Kaji selidik pertumbuhan kana kanak

7,828 views

Published on

6 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
7,828
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
339
Comments
6
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kaji selidik pertumbuhan kana kanak

 1. 1. TUGASAN JANUARI 2013 SEMESTERKOD KURSUS : ECG 222TAJUK : PERTUMBUHAN DANMATA PELAJARAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAKPROGRAM : SARJANA MUDA PENDIDIKAN NAMA PELAJAR : NO. MATRIK : FASILITATOR : PUAN SHARIFFAH IZHAR BINTI SYED MUHAMAD AKADEMIK PUSAT : ALOR SETAR PEMBELAJARAN
 2. 2. PEMIKIRAN KANAK-KANAK PRAOPERASI DAN KONKRITPENGENALANPROFIL PERIBADI SUBJEK 1 Nama : Tarikh lahir : Umur : Kelas : Jantina : Bil. dalam keluarga : Keturunan : Agama : Nama bapa : Pekerjaan bapa : Nama ibu : Pekerjaan ibu : PROFIL PERIBADI SUBJEK 2 Nama : Tarikh lahir : Umur : Kelas : Jantina : Bil. dalam keluarga : Keturunan : Agama : Nama bapa : Pekerjaan bapa : Nama ibu : Pekerjaan ibu :
 3. 3. BUTIRAN PERIBADI SUBJEK 1Nama: Murid Kelas: Pra-sekolahUmur Subjek : 5 Tahun Jantina :Pekerjaan Bapa : Pekerjaan Ibu :Penilai :MODEL TUGASAN 1: KONSEVERSI NOMBORLANGKAH 1 Subjek PenyelidikSoalan 1Perhatikan duit syiling ini.Pada pendapat kamu adakah duit syiling pada kedua-dua barisan ini mempunyai jumlah yangsama banyak ?.Jawapan Subjek:Soalan 2Mengapa Adham katakan jumlah duit syiling kedua-dua barisan ini adalah sama banyak ?.Jawapan Subjek:
 4. 4. MODEL TUGASAN 1: KONSEVERSI NOMBORLANGKAH 2 Subjek PenyelidikSoalan 1Perhatikan duit syiling ini.Pada pendapat kamu adakah duit syiling pada kedua-dua barisan ini mempunyai jumlah yangsama banyak atau ada satu baris yang mempunyai lebih banyak jumlah duit syilingnya ?.Jawapan Subjek:Soalan 2Mengapa kamu katakan jumlah duit syiling di barisan atas lebih banyak ?.Jawapan Subjek:
 5. 5. MODEL TUGASAN 2: KONSEVERSI CECAIRBAHANSoalan 1Perhatikan bekas yang berisi air ini . Adakah sama jumlah airnya.Jawapan Subjek:Guru menambah air . Perhatikan bekas (a) yang berisi air ini.Pada pendapat kamu, adakah kedua-dua bekas ini mempunyai jumlah air yang sama banyak ?.Jawapan Subjek:Soalan 2Perhatikan bekas (b) yang berisi air ini a) Adakah kedua-dua bekas ini masih mempunyai jumlah air masih sama banyak atau satu bekas lagi mempunyai lebih banyak airnya ?. b) Bekas manakah yang mempunyai jumlah air yang paling banyak?.Jawapan Subjek:Soalan 3Nyatakan pendapat kamu mengapa kamu katakana bekas yang bercorong panjang mempunyailebih banyak air?.Jawapan Subjek:
 6. 6. MODEL TUGASAN 3 : KONSEVERSI JISIM ( TANAH LIAT )BAHAN (a) (b)Soalan 1Perhatikan bola tanah liat ini (rajah A) .Pada pendapat kamu, adakah bentuk kedua-dua bola ini sama ?.Jawapan Subjek:Soalan 2Perhatikan bentuk bola tanah liat ini (rajah B )Pada pendapat kamu bola tanah liat manakah yang lebih banyak, Tanah liat yang bulat atau yangleper?.Jawapan Subjek:
 7. 7. BUTIRAN PERIBADI SUBJEK 2Nama: Murid Kelas: Pra-sekolahUmur Subjek : 5 Tahun Jantina :Pekerjaan Bapa : Pekerjaan Ibu :Penilai :MODEL TUGASAN 1: KONSEVERSI NOMBORLANGKAH 1 Subjek PenyelidikSoalan 1Perhatikan duit syiling ini.Pada pendapat kamu adakah duit syiling pada kedua-dua barisan ini mempunyai jumlah yangsama banyak ?.Jawapan Subjek:Soalan 2Mengapa Adham katakan jumlah duit syiling kedua-dua barisan ini adalah sama banyak ?.Jawapan Subjek:
 8. 8. MODEL TUGASAN 1: KONSEVERSI NOMBORLANGKAH 2 Subjek PenyelidikSoalan 1Perhatikan duit syiling ini.Pada pendapat kamu adakah duit syiling pada kedua-dua barisan ini mempunyai jumlah yangsama banyak atau ada satu baris yang mempunyai lebih banyak jumlah duit syilingnya ?.Jawapan Subjek:Soalan 2Mengapa kamu katakan jumlah duit syiling di barisan atas lebih banyak ?.Jawapan Subjek:
 9. 9. MODEL TUGASAN 2: KONSEVERSI CECAIRBAHANSoalan 1Perhatikan bekas yang berisi air ini . Adakah sama jumlah airnya.Jawapan Subjek:Guru menambah air . Perhatikan bekas (a) yang berisi air ini.Pada pendapat kamu, adakah kedua-dua bekas ini mempunyai jumlah air yang sama banyak ?.Jawapan Subjek:Soalan 2Perhatikan bekas (b) yang berisi air ini a) Adakah kedua-dua bekas ini masih mempunyai jumlah air masih sama banyak atau satu bekas lagi mempunyai lebih banyak airnya ?. b) Bekas manakah yang mempunyai jumlah air yang paling banyak?.Jawapan Subjek:Soalan 3Nyatakan pendapat kamu mengapa kamu katakana bekas yang bercorong panjang mempunyailebih banyak air?.Jawapan Subjek:
 10. 10. MODEL TUGASAN 3 : KONSEVERSI JISIM ( TANAH LIAT )BAHAN (a) (b)Soalan 1Perhatikan bola tanah liat ini (rajah A) .Pada pendapat kamu, adakah bentuk kedua-dua bola ini sama ?.Jawapan Subjek:Soalan 2Perhatikan bentuk bola tanah liat ini (rajah B )Pada pendapat kamu bola tanah liat manakah yang lebih banyak, Tanah liat yang bulat atau yangleper?.Jawapan Subjek:
 11. 11. PEMIKIRAN KANAK-KANAK PRAOPERASI DAN KONKRITVISUAL KAJI SELIDIK KONSERVASI NOMBOR/CECAIR DAN JISIM BAHAN KONSERVASI BAHAN KONSERVASI NOMBOR BAHAN KONSERVASI CECAIR BAHAN KONSERVASI JISIM
 12. 12. Jean Piaget merupakan ahli dalam bidang biologi. terkenal dengan teori pembelajaran kognitif. Dilahirkan di Neuchatel Switzerland. Anak kepada pasangan Arthur Piaget dan Rebecca Jackson merupakan seorang murid yang cerdas dan aktif. Selepas tamat sekolah menengah beliau menyambung pengajian ke Universiti Neuchatel. Mula bergelar sebagai ahli biologi setelah mendapat ijazah kedoktoran beliau ketika berumur 21 tahun. Jean Piaget mula meminati bidang psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengarah makmal Psikologi di Universiti Jeneva. Tidak lama kemudian, beliau dilantik sebagai ketua "Swiss Society for Psychologist.". Beliau terkenal dengan teori perkembangan kognitif. Melalui kajian dan pemerhatiannya terhadap perkembangan kanak-kanak. Jean Piaget mendapati perkembangan kognitif kanak-kanak adalah berbeza dan berubah mengikut peringkat perubahan umur mereka. ( tambah la sket lagi ) :) PERINGKAT PRA-OPERASI ( 2-7 TAHUN ) Menurut Piaget, perkembangan yang paling penting di tahap ini ialah penggunaan bahasa.Kanak-kanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol di dalam permainan, contohnyamengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. Namun begitu, dari segi kualiti,pemikiran kanak-kanak masih lagi di tahap yang rendah berbanding dengan orang dewasa.Contohnya, pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana, di dunia ini, keseluruhannya dilihathanya dari perspektif mereka sahaja. Piaget juga mengatakan bahawa proses perkembangankognitif kanak-kanak menjadi lebih sempurna menerusi tiga kebolehan asas yang berlaku iaitu : 1. Perkembangan kebolehan mental kanak-kanak untuk melakukan tingkah laku yang ketara seperti kebolehan mengira. 2. Melalui latihan yang diulang-ulang, rangkaian tingkah laku yang dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjadi skema tingkah laku yang stabil. 3. Hal-hal umum yang betul-betul difahami oleh individu bagi mewujudkan sesuatu pengukuhan tingkah laku.Selain itu, Piaget juga mengatakan bahawa operasi yang berlaku mesti berasaskan pada tigafenomena mental yang penting iaitu pengamatan, ingatan dan bayangan. Pengamatan merupakansuatu proses di mana kanak-kanak memberikan sepenuh perhatian terhadap sesuatu yang dilihat.Sementara, ingatan pula ialah satu proses pembinaan, pengumpulan dan pengambilan kembalimemori mengenai peristiwa lalu. Manakala, bayangan merupakan satu proses yang menyebabkansensasi yang statik, selalunya pandangan dan pendengaran yang dikumpulkan di bahagian mental.Bagi tahap ini, Piaget telah bahagikan kepada dua sub tahap iaitu :
 13. 13. 1. Tahap Pro-konseptual ( 2-4 tahun ) 2. Tahap Pra-operasi ( 4-7 tahun ) Di tahap ini kanak-kanak belum lagi dapat membezakan dan memahami dua atau lebih dimensipada masa yang sama. Hal ini kerana, mereka belum dapat menyusun penerangan yang ada dalampemikiran.Kecerdasan di tahap ini selalunya dihuraikan sebagai kaku, tegang, ketidaksanggupan membuatkesimpulan dan tidak menumpukan perhatian terhadap hubungan di antara peristiwa yang berbeza.Terdapat empat kandungan utama proses kognitif dalam tahap ini iaitu egocentrism, konsepsebab-akibat, peningkatan perolehan bahasa dan pembentukan identiti diri.Satu lagi kekurangan di tahap ini ialah dari segi prinsip ketekalan ; iaitu pengetahuan bahawakuantiti adalah tidak berhubung kait dengan susunan @ keadaan fizikal sesuatu objek. Kanak-kanak yang tidak memahami prinsip ini tidak akan tahu bahawa jumlah, isipadu atau panjangsesuatu objek tidak akan berubah apabila bentuk dan susunannya berubah.TAHAP OPERASI KONKRIT (7-11 TAHUN) Tahap ketiga Piaget dikenali sebagai tahap operasi konkrit iaitu berlaku semasa kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrikseperti yang berlaku pada tahap praoperasi. Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak padatahap ini akan gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebihdewasa. Berkembangnya semangat inkuiri ini seterusnya menyebabkan mereka mula menerimapendapat orang lain. Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakanyang sebaya kerana pada tahap ini mereka akan mula memasuki zaman persekolahan. Satu lagi perubahan yang dapat dilihat ialah mereka sedikit demi sedikit sudah mulamemahami unsur-unsur pemikiran logik. Mereka faham akan konsep-konsep nombor, berat,susunan dan padatan. mereka juga faham akan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek.Walaubagaimanapun, kanak-kanak pada umur sebegini masih belum memahami atau menaakul
 14. 14. tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan, ketuhanan, makna hidup dansebagainya. Mereka hanya memahami konsep-konsep yang konkrit atau objektif seperti mengenalihaiwan, tumbuhan dan sebagainya. Dengan itu, Inhelder dan Piaget (1958) menegaskan bahawakanak-kanak pada tahap ini boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas objek lain tetapi tidakboleh beroperasi ke atas operasi atau proses pemikirannya sendiri.MATLAMAT KAJIAN Matlamat kajian ini adalah untuk membolehkan saya melihat bukti secara lebih dekat danjelas tentang proses perkembangan kanak-kanak dari segi kognitif. Melalui kajian ini, saya inginmelihat apakah terdapat persamaan atau perbezaan bertepatan dengan apa yang di perjelaskan olehJean Piaget dalam teori pembelajaran kognitif beliau. Melalui kajian ini juga saya ingin mencarijawapan tentang perbezaan pendapat dan fikiran di antara kanak-kanak yang berumur 5 tahundengan kanak-kanak berumur 7 tahun.KAEDAH 1. pemerhatian 2. temubual 3. merekod data (buat huraian sket)INTERPRETASI Adakah terdapat perbezaan di antara pelajar 5 tahun dan pelajar 7 tahun? Mengapa?. Merujuk kepada kajian konservarsi yang saya lakukan terhadap kanak-kanak 5 tahun dan 7 tahun, terdapat perbezaan dari segi ................ Berbanding kanak-kanak berumur 5 tahun ,kanak-kanak berumur 7 tahun telah mengalami peringkat perubahan dimana mereka telah mengalami lebih banyak pengalaman. Pada tahap ini...... Apakah anda dapat tafsirkan tentang pemikiran kanak-kanak?. Berdasarkan ujikaji konservasi yang dilakukan, kita dapat melihat dan menilai bahawa pemikiran kanak-kanak berumur 5 tahun dan 7 tahun adalah berbeza.Pemikiran kanak-kanak.......... Mengapa kanak-kanak berumur 5 tahun tidak berjaya berbanding dengan kanak-kanak 7 tahun?.
 15. 15. Berdasarkan pemerhatian , kanak berumur 5 tahun (praoperasi 2-7 tahun) ini tidak berjayaberbanding kanak-kanak berumur 7 tahun kerana mengalami beberapa kekurangan seperti ketiadaankeupayaan untuk menggambarkan proses transformasi. Mereka hanya dapat meliahat sesuatu yangkonkrit tetapi belum menguasai dan memahami konsep dan sesuatu yang abstrak. Mereka juga tiada keupayaan mengamati operasi songsang atau pembalikan. Kanak-kanak diperingkat ini tidak mempunyai kebolehan untuk membuat perbandingan diantara proses yang terlahdiubah dengan keadaan asal. Keadaan ini menunjukkan bahawa kanak-kanak dapat membentuk konseppaduan 1-1 antara kedua-dua set tetapi tidak dapat mengekalkannya sebaik sahaja bentuk atau rupadiubah. Operasi songsang atau pembalikan ini tidak dapat diamati atau difahami oleh kanak-kanak. Kanak –kanak ini juga belum menguasai konsep keabadian. Mereka mudah dipengaruhi olehbentuk, saiz dan tinggi perkara yang diperhatikannya.Contohnya dalam ujikaji konservasi nombor.Kanak-kanak ini ditujukkan dua barisan objek yang sama , setelah diubah kedudukannya kanak-kanakini akan mengatakan bahawa salah satu barisan lebih banyak jumlahnya dari barisan satu lagi. Inimembuktikan kanak-kanak diperingkat ini percaya dan berpegang pada pendapatnya berdasarkan apayang dilihatnya. Mereka mengangap orang lain juga sependapat dengannya. Apakah tugas-tugas yang sukar bagi kanak-kanak?. Tahap kesukaran tugas-tugas yang dihadapi oleh kanak-kanak adalah ketika diperingkat pra-operasiyang berumur dari 2 hingga 7 tahun . Kanak-kanak yang berada di tahap ini tidak lagi faham akanprinsip pengekalan (conservation). Contohnya jika 14 keping duit syiling diatur dalam duabarisan.Setiap barisan mengandungi 7 keping syiling yang sama, mereka akan katakan kedua-duakumpulan duit syiling itu adalah sama.Tetapi jika satu daripada barisan duit syiling dijarakkan dandiatur dalam bentuk garisan lurus dan lebih panjang, mereka akan katakan yang panjang itu banyak.Mereka hanya mengetahui perbezaan dari segi persepsi kuantitatif. Sementara kanak-kanak di peringkat Operasi konkrit yang berumur 7 hingga 12 tahun pula mengalami kesukaran dari segi ,keupayaan berfikir secara logik yang adakalanya terbatas kepada perkara –perkara atau hal-hal yang konkrit sahaja. Mereka masih terikat dan tidak dapat berfikir tentang sesuatu hal atau masalah yang abstrak dan kompleks seperti dalam bidang matematik dimana kanak-kanak peringkat ini tidak berupaya membuktikan geometri yang abstrak.Mereka tidak dapat membuat kesimpulan daripada contoh-contoh matematik. Oleh itu mereka tidak boleh memahami hukum-hukum matematik seperti hukum tukar tertib,hukum sekutuan dan hukum taburan. Kanak-kanak di peringkat ini kebanyakkan aktiviti pembelajaran yang bererti masih bergantung kepada objek-objek yang konkrit dan pengalaman secara langsung kanak-kanak tersebut untuk perkembangan kognitif di peringkat seterusnya,iaitu peringkat operasi normal (12 tahun ke atas).
 16. 16. BIBLIOGRAFIAeu (2013). ECG 222 pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak Bab 3 Perkembangan kognitif Piaget. Kuala Lumpur.
 17. 17. Mok soon Sang. (2005). Siri pendidikan PTK Bahagian 2.Kompentensi khusus (Pengurusan pengajaran dan pembelajaran). Selangor Darul Ehsan, Multimedia-esresources Sdn. Bhd. Sorry bilbiografi x lengkap lg buat rujukan guna 2 tu ja

×