’dan yıkım kararı çıktı. Şimdi, yıkım için Danıştay’dan Temyiz başvurusunun sonucu beklenmektedir. YARGI KARARINI VERDİ
 79. 79.  SÖZCÜ CAZETESİ’nin ulaştığı taslak metnin 13'üncü maddesinde yer alan ifadeye göre, 1985 yılında çıkartılan 3194 sayılı İmar Kanunu'na geçici bir madde eklenecek.  O madde ise şu cümlelerle başlıyor: “Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 30 Eylül 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvurulması ve bu maddedeki şartların yerine getirilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir.” İmar affı. Yıkım kararları ve cezalar iptal
 80. 80. ÇEVREYİ KORUMAK AKLIN GEREĞİDİR

×