Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tugas Basa Jawa Babagan Layang.

6,639 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tugas Basa Jawa Babagan Layang.

  1. 1. TUGAS BASA JAWA Layang/Serat Ega Saputra
  2. 2. LAYANG? OPO TO KUWI...? • Ing jaman biyen Layang iku biasa dadi alat komunikasi andhalan kanggo ngetokake gagasan lan uneg-uneg marang sapa wae. Layang iku wujud lan warnane akeh banget rupane.
  3. 3. BAGIAN-BAGIANIPUN LAYANG • • • • • • • • • 1. SATATA BASA 2. ADANGIYAH 3. PURWAKA BASA 4. SURASA BASA 5. WASANA BASA 6. TITI MANGSA 7. PEPRENAH 8. TAPAK ASMA / TANDHA ASMA 9. ASMA TERANG
  4. 4. JENIS-JENIS LAYANG Layang Paturan Layang Dhawuh Layang Iber-iber Layang Kitir Layang Ulem Layang Lelayu
  5. 5. CUKUP SEMANTEN..., NGAPUNTEN, MBOK BILIH KAWONTEN KELENTA-KELENTINIPUN KULO SEDOYO NYUWUN NGAPUNTEN INGKANG SANGET..., WASSALAMU’ALAIKUM WR.WB

×