Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

V ofg presentación bibliotecas

  1. "Aprender a pensar coa biblioteca escolar" IX Xornadas Bibliotecas escolares Este ano a Filosofía tivo un lugar destacado nas Xornadas de Bibliotecas escolares. A presentación da V Olimpiada Filosófica de Galicia, a Filosofía para nenos ou a conferencia de Miguel Vázquez Freire (Estratexias para que a mocidade lea libros de Filosofía), amosaron a importancia da Filosofía no ensino, o seu carácter integrador e formador no pensamento do alumnado.
  2. A novena competencia A FILOSOFÍA Supón unha competencia decisiva porque permite que o estudiante: • Integre todos os coñecementos • Contextualize o coñecemento a través de problemas transversais • Reflexione sobre o seu lugar no mundo A súa sinal de identidade é a transversalidade e a reunión da conceptualización e o diálogo
  3. https://olimpiadafilosoficagalicia.weebly.com/ OLIMPÍADA FILOSÓFICA DE GALICIA Organiza: grupo Nexos Colaboran:
  4. En que consiste? Propomos cuestións de actualidade, que motiven a reflexión, a produción de ideas e permitan exercitar a capacidade crítica e o pensamento diverxente, fornecendo dun lugar onde pensamento dos grandes autores e autoras da Filosofía, sexa un punto de apoio para producir ideas e reflexións propias acerca do mundo no que se vive. Pontenciar as competencias básicas (uso da linguaxe, a capacidade artística e a a autonomía e iniciativa persoal) e integralas todas nunha actividade que consega un crecemento intelectual e persoal. Dar a ocasión de que o mozos e mozas emprendan o camiño da Filosofía: Sapere Aude! Usen as capacidades aprendidas no ensino: investigación, reflexión, producción de pensamento Atreverse a pensar. Dar que pensar. Pensarse a un mesmo. É unha actividade fundamentalmente lúdica, creativa e transversal.
  5. FORMAS DE PARTICIPACIÓN FOTOGRAFÍA FILOSÓFICA CURTA DE VIDEO DILEMA MORAL DISERTACIÓN
  6. Foto gañadora da IV Olimpiada
  7. Curta gañadora da IV Olimpiada https://www.youtube.com/playlist?list=PLxF57Re9zMVdBCeJCLVGdywA0m6r2CR6l
  8. OUTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN • A participación faise a través do centro escolar que se inscribe na Olimpiada. • Está aberta a calquera alumno, curse ou non Filosofía no momento da convocatoria. • Calquera profesor (de calquera materia) pode organizar o proceso pero a relación coa Olimpiada faise a través do Departamento de Filosofía • O xurado conformáse con profesorado voluntario, das entidades colaboradoras e daqueles profesores participantes que o soliciten TEATRO TALLERES TEMÁTICOS TALLERES DE FILOSÓFÍA COLABORACIÓNS
  9. COMIC FILOSÓFICO
Advertisement