Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wielki Brat patrzy

Wielki Brat patrzy - parę słów o analizie użytkowników w e-commerce

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Wielki Brat patrzy

 1. 2. StartUp IT / rozgrzewka
 2. 3. StartUp IT / rozgrzewka <ul><ul><li>Ile osób na sali prowadzi sklep internetowy? </li></ul></ul><ul><ul><li>? </li></ul></ul>
 3. 4. StartUp IT / rozgrzewka <ul><ul><li>Ile osób na sali prowadzi sklep internetowy? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kto używa Google Analytics? </li></ul></ul><ul><ul><li>? </li></ul></ul>
 4. 5. StartUp IT / rozgrzewka <ul><ul><li>Ile osób na sali prowadzi sklep internetowy? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kto używa Google Analytics? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kto stosował śledzenie e-commerce? </li></ul></ul><ul><ul><li>? </li></ul></ul>
 5. 6. StartUp IT / rozgrzewka <ul><ul><li>Ile osób na sali prowadzi sklep internetowy? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kto używa Google Analytics? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kto stosował śledzenie e-commerce? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kto przeprowadzał testy A/B? </li></ul></ul><ul><ul><li>? </li></ul></ul>
 6. 7. StartUp IT / Plan <ul><li>Co to jest web analytics? </li></ul><ul><li>Dlaczego warto badać odwiedzalność i zachowania użytkowników na stronie? </li></ul><ul><li>Co możemy badać? </li></ul><ul><li>Analiza ilościowa i jakościowa. </li></ul><ul><li>Przykłady statystyk. </li></ul><ul><li>Testy A/B </li></ul><ul><li>Mierniki sukcesu – bez tego ani rusz. </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul>
 7. 8. StartUp IT / Odrobina teorii Web analytics - mierzenie, zbieranie, analizowanie i raportowanie danych internetowych w celu zrozumienia zachowań użytkowników www i zoptymalizowania użyteczności stron internetowych. Na chłopski rozum: Web analytics – analizowanie zachowań użytkowników na stronie www w celu ciągłego jej ulepszania.
 8. 9. StartUp IT / A praktyka?
 9. 10. StartUp IT / Jak to się zaczęło? 1995 <1995 2005
 10. 11. StartUp IT / Dlaczego warto? <ul><li>Analiza WWW: </li></ul><ul><li>pomaga w podejmowaniu decyzji biznesowych </li></ul><ul><li>dostarcza dowodów na skuteczność (lub jej brak) tych decyzji </li></ul><ul><li>pozwala na wykrycie problemów związanych z obsługą strony www </li></ul><ul><li>wskazuje szansę na poprawę satysfakcji użytkowników www </li></ul>E-commerce bez tego nie istnieje!
 11. 12. StartUp IT / Rodzaje analizy użytkowników <ul><li>ILOŚCIOWE </li></ul><ul><li>odwiedziny </li></ul><ul><li>odsłony stron </li></ul><ul><li>źródła wejść </li></ul><ul><li>czas przebywania </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>JAKOŚCIOWE </li></ul><ul><li>co i dlaczego się podobało? </li></ul><ul><li>co i dlaczego się nie podobało? </li></ul><ul><li>gdzie klikał na stronie? </li></ul><ul><li>testy A/B </li></ul><ul><li>INTERAKCJA </li></ul><ul><li>ilość komentarzy </li></ul><ul><li>ilość naturalnych „backlinks” </li></ul><ul><li>ilość wzmianek na Facebook </li></ul><ul><li>ilość cytowań </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 12. 13. StartUp IT / Różne systemy do analizy ilościowej statystyki „doklejane” do stron www statystyki instalowane na serwerach
 13. 14. StartUp IT / Która opcja jest najlepsza? <ul><li>Niestety, nie ma jednego, idealnego i precyzyjnego rozwiązania: </li></ul><ul><li>różne interpretacje tych samych danych – różne wyniki </li></ul><ul><li>problemy z prywatnością danych </li></ul><ul><li>kontrola dostępu do wyników analiz </li></ul><ul><li>czas dostępu do wyników analiz </li></ul>
 14. 15. StartUp IT / I co dalej w tej sytuacji? <ul><li>Najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji to: </li></ul><ul><li>Używanie jednego systemu do analizy ruchu (lub umiejętne analizowanie dwóch różnych). </li></ul><ul><li>Ważniejsze są trendy / porównania niż bezwzględne liczby. </li></ul><ul><li>Jak zawsze zdrowy rozsądek i odrobina logicznego myślenia. </li></ul><ul><li>Zasada 10/90 – 10% oprogramowania, 90% człowieka </li></ul>
 15. 16. StartUp IT / Podstawowe pojęcia <ul><li>Unikalny użytkownik – ilość pojedynczych osób (tzn. komputerów) które oglądały naszą stronę www w określonym czasie. </li></ul><ul><li>Wizyty – ilość wszystkich odwiedzin na naszej stronie www w określonym czasie </li></ul><ul><li>Odsłony – ilość podstron w naszym serwisie przejrzanych podczas wszystkich wizyt </li></ul><ul><li>Wskaźnik odrzuceń – ilość wizyt, które miały tylko jedną odsłonę </li></ul>
 16. 17. StartUp IT / Podstawowe pojęcia - przykład
 17. 18. StartUp IT / Podstawowe pojęcia - przykład
 18. 19. StartUp IT / Podstawowe pojęcia II <ul><li>Źródła odwiedzin – skąd przyszli nasi użytkownicy: </li></ul><ul><ul><li>bezpośrednie wejścia (www.nazwastrony.pl) </li></ul></ul><ul><ul><li>wyszukiwarki (Google) </li></ul></ul><ul><ul><li>witryny odsyłające (inne strony www) </li></ul></ul><ul><li>Słowa kluczowe – po jakich słowach / wyrażeniach wpisanych w Google użytkownicy weszli na naszą www </li></ul><ul><li>Podstrony – wiadomo  </li></ul><ul><li>Strony wyjścia – strony na których użytkownicy kończyli swoje wizyty na serwisie www </li></ul>
 19. 20. StartUp IT / Podstawowe pojęcia – przykład II
 20. 21. StartUp IT / Podstawowe pojęcia II <ul><li>Konwersja – procent osób które dokonały Najbardziej Pożądanej Akcji w stosunku do wszystkich odwiedzających stronę. </li></ul><ul><li>Najbardziej Pożądane Akcje to: </li></ul><ul><ul><li>dokonanie zakupu </li></ul></ul><ul><ul><li>wysłanie formularz kontaktowy </li></ul></ul><ul><ul><li>pobranie dokumentu </li></ul></ul><ul><ul><li>wejście na stronę „KONTAKT” </li></ul></ul>
 21. 22. StartUp IT / Podstawowe pojęcia – przykład III
 22. 23. StartUp IT / E-commerce w Google Analytics <ul><li>Śledzenie e-commerce: </li></ul><ul><ul><li>średni koszyk zakupów </li></ul></ul><ul><ul><li>kupowane produkty </li></ul></ul><ul><ul><li>poziom konwersji </li></ul></ul><ul><ul><li>ilość dni potrzebnych do zakupu </li></ul></ul><ul><ul><li>ilość wizyt potrzebnych do zakupu </li></ul></ul>
 23. 24. StartUp IT / E-commerce w Google Analytics
 24. 25. StartUp IT / Różne narzędzia do analizy jakościowej ankiety, badania opinii, sondy analiza klikalności na stronie
 25. 26. StartUp IT / opiniac.com – opinie na stronie
 26. 27. StartUp IT / mapy kliknięć
 27. 28. StartUp IT / Google Analytics – mapa kliknięć
 28. 29. StartUp IT / A czy B? Dodaj do koszyka KUP PRODUKT vs Która wersja przycisku jest częściej klikalna?
 29. 30. StartUp IT / Testy A/B <ul><li>ZALETY </li></ul><ul><ul><li>sprawdza efektywność serwisu www / sklepu intrnetowego w realnych warunkach </li></ul></ul><ul><ul><li>nie są drogie </li></ul></ul><ul><ul><li>pozwalają na sprawdzenie wpływu nawet drobnych zmian w designie serwisu na konwersję </li></ul></ul><ul><li>WADY </li></ul><ul><ul><li>mają zastosowanie głównie na stronach z jasnookreślonymi miernikami sukcesu </li></ul></ul><ul><ul><li>tylko na działających stronach </li></ul></ul><ul><ul><li>brak możliwości podglądu zachowań użytkowników </li></ul></ul>Mimo wszystko zdecydowanie warto 
 30. 31. StartUp IT / Testy A/B
 31. 32. StartUp IT / Testy A/B
 32. 33. StartUp IT / Testy A/B
 33. 34. StartUp IT / Testy A/B <ul><li>Możemy testować także newslettery </li></ul><ul><ul><li>temat </li></ul></ul><ul><ul><li>treść </li></ul></ul><ul><ul><li>grafika </li></ul></ul>
 34. 35. StartUp IT / Kiedy analizy mają sens? MIERNIKI SUKCESU Więcej unikalnych użytkowników Dłuższy średni czas przebywania na stronie Więcej podstron przejrzanych podczas jednej wizyty Obniżony wskaźnik porzuceń koszyka Obniżony wskaźnik odrzuceń Zwiększony poziom konwersji Większa ilość komentarzy / wzmianek na Facebook
 35. 36. StartUp IT / Kiedy analizy mają sens? <ul><li>PODSUMOWANIE: </li></ul><ul><ul><li>Nie ma jednego idealnego systemu web analytics: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>różne technologie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>różne interpretacje -> różne wyniki </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>polityka prywatności vs właściciel danych </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Zasada 10/90 – 10% oprogramowania, 90% ludzi </li></ul></ul><ul><ul><li>Web analytics to nie tylko analizy ilościowe (ilość wizyt, długość wizyt), to także analizy jakościowe (co użytkownicy myślą o naszej stronie). </li></ul></ul><ul><ul><li>Bez wyznaczenie mierników sukcesu to tylko zabawa cyferkami. </li></ul></ul>
 36. 37. <ul><li>Dodatkowe pytania? </li></ul><ul><li>Szymon Wesołowski </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>StartUp IT / Czas na…. <ul><ul><li>? </li></ul></ul>

×