Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IT Security contest

«IT Securiry contest». Конкурсна оцінка захищеності муніципальних веб-сайтів. Проект презентував Малініч Ілля

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

IT Security contest

 1. 1. Конкурсна оцінка захищеності веб-сайтів муніципальних установ 2 липня Малініч Ілля Костянтин Чернишов
 2. 2. студентство муніципальні організації подача заявок на участь
 3. 3. IT Security Contest: Основи Для проведення конкурсу будуть залучені: - студенти-учасники; - студентські організації; - університети; - організації-учасники, веб-сайти яких будуть залученні до тестування ЗАЛУЧЕННЯ ПАРТНЕРІВ ПІДГОТОВКА IT-ІНФРАСТРУКТУРИ МАРКЕТНКОВА КАМПАНІЯ ЗАОЧНІ ЕТАПИОЧНІ ЕТАПИФІНАЛ
 4. 4. Формат проведення конкурсу Конкурс буде проходити в 3 етапи: 1-й етап – тестові завдання (онлайн) Завданням першого етапу буде проходження тестів на знання дисциплін з Інформаційної Безпеки 2-й етап – оцінка сайтів учасниками (онлайн) На другому етапі учасники, які пройшли тест отримують завдання на проведення пошуку вразливостей на Інтернет- ресурсах, які залучені в участь 3-й етап – очний фінальний тур На очному турі буде проводитись виконання завдань у віртуальному середовищі.
 5. 5. Завдання 2-го етапу - Поверхневий тест сайтів потенцій- них учасників - Розсилка резуль- татів поверхнево- го тестування із за- прошенням прийняти участь у конкурсі - Підключення тестових версій ПЗ веб-ресурсів - Розподіл завдань для студентів, які будуть приймати участь - Перевірка результатів учасників на правильність і відповідність реальним проблемам - Рецензування членами жюрі - Надання оформлених звітів по кожному сайту їх командам - Організація волонтерської підтримки з участю студентів
 6. 6. Робота з вихідними данними РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ТА ЗАХОДІВ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ НА РІВНІ МІСТ КОНСУЛЬТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ-УЧАСНИКІВ ЩОДО УСУНЕННЯ ЗАГРОЗ ОРГАНІЗАЦІЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДОПОМОГИ СТУДЕНТІВ- УЧАСНИКІВ
 7. 7. Стратегія подальшого розвитку СТВОРЕННЯ ЛАБОРАТОРІЇ ТЕСТУВАННЯ IOT-ЗАСТОСУНКІВ ЗАЛУЧЕННЯ РОЗРОБНИКІВ ХМАРНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ УСТАНОВ ОРІЄНТАЦІЯ НА МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ Лабораторія для дослідження виробів "Інтернету речей" на наявність шляхів відтоку цінних даних, розвиток і впровадження яких стає дедалі більш актуальним Безпосередня участь людей, задіяних в розробці хмарних додатків та відкритих API в конкурсі дасть можливість удосконалити підходи до технічних аспектів конкурсу Залучення можливостей для організації проведення конкурсу паралельної секції для мобільних додатків з підготовленими стендами для аналізу трафіку та відлагодження
 8. 8. Існуючі ресурси ХМАРНІ РЕСУРСИ Проект у повній мірі забезпечений серверними ресурсами, яких буде достатньо для проведення заочних етапів конкурсу IOT-ЛАБОРАТОРІЯ Проект має доступ до IoT-лабораторії, обладнаної найнсучаснішим обладнанням для тестування та відлагодження IoT-рішень КОМП’ЮТЕРНА ЗАЛА Існює можливість для проведення очного етапу конкурсу в комп’ютерних класах, які обладнані сучасними ПК та безкоштовнм Wi-Fi
 9. 9. Дякуємо за увагу!

×